Phương pháp dạy học theo dự án

Quỳnh Lưu
Quỳnh Lưu(11542 tài liệu)
(111 người theo dõi)
Lượt xem 507
13
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 76 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2013, 15:03

Mô tả: Phương pháp dạy học theo dự án Học theo dự ánHọc theo dự ánDự án Việt - BỉDự án Việt - Bỉ Bài 1Thế nào là học theo dự án ?Dự án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiểu học và THCS các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam – VIE 04 019 11 3Tóm lượcI. Thế nào là học theo dự án?II. Một dự án đơn giản: sơ đồ KWLIII. Ba bước học theo dự ánIV.Một số kỹ năng thực hiện dự án:1. Tìm kiếm và thu thập thông tin2. Phân tích và giải thích các kết luận3. Tổng hợp thông tin4. Xây dựng sản phẩm dự án 4I. Thế nào là học theo dự án ? 5Thế nào là học theo dự Thế nào là học theo dự án?án?Học theo dự án là một phương pháp Học theo dự án là một phương pháp học học tập mang tính xây dựng, trong đó tập mang tính xây dựng, trong đó HS HS tự đưa ra sáng kiến và thực hiện xây tự đưa ra sáng kiến và thực hiện xây dựng phiếu hỏi, thu thập thông tin, dựng phiếu hỏi, thu thập thông tin, phânphântích dữ liệu và đưa ra nhận định, kết tích dữ liệu và đưa ra nhận định, kết luậnluậnvề các vấn đề cụ thể.về các vấn đề cụ thể.Tổ chức giáo dục OracleHọc theo dự án (Project Learning) còn có tên gọi khác làHọc dựa trên mô hình dự án (Project based learning) vàHọc theo dự án (Project Work) 6Thế nào là học theo dự án?Thế nào là học theo dự án?• Là một hoạt động học tập nhằm tạo cơ hội cho HS tổng hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực học tập, và áp dụng một cách sáng tạo vào thực tế cuộc sống.• Quá trình học theo dự án giúp HS củng cố kiến thức và xây dựng các kỹ năng hợp tác, giao tiếp và học tập độc lập, chuẩn bị hành trang cho các em trong sự nghiệp học tập suốt đời và đối mặt với các thử thách trong cuộc sống. Bộ Giáo dục Singaporehttp://www.moe.gov.sg/projectwork 7Thế nào là học theo dự Thế nào là học theo dự án?án?Là một hoạt động tìm hiểu sâu về một chủ Là một hoạt động tìm hiểu sâu về một chủ đề cụ thể với mục tiêu tạo cơ hội để HS đề cụ thể với mục tiêu tạo cơ hội để HS thực hiện nghiên cứu vấn đề thông qua thực hiện nghiên cứu vấn đề thông qua việc kết nối các thông tin, phối hợp nhiều việc kết nối các thông tin, phối hợp nhiều kỹ năng,giá trị và thái độ nhằm xây dựng kỹ năng,giá trị và thái độ nhằm xây dựng kiến thức và phát triển khả năng và thái độ kiến thức và phát triển khả năng và thái độ học tập suốt đời. học tập suốt đời. Các chủ đề trong học theo dự án chủ yếu Các chủ đề trong học theo dự án chủ yếu liên quan đến việc học và đời sống hàng liên quan đến việc học và đời sống hàng ngày của HS, có thể nằm trong các môn ngày của HS, có thể nằm trong các môn học tích hợp hoặc nằm ngoài chương trình.học tích hợp hoặc nằm ngoài chương trình. Cục GD Hồng KôngCục GD Hồng Kông http://resources.edb.gov.hk/project_work/ideao1/htmhttp://resources.edb.gov.hk/project_work/ideao1/htm 8Xem 1 báo cáo Dự án “Tìm hiểu các loài Xem 1 báo cáo Dự án “Tìm hiểu các loài quả” quả” (Bài trình bày Powerpoint)(Bài trình bày Powerpoint) 9Cơ hộiCơ hội Thực hiện nghiên cứu.Thực hiện nghiên cứu. Khám phá các ý tưởng theo sở thích.Khám phá các ý tưởng theo sở thích. Tìm hiểu và xây dựng kiến thức.Tìm hiểu và xây dựng kiến thức. Học liên môn.Học liên môn. Giải quyết vấn đề.Giải quyết vấn đề. Tạo ra sản phẩm.Tạo ra sản phẩm. Cộng tác với các thành viên trong nhóm.Cộng tác với các thành viên trong nhóm. Giao tiếp.Giao tiếp. Phát triển các kỹ năng, thái độ và sự đam mê. Phát triển các kỹ năng, thái độ và sự đam mê.  … … 10Powerpoint, bài viết, đóng kịch, hội chợ…Hình thức trình bày kết quảThời gian ngắn, dài tuỳ thuộc vào nội dung chủ đềBáo cáo, sản phẩm, tiểu phẩm, … Thời gianThường từ 4 đến 6 người với các khả năng khác nhauThành viên trong nhómCác yếu tố cơ bản trong Học theo Các yếu tố cơ bản trong Học theo dự ándự ánKết quả . phẩm dự án 4I. Thế nào là học theo dự án ? 5Thế nào là học theo dự Thế nào là học theo dự án? án ?Học theo dự án là một phương pháp Học theo. Học theo dự ánHọc theo dự ánDự án Việt - B Dự án Việt - Bỉ Bài 1Thế nào là học theo dự án ?Dự án “Nâng cao chất lượng đào

— Xem thêm —

Xem thêm: Phương pháp dạy học theo dự án, Phương pháp dạy học theo dự án, Phương pháp dạy học theo dự án

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Mạnh Phạm
Mạnh Phạm Vào lúc 10:20 am 28/09/2014

Muốn dowload miễn phí thì làm thế nào?

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu phuong-phap-day-hoc-theo-du-an

123doc_marketer

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.134226083755 s. Memory usage = 17.7 MB