Bài giảng môn pháp luật đại cương

145 1,710 14 Gửi tin nhắn cho Diệp Tử
Diệp Tử

Diệp Tử

Tải lên: 12,933 tài liệu

  • Loading...
1/145 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2013, 10:32

Bài giảng môn pháp luật đại cương HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾGiảng viên: TS. Nguyễn Văn AĐiện thoại/E-mail: …………… Bộ môn: Kinh tế - Khoa QTKD1Học kỳ/Năm biên soạn:………….Mẫu 1Mẫu tham khảo trang bìa bài giảng Slide showTh.s Trần Đoàn Hạnh0913.08.3399-trandoanhanh@gmail.comKinh tế - Khoa QTKD 1PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNGPHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG2009BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang2BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang3Chương 1-Lý luận chung về nhà nước Lý luận cơ bản Nguồn gốc của nhà nướcĐịnh nghĩa nhà nướcCác dấu hiệu đặc trưng của nhà nướcBản chất của nhà nước Các kiểu và hình thức nhà nước BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang4Chương 1-Lý luận chung về nhà nước Bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam Chức năng của nhà nước CHXHCN Việt Nam Bộ máy của nhà nước CHXHCN Việt Nam Vấn đề nhà nước pháp quyền ở Việt NamBÀI GIẢNG MƠNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MƠN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐỒN HẠNHTrang5Tiền đề ra đời của nhà nước Chế độ tư hữu về tài sản Sự phân hố xã hội thành các giai cấp đối kháng và mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt, và gay gắt đến mức khơng thể điều hồ được nữa Tiền đề kinh tế Tiền đề xã hộiNguồn gốc của nhà nướcBÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang6Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị , một bộ máy chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý đặc biệt nhằm duy trì trật tự xã hội , thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị Khái niệm nhà nướcBÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang7Là một tổ chức quyền lực chính trị công cộng đặc biệtThực hiện quản lý dân cư theo lãnh thổ Có chủ quyền quốc gia Ban hành pháp luật và thực hiện quản lý bắt buộc với công dân Quy định các loại thuế và thực hiện thu thuế dưới hình thức bắt buộc Dấu hiệu đặc trưng của nhà nước BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang8Bản chất của nhà nướcTính giai cấp Nhà nước là một tổ chức quyền lực công là phương thức tổ chức bảo đảm lợi ích chung của xã hôi.-Nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp- Nhà nước là bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khácVai trò xã hội BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang9Các kiểu nhà nước Nhà nước chủ nôNhà nước phong kiến Nhà nước tư sản Nhà nước XHCNBÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang10Hình thức nhà nước Hình thức chính thể Hình thức cấu trúc Chính thể cộng hoà Nhà nước đơn nhất Nhà nước liên bangHÌNH THỨC NHÀ NƯỚClà hình thức tổ chức các cơ quan quyền lực tối cao , cơ cấu , trình tự và mối quan hệ giữa chúng với nhau cũnh như mức độ tham gia của nhân dân vào việc thiết lập các cơ quan này là sự tổ chức nhà nước theo các đơn vị hành chính – lãnh thổ và tính chất quan hệ giữa các bộ phận cấu thành nhà nước, giữa cơ quan nhà nước trung ương với cơ quan nhà nước địa phương [...]... quan hệ pháp luật Chủ thể của quan hệ pháp luật Chủ thể của quan hệ pháp luật là các bên tham gia quan Chủ thể của quan hệ pháp luật là các bên tham gia quan hệ pháp luật có năng lực chủ thể, bao gồm năng lực hệ pháp luật có năng lực chủ thể, bao gồm năng lực pháp luật và năng lực hành vi. pháp luật và năng lực hành vi.Khách thể của quan hệ pháp luật Nội dung của quan hệ pháp luật là... ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang37 Là cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm pháp luật Là các quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh và bảo vệ Chủ thể Khách thể BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNGGIẢNG... LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬTNguồn gốc và bản chất của pháp luật Quy phạm pháp luật Quan hệ pháp luật Ý thức pháp luật Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý Pháp chế XHCN BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang16Là một hệ thống tổ chức chặt... vi phạm. BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang36Là hành vi có lỗiĐộng cơMục đích BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN... nhà nước bảo đảm thực hiện. BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang17 BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN... giữa nhà nước và công dân. BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang43 BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN... thống nhất pháp luật BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang9Các kiểu nhà nước Nhà nước chủ nôNhà nước phong kiến Nhà nước tư sản Nhà nước XHCN BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH... VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang2 BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang26Cơ cấu của Quy phạm pháp luật Giả địnhQuy địnhChế tài Giả định thường nói về địa... nhiệm pháp lýTrách nhiệm hình sựTrách nhiệm hành chính Trách nhiệm dân sựTrách nhiệm kỷ luật Trách nhiệm vật chất BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang18CHƯƠNG 2 – LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬTNguồn gốc và bản chất của pháp luật Quy... cầu của mình khi tham gia vào các quan hệ pháp luật và thực hiện quyền chủ thể, nghĩa vụ pháp lý.Bao gồm quyền chủ thể và nghĩa vụ pháp lý BÀI GIẢNG MÔNLỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾwww.ptit.edu.vnGIẢNG VIÊN: TS. NGUYỄN VĂN ABỘ MÔN: KINH TẾ - KHOA QTKD1Trang #PHÁP LU T Ậ ĐẠI CƯƠNGGIẢNG VIÊN : THẠC SỸ.TRẦN ĐOÀN HẠNHTrang25Đặc điểm của quy phạm pháp luật Thể hiện ý chí của nhà nước.Mang . CHUNG VỀ PHÁP LUẬTNguồn gốc và bản chất của pháp luật Quy phạm pháp luật Quan hệ pháp luật Ý thức pháp luật Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý Pháp. bìa bài giảng Slide showTh.s Trần Đoàn Hạnh0913.08.3399-trandoanhanh@gmail.comKinh tế - Khoa QTKD 1PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNGPHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG2009BÀI GIẢNG MÔNLỊCH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn pháp luật đại cương, Bài giảng môn pháp luật đại cương, Bài giảng môn pháp luật đại cương

Bình luận về tài liệu bai-giang-mon-phap-luat-dai-cuong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP