Nghiên cứu mối quan hệ giữa động cơ học tập và kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm (Nghiên cứu trường hợp trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh)

28 1,988 5
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2014, 18:22

Nghiên cứu mối quan hệ giữa động cơ học tập và kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm (Nghiên cứu trường hợp trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh) . tập cao hơn không? Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu mối quan hệ giữa ĐCHT và KQHT của SV cao đẳng sư phạm (Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Sư phạm. nghiên cứu mối quan hệ giữa ĐCHT và KQHT của SV hệ cao đẳng chính quy ở trường CĐSP Quảng Ninh. 4. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu 4.1. Câu hỏi nghiên cứu: Câu hỏi: Động cơ học tập có mối quan. thích vì sao con người hành động và duy trì hành động của họ. 2.1.3. Động cơ học tập của sinh viên ● Khái niệm động cơ học tập của sinh viên . Trong nghiên cứu này, ĐCHT của SV được định nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mối quan hệ giữa động cơ học tập và kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm (Nghiên cứu trường hợp trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh), Nghiên cứu mối quan hệ giữa động cơ học tập và kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm (Nghiên cứu trường hợp trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh), Nghiên cứu mối quan hệ giữa động cơ học tập và kết quả học tập của sinh viên trường cao đẳng sư phạm (Nghiên cứu trường hợp trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn