Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lí hành chính nhà nước và công vụ, công chức

Diệp Tử
Diệp Tử(12935 tài liệu)
(71 người theo dõi)
Lượt xem 375
16
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 40 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2013, 15:16

Mô tả: Chương IChương IMột số vấn đề cơ bản về Nhà nước, Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước, Quản lý hành chính nhà nướcQuản lý hành chính nhà nướcvà công vụ, công chức và công vụ, công chức Tóm tắt nội dungNội dung chính1. 1. Một số vấn đề cơ bản về Nhà nướcMột số vấn đề cơ bản về Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Cộng hòa XHCN Việt Nam2. 2. Những vấn đề cơ bản về quản lý hàNhững vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước nh chính nhà nước 3. 3. Quản lí hành chính nhà nước về GiáoQuản lí hành chính nhà nước về Giáo dục và đào tạo dục và đào tạo 4. Công vụ, công chức4. Công vụ, công chức1. Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam •Nguồn gốc•Bản chất•Đặc trưng•Chức năng của nhà nước •Các kiểu nhà nước, hình thức và chế độ chính trị 1.1. Lý luận chung về nhà nước Nguồn gốcNguồn gốc•Nguồn gốc: + Thuyết thần học+ Thuyết gia trưởng+Thuyết khế ước+ Thuyết bạo lực+ Từ việc bảo vệ lợi ích của một nhóm người trong cộng đồng.+Học thuyết Mác – Lê nin: NN là một phạm trù XH mang tính lịch sử, có quá trình phát sinh, tồn tại, phát triển và tiêu vong tương ứng với những điều kiện nhất định.Bản chất•Bản chất: “Nhà nước chẳng qua chỉ là một bộ máy của giai cấp này dùng để trấn áp một giai cấp khác” – C.Mác.NN là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị trong XH có giai cấp (g.c), là công cụ chuyên chính g.c, với các chức năng quản lý XH đặc biệt; NN vừa bảo vệ lợi ích của g.c thống trị, vừa duy trì trật tự xã hội, và phục vụ những nhu cầu thiết yếu của đời sống cộng đồng. -> NN mang tính giai cấp-> NN có tính XH(trg 15-16)Đặc trưng• NN là bộ máy QL dân cư trên một vùng lãnh thổ nhất định• NN thiết lập một hệ thống cơ quan quyền lực mang tính cưỡng chế đối với mọi thành viên trong xã hội• NN ban hành một hệ thống thuế khóa dưới các hình thức bắt buộc•NN ban hành pháp luật và quản lý XH bằng pháp luật•NN có quyền độc lập tự quyết về đối nội và đối ngoại (trg 16-17)Chức năng •Tiếp cận từ góc độ quyền lực chính trị:+Thống trị giai cấp và chức năng XH• Tiếp cận NN từ phạm vi tác động của quyền lực:+Đối nội và đối ngoại (trg 17-19).Các kiểu nhà nước, hình thức và chế độ chính trị•Theo C.Mác, mỗi hình thái KTXH tương ứng với một chế độ kinh tế có một kiểu NN nhất định.•Trong lịch sử XH có giai cấp từng tồn tại các hình thái KTXH: + Chiếm hữu nô lệ+ Phong kiến+ Tư bản chủ nghĩa+ Xã hội chủ nghĩaCác kiểu nhà nước, hình thức và chế độ chính trị (tt)•Hình thức NN: là cách thức tổ chức quyền lực NN và phương thức thực hiện quyền lực ấy+Hình thức chính thể: là cách thức t.chức và thành lập các cơ quan tối cao, xác định các mối qhệ giữa các cquan đó•Chính thể quân chủ (QC tuyệt đối, QC hạn chế)•Chính thể cộng hoà ( Sơ đồ 1.1 & 1.2)+Hình thức cấu trúc: Các kiểu nhà nước, hình thức và chế độ chính trị (tt)•…+Hình thức cấu trúc: Chỉ cơ cấu về mặt tổ chức lãnh thổ, sự phân chia địa giới hành chính quốc gia•NN đơn nhất•NN liên bang . IChương IMột số vấn đề cơ bản về Nhà nước, Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước, Quản lý hành chính nhà nướcQuản lý hành chính nhà nướcvà công vụ, công chức và công. vấn đề cơ bản về quản lý hàNh ng vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước nh chính nhà nước 3. 3. Quản lí hành chính nhà nước về GiáoQuản lí hành chính

— Xem thêm —

Xem thêm: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lí hành chính nhà nước và công vụ, công chức, Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lí hành chính nhà nước và công vụ, công chức, Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lí hành chính nhà nước và công vụ, công chức

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu mot-so-van-de-co-ban-ve-nha-nuoc-quan-li-hanh-chinh-nha-nuoc-va-cong-vu-cong-chuc

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.244729995728 s. Memory usage = 18.41 MB