Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (2)

Diệp Tử
Diệp Tử(12935 tài liệu)
(71 người theo dõi)
Lượt xem 4243
40
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 93 | Loại file: PPT
1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2013, 15:49

Mô tả: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (2) 1HỌC VIỆN HÀNH CHÍNHQUỐC GIAChun đề:TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCThS. Nguyễn Xuân TiếnTel: 0913 968 965Email:xtiennapa@yahoo.com2CHƯƠNG 3CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CÁC NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCI. Cơ cấu tổ chức hành chính nhà nướcII. Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức bộ máy hành chính nhà nước III. Các nguyên tắc cơ bản trong mối quan hệ giữa tổ chức Bộ máy hành chính nhà nước trung ương và địa phương3I. Cơ cấu tổ chức hành chính nhà nước 1. Mô hình cơ cấu tổ chức hành chính theo Max Weber2. Một số mô hình cơ cấu tổ chức hành chính nhà nước a. Cơ cấu tổ chức theo cấp bậc hành chính – lãnh thổ b. Cơ cấu tổ chức theo chức năngc. Cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức thuộc bộ máy hành chính nhà nước 41. Mô hình cơ cấu tổ chức hành chính theo Max WeberMax Weber (1864-1920) một nhà xã hội học người Đức là người đầu tiên mô tả khái quát những đặc điểm chung của bộ máy hành chính nhà nước (bureaucracy) như:1) Sự sắp xếp các cơ quan theo hệ thống thứ bậc, cơ cấu hành chính của bộ máy thư lại là theo hình tháp, mỗi cơ quan cấp dưới chịu sự kiểm soát của cơ quan cao hơn.52) Sự phân công lao động hợp lý và có hệ thống, mỗi cơ quan hay chức vụ có phạm vi thẩm quyền xác định cụ thể được thể chế hóa thành các trách nhiệm và quyền hạn.63) Các quy tắc được viết chính thức thành văn bản, và các thể thức được ứng dụng một cách nhất quán. Những quy tắc này được thực hiện và tuân thủ nghiêm ngặt, phù hợp với các quy định pháp luật của nhà nước độc quyền nắm pháp luật và có đầy đủ các lực lượng cưỡng chế trong tay.74) Tính chất vô nhân xưng (impersonality) – các viên chức lệ thuộc vào một trình tự vô nhân xưng và các tiêu chí thực hiện được quy định trong các văn bản chính thức.85) Tính trung lập là biểu hiện đặc trưng của người viên chức trong bộ máy thư lại. Các viên chức được tuyển lựa và đề bạt thông qua chức nghiệp trên cơ sở năng lực kỹ thuật của họ, không xem xét tới các mặt khác như địa vị xã hội, lòng trung thành hay sự ủng hộ của họ. 9Tầm hạn quản lý = 43 cấp: 1, 4, 16101. Mô hình cơ cấu tổ chức hành chính theo Max WeberMô hình cấu trúc dọc . HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚCI. Cơ cấu tổ chức hành chính nhà nướcII. Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức bộ máy hành chính nhà nước III. Các. quan hệ giữa tổ chức Bộ máy hành chính nhà nước trung ương và địa phương3I. Cơ cấu tổ chức hành chính nhà nước 1. Mô hình cơ cấu tổ chức hành chính theo

— Xem thêm —

Xem thêm: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (2), Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (2), Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (2)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu to-chuc-bo-may-hanh-chinh-nha-nuoc-2

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.33012795448303 s. Memory usage = 18.54 MB