Thiết kế nhà máy sản xuất malt đen năng suất 10000 tấn sản phẩm/năm

52 700 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2014, 21:30

. polupeptid. + Peptidaza: Peptidaza bao gồm hai enzyme: dipeptidaza và polypeptidaza. Chúng tác động lên phân tử các dipeptid và polypeptid để phân cắt chúng thành acid amin. + Amidaza: Chức năng. trong điều kiện thí nghiệm) dao động từ 80 – 85%. - Khả năng nảy mầm (số hạt nảy mầm tính ra phần trăm sau ngày thứ 5 của quá trình nảy mầm trong điều kiện thí nghiệm) dao động từ 90 – 95%. - Đại. tư trên thế giới sau lúa mì, lúa gạo và ngô. Đại mạch được trồng chủ yếu ở Châu Âu, Mỹ và Canada. 1.2.1.2. Phân loại Có nhiều cách để phân loại hạt đại mạch . Dựa vào số hàng xung quanh cuống
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế nhà máy sản xuất malt đen năng suất 10000 tấn sản phẩm/năm, Thiết kế nhà máy sản xuất malt đen năng suất 10000 tấn sản phẩm/năm, Thiết kế nhà máy sản xuất malt đen năng suất 10000 tấn sản phẩm/năm, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU, CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MALT ĐEN, CHƯƠNG 3: TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn