Lập kế hoạch vốn hàng năm, phân bổ ngân sách dự toán hàng năm, báo cáo tài chính theo quy định chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

25 550 3
Diệp Tử

Diệp Tử Gửi tin nhắn

Tải lên: 12,932 tài liệu

  • Loading...
1/25 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2013, 14:57

Lập kế hoạch vốn hàng năm, phân bổ ngân sách dự toán hàng năm, báo cáo tài chính theo quy định chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM, PHÂN BỔ NGÂN SÁCH DỰ TOÁN HÀNG NĂM, BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC (SEQAP)Tại Hà Nội: Ngày 8-9/9/2011Người trình bày: Nguyễn Hải Hưng1 Quy trình lập kế hoạch ngân sách Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học:Trường => Huyện => Sở Giáo dục và Đào tạo (Thống nhất Sở TC; Sở KHĐT) => BQL TW => Bộ GD và ĐT => Bộ TCLẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAPLẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP2 LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAPLẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP1. Chi cải thiện cơ sở hạ tầng (XDCB, chi tư vấn TK, GS .)2. Chi mua sắm hàng hóa 3. Chi đào tạo hội thảo4. Chi Qũy giáo dục nhà trường 5. Chi Qũy phúc lợi học sinh6. Chi xây dựng năng lực cho dạy học cả ngày7. Chi lương tăng thêm cho giáo viên1. Chi cải thiện cơ sở hạ tầng (XDCB, chi tư vấn TK, GS .)2. Chi mua sắm hàng hóa 3. Chi đào tạo hội thảo4. Chi Qũy giáo dục nhà trường 5. Chi Qũy phúc lợi học sinh6. Chi xây dựng năng lực cho dạy học cả ngày7. Chi lương tăng thêm cho giáo viên3 LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản1.1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản được sử dụng chi cho các mục chi:Chi xây dựng thêm trường học, phòng học đa năng, nhà vệ sinh (100% ngân sách TW hỗ trợ).Chi tư vấn thiết kế, giám sát công trình (100% ngân sách địa phương).1.2. Việc quản lý sử dụng kinh phí nâng cấp cơ sở hạ tầng trường học thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và theo các quy định tại TTLT 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/01/2010 của Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản1.1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản được sử dụng chi cho các mục chi:Chi xây dựng thêm trường học, phòng học đa năng, nhà vệ sinh (100% ngân sách TW hỗ trợ).Chi tư vấn thiết kế, giám sát công trình (100% ngân sách địa phương).1.2. Việc quản lý sử dụng kinh phí nâng cấp cơ sở hạ tầng trường học thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và theo các quy định tại TTLT 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/01/2010 của Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT.4 LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP2. Chi mua sắm hàng hóa2.1. Mua sắm hàng hóa bao gồm: Máy tính và trang thiết bị chuyên dụng cho Trung tâm nguồn thông tin của Phòng GD&ĐT huyện; đồ đạc, thiết bị bổ sung cho các công trình mới xây dựng, bổ sung SGK và tài liệu HT cho HS nghèo, bổ sung tài liệu giảng dạy cho GV (Ngân sách TW hỗ trợ).2.2. Ban Quản lý chương trình huyện thực hiện việc mua sắm theo quy định về mua sắm, đấu thầu hiện hành của Việt Nam.2. Chi mua sắm hàng hóa2.1. Mua sắm hàng hóa bao gồm: Máy tính và trang thiết bị chuyên dụng cho Trung tâm nguồn thông tin của Phòng GD&ĐT huyện; đồ đạc, thiết bị bổ sung cho các công trình mới xây dựng, bổ sung SGK và tài liệu HT cho HS nghèo, bổ sung tài liệu giảng dạy cho GV (Ngân sách TW hỗ trợ).2.2. Ban Quản lý chương trình huyện thực hiện việc mua sắm theo quy định về mua sắm, đấu thầu hiện hành của Việt Nam.5 LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAPLẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP3. Chi đào tạo và hội thảo (100% ngân sách TW)3.1. Đào tạo và hội thảo trong nước. 3.2. Chi đào tạo và bồi dưỡng ngoài nước.3.3. Đối tượng được đào tạo, tập huấn là toàn bộ GV tiểu học, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học và cán bộ quản lý giáo dục các cấp của các huyện có trường tiểu học tham gia chương trình.3.4. Định mức chi tiêu đối với các nội dung chi nêu trên áp dụng mức chi theo các quy định hiện hành.3. Chi đào tạo và hội thảo (100% ngân sách TW)3.1. Đào tạo và hội thảo trong nước. 3.2. Chi đào tạo và bồi dưỡng ngoài nước.3.3. Đối tượng được đào tạo, tập huấn là toàn bộ GV tiểu học, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học và cán bộ quản lý giáo dục các cấp của các huyện có trường tiểu học tham gia chương trình.3.4. Định mức chi tiêu đối với các nội dung chi nêu trên áp dụng mức chi theo các quy định hiện hành.6 LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAPLẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP4. Chi Quỹ giáo dục nhà trường (100% ngân sách TW)Định mức chi cho Qũy 17 triệu đồng/học kỳ/trườngChi duy tu cải tạo và sửa chữa nhỏ cơ sở vật chấtChi mua bổ sung đồ dùng học tập phục vụ dạy học cả ngàyChi hỗ trợ phí điện thoại, điện thắp sáng, nước uống cho HS.Chi thuê người nấu ăn và quản lý HS buổi trưa ở những nơi tổ chức ăn trưa tập trung.Chi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ cho HS.Chi các hoạt động truyền thông tới cộng đồng về dạy - học cả ngày.4. Chi Quỹ giáo dục nhà trường (100% ngân sách TW)Định mức chi cho Qũy 17 triệu đồng/học kỳ/trườngChi duy tu cải tạo và sửa chữa nhỏ cơ sở vật chấtChi mua bổ sung đồ dùng học tập phục vụ dạy học cả ngàyChi hỗ trợ phí điện thoại, điện thắp sáng, nước uống cho HS.Chi thuê người nấu ăn và quản lý HS buổi trưa ở những nơi tổ chức ăn trưa tập trung.Chi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ cho HS.Chi các hoạt động truyền thông tới cộng đồng về dạy - học cả ngày.7 LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAPLẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP5. Chi Quỹ hỗ trợ phúc lợi học sinh (100% ngân sách TW)Định mức 34 triệu đồng/học kỳ/trường; Chi cung cấp bữa ăn trưa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo và học sinh các dân tộc thiểu số khi trường tổ chức dạy học cả ngàyChi thuê người trợ giảng tiếng dân tộc giúp học sinh lớp 1 và 2 tăng cường tiếng Việt;Chi phần thưởng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo và học sinh các dân tộc thiểu số đi học đều hoặc có kết quả học tập tốt 5. Chi Quỹ hỗ trợ phúc lợi học sinh (100% ngân sách TW)Định mức 34 triệu đồng/học kỳ/trường; Chi cung cấp bữa ăn trưa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo và học sinh các dân tộc thiểu số khi trường tổ chức dạy học cả ngàyChi thuê người trợ giảng tiếng dân tộc giúp học sinh lớp 1 và 2 tăng cường tiếng Việt;Chi phần thưởng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo và học sinh các dân tộc thiểu số đi học đều hoặc có kết quả học tập tốt 8 LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAPLẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP6. Chi xây dựng năng lực cho dạy học cả ngày6.1. Chi tăng cường năng lực quản lý cho 03 cán bộ của Sở GD&ĐT; 01 điều phối viên cộng đồng cấp tỉnh và cán bộ kiêm nhiệm tại Ban Quản lý chương trình cấp huyện từ hạng mục chi đã được xác định tại Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT.6.2. Ngân sách TW hỗ trợ 100% chi tăng cường năng lực cho dạy học cả ngày cấp sở; Ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí BQL cấp huyện (Lương kiêm nhiệm cán bộ tham gia và các chi phí hoạt động của ban).6. Chi xây dựng năng lực cho dạy học cả ngày6.1. Chi tăng cường năng lực quản lý cho 03 cán bộ của Sở GD&ĐT; 01 điều phối viên cộng đồng cấp tỉnh và cán bộ kiêm nhiệm tại Ban Quản lý chương trình cấp huyện từ hạng mục chi đã được xác định tại Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT.6.2. Ngân sách TW hỗ trợ 100% chi tăng cường năng lực cho dạy học cả ngày cấp sở; Ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí BQL cấp huyện (Lương kiêm nhiệm cán bộ tham gia và các chi phí hoạt động của ban).9 LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAPLẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP7. Chi lương tăng thêm cho giáo viên7.1. Phòng GD&ĐT huyện có trách nhiệm hướng dẫn các trường thụ hưởng xây dựng kế hoạch và nhu cầu kinh phí để tổng hơp, lập dự toán chung cho cả huyện theo TT 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, trong đó: Lương cho giáo viên tuyển thêm; Lương cho giáo viên dạy tăng giờ do dạy học cả ngày.7.2. Ngân sách TW hỗ trợ 50% - Ngân sách địa phương 50%. 7. Chi lương tăng thêm cho giáo viên7.1. Phòng GD&ĐT huyện có trách nhiệm hướng dẫn các trường thụ hưởng xây dựng kế hoạch và nhu cầu kinh phí để tổng hơp, lập dự toán chung cho cả huyện theo TT 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, trong đó: Lương cho giáo viên tuyển thêm; Lương cho giáo viên dạy tăng giờ do dạy học cả ngày.7.2. Ngân sách TW hỗ trợ 50% - Ngân sách địa phương 50%. 10[...]... trong việc lập dự toán, phân bổ ngân sách Chương trình 1. Các trường tiểu học tham gia Chương trình -Xây dựng kế hoạch ngân sách trên cơ sở nhu cầu thực tế về kinh phí Qũy hỗ giáo dục nhà trường và Qũy phúc lợi học sinh.-Gửi kế hoạch ngân sách cho BQL Chương trình huyện trước ngày 15/6 hàng năm11 LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP1.... trong khuôn khổ Chương trình. -Tổng hợp dự toán từ các huyện và Sở thành dự toán Chương trình của tỉnh theo nguồn ngân sách. -Phối hợp với Sở Tài chính và Sở KHĐT xây dựng dự toán, phương án phân bổ theo từng nguồn vốn, hạng mục trình UBND Tỉnh phê duyệt gửi BQL TW trước ngày 15/7 hàng năm 13 LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAPLẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP1.... sinh7 0336 Xây dựng năng lực cho dạy học cả ngày8 0337 Chi lương tăng thêm cho giáo viên15 TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! PHÂN BỔ NGÂN SÁCH, PHÂN BỔ DỰ TOÁNGIAO DỰ TOÁN:1. Bộ giáo dục và Đào tạoBộ giáo dục và Đào tạo giao dự toán phần thực hiện theo hình thức Dự án cho Ban quản lý Chương trình 17 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH THEO QUY ĐỊNH Điều 19: Chế độ báo cáo (TTLT Số 15)1. Các đơn vị trực... hạ tầng trường học thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và theo các quy định tại TTLT 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/01/2010 của Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT.4 PHÂN BỔ NGÂN SÁCH, PHÂN BỔ DỰ TOÁN3. Bộ Kế hoạch và Đầu tưGiao dự toán vốn đầu tư cho các tỉnh tham gia SEQAP có ghi rõ vốn từ ngân sách TW hỗ trợ có mục tiêu và nguồn vốn từ ngân sách địa... có trường tiểu học tham gia chương trình. 3.4. Định mức chi tiêu đối với các nội dung chi nêu trên áp dụng mức chi theo các quy định hiện hành.6 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH THEO QUY ĐỊNHĐiều 19: Chế độ báo cáo (TTLT Số 15) 2. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp báo cáo của Ban quản lý chương trình cấp huyện theo mẫu quy định, trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh ký và gửi Bộ Giáo dục. .. kinh phí của Chương trình có trách nhiệm đối chiếu số liệu chi tiêu với Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch và lập báo cáo định kỳ theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này trước ngày 31/7 (đối với báo cáo 6 tháng) và ngày 28/2 (đối với báo cáo hàng năm) cho Ban Quản lý chương trình cấp huyện để tổng hợp báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo.22 LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAPTrách... ngân sách địa phương.19 LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP2. Ban quản lý Chương trình cấp Huyện- Lập dự toán ngân sách thực hiện Chương trình tại Huyện: Lương tăng thêm; kinh phí đào tạo bồi dưỡng; kinh phí mua sắm trang thiết bị và tài liệu học tập.-Phối hợp với phòng tài chính Huyện tổng hợp dự toán thành dự toán chung của toàn huyện. Gửi dự toán ngân sách huyện đến Sở GD và ĐT... mó s chi; hng mc chi.21 PHÂN BỔ NGÂN SÁCH, PHÂN BỔ DỰ TOÁN2. Bộ Tài chính -Giao dự toán ngân sách cho các tỉnh tham gia SEQAP có ghi rõ Mã chi tiết của các hạng mục chi thuộc Chương trình trong đó ghi rõ vốn từ ngân sách TW hỗ trợ có mục tiêu có chia ra vốn đầu tư và vốn sự nghiệp.-Giao dự toán ngân sách cho Bộ GD và ĐT phần kinh phí thực hiện theo hình thức dự án.18 ... thành dự toán của ngành.12 PHÂN BỔ NGÂN SÁCH, PHÂN BỔ DỰ TOÁN4. Các tỉnh tham gia Chương trình SEQAP-Trên cơ sở dự toán được giao của Chương trình được giao, UBND Tỉnh giao cho các sở, ngành đơn vị cấp dưới thực hiện. UBND Huyện giao dự toán cho BQL cấp huyện, Phòng giáo dục và đào tạo các các đơn vị tham gia chương trình. -Sau khi hoàn tất giao dự toán. UBND Tỉnh có trách nhiệm gửi kết... dẫn nội dung, quy trình báo cáo trong hệ thống kho bạc đối với chi tiêu của chương trình. 23 LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAPLẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP6. Chi xây dựng năng lực cho dạy học cả ngày6.1. Chi tăng cường năng lực quản lý cho 03 cán bộ của Sở GD&ĐT; 01 điều phối viên cộng đồng cấp tỉnh và cán bộ kiêm nhiệm tại Ban Quản lý chương trình cấp huyện . LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM, PHÂN BỔ NGÂN SÁCH DỰ TOÁN HÀNG NĂM, BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC. TCLẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAPLẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP2 LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAPLẬP KẾ HOẠCH VỐN
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập kế hoạch vốn hàng năm, phân bổ ngân sách dự toán hàng năm, báo cáo tài chính theo quy định chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, Lập kế hoạch vốn hàng năm, phân bổ ngân sách dự toán hàng năm, báo cáo tài chính theo quy định chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, Lập kế hoạch vốn hàng năm, phân bổ ngân sách dự toán hàng năm, báo cáo tài chính theo quy định chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

Bình luận về tài liệu lap-ke-hoach-von-hang-nam-phan-bo-ngan-sach-du-toan-hang-nam-bao-cao-tai-chinh-theo-quy-dinh-chuong-trinh-dam-bao-chat-luong-giao-duc-truong-hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP