hoàn thiện quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại công ty tnhh qùa tặng thảo nguyên

63 546 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2014, 15:52

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ngành: Chuyên ngành: Giảng viên hướng dẫn : Sinh viên thực hiện : MSSV: 09B4010017 Lớp: 09HQT1 TP. Hồ Chí Minh, năm 2013 LUN VN TT NGHIP GVHD: TS. NG THANH V SVTH: Lấ NGC THY NHUNG 09HQT1 LI CAM OAN Tụi xin cam oan: Bn khúa lun tt nghip l ti ca tụi. Nhng kt qu v cỏc s liu trong khúa lun c thc hin ti Cụng Ty TNHH Qu Tng Tho Nguyờn, khụng sao chộp bt c ngun no. Tụi hon ton chu trỏch nhim trc nh trng v s cam oan ny. TP.HCM, ngy 10 thỏng 7 nm 2013 Sinh Viờn Leõ Ngoùc Thuứy Nhung LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. ĐẶNG THANH VŨ SVTH: LÊ NGỌC THÙY NHUNG 09HQT1 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu khoa Quản trị kinh doanh trừơng Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là TS. Đặng Thanh Vũ, giảng viên khoa Quản trị kinh doanh đã tận tình hứơng dẫn em hoàn thành tốt khóa luận. Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc toàn thể anh chị nhân viên công ty TNHH Quà Tặng Thảo Nguyên đã hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt thời gian thực hiện khóa luận. Sinh viên Lê Ngọc Thùy Nhung LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. ĐẶNG THANH VŨ SVTH: LÊ NGỌC THÙY NHUNG 09HQT1 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. ĐẶNG THANH VŨ SVTH: LÊ NGỌC THÙY NHUNG 09HQT1 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài: 1 2. Tình hình nghiên cứu: 1 3. Mục đích nghiên cứu: 1 4. Nhiệm vụ nghiên cứu: 2 5. Phương pháp nghiên cứu: 2 6. Dự kiến kết quả nghiên cứu: 2 7. Tài liệu tham khảo: 2 8. Kết cấu của ĐA/KLTN: 2 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN QUI TRÌNH TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG THẢO NGUYÊN 3 1.1 CÁC KHÁI NIỆM - CÁC VẤN ĐỀ CỦA TUYỂN DỤNG 3 1.1.1 Khái niệm 3 1.1.2 Tuyển mộ lao động 3 1.1.3 Tuyển chọn lao động. 4 1.1.4 Tuyển dụng nhân sự 4 1.1.2.Nội dung của tuyển dụng nhan sự 5 1.2. Một số vấn đề cơ bản về đào tạo nguồn nhân lực 7 1.2.1. Khái niệm, vai trò của công tác đào tạo nguồn nhân lực 7 1.2.1.1. Khái niệm chung về đào tạo nguồn nhân lực 7 1.2.1.2. Vai trò của công tác đào tạo nguồn nhân lực 8 1.2.2. Một số nguyên tắc yêu cầu đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực. 9 1.2.2.1. Nguyên tắc đào tạo nguồn nhân lực. 9 1.2.2.2. Yêu cầu đối với công tác đào tạo nhân sự: 10 1.3. Các bước cần làm khi xây dựng một chương trình đào tạo nguồn nhân lực. 10 1.3.2. Xác đònh phương pháp đào tạo nguồn nhân lực 13 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. ĐẶNG THANH VŨ SVTH: LÊ NGỌC THÙY NHUNG 09HQT1 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VÊ Q TRÌNH TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CƠNG TY TNHH Q TẶNG THẢO NGUN 14 2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QT VỀ CƠNG TY TNHH Q TẶNG THẢO NGUN 14 2.1.1. Lòch sử hình thành phát triển 14 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ đònh hướng phát triển của công ty. 16 2.1.3. Cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty. 17 2.2 THỰC TRẠNG Q TRÌNH TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CƠNG TY TNHH Q TẶNG THẢO NGUN 24 2.2.1. Tuyển mộ nhân viên tại công ty. 24 2.2.1.2 Tuyển mộ nhân viên: 26 2.2.1.2.1 Nguồn nội bộ: 26 2.2.1.2.2 Nguồn bên ngoài: 27 2.2.2. Tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên 28 2.2.2.1 Phác họa tiến trình tuyển chọn nhân viên 30 2.2.2. 1. 1 Xem xét hồ sơ xin việc 31 2.2.2.1.2 Trắc nghiệm 31 2.2.2.1.3 Phỏng vấn sơ bộ 32 2.2.2.1.4 Phỏng vấn sâu 32 2.2.2.1.5 Quyết đònh tuyển chọn 33 2.2.3. Tìm hiểu về công tác đào tạo nhân sự của công ty TNHH Q TẶNG THẢO NGUN 34 2.2.3.1 Đối với công ty TNHH Thảo Nguyên công tác đào tạo sẽ được chia làm 2 mãng như sau: 34 Với bản mơ tả cơng việc trên nên nhân viên được tuyển chọn có sự phân tách công việc rõ ràng cụ thể nên nhân viên của công ty không có tình trạng dẫm chân lên nhau hay đỗ lỗi cho nhau khi có sự việc xảy ra, nhân viên trong công ty biết rõ trách nhiệm quyền hạn của mình trong công việc. Giúp công nhân viên nắm được chính sách lương bổng, thẳng thắng trong công ty như thế nào: Đồng thời dựa vào bảng mô tả LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. ĐẶNG THANH VŨ SVTH: LÊ NGỌC THÙY NHUNG 09HQT1 công việc bảng mô tả tiêu chuẩn công việc, công ty gặp thuận lợi hơn cho việc đánh giá nhân viên thực hiện công việc như thế nào đến mức độ nào, nhân viên công ty còn thiếu những kỹ năng nào, vì vậy công tác đào tạo huấn luyện của công ty cũng diễn ra thuận lợi hơn 36 2.2.4 Nhận xét về công tác tuyển dụng nhân sự của công ty . 36 2.2.4.1 Ưu điểm. 36 - Công ty còn tính đến việc tuyển sẵn luôn ứng viên dự bò để phòng ngừa khi thiếu nhân sự mà không cần phải tuyển dụng lại cho đỡ tốn kém chi phí. 37 2.2.4.2 – Nhược điểm. 37 2.2.5. Nhận xét về công tác đào tạo nhân sự của công ty 38 2.2.5.1. Ưu điểm. 38 2.2.5.2 Nhược điểm 39 CHƯƠNG III: BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG THẢO NGUYÊN 40 3.1 Đònh hướng phát triển công ty trong thời gian tới 40 3.1.1 Đònh hướng phát triển kinh doanh : 40 3.1.2 Nhiệm vụ của công tác tuyển dụng đào tạo: 40 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng đào tạo nhân sự tại công ty TNHH Quà Tặng Thảo Nguyên như sau: 41 3.2.1 Thực hiện tốt các hoạt động quản trò nhân lực làm cơ sở cho công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực: 41 3.2.2 Hoàn thiện nâng cao chất lượng các hoạt động tuyển chọn 44 3.2.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG THẢO NGUYÊN 49 3.2.2.1. Hoàn thiện công tác xác đònh nhu cầu, xác đònh rõ mục tiêu, số lượng cần đào tạo 49 3.2.2.2. Đa dạng hoá các chương trình đào tạo, loại hình đào tạo. 50 3.2.2.3. Cân nhắc lựa chọn đối tác đào tạo phù hợp 50 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. ĐẶNG THANH VŨ SVTH: LÊ NGỌC THÙY NHUNG 09HQT1 3.2.2.4. Cân nhắc lựa chọn đối tác đào tạo phù hợp 50 3.3. Thực hiện đánh giá chất lượng chương trình đào tạo một cách nghiêm túc. 51 3.3.1. Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực 51 3.4 Một vài kiến nghò thực tế cho tuyển chọn nhân sự: 52 KẾT LUẬN 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. ĐẶNG THANH VŨ SVTH: LÊ NGỌC THÙY NHUNG 09HQT1 DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ SỬ DỤNG Sơ đồ 2.1.3.1: Sơ đồ tổ chức nhân sự của công ty…………………… Bảng 1: Doanh thu của công ty trong 4 năm gần nhất…………………. Đồ thị: Doanh thu/tháng của năm 2009 đến 2012……………………… Bảng 2: Bảng mô tả công việc………………………………………… Bảng 3: Đánh giá năng lực thực hiện…………………………………… Bảng 4: Bảng đánh giá thực hiện công việc……………………………. Bảng 5: Bảng đánh giá sau khi thử việc……………………………… LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. ĐẶNG THANH VŨ SVTH: LÊ NGỌC THÙY NHUNG 09HQT1 Trang 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Một công ty hay một tổ chức nào dù có nguồn tài chính dồi dào, máy móc kỹ thuật hiện đại đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu không biết quản trị nhân lực. Chính vì thế việc tuyển dụng đào tạo luôn được đặt ra hang đầu. Chúng ta không phủ nhận vai trò của các lĩnh vực khác như quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị hành chính, kế toán… nhưng rõ ràng nhân lực đóng vai trò rất quan trọng trong mọi doanh nghiệp. Bất cứ cấp quản trị nào cũng phải biết đào tạo thu hút nhân viên của mình. Công ty TNHH Quà tặng Thảo Nguyêncông ty trong ngành nghề thiết kế, in ấn quà tặng, việc sử dụng các nguồn nhân lực để thực hiện tốt các chiến lược mục tiêu công ty đề ra là công việc phức tạp, đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên môn. Bản thân nhận thấy để có thể làm tốt công việc hiện tại phát triển trong tương lai thì công tác tuyển dụng đào tạo nhân lực là một điều không thể thiếu, vì thế tôi đã chọn đề tài: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NHÂN SỰ CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG THẢO NGUYÊN. 2. Tình hình nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: đề tài nghiên cứu toàn bộ các hoạt động liên quan đến công tác tuyển dụng đào tạo nhân sự. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty TNHH QUÀ TẶNG THẢO NGUYÊN trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2012 3. Mục đích nghiên cứu: Qua luận văn này bên cạnh việc củng cố những kiến thức đã học trong trường em muốn ứng dụng lý thuyết vào thực tế thông qua tình hình tuyển dụng nhân sự của Công ty TNHH QUÀ TẶNG THẢO NGUYÊN nơi em thực tập làm việc. Từ đó em mong muốn đóng góp một số kiến thức của mình vào việc nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty. [...]... TS ĐẶNG THANH VŨ quá trình tuyển dụng đào tạo nhâ n sự của công ty, đây cũng là một yếu tố rất quan trọng đối với bất kì một công ty hay một doanh nghiệp nào 2.2 THỰC TRẠNG Q TRÌNH TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CƠNG TY TNHH Q TẶNG THẢO NGUN 2.2.1 Tuyển mộ nhân viên tại công ty 2.2.1.1 Tiến trình tuyển mộ nhân viên Thô ng thường thì tiến trình tuyển mộ nhâ n viên tại công ty được bắt đầu Phiếu... THỰC TRẠNG VÊ Q TRÌNH TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CƠNG TY TNHH Q TẶNG THẢO NGUN 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QT VỀ CƠNG TY TNHH Q TẶNG THẢO NGUN 2.1.1 Lòch sử hình thành phát triển 2.1.1.1 - Lòch sử hình thành Công ty TNHH Q TẶNG THẢO NGUN được thành lập vào tháng 6 năm 2007 đến nay đã được hơn tám năm đi vào hoạt động Người thành lập công ty này là Nguyễn Triều Lê Mới đầu thành lập công ty còn là một... CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN QUI TRÌNH TUYỂN DỤN G ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH QUÀ TẶN G THẢO NGUYÊN LÝ THUYẾT VỀ TUYỂN DỤ NG LAO ĐỘ NG Tuyển dụ ng lao động là một quá trình thu hút, lựa chọn người lao động có nă ng lực phù hợp, hướng dẫn người lao động vào vò trí làm việc tạo điều kiện thuận lợi để họ phát triển, phát huy nă ng lực trình độ chuyên môn Vì lẽ đó, tuyển dụng lao động có... cứu, tìm hiểu cơ cấu tổ chức, tình hình nhân lực nắm bắt được những ngun tắc, trình tự trong việc quản trị nhân lực tại cơng ty TNHH Q TẶNG THẢO NGUN Dựa trên cơ sở thực tế cơng tác đào tạo đưa ra những nhận xét, đánh giá kiến nghị nhằm hồn thiện việc tuyển dụng đào tạo nhân lực tại cơng ty 5 Phương pháp nghiên cứu: Quan sát tình hình thực tế kết hợp việc thảo luận trực tiếp với người làm cơng... Kê 4 Bộ Giáo Dục Đào Tạo (2006) “Giáo Trình Kinh Tế Chính trị Mac – LêNin”, Nhà xuất Bản Chính Trị Quốc Gia 5 Một số trang Web tài liệu trên Internet 8 Kết cấu của ĐA/KLTN: Đề tài được kết cấu gồm 03 chương Chương I: Tóm tắt cơ sở lý luận Chương II: Thực trạng tuyển dụng đào tạo nhân lực tại cơng ty Chương III: Giải pháp hồn thiện cơng tác tuyển dụng, đào tạo nhân sự cơng ty SVTH: LÊ NGỌC... nhỏ, sau nhiều năm hoạt động cù ng với hiểu biết kinh nghiệm 10 năm trong nghề một số vố n ban đầu anh đã quy t đònh tạo dụng riêng cho mình một công ty với mong muốn phát triển hơn nữa tă ng thêm thu nhập, giải quy t việc làm công nhâ n anh đã bắt đầu đăng ký thành lập công ty vào năm 2007 Thô ng tin công ty: Công Ty TNHH Quà Tặ ng Thảo Nguyên 30/10C Lê Văn Thọ, P.09, Q Gò Vấ p, TPHCM,... 1.1.2.Nội dung của tuyển dụng nhan sự Nội dung của tuyển dụng nhan sự gồm cac bước sau: Chuẩn bị tuyển dụng Thơng báo tuyển dụng Thu nhận nghiên cứu hồ sơ Tổ chức phỏng vấn, trắc nghiệm, sát hạch các ứng cử viên Kiểm tra sức khoẻ Đánh giá ứng cử viên ra quy t định Bước 1: Chuẩn bò tuyển dụng -Thà nh lập hội đồng tuyển dụng, quy đònh rõ về số lượng thành phầ n quy n hạ n của hội đồng tuyển dụng -Nghiên... Như vậy đào tạo nguồ n nhân lực là một trong những yếu tố cơ bản góp phầ n giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu sản xuất kinh doanh 1.2.2 Một số nguyên tắc yêu cầu đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực 1.2.2.1 Nguyên tắc đào tạo nguồn nhân lực Với mọi quá trình đào tạo chỉ diễn ra dưới mọi hình thức nào đều là các quá trình giảng dạy học tập, do đó dù dưới bất kỳ hình thức đào tạo nào... hợ p với công việc trong số những người tham gia dự tuyển. Tuyển chọn là cô ng việc tiến hành ngay sau khi tuyển mộ Nếu hiểu tuyển mộ là tập trung mọi "ứng cử viên" lại thi tuyển chọn là xem trong số đó ai là người đủ tiêu chuẩn để thích ứng với công việc 1.1.4 Tuyển dụng nhân sự Trong một doanh nghiệp, công tác tuyển dụng nhân sự thành công tức là tìm được những người thực sự phù hợp với công việc... nguồn nhân sự xứng đáng, hoàn thành tốt công việc được giao góp phầ n vào việc duy trì sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp Bả n thân những người được tuyển vào cô ng việc phù hợp với nă ng lực sở trường của mình sẽ rất hứng thú an tâm với công việc Ngược lại nếu việc tuyển dụng nhâ n sự không được thực hiện đúng thì sẽ gây ra những ả nh hưởng tiêu cực tác động trực tiếp tới công ty người . chức và nhân sự của công ty. 17 2.2 THỰC TRẠNG Q TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CƠNG TY TNHH Q TẶNG THẢO NGUN 24 2.2.1. Tuyển mộ nhân viên tại công ty. 24 2.2.1.2 Tuyển mộ nhân viên:. 40 3.1.2 Nhiệm vụ của công tác tuyển dụng và đào tạo: 40 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại công ty TNHH Quà Tặng Thảo Nguyên như sau: 41 3.2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN QUI TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG THẢO NGUYÊN LÝ THUYẾT VỀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG Tuyển dụng lao động là một quá trình thu hút, lựa
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại công ty tnhh qùa tặng thảo nguyên, hoàn thiện quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại công ty tnhh qùa tặng thảo nguyên, hoàn thiện quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại công ty tnhh qùa tặng thảo nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn