Quản lý nhà nước về nông nghiệp- nông thôn

Diệp Tử
Diệp Tử(12935 tài liệu)
(71 người theo dõi)
Lượt xem 3321
67
Tải xuống 7,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2013, 16:04

Mô tả: Quản lý nhà nước về nông nghiệp- nông thôn QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔNThS. Trần Hoàng PhongBộ môn QLNN về Kinh tếHọc viện Hành chính CS TP. HCM1Quản lý nhà nước về NoNT: Là tập hợp tất cả các hoạt động động của các cơ quan nhà nước tác động vào khu vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân nhằm hướng đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế và sao cho cuộc sống của con người ngày càng tốt đẹp hơn21. Vai trò của NoNTCó hai vai trò cơ bản:•Nông nghiệp là ngành duy nhất tạo ra thức ăn cho con người;•Về vai trò kinh tế, nông nghiệp là kinh tế cơ bản ở các nước đang phát triển và có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong quá trình phát triển, là nền tảng cơ bản để tiến hành công nghiệp hóa. 3Một số tài liệu đã tập hợp 8 vai trò cụ thể của NoNT như sau:•Cung cấp thức ăn cho con người•Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp•Tạo công ăn việc làm trong nông nghiệp•Cung cấp nguồn lao động cho công nghiệp•Tích lũy vốn cho công nghiệp hóa4•Tạo ngoại tệ qua xuất khẩu nông sản để phục vụ công nghiệp hóa.•Đảm bảo đầu ra cho công nghiệp qua tiêu thụ hàng tiêu dùng và tư liệu sản xuất.•Tạo ra cân bằng về sinh thái và lãnh thổ để bảo đảm sự phát triển bền vững của nông nghiệp và nền kinh tế nói chung. => Nước ta, NNNT: là nơi sinh sống của trên 76.7% dân số với 56.8% lực lượng lao động và tạo ra 20.9%GDP (số liệu 2005)51. Một số tài liệu đã tập hợp 8 vai trò cụ thể của NNNT như sau (tóm lại)•Cung cấp thức ăn cho con người•Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp•Tạo công ăn việc làm trong nông nghiệp•Cung cấp nguồn lao động cho công nghiệp•Tích lũy vốn cho công nghiệp hóa•Tạo ngoại tệ qua xuất khẩu nông sản để phục vụ công nghiệp hóa.•Đảm bảo đầu ra cho công nghiệp qua tiêu thụ hàng tiêu dùng và tư liệu sản xuất.•Tạo ra cân bằng về sinh thái và lãnh thổ để bảo đảm sự phát triển bền vững của nông nghiệp và nền kinh tế nói chung. 62. Đặc thù của NoNT•SX nông nghiệp mang tính chất sinh học nên chịu tác động lớn của điều kiện tự nhiên và chịu rũi ro cao•Thời gian sản xuất dài, quy mô sản xuất lớn•SX mang tính thời vụ cao nên lao động trong nông nghiệp cũng phải mang tính thời vụ  nông nhàn•Cấu trúc dân cư nông thôn phức tạp: họ tộc, tôn giáo, làng bản….7•Nước ta là nước nhiệt đới gió mùa nên có tính đa dạng sinh học rất cao (đứng thứ 16 trên TG)•Cây trồng chủ yếu là lúa nước•Sản xuất còn lạc hậu, đang dần chuyển sang kinh tế hàng hóa.•Trình độ sản xuất yếu, vai trò nông nghiệp chưa đúng mức8•Trình độ dân trí thấp  lạc hậu•Diện tích đất nông nghiệp Vn thấp và bị chia nhỏ.  Rút bớt dân ra khỏi nông nghiệp, dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất lành mạnh cần được khuyến khích.92. Đặc thù của NN NT (tóm lại)•SX nông nghiệp mang tính chất sinh học nên chịu tác động lớn của điều kiện tự nhiên và chịu rũi ro cao•Thời gian sản xuất dài, quy mô sản xuất lớn•SX mang tính thời vụ cao nên lao động trong nông nghiệp cũng phải mang tính thời vụ  nông nhàn?•Cấu trúc dân cư nông thôn phức tạp: họ tộc, tôn giáo, làng bản….•Trình độ dân trí thấp  lạc hậu•Diện tích đất nông nghiệp Vn thấp nhất thế giới và bị chia nhỏ.  Rút bớt dân ra khỏi nông nghiệp, dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất lành mạnh cần được khuyến khích.•Nước ta là nước nhiệt đới gió mùa nên có tính đa dạng sinh học rất cao (đứng thứ 16 trên TG)•Cây trồng chủ yếu là lúa nước•Sản xuất còn lạc hậu, đang dần chuyển sang kinh tế hàng hóa.•Trình độ sản xuất yếu, vai trò nông nghiệp chưa đúng mức10 . QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔNThS. Trần Hoàng PhongBộ môn QLNN về Kinh tếHọc viện Hành chính CS TP. HCM1Quản. động trong nông nghiệp cũng phải mang tính thời vụ  nông nhàn•Cấu trúc dân cư nông thôn phức tạp: họ tộc, tôn giáo, làng bản….7 Nước ta là nước nhiệt

— Xem thêm —

Xem thêm: Quản lý nhà nước về nông nghiệp- nông thôn, Quản lý nhà nước về nông nghiệp- nông thôn, Quản lý nhà nước về nông nghiệp- nông thôn

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu quan-ly-nha-nuoc-ve-nong-nghiep-nong-thon

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.30946397781372 s. Memory usage = 18.59 MB