Quy trình tiếp đón Hướng dẫn bệnh nhân khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh Huế

Quỳnh Lưu
Quỳnh Lưu(11540 tài liệu)
(111 người theo dõi)
Lượt xem 1640
6
Tải xuống 7,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 48 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2013, 14:22

Mô tả: Quy trình tiếp đón Hướng dẫn bệnh nhân khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh Huế Quy trình Tiếp đón - Hướng dẫnQuy trình Tiếp đón - Hướng dẫn Bệnh nhân Khám Chữa bệnh tại Bệnh nhân Khám Chữa bệnh tại Khoa Khám Bệnh - BVTW Huế Khoa Khám Bệnh - BVTW HuếCN Võ Thị Tòng I. Mục tiêuI. Mục tiêu 1. Tr1. Trình bày được ý nghĩa của việc tiếp đón ình bày được ý nghĩa của việc tiếp đón chỉ dẫn bệnh nhân và các thủ tục khám chỉ dẫn bệnh nhân và các thủ tục khám nhập viện nhập viện 2. Nắm được các quy trình tiếp đón chỉ dẫn 2. Nắm được các quy trình tiếp đón chỉ dẫn vận chuyển bệnh nhân khám chữa bệnh vận chuyển bệnh nhân khám chữa bệnh tại khu khám bệnh ngoại trútại khu khám bệnh ngoại trú3. Thực hành thành thạo về cách tiếp đón 3. Thực hành thành thạo về cách tiếp đón hướng dẫn vận chuyển bệnh nhân đúng hướng dẫn vận chuyển bệnh nhân đúng quy trìnhquy trình II. Ý nghĩaII. Ý nghĩa Khi bệnh nhân vào viện tuỳ theo tình Khi bệnh nhân vào viện tuỳ theo tình trạng bệnh tật mà mỗi người có một tâm trạng bệnh tật mà mỗi người có một tâm tư tình cảm và ý nghĩ khác nhau: nghĩa là tư tình cảm và ý nghĩ khác nhau: nghĩa là có một tâm lý đặc biệt lo lắng sợ hãi…có một tâm lý đặc biệt lo lắng sợ hãi… Vì vậy việc tiếp xúc đầu tiên giữa người Vì vậy việc tiếp xúc đầu tiên giữa người bệnh và cán bộ y tế bệnh viện có ý nghĩa bệnh và cán bộ y tế bệnh viện có ý nghĩa rất quan trọng, có ảnh hưởng đến kết qủa rất quan trọng, có ảnh hưởng đến kết qủa khám chữa bệnh. khám chữa bệnh. III. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫnIII. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫn Bệnh viện là nơi tiếp nhận mọi người bệnh Bệnh viện là nơi tiếp nhận mọi người bệnh đến cấp cứu, khám chữa bệnh nội trú và đến cấp cứu, khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo các chế độ chính sách nhà ngoại trú theo các chế độ chính sách nhà nước quy định.nước quy định. Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khoẻ theo quy định của nhà nước.sức khoẻ theo quy định của nhà nước. Vì vậy quy trình đón tiếp hướng dẫn vận Vì vậy quy trình đón tiếp hướng dẫn vận chuyển là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, chuyển là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, và tạo niềm tin cho người bệnh khi đến bệnh và tạo niềm tin cho người bệnh khi đến bệnh việnviện ▪ Nhân viênNhân viên y tế phải tiếp đón bệnh y tế phải tiếp đón bệnh nhân nhiệt tình chu đáo, lịch sự, thông nhân nhiệt tình chu đáo, lịch sự, thông cảm với nỗi lo âu của bệnh nhân và cảm với nỗi lo âu của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, làm cho bệnh người nhà bệnh nhân, làm cho bệnh nhân tin tưởng vào khả năng chữa bệnh nhân tin tưởng vào khả năng chữa bệnh của bệnh viện. Gây ấn tượng ban đầu tốt của bệnh viện. Gây ấn tượng ban đầu tốt đẹp cho bệnh nhân.đẹp cho bệnh nhân.III. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫnIII. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫn M T S HÌNH NH ĐÓN TI P, H NG D N BN KHÁM B NH - C P C UỘ Ố Ả Ế ƯỚ Ẫ Ệ Ấ ỨM T S HÌNH NH ĐÓN TI P, H NG D N BN KHÁM B NH - C P C UỘ Ố Ả Ế ƯỚ Ẫ Ệ Ấ Ứ M T S HÌNH NH ĐÓN TI P, H NG D N BN KHÁM B NH - C P C UỘ Ố Ả Ế ƯỚ Ẫ Ệ Ấ ỨM T S HÌNH NH ĐÓN TI P, H NG D N BN KHÁM B NH - C P C UỘ Ố Ả Ế ƯỚ Ẫ Ệ Ấ Ứ III. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫnIII. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫnA. Ngay từ cổng vào: A. Ngay từ cổng vào: khi người bệnh,khi người bệnh, người nhà người nhà người bệnh và khách đến làm việc qua cổng người bệnh và khách đến làm việc qua cổng BV, BV, Nhân viên bảo vệNhân viên bảo vệ cần phảicần phải-Chủ động chào hỏi người bệnh, xem giấy giới Chủ động chào hỏi người bệnh, xem giấy giới thiệu (trừ trường hợp cấp cứu), mở cổng và thiệu (trừ trường hợp cấp cứu), mở cổng và hướng dẫn người bệnh, người nhà người bệnh hướng dẫn người bệnh, người nhà người bệnh và khách nơi để xe và địa điểm cần đếnvà khách nơi để xe và địa điểm cần đến-Hướng dẫn cho người bệnh và người nhà người Hướng dẫn cho người bệnh và người nhà người bệnh vào khám, thăm bệnh nhân theo giờ quy bệnh vào khám, thăm bệnh nhân theo giờ quy định định III. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫnIII. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫnB. Tại khoa khám bệnh B. Tại khoa khám bệnh 1. 1. Chuẩn bị phòng đợiChuẩn bị phòng đợi-Phòng phải sạch sẽ gọn gàng yên tĩnhPhòng phải sạch sẽ gọn gàng yên tĩnh-Đầy đủ ghế cho bệnh nhân ngồi đợiĐầy đủ ghế cho bệnh nhân ngồi đợi-Có bảng hướng dẫn quy trình khám Có bảng hướng dẫn quy trình khám ngoại trú và sức khoẻngoại trú và sức khoẻ-Có tranh ảnh áp phích cho bệnh nhân Có tranh ảnh áp phích cho bệnh nhân xem đọc trong thời gian chờ đợixem đọc trong thời gian chờ đợi III. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫnIII. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫn2. 2. Chuẩn bị phòng khámChuẩn bị phòng khám- Phòng khám sạch sẽ bảo đảm thoáng mát về - Phòng khám sạch sẽ bảo đảm thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đôngmùa hè, ấm áp về mùa đông-Chuẩn bị bình phong, bàn khám bệnh, bàn Chuẩn bị bình phong, bàn khám bệnh, bàn ghếghế-Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho bác sĩ khám Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho bác sĩ khám bệnhbệnh-Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ thủ tục hành Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ thủ tục hành chính (hồ sơ, bệnh án, sổ theo dõi bệnh, đơn chính (hồ sơ, bệnh án, sổ theo dõi bệnh, đơn thuốc, giấy tờ cần thiết)thuốc, giấy tờ cần thiết) . Quy trình Tiếp đón - Hướng dẫnQuy trình Tiếp đón - Hướng dẫn Bệnh nhân Khám Chữa bệnh tại Bệnh nhân Khám Chữa bệnh tại Khoa Khám Bệnh - BVTW Huế Khoa. thăm bệnh nhân theo giờ quy định định III. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫnIII. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫnB. Tại khoa khám bệnh B. Tại khoa khám bệnh

— Xem thêm —

Xem thêm: Quy trình tiếp đón Hướng dẫn bệnh nhân khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh Huế, Quy trình tiếp đón Hướng dẫn bệnh nhân khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh Huế, Quy trình tiếp đón Hướng dẫn bệnh nhân khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh Huế

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu quy-trinh-tiep-don-huong-dan-benh-nhan-kham-chua-benh-tai-khoa-kham-benh-hue

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.28437900543213 s. Memory usage = 18.56 MB