Khái niệm và chỉ tiêu đánh giá nghèo đói của thế giới

41 3,948 24 Gửi tin nhắn cho Mai Ngọc
Mai Ngọc

Mai Ngọc

Tải lên: 2,794 tài liệu

  • Loading...
1/41 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2012, 11:31

Luận văn : Khái niệm và chỉ tiêu đánh giá nghèo đói của thế giới Trần Văn Thắng - Kinh tế phát triển 41 B Đề án môn học Mở đầuĐiều thờng xuyên trăn trở của Đảng và Nhà nớc ta sau hơn 10 năm đổi mới là làm sao để ngời nghèo có cơ hội thoát khỏi nghèo khổ, những ngời dân hiện nay còn đói nghèo có điều kiện thuận lợi tự vơn lên tổ chức sản xuất, Và đây cũng là để phấn đấu thực hiện mong muốn của Bác Hồ: Làm cho ngời nghèo thì đủ ăn, ngời đủ ăn thì khá, ngời khá, giàu thì giàu thêm. Do vậy đã thu hút đợc hơn 2 triệu hộ nghèo vào thực hiện chơng trình xóa đói giảm nghèo của Đảng và nhà nớc, trong đó có số hộ nghèo sống ở nông thôn chiếm gần 90% tổng số ngời nghèo của cả nớc.Kết quả mong muốn cuối cùng của em trong bài viết này là có đợc hiểu biết tốt hơn về các yếu tố tác động đến tình trạng nghèo khổ và chất lợng cuộc sống ở khu vực nông thôn, và cũng từ đó giúp em hiểu biết đợc thêm về những chính sách giúp nâng cao chất lợng cuộc sống của những ngời nghèo nhất trong khu vực.Bài viết này tìm cách trả lời cho 3 câu hỏi lớn:1. Khái niệm và chuẩn mực nghèo đói là gì?2. Thực trạng nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn nh thế nào?3. Các giải pháp xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn nh thế nào?Do kiến thức có hạn nên bài biết còn nhiều thiếu sót, Em rất mong đợc giáo s giúp đỡ và sửa chữa thêm. Em xin chân thành cảm ơn!Sinh viên Trần Văn Thắng- 1 -Trần Văn Thắng - Kinh tế phát triển 41 B Đề án môn học Chơng I: Khái niệm chuẩn mực nghèo đóiI. Sự cần thiết phải xoá đói giảm nghèoCùng nằm trên giải bờ sông Hồng màu mỡ, đều có mái đình cái chợ,giao thông thuận lợi lại giáp với thủ đô nên mọi hoạt động kinh tế thông th-ơng rất thuận lợi. Thế nhng, không hẳn cả hai xã này đều khá giả, đều phát triển. Chẳng hạn hai xã Mễ Sở và xã Toàn Thắng thuộc tỉnh Hng Yên. Hai xã này giáp nhau, đều có các điều kiện nh nhau mà xã Mễ Sở lại phát triển tốt hơn. Thu nhập của Mễ Sở trung bình mỗi năm nên đến hơn 100 tỷ đồng trong khi đó Toàn Thắng mỗi năm thu nhập trung bình chỉ có hơn 2 tỷ đồng. Tại sao lại có sự chênh lệch này? Dó sự lãnh đạo của xã cha sát thực hay do ngời dân thiếu vốn, thiếu kinh nghiệp làm giàu T ơng tự cũng có các tỉnh nghèo, huyện nghèo, xã nghèo, hộ nghèo. Nh vậy, khó có thể đảm bảo công bằng xã hội và tăng trởng kinh tế bền vững khi tồn tại sự chênh lệch nh vậy. Và làm cản trở sự phát triển của đất nớc. Điều đó có nghĩa, xóa đói giảm nghèo có vai trò đặc biệt trong quá trình phát triển xã hội: 1. Xoá đói giảm nghèo là yếu tố cơ bản đảm bảo công bằng xã hội và tăng trởng bền vữngXoá đói giảm nghèo không chỉ là công việc trớc mắt mà còn là nhiệm vụ lâu dài. Trớc mắt là xoá hộ đói, giảm hộ nghèo; lâu dài là xoá sự nghèo, giảm khoảng cách giàu nghèo, phấn đấu xây dựng một xã hội giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.Xoá đói giảm nghèo không đơn giản là việc phân phối lại một cách thụ động mà phải tạo ra động lực tăng trởng tại chỗ, chủ động tự vơn lên thoát nghèo. Xoá đói giảm nghèo không đơn thuần là sự trợ giúp một chiều của tăng trởng kinh tế đối với các đối tợng có nhiều khó khăn mà còn là nhan tố quan trọng tạo ra một mặt bằng tơng đối đồng đều cho phát triển, tạo thêm một lực l-ợng sản xuất dồi dào và bảo đảm sự ổn định cho giai đoạn cất cánh.Do đó, xoá đói giảm nghèo là một trong những mục tiêu của tăng trởng (cả trên góc độ xã hội và kinh tế), đồng thời cũng là một điều kiện tiền đề cho tăng trởng nhanh và bền vững. Trên phơng diện nà đó, xét về ngắn hạn, khi phân phối một phần đáng kể trong thu nhập xã hội cho chơng trình xoá đói giảm nghèo thì nguồn lực dành cho tăng trởng kinh tế có thể bị ảnh hởng, song xét một cách toàn diện về dài hạn thì kết quả xoá đói giảm nghèo lại tạo tiền đề cho tăng trởng nhanh và bền vững. Tình hình cũng giống nh việc ngời cày có ruộng ở một số nớc đã tạo ra sự phát triển vợt bậc của nông nghiệp. Nhiều nông dân nhờ đó đã thoát khỏi đói nghèo và có điều kiện tham gia thực hiện cách mạng xanh, tạo sự phát triển mới cho ngành nông nghiệp. 2. Xoá đói giảm nghèo phải dựa trên cơ sở tăng trởng kinh tế trên diện rộng với chất lợng cao và bền vững, tạo ra những cơ hội thuận lợi để ngời nghèo và cộng động ngời nghèo tiếp cận đợc các cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh và hởng thụ đợc từ thành quả tăng trởng.Tăng trởng chất lợng cao là để giảm nhanh mức nghèo đói. Thực tiễn những năm vừa qua đã chững minh rằng, nhờ kinh tế tăng trởng cao Nhà nớc có sức mịnh vật chất đề hình thành và triển khai các chơng trình hỗ trợ vật chất, tài - 2 -Trần Văn Thắng - Kinh tế phát triển 41 B Đề án môn học chính và cho các xã khó khăn phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội cơ bản. Ngời nghèo và cộng đồng nghèo nhờ đó có cơ hội vơn lên thoát khỏi đói nghèo. Tăng trởng kinh tế là điều kiện quan trọng để xóa đói giảm nghèo trên quy mô rộng; không có tăng trởng mà chỉ thực hiện các chơng trình tái phân phối hoặc các biện pháp giảm nghèo truyền thống thì tác dụng không lớn.Tăng trởng trên diện rộng với chất lợng cao và bền vững, trớc hết tập trung chuyển dịch cơ cấu và đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp phát triển ngành nghề, tạo cơ hội nhiều hơn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, nhằm tạo ra nhiều việc làm phi nông nghiệp, tăng the nhập cho ngời nghèo 3. Xoá đói giảm nghèo đợc đặt thành một bộ phận của Chiến lợc 10 năm, Kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển kinh tế xã hội từ Trung -ơng tới cơ sởCông tác xoá đói giảm nghèo phải đợc quan tâm ngay từ khi xây dựng chủ trơng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dài hạn, trung hạn và hàng năm, coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của Nhà nớc đối với công tác xoá đói giảm nghèo. Thông qua kế hoạch phát triển kinh tê - xã hội, Nhà nớc chủ động điều tiết hợp lý các nguồn lực của toàn xã hội vào mục tiêu và hoạt động xoá đói giảm nghèo quốc gia. Nhà nớc xây dựng các biên pháp thiết yếu nh đầu t hỗ trợ sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, lập các quỹ cứu trợ xã hội để giúp đỡ, bảo vệ ng ời nghèo. Duy trì liên tục sự trao đổi, phân phối mang tính thị trờng, nhng không loại ngời nghèo ra khỏi những nguồn lực và lợi ích của sự thịnh vợng chung về kinh tế. Kinh nghiệm thế giới cho thấy sự thiếu vắng vai trò của Nhà nớc đặc biệt có hại đối với ngời nghèo, công đồng nghèo, vì ngời nghèo không tự bảo vệ đợc các quyền của minh, hơn nữa trong thành quả chung của tăng trởng kinh tế, Nhà nớc có vai trò nòng cốt và có trách nhiệm thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng, các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội. 4. Xoá đói giảm nghèo không chỉ là nhiểm vụ của Nhà nớc, toàn xã hội mà trớc hết là bổn phận của chính ngời nghèo phải tự vơn lên để thoát nghèoTrong khi trách nhiệm của Chính phủ là giúp gỡ rào cản ngăn cách xã hội và kinh tế để xoá đói giảm nghèo; hiệu quả xoá đói nghèo, nếu bản thân ng-ời nghèo không tích cực và nỗ lực phấn đấu vơn lên với mức sống cao hơn.Xoá đói giảm nghèo phải đợc coi là sự nghiệp của bản thân ngời nghèo, cộng đồng nghèo, bởi vì sự nỗ lực tự vơn lên để thoát nghèo chính là động lực, là điêu kiện cần cho sự thành công của mục tiêu chống đói nghèo ở các nớc.Nhà nớc sẽ trợ giúp ngời nghèo biết cách tự thoát nghèo và tránh tái nghèo khi gặp rủi ro. Bên cạnh sự trợ giúp về vật chất trực tiếp thì việc tạo việc là cho ngời nghèo bằng cách hớng dẫn ngời nghèo sản xuất, kinh doanh phát triển kin tế theo điều kiện cụ thể của họ chính là điều kiện xoá đói giảm nghèo thành công nhanh và bền vững.II. Khái niệm và chỉ tiêu đánh giá nghèo đói của thế giới:- 3 -Trần Văn Thắng - Kinh tế phát triển 41 B Đề án môn học 1. Khái niệm nghèo đói:Ngày nay có nhiều quan niệm khác nhau về nghèo đói, đợc nhiều nớc trên thế giới dùng. Sau đây là khái niệm thờng dung và đợc Việt Nam thừa nhận. Đó là khái niệm nghèo đói đợc đa ra tại hội nghị xoá đói giảm nghèo ở khu vực châu á Thái Bình Dơng do ESCAP tổ chức tại Bangkok tháng 3/1993:Nghèo đói là tình trạng một bộ phận dân c không đợc hởng và thoả mãn những nhu cầu cơ bản của con ngời mà những nhu cầu này đã đợc xã hội thừa nhận tuỳ theo trình độ phát triển kinh tế xã hội và phong tục tập quản của địa phơng, ở mỗi quốc gia khác nhau thì tình trạng nghèo đói cũng khác nhau về mức độ và số lợng nó đợc thay đổi theo không gian và thời gian, ở quốc gia này với mức thu nhập nh thế thì đợc coi là nghèo đói nhng ở quốc gia khác đối với những ngời có thu nhập nh vậy thì không đợc coi là nghèo đói, Do vậy để đánh giá đúng mức độ của nghèo đói , thế giới thờng dùng khái niệm nghèo khổ và nhận định nghèo khổ theo 4 khía cạnh sau:- Về thời gian: phần lớn ngời nghèo khổ là những ngời sống dới mức chuẩn trong suốt một thời gian dài để phân biệt với số ngời nghèo khổ tình thế nh những ngời thất nghiệp, hoặc do khủng hoảng kinh tế, thiên tai, chiến tranh, tệ nạn xã hội, rủi ro .- Về không gian: về mặt này thì nghèo đói diễn ra chủ yếu ở khu vực nông thôn, miền núi, nơi có nhiều ngời sinh sống, Hiện nay tình trạng nghèo đói ở thành thị, nhất là các nớc đang phát triển có xu hớng tăng dòng di dân từ nông thôn ra thành thị sinh sống.- Về giới: theo thống kê thì những ngời nghèo đói là phụ nữ đông hơn là nam giới, Trong những hộ nghèo nhất thì đa phần là do ngời phụ nữ là chủ hộ hay chủ gia đình, Còn trong những hộ nghèo đó do ngời đàn ông làm chủ hộ thì ngời phụ nữ lại khổ hơn nam giới.- Về môi trờng: đối với những nớc ở vùng sinh thái khắc nghiệt thì tỷ lệ ngời nghèo khá đông, ở những nớc này tình trạng nghèo đói và sự xuống cấp về môi trờng sinh thái ngày một trầm trọng thêm,- 4 -Trần Văn Thắng - Kinh tế phát triển 41 B Đề án môn học Qua việc phân tích 4 khía cạnh của nghèo khổ, để chi tiết hơn, nhiều n-ớc còn phân chia nghèo đói thành 2 loại: nghèo tuyệt đối và nghèo tơng đối,- Nghèo tuyệt đối: là tình trạng của một bộ phận dân c không có khả năng thoả mãn các nhu cầu tối thiểu nhằm duy trì cuộc sống. Những nhu cầu cơ bản tối thiểu cho cuộc sống là những đảm bảo ở mức tối thiểu về ăn, mặc, ở, giao tiếp xã hội, vệ sinh y tế và giáo dục. Ngoài ra còn có những ý kiến cho rằng nhu cầu tối thiểu bao gồm có quyền đợc tham gia vào các quyết định của cộng đồng.- Nghèo tơng đối: là tình trạng của một bộ phận dân c có mức sống trung bình của cộng đồng. Việc đánh giá nghèo tơng đối chủ yếu dựa vào việc so sánh giữa thu nhập quốc dân tính bình quân trên đầu ngời.2. Chỉ tiêu đánh giá nghèo đói của thế giới:Để đánh giá sự nghèo đói của các nớc trên thế giới thờng sử dụng chỉ tiêu chính là thu nhập quốc dân bình quân trên đầu ngời (GDP). Nhng do hiện nay giữa các nớc với nhau có sự phân cách về giàu nghèo và nhất là đối với các nớc đang phát triển thì sự phân cách về giàu nghèo càng rõ rệt. Nh vậy, ở những nớc này những hộ giàu chiếm phần lớn của cải của quốc dân. Do vậy mà chỉ đánh giá nghèo đói qua chỉ tiêu GDP thì cha đủ và từ đó ODC (Tổ chức hội đồng phát triển hải ngoại) đã đa ra chỉ số PQLI (chỉ số chất lợng cuộc sống) để đánh giá, bao gồm 3 chỉ tiêu cơ bản sau:- Tuổi thọ.- Tỷ lệ tử vong của trẻ sơ sinh.- Tỷ lệ xóa mù chữ.Mấy năm gần đây UNDP đa thêm chỉ số phát triển con ngời HDI, bao gồm 3 chỉ tiêu sau:- Tuổi thọ.- Tình trạng biết chữ của ngời lớn.- Thu nhậpĐể đánh giá các nớc giàu và nớc nghèo của các quốc gia thì ngời ta vẫn căn cứ vào GDP là chính, ngoài ra ngời ta còn bổ sung cho việc nhìn nhận các nớc giàu, nghèo chính xác hơn và khách quan hơn.- 5 -Trần Văn Thắng - Kinh tế phát triển 41 B Đề án môn học Về hộ nghèo: giới hạn về nghèo đói đợc biểu hiện dới dạng thu nhập quốc dân bình quân tính theo đầu ngời nằm dới giới hạn nghèo thì hộ đó đợc coi là hộ nghèo3. Mức nghèo đói:Để đánh giá và xác định đợc hộ nghèo đói thờng dùng 2 cách sau:Cách 1: theo quan niệm chung của nhiều nớc thì hộ nghèo là những hộ có thu nhập thấp dới 1/3 mức thu nhập trung bình của toàn xã hội. Nh vậy thì hiện nay trên thế giới có khoảng hơn 1,12 tỷ ngời (chiếm khoảng 20%) đang sống trong tình trạng nghèo khổ, tức sống dới mức 420 USD/năm hoặc 35USD/tháng mà ngân hàng thế giới đã kiểm định ở từng nớc khác nhau thì có quy định khác nhau.- Đối với các nớc đang phát triển: xét trên nớc Mỹ năm 1992 thì Mỹ đã lấy chuẩn mực 1 ngời trong hộ có thu nhập bình quân d-ới 71 USD/ngời là nghèo khổ hay 285 USD/ năm.- Đối với các nớc đang phát triển: ở mỗi nớc có chuẩn mực khác nhau, nh Pakistan, Indonesia lấy 6USD/tháng/ngời, ở Phillipin lấy 7USD/tháng/ngời làm chuẩn mực nghèo đói .Cách 2: dùng chỉ tiêu Kalory/ngời/ngày, Ví dụ ở Băng la đét quy định bình quân 1 ngời trong ngày dới 1650 kalory/ngời/ngày là hộ nghèo.III. Khái niệm và chỉ tiêu đánh giá nghèo đói của Việt Nam: 1. Khái niệm hộ đói nghèo ở Việt Nam:ở nớc ta cũng có khái niệm khác nhau xung quanh việc đa ra khái niệm về đói nghèo, hỉ tiêu và chuẩn mực đói nghèo. Sau đây em xin đa ra 2 khái niệm về đói nghèo và chỉ tiêu và chuẩn mực đợc nhiều ngời chú ý nhất.ở nớc ta, xét về đói nghèo khi nghiên cứu ngời ta thờng tách ra làm 2 khái niệm riêng nh:1.1. Nghèo: là tình trạng một bộ phận dân c có khả năng thoả mãn một phần các nhu cầu tối thiểu cơ bản của cuộc sống và có mức sống thấp hơn mức sống trung bình của cộng đồng xét trên mọi phơng diện.Để rõ hơn nghèo lại đợc chia ra làm 2 loại:- Nghèo tuyệt đối là tình trạng một bộ phận dân c không có khả năng thoả mãn các nhu cầu tối thiểu nhằm duy trì cuộc sống. - 6 -Trần Văn Thắng - Kinh tế phát triển 41 B Đề án môn học Mức nhu cầu tối thiểu là những đảm bảo ở mức tối thiểu và nó gồm 8 yếu tố và đợc chia ra làm: nhu cầu thiết yếu: ăn ở, mặc và nhu cầu sinh hoạt hàng ngày: văn hóa giáo dục, y tế, đi lại, giao tiếp. Ngày nay ngời ta còn có ý kiến muốn đa yếu tố nhu cầu về đóng góp ý kiến của mình vào lĩnh vực xã hội, kinh tế, xã hội.- Nghèo tơng đối: là tình trạng một bộ phận dân c có mức sống dới mức sống trung bình của cộng đồng tại địa phơng đang xét, Nh vậy nó chỉ mang tính chất tơng đối, nó phụ thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội vị thế của mỗi quốc gia của từng địa phơng của từng thời kỳ. 1.2. Đói: là tình trạng một bộ phận dân c nghèo có mức sống dới mức sống tối thiểu và thu nhập không đủ đảm bảo về vật chất để duy trì cuộc sống. Nh vậy, một hộ dân c dợc đánh giá là đói khi họ không đủ ăn và cụ thể hơn là thiếu ăn đứt bữa từ 1 đến 2 tháng trong một năm và thờng vay nợ của cộng đồng, nợ đóng thuế không có khả năng chi trả.2. Chỉ tiêu đánh giá hộ đói nghèo của Việt Nam:Nghèo đói là một khái niệm có tính không gian và thời gian. Không gian là để chỉ quốc gia hay từng địa phơng, thời gian để chỉ từng giai đoạn, từng năm. Để xét về chỉ tiêu đánh giá về nghèo đói chúng ta chia làm 2 chỉ tiêu:- Chỉ tiêu chính: thu nhập quốc dân một ngời một tháng hoặc một ngời một năm, và nó đợc đo bằng chỉ tiêu giá trị, hay hiện vật quy đổi, và ở nớc ta thì thờng lấy lơng thực (gạo để đánh giá). Còn xét về thu nhập thì thu nhập đợc hiểu là thu nhập thuần tuý và đây chỉ là chỉ tiêu cơ bản nhất để đánh giá mức độ nghèo đói ở nớc ta hiện nay.- Chỉ tiêu phụ: là dinh dỡng bữa ăn, nhà ở, mặc và các điều kiện học tập: y tế, đi lại, giao tiếp .Để đánh giá cho đơn giản ngời ta dùng chỉ tiêu thu nhập quốc dân bình quân đầu ngời/tháng hoặc năm, thờng ngời ta dùng cách biểu hiện là hình thức hiện vật quy đổi. Vì khi sử dụng hình thức này chũng ta đã tránh đợc sự ảnh h-ởng của giá cả và từ đó có thể so sánh đợc mức thu nhập của ngời dân theo không gian và thời gian một cách dễ dàng và thuận tiện. Đối với các hộ nghèo nói chung và ngời nông dân nói riêng thì chỉ tiêu thu nhập quốc dân bình quân - 7 -Trần Văn Thắng - Kinh tế phát triển 41 B Đề án môn học trên đầu ngời bằng cách biểu hiện qua chỉ tiêu giá trị nh vậy chúng ta có thể đánh giá đợc mức sống của ngời dân thời gian đó.3. Chuẩn mực xác định hộ đói nghèo của Việt Nam:Dựa theo chuẩn mực nghèo đói năm 1997:Hộ đói: là hộ có thu nhập dới 13 kg gạo/ngời/tháng, tơng ứng với 45,000 đồng (áp dụng cho mọi vùng).Hộ nghèo: là hộ có thu nhập bình quân đầu ngời/tháng:- Dới 15 kg gạo tơng ứng với 55.000 đồng đối với vùng nông thôn và miền núi, hải đảo.- Dới 20 kg gạo tơng đơng 70,000 đồng đối với khu vực nông thôn đồng bằng và trung du.- Dới 25 kg gạo tơng ứng với 90,000 đồng đối với khu vực thành thị.Các chuẩn mực trên đây chỉ là chuẩn mực tối thiểu. Các địa phơng dựa vào phơng pháp tiếp cận đó và điều kiện thực tế từ đó có thể đa ra chuẩn mực cao hơn và đa ra 3 điều kiện sau:- Thu nhập bình quân đầu ngời của tỉnh phải cao hơn mức thu nhập bình quân đầu ngời của một quốc gia (3 triệu).- Tỷ lệ nghèo đói của tỉnh phải thấp hơn tỷ lệ nghèo đói chung của quốc gia (19,23%).- Có khả năng và nguồn lực để thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo. 4. Khái niệm vùng nghèo đói, chỉ tiêu và chuẩn mức đánh giá:4.1. Vùng nghèo: là một vùng liên tục gồm nhiều làng, xã, huyện hoặc chỉ một làng, một xã, một huyện mà tại đó chứa đựng nhiều yếu tố khó khăn bất lợi cho sự phát triển của cộng đồng, nh đất đai cằn cỗi, thời tiết khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp, giao thông khó khăn, trình độ dân trí thấp, sản xuất tự cung tự cấp và có mức sống dân c trong vùng thấp so với mức sống chung của cả nớc xét theo cùng một địa điểm.4.2. Chỉ tiêu đánh giá vùng nghèo:- Chỉ tiêu chính: thờng xét trên 2 chỉ tiêu sau: + Tỷ lệ hộ nghèo tuyệt đối trên tổng số hộ của vùng.+ Thu nhập bình quân một thành viên trong một hộ gia đình của vùng.- Chỉ tiêu phụ: + Bình quân lơng thực tính trên 1 nhân khẩu nông nghiệp.- 8 -Trần Văn Thắng - Kinh tế phát triển 41 B Đề án môn học +Số km đờng giao thông trên một nhân khẩu nông nghiệp.+ Mức trung bình về điện năng, tiền vốn trên 1 lao động.+ Tổng mức hàng hóa lu thông (xuất nhập) trong vùng tính theo đầu ng-ời.+Tỷ lệ ngời biết chữ, tỷ lệ trẻ em đến trờng.+ Tỷ lệ y bác sỹ giờng bệnh trên 1.000 dân.+ Tuổi thọ bình quân.4.3. Chuẩn mực vùng nghèo:- Chuẩn mực chính: + Tỷ lệ hộ nghèo từ 40% trở lên trong 1 vùng.+ Bình quân thu nhập của một thành viên trong hộ gia đình của cả vùng thấp hơn mức thu nhập trung bình của một thành viên của một hộ gia đình trong cả nớc.- Chuẩn mực phụ:+ Bình quân lơng thực trên đầu ngời dân nông nghiệp thấp hơn 240 kg gạo/ năm (tính toán dựa trên số liệu năm 1997).+ Số km đờng giao thông / 1 km2 nhỏ hơn 1/3 mức trung bình của cả n-ớc.+ Mức trung bình điện năng, tiền vốn trên một lao động nhỏ hơn 1/3 mức trung bình của cả nớc.+ Tỷ lệ mù chữ cao hơn 1,5 lần mức trung bình của cả nớc.+Tỷ lệ y, bác sĩ giờng bệnh trên 1.000 dân thấp hơn 1/3 trung bình cả nớc.Trong cuộc họp ngày 2/11/2000 Bộ LĐTB-XH đã ra quyết định 1143/QĐ- LĐTBXH về điều chỉnh chuẩn nghèo giai đoạn 2001-2005. Theo quyết định này thì chuẩn mực mới cao hơn gấp khoảng 1,5 lần chuẩn mực cũ, chuẩn mực đợc quy định mức theo từng mức sau:- Dới 80.000 đ/ngời/tháng hay tơng đơng 960.000đ/ngời/năm đối với khu vực nông thôn miền núi xa xôi hải đảo.- Dới 100.000 đ/ngời/tháng hay 1.200.000đ/ngời/năm đối với khu vực nông thôn đồng bằng trung du.- Dới 150.000 đ/ngời/tháng hay 1.800.000đ/ngời/năm đối với khu vực thành thị.- 9 -Trần Văn Thắng - Kinh tế phát triển 41 B Đề án môn học Nh vậy, dựa theo mức chuẩn này thì ớc tính đến năm 2001 nớc ta sẽ có khoảng 17% số hộ sống dới mức nghèo khổ. Từ đó nó đặt ra những thách thức mới và phơng hớng mới. Chơng II: Thực trạng nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn nớc taI. Thực trạng nghèo đói ở nớc ta hiện nay:1. Việt Nam đợc xếp vào các nớc nghèo của thế giớiTỷ lệ hộ đói nghèo của Việt Nam còn khá cao. Theo kết quả điều tra mức sống dân c ( theo chuẩn nghèo chung của quốc tế ), tỷ lệ đói nghèo năm 1998 là trên 37% và ớc tính năm 2000 tỷ lệ này vào khoảng 32% (giảm khoảng 1/2 tỷ lệ hộ nghèo so với năm 1990). Nếu tính theo chuẩn đói nghèo về lơng thực, thực phẩm năm 1998 là 15% và ớc tính năm 2000 là 13%.Theo chuẩn nghèo của chơng trình xoá đói giảm nghèo quốc gia mới, đầu năm 2000 có khoảng 2.8 triệu hộ nghèo, chiếm 17.2% tổng số hộ trong cả nớc. 2. Nghèo đói phổ biến trong những hộ có thu nhập thấp và bấp bênhMặc dù Việt Nam đã đạt đợc những thành công lớn trong việc giảm tỷ lệ nghèo, tuy nhiên cũng cần phải thấy rằng những thành tựu này vẫn còn rất mong manh.Thu nhập của một bộ phận lớn dân c vẫn nằm giáp danh mức nghèo, do vậy chỉ cần những điều chỉnh nhỏ về chuẩn nghèo, cũng khiến họ rơi xuống ng-ỡng nghèo và làm tăng tỷ nghèoPhần lớn thu nhập của ngời nghèo là từ nông nghiệp. Với điều kiện nguồn lực rất hạn chế ( đất đai, lao động, vốn ), thu nhập của những ngời nghèo rất bấp bênh và dễ bị tổn thơng trớc những đột biến của những gia đình và cộng đồng. Nhiều hộ gia đình tuy mức thu nhập ở trên ngỡng nghèo, nhng vẫn giáp danh với ngỡng nghèo đói, do vậy khi có những giao động về có thể thu nhập cũng có thể khiến họ trợt xuống ngỡng nghèo.Tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp cũng tạo lên khó khăn cho ngời nghèo.Mức độ caỉ thiện thu nhập của ngời nghèo trậm hơn nhiều so với mức sống chung và đặc biệt so với nhóm có mức sống cao. Sự gia tăng chênh lệch về - 10 -[...]... mực nghèo đói Cách 2: dùng chỉ tiêu Kalory/ngời/ngày, Ví dụ ở Băng la đét quy định bình quân 1 ngời trong ngày dới 1650 kalory/ngời/ngày là hộ nghèo. III. Khái niệm và chỉ tiêu đánh giá nghèo đói của Việt Nam: 1. Khái niệm hộ đói nghèo ở Việt Nam:ở nớc ta cũng có khái niệm khác nhau xung quanh việc đa ra khái niệm về đói nghèo, hỉ tiêu và chuẩn mực đói nghèo. Sau đây em xin đa ra 2 khái niệm. .. những nhóm nghèo dễ bị tổn thơng nhất. Phụ nữ nghèo lao động nhiều thời gian hơn, nhng thu nhập ít hơn, họ ít có quyền quyết - 11 - Trần Văn Thắng - Kinh tế phát triển 41 B Đề án môn học Mục lụcMở đầu 1Chơng I: Khái niệm chuẩn mực nghèo đói I. Sự cần thiết phải xoá đói giảm nghèo II. Khái niệm và chỉ tiêu đánh giá nghèo đói của thế giới: III. Khái niệm và chỉ tiêu đánh giá nghèo đói của Việt... chi trả.2. Chỉ tiêu đánh giá hộ đói nghèo của Việt Nam: Nghèo đói là một khái niệm có tính không gian và thời gian. Không gian là để chỉ quốc gia hay từng địa phơng, thời gian để chỉ từng giai đoạn, từng năm. Để xét về chỉ tiêu đánh giá về nghèo đói chúng ta chia làm 2 chỉ tiêu: - Chỉ tiêu chính: thu nhập quốc dân một ngời một tháng hoặc một ngời một năm, và nó đợc đo bằng chỉ tiêu giá trị, hay... hộ nghèo: giới hạn về nghèo đói đợc biểu hiện dới dạng thu nhập quốc dân bình quân tính theo đầu ngời nằm dới giới hạn nghèo thì hộ đó đợc coi là hộ nghèo 3. Mức nghèo đói: Để đánh giá và xác định đợc hộ nghèo đói thờng dùng 2 cách sau:Cách 1: theo quan niệm chung của nhiều nớc thì hộ nghèo là những hé cã thu nhËp thÊp díi 1/3 møc thu nhËp trung bình của toàn xà hội. Nh vậy thì hiện nay trên thế. .. trạng nghèo khổ và chất lợng cuộc sống ở khu vực nông thôn, và cũng từ đó giúp em hiểu biết đợc thêm về những chính sách giúp nâng cao chất lợng cuộc sống của những ngời nghèo nhất trong khu vực.Bài viết này tìm cách trả lời cho 3 câu hỏi lớn:1. Khái niệm và chuẩn mực nghèo đói là gì?2. Thực trạng nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn nh thế nào?3. Các giải pháp xóa đói giảm nghèo. .. trị, hay hiện vật quy đổi, và ở nớc ta thì thờng lấy lơng thực (gạo để đánh giá) . Còn xét về thu nhập thì thu nhập đợc hiểu là thu nhập thuần tuý và đây chỉ là chỉ tiêu cơ bản nhất để đánh giá mức độ nghèo đói ở nớc ta hiện nay.- Chỉ tiêu phụ: là dinh dỡng bữa ăn, nhà ở, mặc và các điều kiện học tập: y tế, đi lại, giao tiếp Để đánh giá cho đơn giản ngời ta dùng chỉ tiêu thu nhập quốc dân bình... của tỉnh phải thấp hơn tỷ lệ nghèo đói chung của quốc gia (19,23%).- Có khả năng và nguồn lực để thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo. 4. Khái niệm vùng nghèo đói, chỉ tiêu và chuẩn mức đánh giá: 4.1. Vùng nghèo: là một vùng liên tục gồm nhiều làng, xÃ, huyện hoặc chỉ một làng, một xÃ, một huyện mà tại đó chứa đựng nhiều yếu tố khó khăn bất lợi cho sự phát triển của cộng đồng, nh đất đai... Nam1146Chơng II: thực trạng nghèo đói và xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn nớc ta,I. Thực trạng nghèo đói ở nớc ta hiện nay:II. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến đói nghèo hiện nayIII. Kết quả xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn trong những năm quaIV. Hệ thống chính sách về xóa đói giảm nghèo và các biện pháp cụ thể để hạn chế nó;1010141620Chơng III: Các giải pháp xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông... ra 2 khái niệm về đói nghèo và chỉ tiêu và chuẩn mực đợc nhiều ngời chú ý nhất.ở nớc ta, xét về đói nghèo khi nghiên cứu ngời ta thờng tách ra làm 2 khái niệm riêng nh:1.1. Nghèo: là tình trạng một bộ phận dân c có khả năng thoả mÃn một phần các nhu cầu tối thiểu cơ bản của cuộc sống và có mức sống thấp hơn mức sống trung bình của cộng đồng xét trên mọi phơng diện.Để rõ hơn nghèo lại đợc chia... mạnh của Đảng và nhà nớc và các đoàn thể:11.1. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp:Xoá đói giảm nghèo là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân, đặc biệt là của chính quyền các cấp, Với vai trò pháp luật, chính sách hóa về các giải pháp về tổ chức toàn xà hội và chính ngời nghèo thực hiện xoá đói giảm nghèo. Để biến chủ trơng của đảng, nguyện vọng của ngời dân thành chơng trình hành động và . trên đầu ngời.2. Chỉ tiêu đánh giá nghèo đói của thế giới: Để đánh giá sự nghèo đói của các nớc trên thế giới thờng sử dụng chỉ tiêu chính là thu nhập. nghèo. III. Khái niệm và chỉ tiêu đánh giá nghèo đói của Việt Nam: 1. Khái niệm hộ đói nghèo ở Việt Nam:ở nớc ta cũng có khái niệm khác nhau xung
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái niệm và chỉ tiêu đánh giá nghèo đói của thế giới, Khái niệm và chỉ tiêu đánh giá nghèo đói của thế giới, Khái niệm và chỉ tiêu đánh giá nghèo đói của thế giới

Bình luận về tài liệu khai-niem-va-chi-tieu-danh-gia-ngheo-doi-cua-the-gioi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP