Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính

110 2,270 34
Diệp Tử

Diệp Tử

Tải lên: 12,934 tài liệu

  • Loading...
1/110 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2013, 14:57

Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính Thể thức và kỹ thuật trình bày Văn bản hành chính 01/22/13 1chutiendhnl@yahoo.comCVC. Chu Văn TiếnĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH CQ: 08.37220263DĐ: 0903727011; 0909099565E-mail: chutiendhnl@yahoo.com01/22/132chutiendhnl@yahoo.comKỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝI - Tổng quan về hệ thống văn bản quản lýII - Yêu cầu về kỹ thuật soạn thảoIII - Soạn thảo văn bản hành chính cá biệt III - Soạn thảo văn bản hành chính thông thường 01/22/13 3chutiendhnl@yahoo.comI - Tổng quan về hệ thống văn bản quản lýChủ thể ban hànhNội dung chuyển đạtĐối tượng áp dụngQuy trình, thủ tụcTính thực hiện01/22/1301/22/13 44chutiendhnl@yahoo.com2. Văn bản pháp luật1. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư2. Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư01/22/1355chutiendhnl@yahoo.comThông tư số 01/2011/TT- BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính01/22/13 6chutiendhnl@yahoo.comPhân loại01/22/13VĂN BẢN QPPLVĂN BẢN HÌNH THÀNH TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨCVĂN BẢN HÀNH CHÍNHVĂN BẢN CHUYÊN NGÀNHVĂN BẢN ĐOÀN THỂĐiều4, Nghị định 110/2004/NĐ-CP7chutiendhnl@yahoo.comII. Yêu cầu về kỹ thuật soạn thảo•Nội dung•Ngôn ngữ•Thể thức01/22/1388chutiendhnl@yahoo.com1. Những yêu cầu nội dunga) Tính mục đíchb) Tính khoa họcc) Tính phổ thôngd) Tính thực hiện e) Tính khả thi01/22/13xem9chutiendhnl@yahoo.coma) Tính mục đíchChủ đềPhạm vi điều chỉnhMức độ điều chỉnhTính cần thiết quản lý01/22/13 10chutiendhnl@yahoo.com[...]... tiết trình bày khác, được áp dụng đối với văn bản được soạn thảo trên máy vi tính sử dụng chương trình soạn thảo văn bản (như Microsoft Word for Windows) và in ra giấy; có thể áp dụng đối với văn bản được soạn thảo bằng các phương pháp hay phương tiện kỹ thuật khác hoặc đối với văn bản được làm trên giấy mẫu in sẵn; không áp dụng đối với văn bản được in thành sách, in trên báo, tạp chí và các loại... trần thuật Câu chủ động-bị động01/22/13 19chutiendhnl@yahoo.com Thông tư số 01/2011/TT- BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 01/22/13 6chutiendhnl@yahoo.com •3. Kỹ thuật trình bày văn bản • Kỹ thuật trình bày văn bản quy định tại Thông tư này bao gồm khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản, vị trí trình bày các thành... TỊCH40chutiendhnl@yahoo.com •2. Thể thức văn bản •Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chung áp dụng đối với các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định theo quy định tại Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và hướng dẫn tại Thông... thỏng.ãTờn loi vn bn: quyt nh.ãTrớch yu ni dung.ãCn c ban hnh. ãLoi hỡnh quyt định: quyết định. 01/22/13 46chutiendhnl@yahoo.com Phân loại01/22/13VĂN BẢN QPPLVĂN BẢN HÌNH THÀNH TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨCVĂN BẢN HÀNH CHÍNHVĂN BẢN CHUYÊN NGÀNHVĂN BẢN ĐOÀN THỂĐiều4, Nghị định 110/2004/NĐ-CP7chutiendhnl@yahoo.com Ý chí mệnh lệnh nhà quản lý Dứt khoát01/22/13d) Tính thực hiện 13chutiendhnl@yahoo.com... tư này hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức). 01/22/13I. HƯỚNG DẪN CHUNG23chutiendhnl@yahoo.com Từ ngữ Đúng văn phongTừ phổ thông, địa phươngTừ... thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính 22chutiendhnl@yahoo.com I - Tổng quan về hệ thống văn bản quản lýChủ thể ban hành Nội dung chuyển đạtĐối tượng áp dụngQuy trình, thủ tụcTính thực hiện01/22/1301/22/13 44chutiendhnl@yahoo.com B cc ngh quytãCn c ban hnh - nhng lý do hợp pháp và hợp lý ban hành, nhằm nâng cao sự nhất trí và tự giác thực hiện cho các chủ thể thi hành, được... ngắn gọn.01/22/13 44chutiendhnl@yahoo.com 3. Những yêu cầu về thể thức & kỹ thuật trình bày 01/22/13 21chutiendhnl@yahoo.com Thể thức và kỹ thuật trình bày Văn bản hành chính 01/22/13 1chutiendhnl@yahoo.com 1. Ngh quytãDựng ghi nhng kt lun v quyt nghị của hội nghị tập thể về những vấn đề chủ trương, chính sách, kế hoạch, biện pháp và được thông qua theo trình tự thủ tục nhất định.01/22/13... các yếu tố khác (nếu có).01/22/13 39chutiendhnl@yahoo.com 2. Văn bản pháp luật1. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP, 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư2. Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư01/22/1355chutiendhnl@yahoo.com Dùng từ đơn nghĩaNghĩa... CHUNG25chutiendhnl@yahoo.com B cc ngh quytã2) Phn khai trin:ãTrong trng hp, khi đặt ra nội quy, quy chế, các văn bản phụ khác, hoặc áp dụng để giải quyết những công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của cơ quan ban hành như bầu các chức danh, bãi bỏ, huỷ bỏ những văn bản sai trái của đơn vị cấp dưới, v.v. nghị quyết cần được viết bằng văn điều khoản.01/22/13 37chutiendhnl@yahoo.com B cc quyt nh ã1) Phn m u:ãQuc hiu,... từ sách vở, hội thoại Thuật ngữThành ngữViết tắt 01/22/13 18chutiendhnl@yahoo.com III - Son tho vn bn hnh chớnh cỏ bitã1. Ngh quytã2. Quyt nh ã3. Quy chã4. Ch th01/22/1329chutiendhnl@yahoo.com Yờu cu i vi quyt nh ã Yờu cu x lý kp thiãMi quyt nh sai trỏi (khụng hp phỏp hoặc/và không hợp lý) cần được xử lý kịp thời. ãMi quyt nh x lý phi c th hin bng văn bản tương ứng theo quy . chutiendhnl@yahoo.com01/22/132chutiendhnl@yahoo.comKỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝI - Tổng quan về hệ thống văn bản quản lýII - Yêu cầu về kỹ thuật soạn thảoIII - Soạn thảo văn bản hành chính cá. và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính0 1/22/13 6chutiendhnl@yahoo.comPhân loại01/22/13VĂN BẢN QPPLVĂN BẢN HÌNH THÀNH TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨCVĂN BẢN HÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính, Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính, Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính

Bình luận về tài liệu ky-thuat-soan-thao-van-ban-hanh-chinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP