Cuộc thi thiết kế báo tường chào mừng ngày 8/3

5 2,863 10
Quỳnh Lưu

Quỳnh Lưu Gửi tin nhắn

Tải lên: 11,539 tài liệu

  • Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2013, 10:24

Cuộc thi thiết kế báo tường chào mừng ngày 8/3 Cuộc thi thiết kế báo tường chào mừng ngày 8/3Giáo viên: …….Học sinh: Lớp 10A2Trường: THCS-THPT Đinh Thiện Lý•Tóm tắt–Thiết kế báo tường mừng ngày 8/3 –Nhiệm vụ: thiết kế tường mừng ngày 8/3–Sản phẩm: 1 tờ báo tường chào mừng ngày 8/3–Giải quyết: một hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ–Địa điểm thực hiện: làm trên máy tính–Công cụ thực hiện: các phần mềm soạn thảo văn bản hoặc phần mềm thiết kế báo tường báo tường•Mục tiêu, chuẩn kiến thức–Mục tiêu:•Sau khi làm xong phần này, học sinh sẽ có được kỹ năng làm việc nhóm, áp dụng trực tiếp các chức năng của phần mềm soạn thảo văn bản vào cuộc sống –Chuẩn kiến thức: yêu cầu học sinh phải thực hiện được các thao tác sau:•Chèn hình ảnh•Tạo border•Word art•Định dạng loại chữ, màu sắcCâu hỏi định hướng•Câu hỏi khái quát–Hoạt động ý nghĩa để chào mừng ngày mừng 8/3 ?•Câu hỏi bài học : –Trong khi thiết kế báo tường, các em đã sử dụng các kỹ năng định dạng nào? •Câu hỏi nội dung –Nêu các bước để thực hiện thao tác:•Chèn hình ảnh?•Tạo border?•Word art?•Định dạng loại chữ, màu sắc?•Lịch trình đánh giá–Trước khi bắt đầu dự án•Trả lời câu hỏi•Kế hoạch dự án: học xong chương 3 tin học 10•Biểu đồ K-W-L–Học sinh thực hiện dự án và hoàn tất công việc•Các sổ ghi chép tiến trình thực hiện•Bảng kiểm mục quan sát,đánh giá nhóm và đặt câu hỏi•Tiêu chí đánh giá quá trình–Sau khi hoàn tất dự án•Bảng tiêu chí đánh giá cuối •Biểu đồ K-W-L•Bài kiểm tra(trắc nghiệm) . Cuộc thi thiết kế báo tường chào mừng ngày 8/3Giáo viên: …….Học sinh: Lớp 10A2Trường: THCS-THPT Đinh Thi n Lý•Tóm tắt Thi t kế báo tường mừng ngày 8/3. mừng ngày 8/3 –Nhiệm vụ: thi t kế tường mừng ngày 8/3 Sản phẩm: 1 tờ báo tường chào mừng ngày 8/3 Giải quyết: một hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ–Địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Cuộc thi thiết kế báo tường chào mừng ngày 8/3, Cuộc thi thiết kế báo tường chào mừng ngày 8/3, Cuộc thi thiết kế báo tường chào mừng ngày 8/3

Bình luận về tài liệu cuoc-thi-thiet-ke-bao-tuong-chao-mung-ngay-8-3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP