Phương pháp dạy học theo dự án

76 1,081 13
Quỳnh Lưu

Quỳnh Lưu

Tải lên: 11,539 tài liệu

  • Loading...
1/76 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2013, 15:03

Phương pháp dạy học theo dự án Học theo dự ánHọc theo dự ánDự án Việt - BỉDự án Việt - Bỉ Bài 1Thế nào là học theo dự án ?Dự án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiểu học và THCS các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam – VIE 04 019 11 3Tóm lượcI. Thế nào là học theo dự án?II. Một dự án đơn giản: sơ đồ KWLIII. Ba bước học theo dự ánIV.Một số kỹ năng thực hiện dự án:1. Tìm kiếm và thu thập thông tin2. Phân tích và giải thích các kết luận3. Tổng hợp thông tin4. Xây dựng sản phẩm dự án 4I. Thế nào là học theo dự án ? 5Thế nào là học theo dự Thế nào là học theo dự án?án?Học theo dự án là một phương pháp Học theo dự án là một phương pháp học học tập mang tính xây dựng, trong đó tập mang tính xây dựng, trong đó HS HS tự đưa ra sáng kiến và thực hiện xây tự đưa ra sáng kiến và thực hiện xây dựng phiếu hỏi, thu thập thông tin, dựng phiếu hỏi, thu thập thông tin, phânphântích dữ liệu và đưa ra nhận định, kết tích dữ liệu và đưa ra nhận định, kết luậnluậnvề các vấn đề cụ thể.về các vấn đề cụ thể.Tổ chức giáo dục OracleHọc theo dự án (Project Learning) còn có tên gọi khác làHọc dựa trên mô hình dự án (Project based learning) vàHọc theo dự án (Project Work) 6Thế nào là học theo dự án?Thế nào là học theo dự án?• Là một hoạt động học tập nhằm tạo cơ hội cho HS tổng hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực học tập, và áp dụng một cách sáng tạo vào thực tế cuộc sống.• Quá trình học theo dự án giúp HS củng cố kiến thức và xây dựng các kỹ năng hợp tác, giao tiếp và học tập độc lập, chuẩn bị hành trang cho các em trong sự nghiệp học tập suốt đời và đối mặt với các thử thách trong cuộc sống. Bộ Giáo dục Singaporehttp://www.moe.gov.sg/projectwork 7Thế nào là học theo dự Thế nào là học theo dự án?án?Là một hoạt động tìm hiểu sâu về một chủ Là một hoạt động tìm hiểu sâu về một chủ đề cụ thể với mục tiêu tạo cơ hội để HS đề cụ thể với mục tiêu tạo cơ hội để HS thực hiện nghiên cứu vấn đề thông qua thực hiện nghiên cứu vấn đề thông qua việc kết nối các thông tin, phối hợp nhiều việc kết nối các thông tin, phối hợp nhiều kỹ năng,giá trị và thái độ nhằm xây dựng kỹ năng,giá trị và thái độ nhằm xây dựng kiến thức và phát triển khả năng và thái độ kiến thức và phát triển khả năng và thái độ học tập suốt đời. học tập suốt đời. Các chủ đề trong học theo dự án chủ yếu Các chủ đề trong học theo dự án chủ yếu liên quan đến việc học và đời sống hàng liên quan đến việc học và đời sống hàng ngày của HS, có thể nằm trong các môn ngày của HS, có thể nằm trong các môn học tích hợp hoặc nằm ngoài chương trình.học tích hợp hoặc nằm ngoài chương trình. Cục GD Hồng KôngCục GD Hồng Kông http://resources.edb.gov.hk/project_work/ideao1/htmhttp://resources.edb.gov.hk/project_work/ideao1/htm 8Xem 1 báo cáo Dự án “Tìm hiểu các loài Xem 1 báo cáo Dự án “Tìm hiểu các loài quả” quả” (Bài trình bày Powerpoint)(Bài trình bày Powerpoint) 9Cơ hộiCơ hội Thực hiện nghiên cứu.Thực hiện nghiên cứu. Khám phá các ý tưởng theo sở thích.Khám phá các ý tưởng theo sở thích. Tìm hiểu và xây dựng kiến thức.Tìm hiểu và xây dựng kiến thức. Học liên môn.Học liên môn. Giải quyết vấn đề.Giải quyết vấn đề. Tạo ra sản phẩm.Tạo ra sản phẩm. Cộng tác với các thành viên trong nhóm.Cộng tác với các thành viên trong nhóm. Giao tiếp.Giao tiếp. Phát triển các kỹ năng, thái độ và sự đam mê. Phát triển các kỹ năng, thái độ và sự đam mê.  … … 10Powerpoint, bài viết, đóng kịch, hội chợ…Hình thức trình bày kết quảThời gian ngắn, dài tuỳ thuộc vào nội dung chủ đềBáo cáo, sản phẩm, tiểu phẩm, … Thời gianThường từ 4 đến 6 người với các khả năng khác nhauThành viên trong nhómCác yếu tố cơ bản trong Học theo Các yếu tố cơ bản trong Học theo dự ándự ánKết quả[...]... (Powerpoint)30/530/5 14III. Ba III. Ba bước Học bước Học theo dự theo dự án án 423.3. Bài học kinh nghiệm khi làm dự án 3.3. Bài học kinh nghiệm khi làm dự án Nhìn lại quá trình thực hiện dự án , rút Nhìn lại quá trình thực hiện dự án , rút ra các bài học kinh nghiệmra các bài học kinh nghiệm Học theo dự án Học theo dự án Dự án Việt - Bỉ Dự án Việt - Bỉ 24Hoạt động 1.2. Lập sơ... nhau?3. Các dự án có điểm gì giống và khác nhau?4. Xếp loại các dự án theo cấp độ A, B, C, D. Thảo luận về 4. Xếp loại các dự án theo cấp độ A, B, C, D. Thảo luận về cách xếp loại các dự án đó.cách xếp loại các dự án đó.5. Dự án sử dụng dữ liệu trực tiếp có tốt hơn dự án sử dụng 5. Dự án sử dụng dữ liệu trực tiếp có tốt hơn dự án sử dụng dữ liệu gián tiếp không? Tại sao?dữ liệu gián tiếp không?... Học sinh chọn chủ Học sinh chọn chủ đề từ các đề tài:đề từ các đề tài:1.1.Bảo tồn di tích lịch Bảo tồn di tích lịch sửsử2.2.Bảo vệ môi trườngBảo vệ môi trường 28Mẫu kế hoạch dự án trong bộ công Mẫu kế hoạch dự án trong bộ công cụcụKế hoạch Học theo dự án Tên trườngTên dự án Lĩnh vực môn học (đánh dấu vào ô tương ứng)Lý do chọn dự án Mục tiêu học tập(Vấn đề nghiên cứu) Phương. .. nhiều kỹ năng,giá trị và thái độ nhằm xây dựng kỹ năng,giá trị và thái độ nhằm xây dựng kiến thức và phát triển khả năng và thái độ kiến thức và phát triển khả năng và thái độ học tập suốt đời. học tập suốt đời. Các chủ đề trong học theo dự án chủ yếu Các chủ đề trong học theo dự án chủ yếu liên quan đến việc học và đời sống hàng liên quan đến việc học và đời sống hàng ngày của HS, có thể... hiện dự án Một số Kĩ năng thực hiện dự án 1.Tìm kiếm và thu thập dữ liệu2.Phân tích và giải thích các kết luận3.Tổng hợp thông tin4.Xây dựng sản phẩm dự án 9Cơ hộiCơ hội Thực hiện nghiên cứu.Thực hiện nghiên cứu. Khám phá các ý tưởng theo sở thích.Khám phá các ý tưởng theo sở thích. Tìm hiểu và xây dựng kiến thức.Tìm hiểu và xây dựng kiến thức. Học liên môn. Học. .. số dự án của học sinh nước ngoài. a. Các loài chima. Các loài chim b. Lễ hội Trung Hoab. Lễ hội Trung Hoa c. Tài nguyên nướcc. Tài nguyên nước d. Nghiên cứu so sánh quan hệ trong gia đình ở Singapore và d. Nghiên cứu so sánh quan hệ trong gia đình ở Singapore và Hồng KôngHồng Kông2. Có câu hỏi nào về các dự án trên không?2. Có câu hỏi nào về các dự án trên không?3. Các dự án. .. bày Powerpoint) 41Biểu diễn thuyết minh mô hìnhTrình chiếu phim 12Một dự án đơn giản: Sơ đồ Một dự án đơn giản: Sơ đồ KWLKWLĐược Ogle xây dựng vào năm 1986 Học theo dự án là Tìm ra điều bạn đã biết về một chủ đềTìm ra điều bạn muốn biết về một chủ đềThực hiện nghiên cứu và học tậpGhi lại những điều bạn học được 352.3. Thảo luận thường xuyên giữa 2.3. Thảo luận thường xuyên giữa... vấnKhácNước 362.4. Trao đổi và xin ý kiến 2.4. Trao đổi và xin ý kiến giáo viên hướng dẫn giáo viên hướng dẫnHọp thường kỳ với GV nhằm đảm bảo tiến độ và hướng đi của dự án 7Thế nào là học theo dự Thế nào là học theo dự án? án? Là một hoạt động tìm hiểu sâu về một chủ Là một hoạt động tìm hiểu sâu về một chủ đề cụ thể với mục tiêu tạo cơ hội để HS đề cụ thể với mục tiêu tạo cơ hội để HS... thángXem xét các dự án của HSXem xét các dự án của HSTrường Trung học SembawangNăm thứ 3 THCS (15 tuổi), Singapore 22Kỹ thuật đặt câu hỏi 5W1HKỹ thuật đặt câu hỏi 5W1HXây dựng ý tưởng mới như thế nào?Tại sao và như thế nào là các câu hỏi quan trọng nhất1. Ai2. Cái gì4. Khi nào5W1H6. Như thế nào5. Tại sao3. Ở đâu? 8Xem 1 báo cáo Dự án “Tìm hiểu các loài Xem 1 báo cáo Dự án “Tìm hiểu các... cần hướng tới, nhiệm vụ phải làm, khi nào hoàn thành và vụ phải làm, khi nào hoàn thành và cách hoàn thành dự án đúng thời hạn.cách hoàn thành dự án đúng thời hạn. 261.4. Lập kế hoạch các nhiệm vụ học 1.4. Lập kế hoạch các nhiệm vụ học tậptậpEnvironment & facilitiesTrường học của tôiMôi trường &cơ sở vật chấtChương trìnhĐời sống & Các hoạt độngQuy định & nội quyCon . phẩm dự án 4I. Thế nào là học theo dự án ? 5Thế nào là học theo dự Thế nào là học theo dự án? án ?Học theo dự án là một phương pháp Học theo. Học theo dự ánHọc theo dự ánDự án Việt - B Dự án Việt - Bỉ Bài 1Thế nào là học theo dự án ?Dự án “Nâng cao chất lượng đào
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp dạy học theo dự án, Phương pháp dạy học theo dự án, Phương pháp dạy học theo dự án

Bình luận về tài liệu phuong-phap-day-hoc-theo-du-an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP