Quy trình tiếp đón Hướng dẫn bệnh nhân khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh Huế

48 1,815 6
Quỳnh Lưu

Quỳnh Lưu Gửi tin nhắn

Tải lên: 11,539 tài liệu

  • Loading...
1/48 trang
Tải xuống 7,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2013, 14:22

Quy trình tiếp đón Hướng dẫn bệnh nhân khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh Huế Quy trình Tiếp đón - Hướng dẫnQuy trình Tiếp đón - Hướng dẫn Bệnh nhân Khám Chữa bệnh tại Bệnh nhân Khám Chữa bệnh tại Khoa Khám Bệnh - BVTW Huế Khoa Khám Bệnh - BVTW HuếCN Võ Thị Tòng I. Mục tiêuI. Mục tiêu 1. Tr1. Trình bày được ý nghĩa của việc tiếp đón ình bày được ý nghĩa của việc tiếp đón chỉ dẫn bệnh nhân và các thủ tục khám chỉ dẫn bệnh nhân và các thủ tục khám nhập viện nhập viện 2. Nắm được các quy trình tiếp đón chỉ dẫn 2. Nắm được các quy trình tiếp đón chỉ dẫn vận chuyển bệnh nhân khám chữa bệnh vận chuyển bệnh nhân khám chữa bệnh tại khu khám bệnh ngoại trútại khu khám bệnh ngoại trú3. Thực hành thành thạo về cách tiếp đón 3. Thực hành thành thạo về cách tiếp đón hướng dẫn vận chuyển bệnh nhân đúng hướng dẫn vận chuyển bệnh nhân đúng quy trìnhquy trình II. Ý nghĩaII. Ý nghĩa Khi bệnh nhân vào viện tuỳ theo tình Khi bệnh nhân vào viện tuỳ theo tình trạng bệnh tật mà mỗi người có một tâm trạng bệnh tật mà mỗi người có một tâm tư tình cảm và ý nghĩ khác nhau: nghĩa là tư tình cảm và ý nghĩ khác nhau: nghĩa là có một tâm lý đặc biệt lo lắng sợ hãi…có một tâm lý đặc biệt lo lắng sợ hãi… Vì vậy việc tiếp xúc đầu tiên giữa người Vì vậy việc tiếp xúc đầu tiên giữa người bệnh và cán bộ y tế bệnh viện có ý nghĩa bệnh và cán bộ y tế bệnh viện có ý nghĩa rất quan trọng, có ảnh hưởng đến kết qủa rất quan trọng, có ảnh hưởng đến kết qủa khám chữa bệnh. khám chữa bệnh. III. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫnIII. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫn Bệnh viện là nơi tiếp nhận mọi người bệnh Bệnh viện là nơi tiếp nhận mọi người bệnh đến cấp cứu, khám chữa bệnh nội trú và đến cấp cứu, khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo các chế độ chính sách nhà ngoại trú theo các chế độ chính sách nhà nước quy định.nước quy định. Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khoẻ theo quy định của nhà nước.sức khoẻ theo quy định của nhà nước. Vì vậy quy trình đón tiếp hướng dẫn vận Vì vậy quy trình đón tiếp hướng dẫn vận chuyển là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, chuyển là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, và tạo niềm tin cho người bệnh khi đến bệnh và tạo niềm tin cho người bệnh khi đến bệnh việnviện ▪ Nhân viênNhân viên y tế phải tiếp đón bệnh y tế phải tiếp đón bệnh nhân nhiệt tình chu đáo, lịch sự, thông nhân nhiệt tình chu đáo, lịch sự, thông cảm với nỗi lo âu của bệnh nhân và cảm với nỗi lo âu của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, làm cho bệnh người nhà bệnh nhân, làm cho bệnh nhân tin tưởng vào khả năng chữa bệnh nhân tin tưởng vào khả năng chữa bệnh của bệnh viện. Gây ấn tượng ban đầu tốt của bệnh viện. Gây ấn tượng ban đầu tốt đẹp cho bệnh nhân.đẹp cho bệnh nhân.III. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫnIII. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫn M T S HÌNH NH ĐÓN TI P, H NG D N BN KHÁM B NH - C P C UỘ Ố Ả Ế ƯỚ Ẫ Ệ Ấ ỨM T S HÌNH NH ĐÓN TI P, H NG D N BN KHÁM B NH - C P C UỘ Ố Ả Ế ƯỚ Ẫ Ệ Ấ Ứ M T S HÌNH NH ĐÓN TI P, H NG D N BN KHÁM B NH - C P C UỘ Ố Ả Ế ƯỚ Ẫ Ệ Ấ ỨM T S HÌNH NH ĐÓN TI P, H NG D N BN KHÁM B NH - C P C UỘ Ố Ả Ế ƯỚ Ẫ Ệ Ấ Ứ III. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫnIII. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫnA. Ngay từ cổng vào: A. Ngay từ cổng vào: khi người bệnh,khi người bệnh, người nhà người nhà người bệnh và khách đến làm việc qua cổng người bệnh và khách đến làm việc qua cổng BV, BV, Nhân viên bảo vệNhân viên bảo vệ cần phảicần phải-Chủ động chào hỏi người bệnh, xem giấy giới Chủ động chào hỏi người bệnh, xem giấy giới thiệu (trừ trường hợp cấp cứu), mở cổng và thiệu (trừ trường hợp cấp cứu), mở cổng và hướng dẫn người bệnh, người nhà người bệnh hướng dẫn người bệnh, người nhà người bệnh và khách nơi để xe và địa điểm cần đếnvà khách nơi để xe và địa điểm cần đến-Hướng dẫn cho người bệnh và người nhà người Hướng dẫn cho người bệnh và người nhà người bệnh vào khám, thăm bệnh nhân theo giờ quy bệnh vào khám, thăm bệnh nhân theo giờ quy định định III. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫnIII. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫnB. Tại khoa khám bệnh B. Tại khoa khám bệnh 1. 1. Chuẩn bị phòng đợiChuẩn bị phòng đợi-Phòng phải sạch sẽ gọn gàng yên tĩnhPhòng phải sạch sẽ gọn gàng yên tĩnh-Đầy đủ ghế cho bệnh nhân ngồi đợiĐầy đủ ghế cho bệnh nhân ngồi đợi-Có bảng hướng dẫn quy trình khám Có bảng hướng dẫn quy trình khám ngoại trú và sức khoẻngoại trú và sức khoẻ-Có tranh ảnh áp phích cho bệnh nhân Có tranh ảnh áp phích cho bệnh nhân xem đọc trong thời gian chờ đợixem đọc trong thời gian chờ đợi III. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫnIII. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫn2. 2. Chuẩn bị phòng khámChuẩn bị phòng khám- Phòng khám sạch sẽ bảo đảm thoáng mát về - Phòng khám sạch sẽ bảo đảm thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đôngmùa hè, ấm áp về mùa đông-Chuẩn bị bình phong, bàn khám bệnh, bàn Chuẩn bị bình phong, bàn khám bệnh, bàn ghếghế-Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho bác sĩ khám Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho bác sĩ khám bệnhbệnh-Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ thủ tục hành Chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ thủ tục hành chính (hồ sơ, bệnh án, sổ theo dõi bệnh, đơn chính (hồ sơ, bệnh án, sổ theo dõi bệnh, đơn thuốc, giấy tờ cần thiết)thuốc, giấy tờ cần thiết)[...]... ban đầu tốt của bệnh viện. Gây ấn tượng ban đầu tốt đẹp cho bệnh nhân. đẹp cho bệnh nhân. III. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫn III. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫn Quy trình Tiếp đón - Hướng dẫn Quy trình Tiếp đón - Hướng dẫn Bệnh nhân Khám Chữa bệnh tại Bệnh nhân Khám Chữa bệnh tại Khoa Khám Bệnh - BVTW Huế Khoa Khám Bệnh - BVTW Huế CN Võ Thị Tòng Khoa Nhi Khoa Nhi Khu... bệnh nhân và các thủ tục khám chỉ dẫn bệnh nhân và các thủ tục khám nhập viện nhập viện 2. Nắm được các quy trình tiếp đón chỉ dẫn 2. Nắm được các quy trình tiếp đón chỉ dẫn vận chuyển bệnh nhân khám chữa bệnh vận chuyển bệnh nhân khám chữa bệnh tại khu khám bệnh ngoại trú tại khu khám bệnh ngoại trú3. Thực hành thành thạo về cách tiếp đón 3. Thực hành thành thạo về cách tiếp đón hướng dẫn. .. với bệnh nhân có thẻ Đối với bệnh nhân có thẻ khám chữa bệnh BHYT khám chữa bệnh BHYT Bệnh nhân sẽ được vào khám bệnh theo Bệnh nhân sẽ được vào khám bệnh theo số thứ tự in trong phiếu khám. Nếu có các số thứ tự in trong phiếu khám. Nếu có các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân đến xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân đến bàn hướng dẫn có hộ lý khoa khám bệnh bàn hướng dẫn có hộ lý khoa khám. .. vận chuyển bệnh nhân đúng hướng dẫn vận chuyển bệnh nhân đúng quy trình quy trình Khu Trung tâm Tim MạchKhu Trung tâm Tim Mạch Khoa Ngoại Khoa Ngoại Lồng ngựcLồng ngực Phòng Mổ timPhòng Mổ tim Phòng Vô sinhPhòng Vô sinhTầng 4Tầng 5Tầng 6 IV. Quy trình Khám chữa bệnh IV. Quy trình Khám chữa bệnh Ngoại trú tại khoa Khám bệnh Ngoại trú tại khoa Khám bệnh A.... ▪ Nhân viên Nhân viên y tế phải tiếp đón bệnh y tế phải tiếp đón bệnh nhân nhiệt tình chu đáo, lịch sự, thông nhân nhiệt tình chu đáo, lịch sự, thông cảm với nỗi lo âu của bệnh nhân và cảm với nỗi lo âu của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, làm cho bệnh người nhà bệnh nhân, làm cho bệnh nhân tin tưởng vào khả năng chữa bệnh nhân tin tưởng vào khả năng chữa bệnh của bệnh viện.... D. Đón tiếp Bệnh nhân tại Phòng Cấp cứuD. Đón tiếp Bệnh nhân tại Phòng Cấp cứu3. Trình bác sĩ điều dưỡng3. Trình bác sĩ điều dưỡng cùng đón cùng đón bệnh thăm khám, theo dõi phục vụ bệnh thăm khám, theo dõi phục vụ bệnh nhân kịp thời chu đáo bệnh nhân kịp thời chu đáo 4. Thực hiện y lệnh4. Thực hiện y lệnh ** Thuyên chuyển bệnh nhân vào viện Thuyên chuyển bệnh nhân vào... BHYT khám chữa bệnh BHYT Nếu bệnh nhân vào viện phải hướng Nếu bệnh nhân vào viện phải hướng dẫn cụ thể chu đáo cho bệnh nhân đến dẫn cụ thể chu đáo cho bệnh nhân đến tận các khoa phòng tận các khoa phòng  Nếu bệnh nhân nặng, không tự đi lại Nếu bệnh nhân nặng, không tự đi lại được: vận chuyển bệnh nhân vào tận được: vận chuyển bệnh nhân vào tận các khoa, phòngcác khoa, phòng ... khám bệnh và hướng dẫn viên để được hướng dẫn cụ và hướng dẫn viên để được hướng dẫn cụ thể đến các khoa: XQ, TDCN, Phòng Xét thể đến các khoa: XQ, TDCN, Phòng Xét Nghiệm…(nếu bệnh nhân nặng: vận Nghiệm…(nếu bệnh nhân nặng: vận chuyển bệnh nhân) chuyển bệnh nhân) I. Mục tiêuI. Mục tiêu 1. Tr1. Trình bày được ý nghĩa của việc tiếp đón ình bày được ý nghĩa của việc tiếp đón chỉ dẫn. .. tại khoa Khám bệnh A. Đối với bệnh nhân có thẻ A. Đối với bệnh nhân có thẻ khám chữa bệnh BHYT khám chữa bệnh BHYT1. Giấy tờ cần thiết gồm1. Giấy tờ cần thiết gồm-Thẻ khám chữa bệnh Thẻ khám chữa bệnh -Giấy giới thiệu của tuyến đăng kí Giấy giới thiệu của tuyến đăng kí khám chữa bệnh khám chữa bệnh -Chứng minh nhân dân có ảnh (hoặc Chứng minh nhân dân có ảnh (hoặc giấy tờ có dán... bệnh và cán bộ y tế bệnh viện có ý nghĩa bệnh và cán bộ y tế bệnh viện có ý nghĩa rất quan trọng, có ảnh hưởng đến kết qủa rất quan trọng, có ảnh hưởng đến kết qủa khám chữa bệnh. khám chữa bệnh. B. Đối với bệnh nhân không B. Đối với bệnh nhân không có thẻ khám chữa bệnh BHYTcó thẻ khám chữa bệnh BHYT-Tầng 3 Tầng 3 Gồm các phòng khám chuyên khoa Gồm các phòng khám chuyên khoa . Quy trình Tiếp đón - Hướng dẫnQuy trình Tiếp đón - Hướng dẫn Bệnh nhân Khám Chữa bệnh tại Bệnh nhân Khám Chữa bệnh tại Khoa Khám Bệnh - BVTW Huế Khoa. thăm bệnh nhân theo giờ quy định định III. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫnIII. Quy trình đón tiếp - Hướng dẫnB. Tại khoa khám bệnh B. Tại khoa khám bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình tiếp đón Hướng dẫn bệnh nhân khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh Huế, Quy trình tiếp đón Hướng dẫn bệnh nhân khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh Huế, Quy trình tiếp đón Hướng dẫn bệnh nhân khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh Huế

Bình luận về tài liệu quy-trinh-tiep-don-huong-dan-benh-nhan-kham-chua-benh-tai-khoa-kham-benh-hue

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP