Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp việt nam trong bối cảnh kinh tế hiện nay

8 207 1
An An

An An Gửi tin nhắn

Tải lên: 10,572 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2013, 09:49

Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp việt nam trong bối cảnh kinh tế hiện nay CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ HIỆN NAYĐỗ Xuân HạCục trưởng - Cục Công nghiệp địa phương Thứ nhất, như chúng ta đã biết hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) hiện nay là một xu thế khách quan. Trong hơn một thập kỷ qua xu thế toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới có sự gia tặng mạnh mẽ gắn liền với sự phát triển của khoa học – kỹ thuật – công nghệ (KH – KT – CN) và sự gia tăng hàng loạt vấn đề toàn cầu như môi trường, dân số,… Sự gia tăng mạnh mẽ của toàn cầu hóa kinh tế đặt ra những yêu cầu khách quan đòi hỏi các quốc gia phải có chiến lược, hội nhập phù hợp vào nền kinh tế thế giới và khu vực. Trong bối cảnh hiện nay, không thể phát triển nếu như không mở cửa hội nhập. Thương mại thế giới đã tăng lên nhanh chóng, quá trình này thể hiện không chỉ trong lĩnh vực thương mại mà cả trong các lĩnh vực sản xuất, đầu tư cũng như các lĩnh vực văn hóa, xã hội khác.Hơn lúc nào hết, cơ hội và thách thức trong quá trình HNKTQT không chỉ là sự quan tâm của mỗi quốc gia, mỗi tổ chức mà còn đối với mỗi cá nhân chúng ta. Đây là vấn đề rộng lớn, phức tạp và có nhiều biến động, có cả những nhận thức và quan điểm khác nhau, thậm chí đối laapjnhau.Việt Nam đang trong quá trình đổi mới, hội nhập, đang xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc đẩy mạnh tham gia hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực là một xu thế, là một vấn đề cực kỳ quan trọng trong công cuộc đổi mới vây dựng và phát triển đất nước. Hòa trong bối cảnh đó cùng với phương châm “Đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ” và “là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 167 nước và hầu hết các tổ chức quốc tế và khu vực quan trọng, Việt Nam đã và đang từng bước vững chắc hội nhập sâu rộng và nền kinh tế khu vực và thế giới. Tuy nhiên, tham gia hội nhập chũng ta sẽ đón nhận được những cơ hội, thuận lợi cho phát triển, song kinh tế Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam, sẽ phải đối mặt với các thách thức, khó khăn lớn.Như chúng ta đã biết và đều hiểu về hội nhập kinh tế như sau: Hội nhập là một quá trình tất yếu, một xu thế bao trùm mà trọng tâm là mở cửa kinh tế, tạo điều kiện kết hợp tốt nhất nguồn lực trong nước và quốc tế, mở rộng 1không gian để phát triển và chiếm lĩnh vị trí phù hợp nhất có thể có trong quan hệ kinh tế quốc tế, nhất là tham gia Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Như vậy hội nhập vừa là đòi hỏi khách quan, vừa là nhu cầu nội tại của sự phát triển kinh tế mỗi bước. Hội nhập thực chất là tham gia cạnh tranh trên quốc tế và ngày trong thị trường nội địa. Để hội nhập có hiệu quả, phải ra sức tăng cường nội lực, cải cách và điều chỉnh cơ chế, chính sách, luật lệ, tập quán kinh doanh, cơ cấu kinh tế trong nước để phù hợp với “luật chơi chung” của quốc tế. Điều này, không có nghĩa là các nước bị áp đặt phải cải cách, mở cửa hội nhập, mà thực ra cải cảnh, hội nhập là vì sự phát triển của chính mình. Chính sách hội nhập phải vừa gắn chặt với chiến lược phát triển của đất nước, đồng thời cải cánh kinh tế, hành chính phải gắn chặt với yêu cầu của quá trình hội nhập. Cải cách trong nước và hội nhập là “con đường hai chiều”. Cải cách bên trong quyết định tốc độ và hiệu quả hội nhập, đồng thời hội nhập sẽ hỗ trợ , thúc đẩy tiến trình cải cách trong nước, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Hội nhập không phải để được hưởng ưu đãi, nhân nhượng đặc biệt. Hội nhập là mở rộng các cơ hội kinh doanh, thâm nhập thị trường, có môi trường pháp lý và kinh doanh ổn định dựa trên quy chế, luật lệ của các thể chế hội nhập, không bị phân biệt đối xử, không bị các động cơ chính trị, hay những lý do khác cản trở việc giao lưu hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Từ ổn định về thị trường, các nước sẽ có điều kiện thuận lợi để xây dựng kế hoạch đầu tư, sản xuất, kinh doanh ổn định, giải quyết việc làm phát triển kinh tế dựa trên quy chế, luật lệ của các thể chế hội nhập, không bị phân biệt đối xử, không bị các động cơ chính trị, hay những lý do khác cản trợ việc giao lưu hàng hóa, dịch vụ và đầu tư. Ngoài ra, các nước có thể sử dụng những luật lệ, quy định cơ chế giải quyết tranh chấp của các thể chế hội nhập để bảo vệ lợi ích chính đáng của mình.Thứ hai, HNKTQT tạo ra thời cơ và thách thức, sơ bộ như sau:a) Những cơ hội Tạo điều kiện phát huy lợi thế so sánh,thúc đẩy tham gia vào phân công lao động quốc tế, tranh thủ được lợi ích của việc phân bổ nguồn tài lực hợp lý trên bình diện quốc tế, từ đó phát huy cao độ nhân tố sản xuất hữu dụng của từng quốc gia. Tự do hóa luân chuyển hàng hóa, dịch vụ và vốn với việc hạ thấp hàng rào thuế quan, đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm kiểm soát hành chính, góp phần giảm chi phí sản xuất, đầu tư, tăng sản lượng, giảm thất nghiệp và tăng thêm lợi ích cho người tiêu dùng.- Tạo ra nhiều cơ hội đầu tư mới, tăng vòng quay vốn và điều kiện đa dạng hoá các loại hình đầu tư, nhờ đó vừa nâng cao hiệu quả, vừa hạn chế rủi ro đầu tư.2- Thúc đẩy quá trình chuyển giao KH – KT – CN, vốn, kỹ năng quản lý, qua đó mở rộng địa bàn đầu tư cho các nước phát triển, đồng thời giúp các nước tiếp nhận đầu tư có thêm nhiều cơ hội phát triển.b) Những thách thức- Sự bất ổn của thị trường tài chính quốc tế, sự khác biệt cơ bản giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư tài chính. Một mặt, các nhà đầu tư trực tiếp đã bỏ tiền đầu tư xây dựng nhà xưởng, thì không dễ gì một sớm, một chiều có thể rút lại vốn đầu tư, trong khi đó các nhà đầu tư tài chính có lợi thế linh hoạt hơn, nhờ tính chuyển nhượng cao của chứng khoán. Mặt khác, nguồn tài chính được phân bố không đồng đều, tập trung vào một số trung tâm tài chính lớn của các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới. Quá trình hội nhập những thách thức và cơ hội luôn làm cho dòng vốn chảy mạnh hơn, dễ dàng hơn và tất nhiên rủi ro sẽ lớn hơn.- Nguy cơ tụt hậu của một số quốc gia, trong khi một số quốc gia đã tranh thủ được lợi ích của hội nhập mậu dịch quốc tế và thị trường tài chính quốc tế, phát huy được lợi thế so sánh, nhờ đó thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng thương mại, thu hẹp dần khoảng cách với các quốc gia phát triển, thì một số nước khác lại không có khả năng hội nhập vào quá trình phát triển thương mại, thu hút vốn đầu tư và kết cục tất yếu là sẽ bị đẩy lùi xa hơn nữa về phía sau.- Chính sách tài chính – tiền tệ của các nước yếu bị phụ thuộc nhiều vào chính sách của các nước mạnh. - Mối đe doạ chính là xu hướng hình thành thế độc quyền, tập trung quyền lực vào một số tập đoàn đầu sỏ quốc tế. Xu hường sát nhập đang diễn ra mạnh mẽ chưa từng có trong lịch sử phát triển kinh tế thế giới cận đại. Vậy, thế đâu là điểm dừng của xu thế sát nhập này? Bởi lẽ, nếu xu thế sát nhập tiếp tục gia tăng chắc chắn sẽ có tác động xấu đến “thị trường cạnh tranh hoàn hảo”, nhân tố đã góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.- Làm tan vỡ các hàng rào bảo hộ của các quốc gia. Do vậy, các nước không chỉ chịu tác động tích cực của quá trình này, mà còn phải chịu cả những chấn động của hệ thống kinh tế toàn cầu trong lĩnh vực tiền tệ, tài chính, nguyên nhiên liệu. Các nước càng yếu kém, thì chính sách kinh tế vĩ mô càng không đủ thông thoáng, không phù hợp với các định chế quốc tế, tệ tham nhũng và quan liêu càng nặng với hệ thống ngân hàng – tài chính lạc hậu, thì càng chịu tác động nặng nề hơn.- Không chỉ có các lực lượng kinh tế tiến bộ tham gia vào quá trình này, mà còn có sự tham gia của các thế lực phản động, bọn maphia, các tổ chức khủng bố, . Mạng lưới hoạt động của maphia hiện đang lan khắp toàn cầu, các đường dây buôn lậu ma tuý đã len lỏi đến cả các trường học. Các thế lực phản động cũng không bỏ lỡ thời cơ xâm nhập vào nước ta, phá hoại nước ta, do đó, chính sách đúng đắn của 3chúng ta là phải ngăn chặn, chống lại mọi hành vi, mọi hoạt động phá hoại. Nhưng, cũng không thể vì thế mà chúng ta đóng cửa đất nước, hay hạn chế sự hội nhập của nước ta vào quá trình hội nhập toàn cầu hoá.- Ngoài những thách thức và cơ hội nói trên, còn nảy sinh những mặt tiêu cực khác nữa như: Sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các nước giàu và nghèo có thể tăng lên, sự xung đột giữa các nền văn hoá khác nhau có thể xảy ra, các nước lớn có thể bị phân rã, . Song những tác động tiêu cực này có thể tới mức độ nào?, lớn nhỏ ra sao?, điều đó lại tuỳ thuộc vào chính sách hội nhập quốc tế của chính các quốc gia. Một chính sách hội nhập quốc tế đúng đắn và thích hợp, theo lộ trình và bước đi phù hợp, ., thì tác hại của những mặt tiêu cực này sẽ bị hạn chế và ngược lại.Thứ ba, doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình HNKTQT hiện nay:- Hội nhập quốc tế là một quá trình tất yếu trong xu thế toàn cầu; tiến trình hội nhập kinh tế ở nước ta có những thuận lợi, song phải đương đầu với rất nhiều thách thức nghiệt ngã. Là động lực và là trung tâm của quá trình này, khai thác lợi thế, biến các cam kết quốc tế thành chương trình hành động của đơn vị, doanh nghiệp, phát huy nội lực kết hợp chặt chẽ với sản xuất và kinh doanh, không ngừng đổi mới kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh, có lẽ đây là cách làm cần thiết, thiết thực nhất để khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường thế giới, trong hội nhập kinh tế toàn cầu, và đây là một số vấn đề của doanh nghiệp Việt Nam đã được đề cập, cần quán triệt thực hiện.a) Xu thế đối với doanh nghiệp Việt Nam Phân tích tác động của bối cảnh quốc tế đến quá trình hội nhập ở Việt Nam, Uỷ ban Quốc gia về hội nhập quốc tế đã chỉ ra những áp lực cơ bản trên các mặt cạnh tranh, tự do hoá, mở cửa và những nguy cơ chuyển hướng thương mại bất lợi, áp lực cạnh tranh đối với nền kinh tế nước ta đang gia tăng mạnh, đặc biệt là từ phía Trung Quốc, Ấn Độ, các nước ASEAN và cạnh tranh khu vực có thể dẫn tới nguy cơ giảm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Cùng với áp lực cạnh tranh, xu thế quốc tế hoá và khu vực hoá cũng tạo ra nhiều sức ép buộc nước ta phải tự do hoá, mở cửa hội nhập kinh tế; nếu không bắt kịp nhịp đi, Việt Nam sẽ tụt hậu và chịu những nước đi sau. Từ những nguyên tắc hội nhập quốc tế được chỉ ra trong Nghị quyết các Đại hộ Đảng, thời gian qua, nước ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 167 nước; mở rộng quan hệ thương mại với 150 nước và vùng lãnh thổ; thu hút FDI ở 70 nước và vùng lãnh thổ; tranh thủ được viện trợ phát triển của 45 nước và tổ chức quốc tế. Tháng 12/1994 Việt Nam đã nộp đơn gia nhập WTO; tháng 7/1995 trở thành thành 4viên chính thức của tổ chức ASEAN, tham gia Khu vực Thương mại tự do ASEAN từ 01/01/1996; tháng 3/1996 tham gia Diễn đàn Hợp tác Á – Âu (ASEM) và từ tháng 11/1998 đã trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn Hợp tác châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Nghiên cứu quá trình hội nhập quốc tế, các nhà khoa học và các nhà quản lý đã chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản phải tôn trọng là: Không phân biệt đối xử giữa các quốc gia và các doanh nghiệp; chính sách phải công khai, rõ ràng tạo sân chơi Bình đẳng giữa các đối tác tham gia; thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chấp nhận cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. Từ những nguyên tắc nêu trên, khi hàng rào thuế quan không còn giữa các quốc gia, thì khái niệm sản xuất thay thế nhập khẩu, hay hướng về xuất khẩu không còn nguyên nghĩa. Việc phát triển sản xuất thực sự phải dựa vào lợi thế so sánh và quy mô kinh tế. Ở đây, lợi thế là yếu tố động đòi hỏi phải có cách nhìn xa hơn, còn quy mô kinh tế thì lại bị chi phối bởi tốc độ phát triển. Trong tiến trình HNKTQT ở Việt Nam, các nhà quản lý cho rằng thời cơ của các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều, nhưng khó khăn, thách thức lại là không nhỏ.b) Thời cơ đối với doanh nghiệp Việt Nam Theo nguyên tắc không phân biệt đối xử, khi là thành viên WTO, hàng hóa và dịch vụ nước ta sẽ được đối xử bình đẳng trên thị trường thế giới, có cơ hội tăng cường vị thế và bảo vệ quyền lợi của chính mình, Việt Nam sẽ tránh được những áp lực đơn phương bất bình đẳng, hoặc những ngoại lệ về xã hội, lao động và môi trường,… không thuộc phạm vi thương mại, điều này có thể tạo vị thế trên trường quốc tế. Trong khuôn khổ thị trường, những thuận lợi tự do hóa thương mại không chỉ giới hạn ở hàng hóa, mà đã mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ,… Sự thống nhất giảm thuế trung bình đối với hàng nông sản, hàng công nghiệp và dệt may sau Vòng đàm phán Uruguay, đã đưa kim ngạch thương mại thế giới hàng năm tăng khoảng 200 tỷ USD. Gia nhập WTO, doanh nghiệp hưởng từ thành quả đàm phán ra phạm vi toàn cầu. Cơ hội này có thể kéo theo những ảnh hưởng tích cực, để mở rộng sản xuất và tạo thêm nhiều việc làm. Nhờ nguyên tắc bình đẳng và những quy định chính sách, thể chế thương mại có thể dự báo, các nhà tài chính an tâm hơn trong các quyết định đầu tư. Điều này giúp doanh nghiệp thu hút được thêm nguồn FDI vào phát triển nhiều lĩnh vực. Cùng với đầu tư nước ngoài, hội nhập cũng là cơ hội tiếp cận với những thành quả cách mạng KH-KT-CN thế giới đang diễn ra mạnh mẽ, cơ hội này giúp doanh nghiệp không chỉ là tiếp nhận công nghệ, mà còn học hỏi được nhiều kinh nghiệm quản lý hiện đại; đẩy nhanh quá trình tiếp thu thành tựu KH-KT-CN quản lý, và nhất là đào tạo đội ngũ cán bộ kinh doanh năng động.5c) Khó khăn, thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam Muốn biến cơ hội thành hiện thực phải thông qua thị trường; để chiếm lĩnh được thị trường, sức mạnh tổng hợp của doanh nghiệp phải dồn vào năng lực cạnh tranh. Dễ dàng nhận thấy điểm yếu của doanh nghiệp Việt Nam là chưa có được hệ thống phân phối đưa đến người tiêu dùng và quy mô còn nhỏ. Thách thức đối với doanh nghiệp thể hiện trên cả phương diện vĩ mô của chính sách quốc gia, và cả trong tầm vi mô giới hạn bởi năng lực nội sinh của từng doanh nghiệp. Từ kết quả thảo luận của các nhà nghiên cứu và quản lý thì nhận thức về nội dung và lộ trình hội nhập ở các cấp quản lý, và trong doanh nghiệp nước ta chưa đầy đủ. HNKTQT mới được triển khai tại các cơ quan Trung ương và các thành phố lớn, chưa đồng bộ giữa các ngành, các cấp, và nhất là ở các cơ sở. Doanh nghiệp nói chung, và nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) nói riêng, thiếu hiểu biết về hội nhập, chưa có những kiến thức và thông tin cần thiết vệ thị trường, pháp luật và thông lệ quốc tế trong buôn bán. Ở tầm quốc gia, tầm vĩ mô, chính sách điều chỉnh cơ cấu tuy đã nhiều lần đặt ra, nhưng thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán, và chưa phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế. Điểm yếu trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế là chưa tập trung khai thác và phát triển mạnh các ngành, các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, đầu tư nhà nước bị dàn trải vào nhiều lĩnh vực nên hiệu quả thấp. Đây cũng là khó khăn trong bước đầu hội nhập của doanh nghiệp và nền kinh tế nước ta. Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ, vốn ít, năng lực cạnh tranh thấp, còn chính sách vĩ mô thì lại chưa tạo được động lực khuyến khích doanh nghiệp năng cao năng lực này. Nhìn chung, cơ chế quản lý chưa tạo được môi trường cạnh tranh thực sự giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; cấu trúc thị trường, hành vi cạnh tranh và khuôn khổ pháp lý còn có nhiều bất cập. Bên cạnh đó, việc thực thi pháp luật còn hạn chế, đang là những thách thức to lớn đối với các doanh nghiệp nước ta. Mục tiêu của hội nhập kinh tế ở nước ta là mở rộng thị trường cho hàng hóa, dịch vụ trong nước và thu hút vốn, công nghệ từ bên ngoài. Để hội nhập, chúng ta yêu cầu phía bên ngoài mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ cho ta; ngược lại, về phía mình, chúng ta cũng phải mở rộng thị trường cho nhiều nước; điều này đặt ra rất nhiều thách thức. Trước hết, là phải tìm được nguồn thu để thay thế thuế xuất nhập khẩu bị cắt giảm; thứ hai, là chuyển các biện pháp quản lý xuất nhập khẩu, từ trực tiếp sang gián tiếp, và quản lý bằng tiêu chuẩn kỹ thuật; thứ ba, là điều tiết thị trường bằng cách thức mới, công cụ mới,… giữ cho thị trường biến động, nhưng không thể bị đổ vỡ.6 Từ những khó khăn, thách thức trên, gợi ra cho các doanh nghiệp có nguồn lực yếu bị chi phối mạnh hơn, và vấn đề lao động trong đổi mới doanh nghiệp, để hội nhập đòi hỏi phải có những tác động từ chính sách cả về KH-KT-CN, và cả về xã hội ở tầm vĩ mô, quốc gia. Từ đó, nêu ra những việc doanh nghiệp cần làm, đó là: Các doanh nghiệp cần phải liên kết để có đủ tiềm lực, trong xu thế hội nhập toàn cầu, cần nhấn mạnh, quan tâm đến những tập đoàn đã hình thành, đã hội tụ đủ tiềm lực kinh tế, kỹ thuật trong cạnh tranh, nhưng không quên vai trò của DNVVN, lực lượng này chính là nguồn bổ sung, hỗ trợ cực kỳ quan trọng cho các tập đoàn lớn trong chiếm lĩnh thị trường ở nhiều quốc gia. Mục tiêu lớn cần đạt trong hội nhập ở nước ta là mở rộng thị trường, tranh thủ được vốn đầu tư và tiếp thu được tiến bộ KH-KT-CN từ bên ngoài, đặc biệt từ các nước phát triển. Trong quá trình hội nhập, thách thức và vận hội đan xen lẫn nhau; những gì mà các tổ chức kinh tế quóc tế và khu vực đòi hỏi, cũng là những vấn đề chúng ta cần họ, và sẽ được mở ra đàm phán để có những ân hạn về mức độ và thời gian cam kết. Từ đây, nhiệm vụ của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là biến các cam kết quốc tế thành chương trình hành động, bằng chính sức mình để không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong HNKTQT, thành công của quá trình tùy thuộc vào sự năng động, sáng tạo và năng lực cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh. Điều cần ở nước ta là doanh nghiệp phải thực sự vào cuộc; có chiến lược thích ứng riêng, lấy thị trường làm định hướng để điều chỉnh cơ cấu sản xuất, tập trung vào thế mạnh, biến động theo thời gian để có sức cạnh tranh cao. Chiến lược sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, cần hướng vào khai thác lợi thế, rút ra từ những cam kết hội nhập, nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và khuyếch trương đầu tư. Ở đây, thị trường trong nước sẽ là hậu thuẫn quan trọng để doanh nghiệp thâm nhập vào thị trường nước ngoài. Từ những mục tiêu cần vươn tới, doanh nghiệp nhất thiết phải nắm vững những cam kết cụ thể của các nước đối với nước ta , và của nước ta đối với các nước, trong những lĩnh vực cần làm, cần thực hiện. Khía cạnh doanh nghiệp cần quan tâm, có thể là hàng rào thuế quan, chế độ giấy phép, hạn ngạch quota, thủ tục và chế độ hải quan, tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh động thực vật, tác động môi trường, . Để làm được việc này, doanh nghiệp cần có bộ phận thu nhập thông tin, nghiên cứu hội nhập, nhằm biến những cam kết quốc tế thành lợi thế, để hưởng ưu đãi trong đàm phán, ký kết hợp đồng và nghiên cứu đổi mới công nghệ, đổi mới quản lý trong sản xuất những mặt hàng phải cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài. 7 Hội nhập khu vực ASEAN là một hướng đi đúng, một cánh cửa mở đúng ra thế giới bên ngoài, phù hợp với thực lực của chúng ta, giảm bớt cho chúng ta những thua thiệt, do có sự quá chênh lệch về trình độ, . nếu như chúng ta dấn bước ngay vào thị trường thế giới mở cửa toàn phần. Về lộ trình hội nhập, theo quan điểm của chúng tôi, cần thúc đẩy sớm các cam kết ASEAN, bởi vì sự phù hợp của chúng ta với thị trường ASEAN, và các quốc gia ASEAN cũng mong muốn có một sự phát triển bình đẳng chung trong khu vực. Những bài phát biểu của các Nhà Lãnh đạo Singapor, Mallaysia, Indonesia, Philippin, ., tại các buổi làm việc giữa hai bên, đã cho chúng ta thấy rõ xu hướng này. Mặc dù hội nhập có cả tích cực và tiêu cực, song đối với Việt Nam để có thể thực hiện được quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đòi hỏi chúng ta, cần phải “Chủ động, tích cực tham gia vào quá trình toàn cầu hóa”. Do đó, theo chúng tôi, các doanh nghiệp Việt Nam cần có các chương trình thúc đẩy triển khai các Hiệp định Thương mại song phương, đa phương, như Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ (có vai trò cực kỳ quan trọng) thật cụ thể, có lộ trình từng bước, cẩn thận, ., để hội nhập kinh tế có kết quả, có hiệu quả. Rõ ràng là hội nhập, mở cửa ảnh hưởng trực tiếp ngay đễn các doanh nghiệp, đến người lao động của chúng ta. Song đáng tiếc, cho đến nay, nhận thức và sự hiểu biết nói chung về quy luật khách quan của kinh tế thị trường, còn có điểm thiếu thống nhất, còn phần nào duy ý chí chủ quan, còn hạn chế, ., Do đó, trong hoạt động thực tiễn đã làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nhiều vấn đề, ., làm chậm tiến độ thực tiễn của nhiều chương trình, nhiều dự án, . Vì vậy, yêu cầu đặt ra là cần phải tổ chức tìm hiểu sâu, phổ biến, giới thiệu chi tiết, ., về toàn cầu hóa, về hội nhập quốc tế rộng rãi hơn, .Chúng ta vì một ngày mai tươi sáng, hãy chúc cho các doanh nghiệp Việt Nam, cho nền kinh tế Việt Nam, cho đất nước chúng ta, ngày càng phát triển mạnh mẽ, chúc diễn đàn tổ chức có kết quả và thành công tốt đẹp!8 . CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ HIỆN NAY ỗ Xuân HạCục trưởng - Cục Công nghiệp địa phương. song kinh tế Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam, sẽ phải đối mặt với các thách thức, khó khăn lớn.Như chúng ta đã biết và đều hiểu về hội nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp việt nam trong bối cảnh kinh tế hiện nay, Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp việt nam trong bối cảnh kinh tế hiện nay, Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp việt nam trong bối cảnh kinh tế hiện nay

Bình luận về tài liệu co-hoi-va-thach-thuc-doi-voi-cac-doanh-nghiep-viet-nam-trong-boi-canh-kinh-te-hien-nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP