Lập kế hoạch vốn hàng năm, phân bổ ngân sách dự toán hàng năm, báo cáo tài chính theo quy định chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

Diệp Tử
Diệp Tử(12935 tài liệu)
(71 người theo dõi)
Lượt xem 520
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 25 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2013, 14:57

Mô tả: Lập kế hoạch vốn hàng năm, phân bổ ngân sách dự toán hàng năm, báo cáo tài chính theo quy định chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM, PHÂN BỔ NGÂN SÁCH DỰ TOÁN HÀNG NĂM, BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC (SEQAP)Tại Hà Nội: Ngày 8-9/9/2011Người trình bày: Nguyễn Hải Hưng1 Quy trình lập kế hoạch ngân sách Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học:Trường => Huyện => Sở Giáo dục và Đào tạo (Thống nhất Sở TC; Sở KHĐT) => BQL TW => Bộ GD và ĐT => Bộ TCLẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAPLẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP2 LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAPLẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP1. Chi cải thiện cơ sở hạ tầng (XDCB, chi tư vấn TK, GS .)2. Chi mua sắm hàng hóa 3. Chi đào tạo hội thảo4. Chi Qũy giáo dục nhà trường 5. Chi Qũy phúc lợi học sinh6. Chi xây dựng năng lực cho dạy học cả ngày7. Chi lương tăng thêm cho giáo viên1. Chi cải thiện cơ sở hạ tầng (XDCB, chi tư vấn TK, GS .)2. Chi mua sắm hàng hóa 3. Chi đào tạo hội thảo4. Chi Qũy giáo dục nhà trường 5. Chi Qũy phúc lợi học sinh6. Chi xây dựng năng lực cho dạy học cả ngày7. Chi lương tăng thêm cho giáo viên3 LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản1.1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản được sử dụng chi cho các mục chi:Chi xây dựng thêm trường học, phòng học đa năng, nhà vệ sinh (100% ngân sách TW hỗ trợ).Chi tư vấn thiết kế, giám sát công trình (100% ngân sách địa phương).1.2. Việc quản lý sử dụng kinh phí nâng cấp cơ sở hạ tầng trường học thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và theo các quy định tại TTLT 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/01/2010 của Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản1.1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản được sử dụng chi cho các mục chi:Chi xây dựng thêm trường học, phòng học đa năng, nhà vệ sinh (100% ngân sách TW hỗ trợ).Chi tư vấn thiết kế, giám sát công trình (100% ngân sách địa phương).1.2. Việc quản lý sử dụng kinh phí nâng cấp cơ sở hạ tầng trường học thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và theo các quy định tại TTLT 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 29/01/2010 của Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT.4 LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP2. Chi mua sắm hàng hóa2.1. Mua sắm hàng hóa bao gồm: Máy tính và trang thiết bị chuyên dụng cho Trung tâm nguồn thông tin của Phòng GD&ĐT huyện; đồ đạc, thiết bị bổ sung cho các công trình mới xây dựng, bổ sung SGK và tài liệu HT cho HS nghèo, bổ sung tài liệu giảng dạy cho GV (Ngân sách TW hỗ trợ).2.2. Ban Quản lý chương trình huyện thực hiện việc mua sắm theo quy định về mua sắm, đấu thầu hiện hành của Việt Nam.2. Chi mua sắm hàng hóa2.1. Mua sắm hàng hóa bao gồm: Máy tính và trang thiết bị chuyên dụng cho Trung tâm nguồn thông tin của Phòng GD&ĐT huyện; đồ đạc, thiết bị bổ sung cho các công trình mới xây dựng, bổ sung SGK và tài liệu HT cho HS nghèo, bổ sung tài liệu giảng dạy cho GV (Ngân sách TW hỗ trợ).2.2. Ban Quản lý chương trình huyện thực hiện việc mua sắm theo quy định về mua sắm, đấu thầu hiện hành của Việt Nam.5 LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAPLẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP3. Chi đào tạo và hội thảo (100% ngân sách TW)3.1. Đào tạo và hội thảo trong nước. 3.2. Chi đào tạo và bồi dưỡng ngoài nước.3.3. Đối tượng được đào tạo, tập huấn là toàn bộ GV tiểu học, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học và cán bộ quản lý giáo dục các cấp của các huyện có trường tiểu học tham gia chương trình.3.4. Định mức chi tiêu đối với các nội dung chi nêu trên áp dụng mức chi theo các quy định hiện hành.3. Chi đào tạo và hội thảo (100% ngân sách TW)3.1. Đào tạo và hội thảo trong nước. 3.2. Chi đào tạo và bồi dưỡng ngoài nước.3.3. Đối tượng được đào tạo, tập huấn là toàn bộ GV tiểu học, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học và cán bộ quản lý giáo dục các cấp của các huyện có trường tiểu học tham gia chương trình.3.4. Định mức chi tiêu đối với các nội dung chi nêu trên áp dụng mức chi theo các quy định hiện hành.6 LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAPLẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP4. Chi Quỹ giáo dục nhà trường (100% ngân sách TW)Định mức chi cho Qũy 17 triệu đồng/học kỳ/trườngChi duy tu cải tạo và sửa chữa nhỏ cơ sở vật chấtChi mua bổ sung đồ dùng học tập phục vụ dạy học cả ngàyChi hỗ trợ phí điện thoại, điện thắp sáng, nước uống cho HS.Chi thuê người nấu ăn và quản lý HS buổi trưa ở những nơi tổ chức ăn trưa tập trung.Chi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ cho HS.Chi các hoạt động truyền thông tới cộng đồng về dạy - học cả ngày.4. Chi Quỹ giáo dục nhà trường (100% ngân sách TW)Định mức chi cho Qũy 17 triệu đồng/học kỳ/trườngChi duy tu cải tạo và sửa chữa nhỏ cơ sở vật chấtChi mua bổ sung đồ dùng học tập phục vụ dạy học cả ngàyChi hỗ trợ phí điện thoại, điện thắp sáng, nước uống cho HS.Chi thuê người nấu ăn và quản lý HS buổi trưa ở những nơi tổ chức ăn trưa tập trung.Chi tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ cho HS.Chi các hoạt động truyền thông tới cộng đồng về dạy - học cả ngày.7 LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAPLẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP5. Chi Quỹ hỗ trợ phúc lợi học sinh (100% ngân sách TW)Định mức 34 triệu đồng/học kỳ/trường; Chi cung cấp bữa ăn trưa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo và học sinh các dân tộc thiểu số khi trường tổ chức dạy học cả ngàyChi thuê người trợ giảng tiếng dân tộc giúp học sinh lớp 1 và 2 tăng cường tiếng Việt;Chi phần thưởng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo và học sinh các dân tộc thiểu số đi học đều hoặc có kết quả học tập tốt 5. Chi Quỹ hỗ trợ phúc lợi học sinh (100% ngân sách TW)Định mức 34 triệu đồng/học kỳ/trường; Chi cung cấp bữa ăn trưa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo và học sinh các dân tộc thiểu số khi trường tổ chức dạy học cả ngàyChi thuê người trợ giảng tiếng dân tộc giúp học sinh lớp 1 và 2 tăng cường tiếng Việt;Chi phần thưởng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo và học sinh các dân tộc thiểu số đi học đều hoặc có kết quả học tập tốt 8 LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAPLẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP6. Chi xây dựng năng lực cho dạy học cả ngày6.1. Chi tăng cường năng lực quản lý cho 03 cán bộ của Sở GD&ĐT; 01 điều phối viên cộng đồng cấp tỉnh và cán bộ kiêm nhiệm tại Ban Quản lý chương trình cấp huyện từ hạng mục chi đã được xác định tại Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT.6.2. Ngân sách TW hỗ trợ 100% chi tăng cường năng lực cho dạy học cả ngày cấp sở; Ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí BQL cấp huyện (Lương kiêm nhiệm cán bộ tham gia và các chi phí hoạt động của ban).6. Chi xây dựng năng lực cho dạy học cả ngày6.1. Chi tăng cường năng lực quản lý cho 03 cán bộ của Sở GD&ĐT; 01 điều phối viên cộng đồng cấp tỉnh và cán bộ kiêm nhiệm tại Ban Quản lý chương trình cấp huyện từ hạng mục chi đã được xác định tại Thông tư liên tịch số 15/2010/TTLT-BTC-BGDĐT.6.2. Ngân sách TW hỗ trợ 100% chi tăng cường năng lực cho dạy học cả ngày cấp sở; Ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí BQL cấp huyện (Lương kiêm nhiệm cán bộ tham gia và các chi phí hoạt động của ban).9 LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAPLẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP7. Chi lương tăng thêm cho giáo viên7.1. Phòng GD&ĐT huyện có trách nhiệm hướng dẫn các trường thụ hưởng xây dựng kế hoạch và nhu cầu kinh phí để tổng hơp, lập dự toán chung cho cả huyện theo TT 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, trong đó: Lương cho giáo viên tuyển thêm; Lương cho giáo viên dạy tăng giờ do dạy học cả ngày.7.2. Ngân sách TW hỗ trợ 50% - Ngân sách địa phương 50%. 7. Chi lương tăng thêm cho giáo viên7.1. Phòng GD&ĐT huyện có trách nhiệm hướng dẫn các trường thụ hưởng xây dựng kế hoạch và nhu cầu kinh phí để tổng hơp, lập dự toán chung cho cả huyện theo TT 50/2008/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, trong đó: Lương cho giáo viên tuyển thêm; Lương cho giáo viên dạy tăng giờ do dạy học cả ngày.7.2. Ngân sách TW hỗ trợ 50% - Ngân sách địa phương 50%. 10 . LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM, PHÂN BỔ NGÂN SÁCH DỰ TOÁN HÀNG NĂM, BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC. TCLẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAPLẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAP2 LẬP KẾ HOẠCH VỐN HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH SEQAPLẬP KẾ HOẠCH VỐN

— Xem thêm —

Xem thêm: Lập kế hoạch vốn hàng năm, phân bổ ngân sách dự toán hàng năm, báo cáo tài chính theo quy định chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, Lập kế hoạch vốn hàng năm, phân bổ ngân sách dự toán hàng năm, báo cáo tài chính theo quy định chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học, Lập kế hoạch vốn hàng năm, phân bổ ngân sách dự toán hàng năm, báo cáo tài chính theo quy định chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu lap-ke-hoach-von-hang-nam-phan-bo-ngan-sach-du-toan-hang-nam-bao-cao-tai-chinh-theo-quy-dinh-chuong-trinh-dam-bao-chat-luong-giao-duc-truong-hoc

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.58286309242249 s. Memory usage = 18.57 MB