truyền cười song ngữ anh việt

25 1,068 1
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2014, 21:54

Truyền cười song ngữ anh- việt: 1. Money And Friends "Since he lost his money, half his friends don't know him any more" "And the other half ?" "They don't know yet that has lost it" 1.Tiền và bạn - Từ ngày hắn mất tiền, phân nửa bạn bè của hắn không còn biết tới hắn nữa. - Còn nửa kia ? - Họ chưa biết là hắn đã mất tiền. 2. Father Wants To Go To Bed Next-door Neighbor's Little Boy : "Father say could you lend him your cassette player for tonight ?" Heavy - Metal Enthusiast : "Have you a party on ?" Little Boy : "Oh, no. Father only wants to go to bed ". 2.Bố cháu muốn đi ngủ Chú bé hàng xóm cạnh nhà : - Bố cháu hỏi tối nay chú có thể cho bố cháu mượn cái cassette được không ạ ? Người mê nhạc rock nặng : - Bộ nhà cháu có tiệc tùng gì hả ? Chú bé: - Ồ không, bố cháu chỉ muốn đi ngủ. 3. The River Isn't Deep A stranger on horse back came to a river with which he was unfamiliar. The traveller asked a youngster if it was deep. "No", replied the boy, and the rider started to cross, but soon found that he and his horse had to swim for their lives. When the traveller reached the other side he turned and shouted : "I thought you said it wasn't deep ?" "It isn't", was the boy''''s reply : "it only takes grandfather's ducks up to their middles !" 3.Dòng sông không sâu Một lữ khách đi ngựa đến một dòng sông xa lạ. Ông ta hỏi một thiếu niên xem dòng sông ấy có sâu không. - Không đâu, - chú bé đáp, và người kỵ mã bắt đầu vượt sông. Nhưng ngay sau đó ông nhận ra cả người lẫn ngựa đều phải bơi trối chết. Khi người lữ khách đã tới bờ bên kia, ông quay lại hét lên : - Tao cứ tưởng mày nói là sông không sâu. - Ðúng thế mà, - chú bé đáp, - nước sông này chỉ ngập ngang bụng lũ vịt của ông cháu thôi. 4. My Daughter's Music Lessons "My daughter's music lessons are a fortune to me ?" "How is that ?" "They enabled me to buy the neighbors' houses at half price". 4. Giá trị của những bài học nhạc - Những bài học nhạc của con gái tôi là cả một gia sản của tôi đó. - Tại sao vậy ? - Chúng giúp tôi mua được các ngôi nhà của hàng xóm chỉ bằng nửa giá tiền thôi. 5. A Policeman And A Reporter Country Policeman (at the scene of murder) : "You can't come in here" Reporter : "But I've been sent to do the murder" Country Policeman : "Well, you're too late; the murder's been done". 5. Cảnh sát và phóng viên Cảnh sát vùng quê (tại hiện trường một vụ án mạng) : - Anh không được vào đây. Phóng viên : - Nhưng tôi được phái đến đây làm vụ án mạng này. Cảnh sát vùng quê : - A, anh muộn mất rồi ; vụ án mạng đã làm xong. 6. A Cow Grazing Artist : "That, sir, is a cow grazing" Visitor : "Where is the grass ?" Artist : "The cow has eaten it" Visitor : "But where is the cow ?" Artist : "You don''t suppose she'd be fool enough to stay there after she'd eaten all the grass, do you ?" 6. Bò ăn cỏ Họa sĩ : - Bức tranh đó vẽ một con bò đang ăn cỏ đấy, thưa ông. Khách : - Có thấy cỏ đâu ? Họa sĩ : - Con bò ăn hết rồi. Khách : - Thế còn con bò đâu ? Họa sĩ : - Chứ bộ ông tưởng con bò lại ngu đến mức đứng ỳ ở đó sau khi đã ăn hết cỏ sao ông ? 7. Let's Work Together "Can you tell me how to get to the post office ?" "That's just where I want to go. Let's work together. You go south, and I'll go north, and we'll report progress every time we meet" 7. Ta hãy phối hợp với nhau - Nhờ anh chỉ cho đường đến bưu điện ? - Chính tôi cũng muốn tới đó. Ta hãy phối hợp với nhau. Anh đi hướng nam, tôi đi hướng bắc, và chúng ta sẽ tường thuật lại tiến triển mỗi khi mình gặp nhau. 8. The French People Have Difficulty "Did you have any difficulty with your French in Paris ?" "No, but the French people did" 8. Người Pháp không rành tiếng Pháp - Anh có gặp khó khăn gì với vốn tiếng Pháp của anh khi tới Paris không? - Không có, nhưng người Pháp thì quả là có. 9. Great Mystery Newsboy : "Great mystery! Fifty victims! Paper, mister ?" Passerby : "Here boy, I'll take one" (After reading a moment) "Say, boy, there's nothing of the kind in this paper. Where is it ?" Newsboy : "That's the mystery, sir. You're the fifty first victim". 9. Bí mật khủng khiếp Chú bé bán báo : - Bí mật khủng khiếp đây! Năm mươi nạn nhân! Mua báo không, thưa ông? Khách qua đường : - Lại đây, tao lấy một tờ. (Ðọc qua một hồi) - Này, thằng nhóc kia, trong báo có thấy tin nào như vậy đâu. Nó nằm ở chỗ nào chớ? Chú bé bán báo : - Ðó chính là điều bí mật, thưa ông. Ông là nạn nhân thứ năm mươi mốt đấy. 10. Why Do They Have French Lesson? "What's the idea of the Greens having French lessons ?" "They have adopted a French baby, and want to understand what she says when she begins to talk". 10. Học tiếng Pháp để làm gì ? - Vì cớ gì mà gia đình Green lại học tiếng Pháp chứ? - Họ vừa nhận nuôi một bé sơ sinh người Pháp nên muốn hiểu nó sẽ nói gì khi bắt đầu tập nói. 11. The Hen And The Dog Jones : "Sorry, old man, that my hen got loose and scratched up your garden" Smith : "That's all right, my dog ate your hen" Jones : "Fine! I just ran over your dos and killed him". 11. Gà và chó Jones : - Xin lỗi anh bạn vì con gà nhà tôi sút chuồng và bới nát khu vườn của anh. Smith : - Không sao đâu, con chó nhà tôi đã xơi tái con gà của anh rồi. Jones : - Hay quá! Tôi vừa mới cán chết con chó nhà anh đây này. 12. Our Faults "Once a friend of mine and I agreed that it would be helpful for each of us to tell the other all our faults" "How did it work ?" "We haven't spoken for five years". 12. Tình bạn thẳng thắn - Có lần một người bạn và tôi đồng ý nên nói cho nhau biết tất cả lỗi lầm của người kia ; như thế sẽ có ích cho cả hai. - Kết cục thế nào? - Suốt năm năm rồi bọn tôi không thèm nói chuyện với nhau nữa. 13. She's My Wife One of the guest turned to a man by his side to criticize the singing of the woman who was trying to entertain them. "What a terrible voice! Do you know who she is ?" "Yes", was the answer. "She's my wife" "Oh, I beg your pardon. Of course, it isn't her voice, really. It's the stuff she has to sing. I wonder who wrote that awful song ?" "I did", was the answer. 13. Vợ tôi đó Một vị khách quay sang một người ngồi bên và chê bai giọng ca của một phụ nữ đang hát giúp vui cho họ. - Giọng ca gì nghe mà khiếp! Anh có biết bà ta là ai không? - Biết chớ, - câu trả lời. - Vợ tôi đó. - Ái chà, xin lỗi anh. Thực ra thì không phải do giọng ca của chị ấy. Chính cái thứ hổ lốn mà chị ta buộc lòng phải ca hát lên mới là khiếp. Tôi không hiểu đứa nào lại đi viết một bài ca kinh khủng như vậy? - Tôi viết đấy. 14. The Difference Between Valor And Discretion "What's the difference between valor and discretion ?" "Well, to go to a swell restaurant without tipping the waiter would be valor" "I see. And discretion ?" "That would be to dine at a different restaurant the next day". 14. Can trường và tế nhị - Can trường và tế nhị khác nhau ra làm sao? - À, đi ăn ở một nhà hàng xịn mà không buộc boa cho bồi bàn tức là can trường. - Ra thế. Còn tế nhị? - Tức là hôm sau nên chọn nhà hàng khác mà ăn. 15. Flattering Critic : "Ah! And what is this ? It is superb! What soul! What expression!" Artist : "Yeah ? That's where I clear the paint off my brushes". 15. Nịnh bợ Nhà phê bình : - Ôi! Cái gì thế kia? Một bức tranh tuyệt vời! Quá sâu sắc! Quá tinh tế! Họa sĩ : - Cái gì? Ðó là chỗ tôi chùi cọ cho sạch sơn đấy. 16. Cigar Fruit Gardener : "This is a tobacco plant in full flower, madam" Dear Old Lady : "How very interesting! And how long will it be before the cigars are ripe ?" 16. Trái xì gà Người làm vườn : - Ðây là cây thuốc lá đang nở hoa đó, thưa bà. Mệnh phụ khả kính : - Hay quá nhỉ! Thế bao lâu nữa thì xì gà mới chín? 17. Downstairs And Upstairs Downstairs : "Didn't you hear me pounding on the ceiling ?" Upstairs : "Oh, that's all right. We were making a lot of noise ourselves". 17. Chuyện cư xá Nhà tầng dưới : - Tôi nện lên trần nhà thế mà anh không nghe à ? Nhà tầng trên: - Ồ, không sao đâu. Chính bọn tôi cũng đang làm inh ỏi cả lên đây này. 18. Time "Don't you agree that Time is the greatest healer ?" "He may be, but he's certainly no beauty specialist". 18. Thời gian - Anh có đồng ý rằng Thời Gian sẽ chữa lành mọi vết thương không? - Có thể đấy, nhưng chắc chắn Thời Gian không phải là chuyên gia thẩm mỹ rồi. 19. Borrowing Money "Glad to see you, old man. Can you lend me five dollars ?" "Sorry, but I haven't a cent with me today" "And at home ?" "They're all very well, thank you, very well". 19. Vay tiền - Gặp anh thật quý hóa quá, anh bạn. Cho tôi vay mười đô được không? - Rất tiếc là hôm nay tôi không có một xu trong người. - Còn ở nhà thì sao? - Ở nhà ai cũng khoả cả, cám ơn anh, khỏe lắm. 20. How Many Knaves Live In This Street ? A wag asked his friend. "How many knaves do you suppose live in this street besides yourself ?" "Beside myself !" replied the other. "Do you mean to insult me ?" "Well, then ?" said the first, "how many do you reckon including yourself ?" 20. Bao nhiêu kẻ bất lương? Một kẻ thích đùa hỏi người bạn : - Theo anh thì ở phố này có bao nhiêu kẻ bất lương, không kể anh? - Không kể tôi! - người kia kêu lên. - Bộ anh muốn sỉ nhục tôi đấy à? - Chà, vậy thì phố này có bao nhiêu kẻ bất lương, kể cả anh? 21. Life - Size Enlargements "Do you make life-size enlargements of snapshot ?" "That's our specialty" "Fine : here's a picture I took of the Pyramid" 21. Ảnh phóng lớn - Ở đây anh có nhận phóng ảnh lớn bằng kích thước thật không? - Ðó là chuyên môn của chúng tôi. - Hay quá! Ðây, phóng cho tôi tấm ảnh tôi chụp Kim Tự Tháp. 22. Terrible Experience Miss Gushin : "It must be wonderful to be a parachute jumper. I suppose you've had some terrible experiences" Parachutist (fed up with her) : "Yes, miss, terrible. Why, once I came down where there was a sign : "Keep Off The Grass"". 22. Kinh nghiệm khủng khiếp Cô Gushin : - Làm người nhảy dù chắc hẳn phải tuyệt vời lắm. Tôi nghĩ là anh từng trải qua nhiều kinh nghiệm khủng khiếp. Người nhảy dù (đã chán ngấy những câu hỏi của cô ta) : - Ðúng vậy, khủng khiếp lắm. Chà, có lần tôi đáp xuống ngay nơi có cắm bảng ghi "Cấm Ði Trên Cỏ". [...]... work 47 Lẽ ra anh phải cân nhắc trước điều đó - Tôi không thích mấy tấm ảnh này chút nào, - một khách hàng nói Trông tôi cứ như khỉ đột ấy Nhà nhiếp ảnh, lừng danh về cả tài hóm hỉnh lẫn nghệ thuật của mình, ban cho người khách một cái nhìn khinh thường đầy vẻ cao ngạo và một lời đáp trước khi quay lại với công việc : Lẽ ra anh phải nghĩ tới điều đó trước khi anh nhờ người ta chụp hình anh chứ 48 THE... isn't that I want the neighbors to see that I'm not beating my wife." 50 Tại sao anh lại đi trên ban công ? Vợ : Tại sao anh lại đi trên ban công trong khi em hát như thế chứ ? Bộ anh không thích nghe em hát sao ? Chồng : Không phải vậy đâu, em Anh chỉ muốn cho bà con hàng xóm thấy là anh hiện thời không có đánh đập gì em hết The Genie (Thần) A man was walking along the beach and found a bottle He looked... khách đi giới thiệu quanh nhà) : - Còn đây là chân dung ông cố ba đời của tôi Khách : - Hay thật là hay! Chà, trông ông cụ chẳng già hơn anh tí nào 34 A Gift From Sister She : "Where did you get that umbrella ?" He : "It was a gift from sister" She : "You told me you hadn't any sisters" He : "I know But that's what engraved on the handle" 34 Món quà của người em gái Nàng : - Anh kiếm đâu ra cây dù... thanh toán tiền mặt cho tấm ngân phiếu lãnh lương của một cô giáo bằng những tờ giấy bạc dơ bẩn - Anh đừng lo, - cô gái đáp, - ngay cả vi trùng cũng không sống nổi trên đồng lương của tôi đâu 50 Why Do You Go On The Balcony ? Wife : "Why do you go on the balcony when I sing ? Don't you like to hear me ?" Husband : "It isn't that I want the neighbors to see that I'm not beating my wife." 50 Tại sao anh. .. TCN" Hai anh chàng nọ hết sức thắc mắc vì tấm bảng ấy - Anh hiểu cái đó ra làm sao, Jim? - Chà, tôi cũng chịu - Jim nói, - Nhưng có thể đó là số xe của chiếc xe đã cán chết tên này 39 Boying Ambition "Where any of your boyish ambitions ever realized ?" Yes, When my mother used to cut my hair I often wished I might be bard headed" 39 Tham vọng thời trai trẻ - Những tham vọng thời trai trẻ của anh có cái... con bò rất linh hoạt Có ý thích thể hiện con bò ấy lên khung vải, người họa sĩ bèn xin phép chủ nhân Sau đó, ông hoàn tất một bức tranh con bò giống hệt như thật và đem bán được năm trăm đô-la Gặp lại người nông dân ấy một năm sau, người hoạ sĩ thuật lại việc bán bức tranh với cái giá như vậy - Trời đất ơi! - lão nông dân kêu lên - Ai mà mua hai con bò thật của tôi với giá rẻ hơn một con bò giả của... any sisters" He : "I know But that's what engraved on the handle" 34 Món quà của người em gái Nàng : - Anh kiếm đâu ra cây dù ấy thế ? Chàng : - Ðó là một món quà của người em gái Nàng : - Sao anh bảo em là anh chẳng có chị em gái nào cả Chàng : - Thì đúng vậy Nhưng đó là dòng chữ khắc trên cán dù 35 Haircut Free Of Charge A man entered a barber's shop with a boy of five or six years of age holding... studied painting abroad, you know." Friend : "Ah, that accounts for it ! I never saw a sunset like that in this country." 48 Hoàng hôn nhập ngoại Ông bố : - Ðây là bức tranh hoàng hôn con gái tôi vẽ đấy Nó học vẽ ở nước ngoài về đấy anh Người bạn : - A, hèn gì! ở xứ nỳ tôi chưa hề thấy hoàng hôn nào như vầy cả 49 Soiled Currency "I hope you are not afraid of microbes", apologized the paying teller as... khách có tật nói năng dông dài, tẻ nhạt, bảo người nắng nghe độc nhất còn ngồi lại - Cái gì! Ðến giờ ăn rồi sao? - người kia kêu lên và đứng phắt dậy, lao vọt về phía phòng ăn 32 A Popular Song "So that is a popular song he's singing ?" "It was before he sang it" 32 Ca khúc nổi tiếng - Vậy cái bài hắn đang hát là một ca khúc nổi tiếng ? - Nó từng nổi tiếng trước khi hắn bắt đầu hát bài ấy 33 A Portrait... some of those Academy chaps paints angels ?" 42 Óc tưởng tượng sáng tạo Một viên sĩ Hàn Lâm trông thấy một bức phác họa hình con cá của một họa sĩ vỉa hè bèn hỏi : - Theo anh thì đây là loại cá gì ? - Cá mập đấy, thưa ngài - Nhưng anh đã thấy cá mập bao giờ đâu? - viện sĩ hỏi - Ðúng vậy, - chàng họa sĩ đồng ý, - nhưng thưa ngài, thế sao có mấy thằng cha ở Viện Hàn Lâm lại vẽ cả thiên thần được đấy ạ . Truyền cười song ngữ anh- việt: 1. Money And Friends "Since he lost his money, half his friends don't. Theo anh thì ở phố này có bao nhiêu kẻ bất lương, không kể anh? - Không kể tôi! - người kia kêu lên. - Bộ anh muốn sỉ nhục tôi đấy à? - Chà, vậy thì phố này có bao nhiêu kẻ bất lương, kể cả anh? 21 tiền - Gặp anh thật quý hóa quá, anh bạn. Cho tôi vay mười đô được không? - Rất tiếc là hôm nay tôi không có một xu trong người. - Còn ở nhà thì sao? - Ở nhà ai cũng khoả cả, cám ơn anh, khỏe
- Xem thêm -

Xem thêm: truyền cười song ngữ anh việt, truyền cười song ngữ anh việt, truyền cười song ngữ anh việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn