CÂU HỎI ÔN THI MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

6 28,008 684
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2014, 15:09

CÂU HỎI ÔN THI MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN CÂU HỎI ÔN THI MÔN: NHỮNG NGUYÊN BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN I. HỌC PHẦN 1: điều kiện lịch sử Câu 1: * những điều kiện, tiền đề ra đời của chủ nghĩa Mác: những tiền đề lí luận Những thành tựu KHTN 1. ĐK lịch sử: những năm 40 của TK 19, khi phương thức sản xuất của TBCN thống trị ở Châu Âu (pháp,anh,đức). + nhờ sự thành công của CM công nghiệp 1820 làm cho lực lượng sản xuất phát triển. năng suất lao động phát triển. - giai cấp tư sản trở nên đặc biệt giàu => củng cố địa vị thống trị cho gc TS - giai cấp vô sản bị bóc lột nặng nề => VS >< TS lên đến đỉnh cao (TS ko muốn nhưng nó bắt buộc phải xảy ra vì TS muốn giàu => bóc lột VS => >< tăng cao) - khủng hoảng kinh tế “thừa” CNTB => TS >< VS lên đỉnh cao(đối với TS là “thừa”,với VS thì thiếu)  hàng loạt các cuộc đấu tranh của gc VS chống TS nổ ra,tiêu biểu : khởi nghĩa của thợ dệt liong(pháp –lần 1 là 1831,lần 2 là 1834) Dệt xiledi Đức 1844 Phong trào hiến chương Anh 30-40 của TK 19  thất bại nguyên nhân: - thiếu đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn - thiếu phương pháp cách mạng phù hợp - chưa xác định đúng đối tượng CM  lãnh tụ của gc VS phải đức và tài => may mắn cho gc VS đã gặp được Mác và Ăngghen. Mác và Ăngghen đã tự giác gánh vác nhiệm vụ lịch sử của gcvs đó là: giúp gcvs thoát khỏi sự khủng hoảng về lí luận, 2 ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này => lãnh tụ gcvs 2. Tiền đề lí luận: -triết học cổ điển Đức - KT-CT Anh -CNXH không tưởng Pháp 3. Những thành tựu KHTN: -năng lượng bảo toàn -học thuyết tế bào -học thuyết tiến hóa * ý nghĩa của việc học tập chủ nghĩa Mác-leenin: giúp chúng ta tự giác trong quá trình trau dồi phẩm chất chính trị, tinh thần và tư duy sang tạo của mình. Đó còn là đòi hỏi cấp bách của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩahội nói chung và của công cuộc đổi mói hiện nay ở nước ta nói riêng. Câu 2: triết học là gì? * gốc của thuật ngữ triết học: xuất hiện rất sớm trong lịch sử loài người – trong khoảng TK VIII-VI TCN  thời kì cổ đại chia thành 2 phương: Phương Đông: Trung Quốc => lần đầu tiên xuất hiện trong kho tang của tiếng Hán cổ đó là từ “trí”, nghĩa là phản ánh trình độ nhận thức, hiểu biết sâu rộng của con người về thế giới qua đó thể hiện đạo lí, tình cảm, ứng xử của con người đối với thế giới ấy. Phương Tây: Hy lạp – Hy lạp Cổ: Philos: yêu mến Sophya: thong thái, trí tuệ => philosophya : yêu mến sự thôngg thái Làm bạn với trí tuệ  dù là phương Đông hay là phương Tây thuật ngữ triết học đều điểm chung -Nhận thức: cao -Nội dung: yêu thương, gắn bó của con người đối với thế giới sống. * nguồn gốc: (1) nguồn gốc NT: xuất hiện khi trình độ nhận thức con người đạt đến khả năng tư duy trừu tượng : khái quát hóa Trừu tượng hóa  hiểu biết riêng lẻ, cụ thể, phong phú, đa dạng  hệ thống những quan điểm chung nhất của con người về thế giới. Ví dụ về TDTT và TQSĐ: (2) nguồn gốc XH: phân công lao động mới: trí óc => xuất hiện lớp người nhận chân tay Thức(lao động trí óc):năng lực Của con người đc mở rộng Gc xuất hiện: mỗi thành viên trong XH sẽ đứng trong gc nhất định, những thành viên ở cùng gc sẽ cùng nhau xây dựng hệ thống quan điểm, quan niệm về gc mình =>qđ, qn khác nhau về XH. K/n triết học: triết học là hệ thống những quan điểm, quan niệm chung nhất của con người về thế giới(TN-XH) và về vị trí, vai trò của con người đối với thế giới ấy. *Vấn đề bản của triết học: cách 1: cách trình bày của Ăngghen - Ăngghen định nghĩa vấn đề bản của triết học như sau: “Vấn đề bản lớn của mọi Triết học, nhất là Triết học hiện đại, là vấn đề quan hệ giữa tư duy và tồn tại” * Vấn đề bản của triết học hai mặt: + Mặt thứ nhất: trả lời câu hỏi, ý thức hay vật chất, tinh thần hay giới tự nhiên, cái nào trước, cái nào sau và cái nào quyết định cái nào? + Mặt thứ hai: trả lời câu hỏi, Con người khả năng nhận thức được thể giới hay không? Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức là vấn đề bản của triết học: - VC và YT là 2 phạm trù rộng lớn nhất của triết học và đồng thời nó cũng là nội dung bản nhất được xác định trong đối tượng nghiên cứu của triết học - Giải quyết mối quan hệ giữa VC và YT là một tiêu chuẩn để phân biệt sự khác nhau giữa các trường phái triết học, giữa triết học và khoa học. - Giải quyết mối quan hệ giữa VC và YT là sở luận chung về thế giới quan và phương pháp luận của triết học. Căn cứ vào cách giải quyết 2 câu hỏi về vấn đề bản triết học, các nhà triết học chia làm 2 trường phái chính: CNDV & CNDT CNDV - Giải quyết mặt thứ nhất: thừa nhận vật chất là tính thứ nhất, là cái trước, cái quyết định đối với ý thức còn ý thức là tính thứ 2, cái sau, cái phụ thuộc vào vật chất - Giải quyết mặt thứ 2: khẳng định con người khả năng nhận thức thế giới khách quan. 3 hình thức bản: - chủ nghĩa duy vật chất phác cổ đại - chủ nghĩa duy vật siêu hình thế kỷ XVII – XVIII - chủ nghĩa duy vật biện chứng của triết học Mác – Lênin CNDT - Giải quyết mặt thứ nhất: thừa nhận ý thức là tính thứ nhất, là cái trước, cái quyết định vật chất còn vật chất là tính thứ 2, cái sau, cái phụ thuộc vào ý thức - Giải quyết mặt thứ 2: không phủ nhận khả năng nhận thức của con người nhưng họ coi khả năng đó phụ thuộc vào chính bản thân ý thức(cảm giác chủ quan thuần túy) hoặc lực lượng siêu nhiên(ý niệm – ý niệm tuyệt đối) => như vậy CNDT & CNDV là quan điểm nhất nguyên luận. * Liên hệ nhận thức và thực tiễn: Trong hoạt động thực tiễn chúng ta không nên đánh giá sự vật hiện tượng thông qua hình ảnh bên ngoài hay từ một khía cạnh nào đó mà phải đặt chúng trong bối cảnh hiện thực khách quan. Đừng vội kết luận một svht là đúng hay sai mà phải đc kiểm chứng thông qua thực tiễn. Không nên chủ quan, nóng vội và bảo thủ mà phải luôn luôn học hỏi không ngừng để tích luỹ từ từ về lượng. Đấu tranh chống lại những tư tưởng bảo thủ, giáo điều. - Triết học không phải là sản phẩm tính chất chủ quan, đồng thời cũng không phải từ trên trời rơi xuống mà là sản phẩm tất yếu của lịch sử. Thực tiễn: khi xã hôi loài người sản phẩm dư thừa => sự phân hóa giàu nghèo => giai cấp xuất hiện và nhận thức của con người phát triển lên tầm cao mới => hình thành nên những quan điểm ,quan niệm khác nhau của con người về thế giới => triết học ra đời.(mang tính tất yếu của lịch sử). Câu 3: Định nghĩa vật chất của Lênin: hoàn cảnh ra đời; CNDT tấn công CNDV xung quanh phạm trù vật chất Nhà vật lí vi mô rơi vào khủng hoảng trước những phát minh vật lí của mình CNDT chấp nhận vật chất : nguyên tử: nhỏ nhất, không thể phân chia ; khối lượng : bất biến Vật chất : khi nguyên tử không còn là vật chất nhỏ nhất => phân chia => tiêu tan => nó không tồn tại => vật chất không tồn tại. (Leenin chỉ ra rằng: không phải “vật chất tiêu tan mất” mà chỉ giới hạn hiểu biết của con người về vật chất là tiêu tan) Nội dung định nghĩa vật chất của leenin: “ Vật chất là 1 phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác được cảm giác của chúng ta chép lại, phản ánh và tồn tại không lện thuộc vào cảm giác” Phân tích định nghĩa: 1. Vật chất là 1 phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác: * vật chất là 1 phạm trù triết học : VC : được định nghĩa theo nghĩa triết học : khái quát nhất Chung nhất Rộng nhất Toàn bộ hiện thực  không phải được hiểu theo nghĩa thông thường • vật chất là PTTH để chỉ thực tại khách quan( hiện thực khách quan, thế giới khách quan) được đem lại cho con người cảm giác điểu đó nghĩa là: VC bao gồm các sự vật, hiện tượng, quan hệ, tồn tại xunh quanh chúng ta độc lập với ý thức chúng ta, khi tác động lên các giác quan thì khả năng sinh ra cảm giác. VC : Thực tại khách quann hay VC là cái trước, cảm giác, ý thức là cái sau do thực tại khách quan hay VC quyết định  định nghĩa vật chất của Lênin => giải quyết mặt thứ nhất vấn đề bản của triết học => trả lời được câu hỏi, ý thức hay vật chất, tinh thần hay giới tự nhiên, cái nào trước, cái nào sau và cái nào quyết định cái nào? 2. Cảm giác chép lại, chụp lại phản ánh lại thực tại khách quan ấy: Cảm giác giá trị như bản sao về nguyên bản là thực tại khách quan  cảm giác hay tư duy, ý thức của con người chẳng qua chỉ là sự phản ánh thực tại khách quan VC: Con người là khả năng nhận thức được thế giới khách quan => vật chất Lênin => giải quyết mặt thứ 2 vấn đề bản của triết học => trả lời câu hỏi, Con người khả năng nhận thức được thể giới hay không? 3.Sự tồn tại của thực tại khách quan không lệ thuộc vào cảm giác: - thực tại khách quan đó là vật chất còn cảm giác đó là ý thức: + vật chất là tất cả những thuộc tính tồn tại khách quan không phụ thuộc vào ý thức của con người và khi tác động vào giác quan con người thì sinh ta cảm giác. Từ sự phân tích trên, thể khẳng định rằng định nghĩa vật chất của Lenin bao gồm những nội dung sau: (1)VC – cái tồn tại khách quan bên ngoài YT không phụ thuộc vào YT (2)VC- cái gây cảm giác ở con người khi bằng cách nào đó (trực tiếp hoặc gián tiếp) tác động nên giác quan của con người (3) VC – cái mà cảm giác, tư duy ý thức chẳng qua chỉ là sự phản ánh của nó Ý nghĩa pp luận: - Định nghĩa VC của Lenin đã giải đáp 1 cách khoa học về vấn đề bản của triết học và phê phán những quan niệm sai lầm của triết học duy tâm, tôn giáo về vật chất cũng như bác bỏ thuyết không thể biết. - đã tiếp thu phê phán những quan điểm đúng của chủ nghĩa duy vật trước đây và đồng thời khắc phục những thiếu sót và hạn chế của nó và nó ý nghĩa về mặt thế giới quan, phương pháp luận đối với khoa học cụ thể khi nghiên cứu VC - cho phép xác định cái gì là VC trong lịch vực xã hội để cso thể giải thích nguồn gốc, bản chất và các qui luật khách quan củahội - đã mở đường cho các nhà khoa học nghiên cứu thế giới vô cùng vô tận Câu 5: Liên hệ với thực tiễn của bản thân. Từ những vấn đề vừa nêu trên thì trong cuộc sống, đặc biệt là môi trường sinh viên chúng ta phải nhiều mối liên hệ với bạn bè, MLH giữa sinh viên với nhà trường và ngoài XH. chúng ta không thể tự tách rời với cộng đồng của mình . Cần phải cái nhìn tổng quát về mọi SV, HT, không nên quan sát một khía cạnh nào đó của sự vật hiện tượng mà đánh giá chúng . Chúng ta phải tư duy linh hoạt “tùy ứng biến” trong mọi tình huống, không nên vận dụng máy móc theo 1 công thức sẵn. Trong học tập cũng vậy, chúng ta phải biết đặt vị trí của mình ở 1 “nấc thang” nào đó để phù hợp với năng lực của mình phù hợp với hiện thực khách quan. như vậy thì chúng ta mới học tập tiến bộ được. Câu 6: Liên hệ với nhận thức thực tiễn bản thân : - Trong hoạt động thưc tiễn cần phải dựa vào cái chung để tạo ra cái riêng . Vd : cần phải 1 hệ thống pháp luật nghiêm ngặt để chống quan liêu, tham nhũng. - Vận dụng cái chung để xem xét cái đặc thù Vd : Từ các nguyên chung của CNMAC LENIN, HCM đã vận dụng sáng tạo các nguyên đó vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể ở VN. -Trong cuộc sống thấy sự chuyển hóa nào lợi cho ta thì phải chủ động tác động vào nó để nó nhanh chóng trở thành hiện thực. Câu 9: liên hệ thực tiễn : Trong quá trình học tập, công tác chúng ta phải biết quý trọng cái mới, tin tưởng vào tương lai phát triển của cái mới. mặc dù lúc đầu nó còn non yếu, nhưng chúng ta phải ra sức bồi dưỡng, phát huy cái mới, tạo điều kiện cho cái mới chiến thắng cái cũ, cái lạc hậu. . Mặt thứ nhất: trả lời câu hỏi, ý thức hay vật chất, tinh thần hay giới tự nhiên, cái nào có trước, cái nào có sau và cái nào quyết định cái nào? + Mặt thứ hai: trả lời câu hỏi, Con người có khả. CÂU HỎI ÔN THI MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN I. HỌC PHẦN 1: điều kiện lịch sử Câu 1: * những điều kiện, tiền đề ra đời của. duy sang tạo của mình. Đó còn là đòi hỏi cấp bách của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nói chung và của công cuộc đổi mói hiện nay ở nước ta nói riêng. Câu 2: triết học là gì? * gốc của thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI ÔN THI MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, CÂU HỎI ÔN THI MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, CÂU HỎI ÔN THI MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn