Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (2)

93 4,446 40
Diệp Tử

Diệp Tử Gửi tin nhắn

Tải lên: 12,932 tài liệu

  • Loading...
1/93 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2013, 15:49

Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (2) 1HỌC VIỆN HÀNH CHÍNHQUỐC GIAChun đề:TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCThS. Nguyễn Xuân TiếnTel: 0913 968 965Email:xtiennapa@yahoo.com2CHƯƠNG 3CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CÁC NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCI. Cơ cấu tổ chức hành chính nhà nướcII. Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức bộ máy hành chính nhà nước III. Các nguyên tắc cơ bản trong mối quan hệ giữa tổ chức Bộ máy hành chính nhà nước trung ương và địa phương3I. Cơ cấu tổ chức hành chính nhà nước 1. Mô hình cơ cấu tổ chức hành chính theo Max Weber2. Một số mô hình cơ cấu tổ chức hành chính nhà nước a. Cơ cấu tổ chức theo cấp bậc hành chính – lãnh thổ b. Cơ cấu tổ chức theo chức năngc. Cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy hành chính nhà nước 41. Mô hình cơ cấu tổ chức hành chính theo Max WeberMax Weber (1864-1920) một nhà xã hội học người Đức là người đầu tiên mô tả khái quát những đặc điểm chung của bộ máy hành chính nhà nước (bureaucracy) như:1) Sự sắp xếp các cơ quan theo hệ thống thứ bậc, cơ cấu hành chính của bộ máy thư lại là theo hình tháp, mỗi cơ quan cấp dưới chịu sự kiểm soát của cơ quan cao hơn.52) Sự phân công lao động hợp lý và có hệ thống, mỗi cơ quan hay chức vụ có phạm vi thẩm quyền xác định cụ thể được thể chế hóa thành các trách nhiệm và quyền hạn.63) Các quy tắc được viết chính thức thành văn bản, và các thể thức được ứng dụng một cách nhất quán. Những quy tắc này được thực hiện và tuân thủ nghiêm ngặt, phù hợp với các quy định pháp luật của nhà nước độc quyền nắm pháp luật và có đầy đủ các lực lượng cưỡng chế trong tay.74) Tính chất vô nhân xưng (impersonality) – các viên chức lệ thuộc vào một trình tự vô nhân xưng và các tiêu chí thực hiện được quy định trong các văn bản chính thức.85) Tính trung lập là biểu hiện đặc trưng của người viên chức trong bộ máy thư lại. Các viên chức được tuyển lựa và đề bạt thông qua chức nghiệp trên cơ sở năng lực kỹ thuật của họ, không xem xét tới các mặt khác như địa vị xã hội, lòng trung thành hay sự ủng hộ của họ. 9Tầm hạn quản lý = 43 cấp: 1, 4, 16101. Mô hình cơ cấu tổ chức hành chính theo Max WeberMô hình cấu trúc dọc[...]... 21C. Cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy hành chính nhà nước Là cơ cấu tổ chức của từng đơn vị hành chính, từng bộ phận quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực khác nhau. 17a. Cơ cấu tổ chức theo cấp bậc hành chính – lãnh thổLà cơ cấu tổ chức bảo đảm cho hệ thống hành chính nhà nước thông suốt từ trên xuống tận cơ sở. 111. Mô hình cơ cấu tổ chức hành chính theo... mục tiêu của tổ chức (Effectiveness The extent to which the organization attains its goals.)Hiệu quả là tỷ lệ so sánh giữa đầu vào và đầu ra của tổ chức (Efficiency The ratio of inputs to outputs.) 2CHƯƠNG 3CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CÁC NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCI. Cơ cấu tổ chức hành chính nhà nước II. Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức bộ máy hành chính nhà nước III.... CHÍNH PHỦ Các tổ chức sự nghiệp 1.Trung tâm Tin học2.Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 27Thông tin tổ chức hành chính thành phố Hồ Chí Minh 121. Mô hình cơ cấu tổ chức hành chính theo Max WeberMô hình cấu trúc hình chóp 40Tầm hạn quản lý = 24 cấp: 1,2,4,8248 152. Một số mô hình cơ cấu tổ chức hành chính nhà nước a. Cơ cấu tổ chức theo cấp bậc hành chính – lãnh thổ b. Cơ cấu tổ. .. chức của Bộ Gồm có:Số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, thanh tra Bộ, văn phòng Bộ, cục, tổng cục và tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ không quá 3 người.Số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, thanh tra Bộ, văn phòng Bộ, cục, tổng cục và tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ không quá 3 người.Vụ;Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ. Vụ;Thanh tra Bộ; Văn phòng Bộ. Cục;Tổng cục. (không nhất thiết các Bộ đều có)Cục;Tổng... nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức hành chính xã hội chủ nghĩa. 41. Mô hình cơ cấu tổ chức hành chính theo Max WeberMax Weber (1864-1920) một nhà xã hội học người Đức là người đầu tiên mô tả khái quát những đặc điểm chung của bộ máy hành chính nhà nước (bureaucracy) như:1) Sự sắp xếp các cơ quan theo hệ thống thứ bậc, cơ cấu hành chính của bộ máy thư lại là theo hình tháp, mỗi cơ... => độ chính xác thấp 18a. Cơ cấu tổ chức theo cấp bậc hành chính – lãnh thổCác cơ quan hành chính nhà nước trung ương có vai trò quản lý toàn quốc;Các cơ quan hành chính nhà nước địa phương thực thi nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước tại địa phương. 39Cơ cấu dẹp (phẳng)Cơ cấu nhiều thứ bậc 46NT6. Tiết kiệm và hiệu quảHiệu lực và hiệu quả QLHCNNHiệu lực là mức độ hoàn thành... tổ chức theo chức năngc. Cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy hành chính nhà nước 36NT3. Phân định rõ thẩm quyền quản lý hợp lý cho các cấp, các bộ phậnPhân công là biểu hiện sự tiến bộ của xã hội. Phân quyền quản lý cũng là biểu hiện văn minh, tiến bộ của xã hội về QLNNThể hiện mặt dân chủ trong nguyên tắc tập trung dân chủ. 47NT6. Tiết kiệm và hiệu quảNền hành. .. một Chính phủ thực hành quyền quản lý thống nhất nền hành chính nhà nước và bộ máy tổ chức. 44NT5. Sự thống nhất giữa chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm với thẩm quyền, quyền hạn, phương tiệnNhiệm vụ > quyền hạn: Không hòan thành nhiệm vụTrách nhiệm < quyền hạn: Dễ lạm quyền 34NT2. Sự hoàn chỉnh thống nhất Bộ máy hành chính càng thể hiện rõ, đầy đủ nguyên tắc thống nhất, hoàn... hành chính nhà nước có hiệu quả là hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã vạch ra.Hiệu quả được xem xét trên nhiều khía cạnh khác nhau của kinh tế, xã hội. 33NT2. Sự hoàn chỉnh thống nhấtHệ thống hành chính nhà nước, nền hành chính quốc gia là một chỉnh thể thống nhấtChỉ có một Chính phủ thực hành quyền quản lý thống nhất nền hành. .. giữa chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm với thẩm quyền, quyền hạn, phương tiệnTrong hoạt động hành chính, đó là những yếu tố tạo điều kiện cho nhau nên tất cả chúng phải tương xứng với nhau. Đã có chức năng, nhiệm vụ thì phải có quyền hạn và thẩm quyền nhất định; có thẩm quyền thì phải có trách nhiệm. 41Tầm hạn quản lý = 43 cấp: 1, 4, 16 23Cơ cấu tổ chức của Bộ Gồm có:Cơ cấu tổ chức . HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCI. Cơ cấu tổ chức hành chính nhà nướcII. Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức bộ máy hành chính nhà nước III. Các. quan hệ giữa tổ chức Bộ máy hành chính nhà nước trung ương và địa phương3I. Cơ cấu tổ chức hành chính nhà nước 1. Mô hình cơ cấu tổ chức hành chính theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (2), Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (2), Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (2)

Bình luận về tài liệu to-chuc-bo-may-hanh-chinh-nha-nuoc-2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP