Tiểu Luận Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện nay

11 7,464 22
Hòn Hâm

Hòn Hâm

Tải lên: 1,763 tài liệu

  • Loading...
1/11 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2012, 10:18

Luận Văn: Tiểu Luận Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện nay Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện nayNguyễn Thị HạnhK52 – xã hội họcNiên LuậnĐề tài: Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện nay.Trong những năm qua, nhờ đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, đời sống của nông dân và bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Đất nước Việt Nam đã vượt qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế, ổn định xã hội, tạo điều kiện tiền đề cho việc tiến hành những cải cách sâu rộng khác để bước vào thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa.Hiện nay với quá trình chuyển đổi kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông thôn Việt Nam đã có bước chuyển đổi quan trọng tạo ra hướng phát triển mới phù hợp hơn với nền kinh tế thị trường. Những phương pháp sản xuất tiên tiến được áp dụng trong nông nghiệp đã nâng cao năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó là quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa đang diễn ra nhanh chóng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nhiều ngành kinh tế mới, mở rộng sản xuất, tận dụng được hết những lợi thế của nông thôn.Tuy nhiên kéo theo đó là sự phát sinh không ít vấn đề mà đặc biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường. Người dân nông thôn vốn xưa nay còn phải quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống mưu sinh. Khi đời sống chưa thực sự đảm bảo thì việc bảo vệ môi trường chỉ là thứ yếu. Các nguồn chủ yếu gây ra hiện tượng ô nhiễm môi trường ở nông thôn đầu tiên là việc lạm dụng và sử dụng không hợp lý các loại hóa chất trong sản xuất nông nghiệp; việc sử lý chất thải của các làng nghề thủ công truyền thống chưa triệt để; nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của người dân sinh sống ở nông thôn còn hạn chế. Tiếp đó là sự quan tâm không đúng mức của các cấp, các ngành. Ô nhiễm môi trường đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, tác động xấu đến hệ sinh thái nông nghiệp, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Vì vậy bảo vệ môi trường nông thôn đang là một vấn đề cấp bách.Ô nhiễm môi trường ở nông thôn chủ yếu do sản xuất nông nghiệp, rác thải sinh hoạt và ô nhiễm do làng nghề gây ra. Có nhiều bài viết, bài nghiên cứu đã đề cập đến tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn. Những bài viết này tập trung phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do các hoạt động sản xuất gây ra, bên cạnh đó là ý thức của người dân chưa cao trong việc bảo vệ môi trường sống xunh quanh, đặc biệt là sự quản lý ở các cấp chính quyền còn lỏng lẻo, chưa quan tâm đến các vấn đề môi trường. Các bài viết cũng đưa ra những giải pháp nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn.Nguyễn Thị Hạnh K52 – xã hội học1Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện naySự phát triển của nông nghiệp cũng là một nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm ở nông thôn, nhất là vấn đề sử dụng phân bón trong nông nghiệp có tác động xấu đến môi trường tự nhiên. Trong bài viết: “ Những bức xúc và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ các nguồn phân bón” của PGS-TS.Nguyễn Văn Bộ Và TSKH.Phạm Quang Hà, đăng trên tạp chí Bảo vệ môi trường số 4 - 2002. Bài viết đã đề cập đến việc sử dụng phân bón quá nhiều tất sẽ gây ra ô nhiễm, trong khi đó bà con nông dân lại không được tiếp cận với những phương pháp bón phân phù hợp với từng giai đoạn, việc sử dụng không hợp lý số lượng phân bón cũng là nguyên nhân gây ra sự suy thoái nguồn đất và nguồn nước.Việt Nam có trên 80% dân số sống bằng nghề nông, nông nghiệp đã cung cấp trên 40% tổng sản phẩm quốc doanh (GDP) và đóng góp vai trò quan trọng trong xuất khẩu nông sản. Trong vài năm gần đây kinh tế nông nghiệp cả nước tăng trưởng ở mức ổn định 5 – 7% năm, mang lại thu nhập cho nông dân sống ở nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực cho xã hội, góp phần ổn định kinh tế xã hội của đất nước. Bón phân là biện pháp kỹ thuật có ảnh hưởng quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, hiệu quả và thu nhập của người sản xuất. Thực tiễn sản xuất của nhiều nước trên thế giới cũng như ở nước ta trong những năm qua đã chứng minh rằng, không có phân bón đặc biệt là phân hóa học thì không thể đạt năng suất và chất lượng cao. Nếu không có phân hóa học, nông nghiệp không thể nào tăng gấp 4 lần sản lượng trong vòng 50 năm, trở thành một trong các yếu tố cơ bản để tăng mức sống và trình độ văn minh. Phân bón hóa học đã chiếm lĩnh chủ yếu trong các loại phân được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp của hầu hết các nước trên thế giới. Tuy nhiên hiện nay, việc lạm dụng phân hóa học trong sản xuất nông nghiệp gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường nông thôn. Trong số phân bón cây không được sử dụng, một phần được giữ lại trong các keo đất là nguồn dự trữ cho vụ sau; một phần bị rửa trôi theo nước mặt và chảy vào ao, hồ, sông suối gây ô nhiễm nguồn nước mặt; một phần bị trực di (thấm rút theo chiều dọc) xuống tầng nước ngầm và một phần nị bay hơi do tác động của nhiệt độ hay quá trình phản nitrat hóa gây ô nhiễm không khí… Như vậy gây ô nhiễm môi trường của phân bón trên diện rộng và lâu dài của phân bón là việc xảy ra hàng ngày, hàng giờ của vùng sản xuất nông nghiệp.Ở các vùng nông thôn, sản xuất nông nghiệp thường được hoạt động dựa trên kinh nghiệm của người nông dân nên việc sử dụng phân bón trong nông nghiệp cũng không được trang bị những kiến thức cần thiết trong cách sử dụng. Việc sử dụng quá liều lượng Nguyễn Thị Hạnh K52 – xã hội học2Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện nayhay không sử dụng đúng cách là nguyên nhân chủ yếu gây ra ô nhiễm nguồn nước và nguồn đất ở các vùng nông thôn hiện nay.Có thể thấy bài viết đã đề cập đến một hiện tượng phổ biến hiện nay trong sản xuất nông nghiệp ở nông thôn là sử dụng phân bón quá nhiều trong sản xuất đã làm ô nhiễm đến các nguồn thiên nhiên. Tác giả đã đưa ra những số liệu phản ánh tình trạng sử dụng phân hóa học trong những năm gần đây, những hạn chế của người dân trong cách thức sử dụng phân bón trong trồng trọt. Tuy nhiên đây chỉ là bài nghiên cứu dựa trên những số liệu về tình hình sử dụng và nhập khẩu phân bón ở Việt Nam mà không đi sâu vào nghiên cứu cụ thể ở một địa phương hay vùng sản xuất nông nghiệp nào nên không đánh giá được những tác động của việc sử dụng phân bón trong nông nghiệp hiện nay ảnh hưởng như thế nào đến môi trường. Nhiều bài viết, bài nghiên cứu của các nhà khoa học cũng đã đề cập đến sự ô nhiễm môi trường ở nông thôn. Trong bài viết “ Môi trường nông thôn và một số giải pháp định hướng” của T.S Đinh Hạnh Thưng và T.S Đặng Quốc Nam, đăng trên tạp chí Bảo vệ môi trường số 2 - 2002 đã chỉ ra trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế ngày càng nhanh không đi cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, không được bồi dưỡng kịp thời về các kiến thức sản xuất mới, lại thiếu hiểu biết về vệ sinh môi trường cũng như vệ sinh lao động, cho nên việc đa dạng hóa hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương đã làm ô nhiễm môi trường. Trong bài nghiên cứu, tác giả đã đề cập đến quá trình phát triển nông nghiệp bộc lộ một số hạn chế: Ví dụ ở các làng nghề chăn nuôi phát triển như chăn nuôi lợn, nuôi bò sữa … các loại chất thải không được xử lý đã gây ô nhiễm không khí, nước mặt cũng như nước ngầm. Hay việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp ngày càng tăng cũng như việc sử dụng hóa chất nông nghiệp và máy nông nghiệp ở Việt Nam tăng mạnh trong những năm qua đã tác động đến nguồn đất, nguồn nước…Trong bài nghiên cứu này, người nghiên cứu đã đưa ra những con số được thống kê về số liệu sử dụng hóa chất nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp. Đặc biệt việc sử dụng hàm lượng thuốc hóa hoc, thuốc bảo vệ thực vật còn quá số lượng cho phép đã ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và sức khỏe của con người. Bài viết còn đề cập đến sự phát triển công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn không có sự quy hoạch nên đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ví dụ như tình hình ô nhiễm nước ở làng nghề chế biến thực phẩm, dệt nhuộm, gia công cơ khí, chế biến nhựa phế thải, làm đồ gốm… không Nguyễn Thị Hạnh K52 – xã hội học3Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện naynhững làm ô nhiễm không khí mà còn làm ô nhiễm đất và nước, thậm chí mức ô nhiễm để lại hậu quả nguy hiểm cho nhiều năm sau. Bài viết đã đưa ra những số liệu để phản ánh thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn trong quá trình thay đổi nền kinh tế. Bài viết đã nêu lên những hoạt động ở nông thôn đang gây ảnh hưởng đến môi trường, tác giả đã đưa ra khá đầy đủ hiện trạng ô nhiễm môi trường nông thôn hiện nay, tuy nhiên lại chưa đưa ra được những số liệu khoa học về mức độ mà các hoạt động sản xuất gây ra cho môi trường. Đây chỉ là bài nghiên cứu khoa học nhỏ nên không thể đánh giá được tổng quan được hiện trạng môi trường nông thôn hiện nay.Trong nông nghiệp, ngành chăn nuôi đóng góp vai trò quan trọng trong cơ cấu nông nghiệp. Tuy nhiên bài viết: “Ô nhiễm môi trường nông thôn chủ yếu do ý thức của người chăn nuôi”, đăng trên trang Web: http://www.monre.gov.vn thì phản ánh tình trạng rác thải trong chăn nuôi đang gây ô nhiễm đối với môi trường xung quanh. Bài viết chỉ đề cập đến ý thức của người dân trong việc chăn nuôi, chưa đưa ra những số liệu phản ánh tình trạng chăn nuôi ở nước ta hiện nay và không có những đánh giá về mức độ ô nhiễm do rác thải trong chăn nuôi gây ra đối với môi trường sống và sức khỏe của những người chịu tác động trực tiếp từ nó.Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải chăn nuôi gây ra không phải là hiện tượng mới vì hiện nay có khoảng 76% dân số nước ta sinh sống ở nông thôn, phần lớn các chất thải của con người và gia súc ở đây không được xử lý, thấm xuống đất hoặc rửa trôi gây ô nhiễm nguồn nước. Lượng nước thải của các cơ sở chăn nuôi tập trung, chế biến thủy sản đông lạnh cũng rất lớn, từ vài chục ngàn đến hàng trăm ngàn mét khối trong một năm không được xử lý đã thải trực tiếp ra môi trường tự nhiên gây ra những hôi thối, ảnh hưởng đến không khí, nguồn nước. Nhất là ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, những người dân sống xunh quanh khu vực này thường mắc các căn bệnh về đường ruột, sốt xuất huyết, đau mắt, phụ khoa…Hiện tượng rác thải do chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường là do cơ sở hạ tầng ở nông thôn còn lạc hậu, tập quán sinh hoạt của người chăn nuôi còn mang nặng tính truyền thống nên không có các biện pháp xử lý chất thải của động vật chăn nuôi. Nguyên nhân thứ hai là việc chăn nuôi thường rải rác ở các hộ dân cư, không được chuyên môn hóa tập trung nên không có sự quản lý của các cơ quan chức năng về môi trường. Nguyên nhân thứ Nguyễn Thị Hạnh K52 – xã hội học4Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện nayba là sự quản lý lỏng lẻo, yếu kém của các cấp chính quyền đã gây ra tình trạng nước thải của động vật chăn nuôi được trực tiếp thải ra môi trường sống.Trong bài viết “Ô nhiễm môi trường nông thôn: thực trạng và giải pháp” của tác giả Quang Huy được đăng trên tạp chí Tổng quan số 3 – 2010 đã đề cập nhiều đến vấn đề rác thải ở nông thôn. Theo tác giả, do nhu cầu phát triển kinh tế, người dân đang mở rộng quy mô chuồng trại nhưng không thay đổi phương thức chăn nuôi nên phân và nước thải gia súc chưa qua xử lý vẫn được thải ra rãnh nước đường làng; nhiều nhà nông thôn sống dọc các dòng sông hàng ngày trực tiếp xả chất thải sinh hoạt xuống sông gây ô nhiễm môi trường; ngoài ra ở hầu hết các cụm chợ xã, chợ lẻ có các đội vệ sinh môi trường gom rác thải nhưng hình thức xử lý vẫn chỉ là đốt và tự chôn lấp, tuy nhiên ở các chợ xã còn gặp khó khăn vì không có bãi xử lý rác thải vì vậy rác thường được tập trung một góc chợ, hoặc đốt gần khu vực dân cư.Như vậy tình trạng rác thải ở nông thôn hiện nay đang gây ra những vấn đề gay gắt về môi trường. Nó không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Nguyên nhân khiến môi trường nông thôn ngày càng bị ô nhiễm là do nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường nhìn chung còn hạn chế, đa số người dân chưa có ý thức tự giác bảo vệ môi trường sống và tài nguyên thiên nhiên, tình trạng vứt rác, xả rác thải bừa bãi ra các khu đất trống và khu công cộng xảy ra ở nhiều nơi…Ngoài ra cũng phải kể đến hệ thống quản lý môi trường ở các cấp chính quyền địa phương còn chưa quan tâm đến các vấn đề môi trường. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường chưa toàn diện. Đặc biệt phải kể đến cơ sở hạ tầng thiết yếu về môi trường như bãi chôn lấp rác thải và xử lý nước thải tập trung chưa được đầu tư xây dựng. Điều đó cho thấy hiện nay ở nông thôn Việt Nam, vấn đề môi trường chưa được quan tâm, sự ô nhiễm môi trường do người dân không có ý thức bảo vệ đang gây ra ảnh hưởng rất lớn đến thiên nhiên như sông, ao, hồ, nguồn đất, nguồn nước. Hiện tượng rác thải sinh hoạt ở nông thôn cũng được quan tâm, trong bài viết “Ô nhiễm môi trường ở nông thôn” được đăng trên trang Web: http://www.vinhlong.gov.vn, người viết đã nêu lên tình trạng dịch vụ thu gom và xử lý rác thải ở nông thôn chưa phát triển, sự quan tâm của các cấp địa phương về vấn đề môi trường không cao, do đó rác thải được người dân vứt ra khắp nơi, từ ven nhà, tường làng, ngõ xóm, đến kênh mương, ao Nguyễn Thị Hạnh K52 – xã hội học5Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện nayhồ…gây ảnh hưởng đến mỹ quan nông thôn, và cũng là nguyên nhân khiến môi trường nông thôn ngày càng bị ô nhiễm.Bài viết: “Nỗi lo rác thải ở nông thôn”, đăng trên trang Web: http://www.kinhtenongthon.com, thì hiện nay nạn vứt rác bừa bãi đang phổ biến ở khu vực nông thôn, miền núi. Có nhiều tụ điểm rác gây ô nhiễm mà chưa có giải pháp khắc phục, trong khi đó đây cũng là địa bàn mà những công ty vệ sinh môi trường chưa thể vươn tới được. Tình trạng rác thải ở nhiều khu phố nhỏ ở khu vực nông thôn, miền núi được vứt bừa bãi xuống sông suối, ao hồ… gây mất mỹ quan nông thôn. Đây là vấn đề cần có sự tham gia của các cấp quản lý trong việc tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, bên cạnh đó cũng cần có các biện pháp giải quyết thu gom và xử lý rác thải ở các khu vực nông thôn.Bên cạnh sự phát triển nhanh về kinh tế, nguy cơ ô nhiễm môi trường từ các làng nghề cũng đang ở mức báo động, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người dân và của cộng đồng. Tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề kéo dài nhiều năm, tích tụ lâu ngày nên mức độ ô nhiễm ở nhiều nơi rất nghiêm trọng, gây tác hại và ảnh hưởng xấu do các cơ sở sản xuất thiếu ý thức. Nhiều làng nghề sản xuất gây ô nhiễm môi trường vẫn chưa có biện pháp xử lý. Có nhiều bài viết về ảnh hưởng của hoạt động sản xuất ở làng nghề đối với môi trường.Về vấn đề trên nuôi trồng và phát triển làng nghề truyền thống, bài viết: “Ô nhiễm môi trường ở nông thôn đang báo động” của tác giả Đào Đức Thắng, đăng trên trang Web: http://www.vfej.vn đã đề cập đến những vấn đề môi trường ở nông thôn hiện nay như việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy chuẩn đã gây ảnh hưởng không những người sử dụng và người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến môi trường sống; vấn đề về phát triển làng nghề truyền thống nông thôn hiện với tính chất tự phát, quy mô sản xuất nhỏ, phân tán xen kẽ trong khu dân cư và không có công nghệ thiết bị thu gom, phân loại xử lý rác đã gây ra tình trạng nước thải được xả thải ra cống rãnh không qua bất kỳ khâu xử lý nào làm ô nhiễm không khí và ngấm xuống lòng đất gây ô nhiễm môi trường đất, suy giảm chất lượng nước ngầm. Tác giả cũng phân tích tình trạng hiện nay nông thôn đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên đã xuất hiện các khu công nghiệp, khu chế xuất, liên doanh đặt tại khu vực nông thôn nhưng không đầu tư công nghệ xử lý môi trường đã gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường, ngoài ra tác giả cũng đề cập đến Nguyễn Thị Hạnh K52 – xã hội học6Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện naynhững bức xúc của rác thải nông thôn cũng là nguyên nhân gây ra những ô nhiễm môi trường. Trong bài viết: “Thực trạng đáng báo động: ô nhiễm môi trường làng nghề đang gia tăng”, đăng trên trang Web: http://www.vietnamforumcsr, bài viết đã phản ánh hoạt động sản xuất của các làng nghề đang gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, sức khỏe cộng đồng và xuất hiện những xung đột nông thôn. Bài viết đã đưa ra số liệu dựa trên con số thống kê của Viện Khoa học và Công nghệ môi trường, trường đại học Bách khoa Hà Nội, hiện cả nước có 1439 làng nghề, trong đó có trên 300 làng nghề truyền thống phân bổ trên cả ba miền đất nước, làng nghề tại khu vực phía Bắc chiếm đến 70%. Đa số các cơ sở sản xuất trong làng là quy mô hộ gia đình (chiếm 80,1%). Hàng hóa các làng nghề đóng góp cho xuất khẩu trung bình năm đạt gần 600 triệu USD một năm. Tuy nhiên quy hoạch các làng nghề Việt Nam vẫn mang tính tự phát, công nghệ lạc hậu, thủ công, thiết bị thì chắp vá, thiếu đồng bộ, ý thức bảo vệ môi trường hầu như không được quan tâm. Các chuyên gia về môi trường đã đưa ra những con số đáng báo động về hiện trạng môi trường tại các làng nghề, 100% mẫu nước thải ở các làng nghề đều có thông số vượt quá tiêu chuẩn cho phép; nước mặt, nước ngầm đều có dấu hiệu ô nhiễm. Ví dụ: các làng nghề chế biến nông sản thực phẩm, dệt nhuộm… nước thải cống chung tại khu vực sản xuất chứa hàm lượng BOD5 (nhu cầu oxy sinh hóa) rất cao, có khi lên tới 2003mg/lit, như làng nghề Bún Thôn Đoài (Bắc Ninh) hoặc hàm lượng COD (nhu cầu oxy hóa học) cao gấp 3,2 đến 8,93 lần so với tiêu chuẩn cho phép. Môi trường nước và không khí bị ô nhiễm tại các làng nghề đã tác động không nhỏ tới sức khỏe của người lao động. Các bệnh nghề nghiệp như đường hô hấp, đau mắt, suy nhược thần kinh, bệnh ngoài da, đường ruột ngày càng gia tăng. Một số làng nghề có đặc thù sản xuất dẫn tới các bệnh mãn tính nguy hiểm như ung thư, quái thai, nhiễm độc kim loại nặng. Thậm chí, nhiều dòng sông chảy qua các làng nghề cũng bị ô nhiễm nặng, nhiều ruộng lúa, nhiều cây trồng bị giảm năng suất do bị ô nhiễm khí từ các làng nghề.Bài viết đã cho thấy vấn đề ô nhiễm môi trường ở các làng nghề hiện nay đáng báo động, bài viết cũng đã đưa ra được con số chứng minh mức độ độc hại của chất thải do làng nghề gây ra và những căn bệnh mắc phải do sự ô nhiễm môi trường ở các làng nghề. Vì đây là bài viết miêu tả tình trạng ô nhiễm của các làng nghề nên không có số liệu khoa học ở các làng nghề cụ thể, không có những con số khảo sát chính xác về tình trạng ô Nguyễn Thị Hạnh K52 – xã hội học7Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện naynhiễm của các làng nghề ở các vùng nông thôn. Từ đó bài viết chỉ có tính chất tham khảo chứ không mang tính chất của một báo cáo khoa học.Hay bài viết: “Giảm ô nhiễm môi trường làng nghề: xã hội cần chung tay”, đăng ngày 23 -1 – 2010 trên trang web: http://vn.360plus.yahoo.com đã phản ánh môi trường của không ít làng nghề đang bị suy thoái nghiêm trọng. Ô nhiễm nước diễn ra nghiêm trọng tại làng nghề chế biến lương thực phẩm, chăn nuôi và giết mổ, làng nghề tái chế giấy (ô nhiễm hữu cơ) như Dương Ô, Phú Lâm thuộc Bắc Ninh, dệt nhuộm (chất thải chứa nhiều hóa chất) như ở Vạn Phúc (Hà Nội), tái chế kim loại (ô nhiễm kim loại nặng) như ở Đa Hội (Bắc Ninh), Đa Sỹ (Hà Nội). Trong khi đó ô nhiễm không khí diễn ra nặng nề tại làng nghề gốm sứ, vật liệu xây dựng và khai thác đá (ô nhiễm bụi), làng nghề tái chế phế thải (ô nhiễm bụi chứa kim loại nặng và vật liệu độc hại) như làng Triều Khúc (Thanh Trị, Hà Nội)…Ô nhiễm ở các làng nghề không giảm mà còn có xu hướng tăng, phần lớn chất thải rắn không được thu gom mà xả thẳng vào môi trường. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống, sức khỏe của người sản xuất, mà cả người dân xunh quanh. Tuy nhiên vấn đề nhận thức của chính quyền và người dân địa phương về vấn đề ô nhiễm dường như chưa thay đổi nhiều so với trước.Bài viết cũng đưa ra những số liệu nghiên cứu như: tại nhiều làng nghề, tỷ lệ người mắc bệnh (đặc biệt là nhóm người trong độ tuổi lao động) đang có xu hướng tăng cao. Theo các kết quả nghiên cứu, tuổi thọ trung bình của người dân tại làng nghề ngày càng giảm đi chỉ dừng lại ở 60 tuổi, thấp hơn 10 năm so với tuổi thọ trung bình toàn quốc và thấp hơn từ 5 đến 10 năm so với làng không làm nghề. Một nghiên cứu được tiến hành tại một số làng nghề ở Hà Nội cho thấy, tỷ lệ người dân bị mắc bệnh về hô hấp, tai, mũi, họng và bệnh ngoài da rất cao. Làng nghề Văn Môn (Bắc Ninh) đúc nhôm, chì, kẽm có tỷ lệ về các bệnh đường hô hấp chiếm 44%, bệnh ngoài da chiếm tới 13,1%. Làng nghề sản xuất sắt Đa Hội (Bắc Ninh) có tỷ lệ người lao động bị mắc các bệnh mãn tính 29%. Tỷ lệ người mắc bệnh đau, khô họng nghề đúc là 31,7% và nghề cán là 31%. Ô nhiễm gây bệnh tật cho dân cư làng xã và làm tăng chi phí khám, chữa bệnh, làm giảm năng suất lao động, mất ngày công do nghỉ ốm. Ô nhiễm không khí làng nghề làm giảm năng suất của cây trồng, thiệt hại cho mùa màng. Ô nhiễm môi trường nước làm cho nhiều ao nuôi cá, thả rau trước đây giờ phải bỏ hoang…Nguyễn Thị Hạnh K52 – xã hội học8Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện nayThực trạng ở các làng nghề được đề cập rất khoa học trong bài viết trên. Bài viết đã đưa ra những số liệu nghiên cứu cụ thể về tác động của ô nhiễm tại các làng nghề đối với sức khỏe con người. Những số liệu được đưa ra khá thuyết phục, phản ánh đúng tình trạng ô nhiễm môi trường ở các làng nghề hiện nay. Bài viết không tập trung nghiên cứu tại một làng nghề cụ thể nào đấy mà có sự khái quát chung tất cả các làng nghề hiện nay trong cả nước, từ đó đưa ra những nhận định về mức độ ô nhiễm do chất thải của các làng nghề gây ra. Bài viết cũng đưa ra những hướng giải quyết cho vấn đề ô nhiễm ở các làng nghề dựa trên những nghiên cứu. Tuy nhiên bài viết chỉ là bài nghiên cứu nhỏ, không sử dụng những phương pháp nghiên cứu, không có những số liệu riêng nên không có tính khoa học. Mặt khác, bài viết chỉ ra những nghề gây ô nhiễm môi trường, không đưa ra được những ảnh hưởng của các làng nghề đối với môi trường sống xunh quanh như thế nào, và mức độ ô nhiễm của nó đối với tự nhiên và đời sống sinh hoạt của người dân.Có thể thấy nông thôn hiện nay đang đứng trước nhiều vấn đề về môi trường, vấn đề ô nhiễm ở nông thôn chủ yếu là do sự phát triển quá nhanh của nông nghiệp, sự chuyển đổi nền kinh tế sang dịch vụ và công nghiệp, việc hình thành các làng nghề . Hiện trạng này đang tạo ra những sức ép lên môi trường ở nông thôn. Không những thế quá trình phát triển ở nông thôn không dựa trên việc phát triển bền vững, có quy hoạch nên tình trạng phát triển không đi đôi với bảo vệ, gìn giữ khiến cho môi trường ở nông thôn ngày càng xuống cấp, ô nhiễm nặng nề. Việc hình thành những cụm công nghiệp tại các vùng nông thôn đang khiến các diện tích nông nghiệp ngày càng thu hẹp, thêm vào đó các cụm công nghiệp được xây dựng nhưng không có hệ thống xử lý nước thải đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân xung quanh. Trong bài viết: “Hãy cứu lấy môi trường nông thôn”, đăng trên trang web: http://kinhtenongthon.com.vn, đã nêu lên tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn do chất thải của các nhà máy gây ra, điều này phản ánh thực tế hiện nay ở nông thôn việc mở cửa đầu tư của chính quyền địa phương một cách ồ ạt, không quan tâm đến những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển. Vì vậy vấn đề ô nhiễm do các cụm công nghiệp gây ra không những gây nhức nhối đối với các nhà hoạt động môi trường mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân sống gần các khu công nghiệp. Bài viết đã phản ánh thực trạng chuyển đổi kinh tế ở nông thôn. Nhưng quá trình chuyển đổi này không có Nguyễn Thị Hạnh K52 – xã hội học9Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện nayđịnh hướng bền vững nên gây ô nhiễm môi trường cho những khu vực có các khu công nghiệp.Như vậy có thể thấy, vấn đề môi trường ở nông thôn hiện nay đang rất nan giải. Tình trạng ô nhiễm do sản xuất nông nghiệp, chất thải sinh hoạt và ô nhiễm do làng nghề gây ra đang tác động rất lớn đến môi trường tự nhiên và sức khỏe của người dân. Nhiều bài viết, bài nghiên cứu của các nhà khoa học cũng đã phản ánh khá rõ tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn, vì vậy cần có những biện pháp nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây. Do đó cần có sự chung tay của các cấp quản lý và người dân địa phương nhằm bảo vệ môi trường sống ở nông thôn.Tài liệu tham khảoNguyễn Thị Hạnh K52 – xã hội học10[...]... môi trường nông thôn , đăng trên trang web: http://kinhtenongthon.com.vnNguyễn Thị Hạnh K52 – xã hội học11 Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện nay hồ…gây ảnh hưởng đến mỹ quan nông thôn, và cũng là nguyên nhân khiến môi trường nông thôn ngày càng bị ô nhiễm. Bài viết: “Nỗi lo rác thải ở nông thôn , đăng trên trang Web: http://www.kinhtenongthon.com, thì hiện nay nạn vứt rác... trường số 2 – 20023/ Ô nhiễm môi trường nông thôn chủ yếu do ý thức của người chăn nuôi”, đăng trên trang Web: http://www.monre.gov.vn4/ Ô nhiễm môi trường nông thôn: thực trạng và giải pháp” của tác giả Quang Huy được đăng trên tạp chí Tổng quan số 3 – 20105/ Ô nhiễm môi trường ở nông thôn được đăng trên trang Web: http://www.vinhlong.gov.vn,6/ “Nỗi lo rác thải ở nông thôn , đăng trên trang.. .Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện nay 1/“ Những bức xúc và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ các nguồn phân bón” của PGS-TS.Nguyễn Văn Bộ Và TSKH.Phạm Quang Hà, đăng trên tạp chí Bảo vệ môi trường số 4 - 2002.2/ Môi trường nông thôn và một số giải pháp định hướng” của T.S Đinh Hạnh Thưng và T.S Đặng Quốc Nam, đăng trên tạp chí Bảo vệ môi trường số 2... Ô nhiễm môi trường ở nông thôn đang báo động” của tác giả Đào Đức Thắng, đăng trên trang Web: http://www.vfej.vn8/ Thực trạng đáng báo động: ô nhiễm môi trường làng nghề đang gia tăng”, đăng trên trang Web: http://www.vietnamforumcsr9/ “Giảm ô nhiễm môi trường làng nghề: xã hội cần chung tay”, đăng ngày 23 -1 – 2010 trên trang web: http://vn.360plus.yahoo.com10/“Hãy cứu lấy môi trường nông thôn ,... tình trạng nước thải được xả thải ra cống rãnh không qua bất kỳ khâu xử lý nào làm ô nhiễm không khí và ngấm xuống lòng đất gây ô nhiễm môi trường đất, suy giảm chất lượng nước ngầm. Tác giả cũng phân tích tình trạng hiện nay nông thôn đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên đã xuất hiện các khu công nghiệp, khu chế xuất, liên doanh đặt tại khu vực nông thôn nhưng không đầu tư công... http://www.vfej.vn đã đề cập đến những vấn đề môi trường ở nông thôn hiện nay như việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy chuẩn đã gây ảnh hưởng không những người sử dụng và người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến môi trường sống; vấn đề về phát triển làng nghề truyền thống nông thôn hiện với tính chất tự phát, quy mô sản xuất nhỏ, phân tán xen kẽ trong khu dân cư và không có công nghệ thiết bị thu gom, phân... vệ môi trường cho người dân, bên cạnh đó cũng cần có các biện pháp giải quyết thu gom và xử lý rác thải ở các khu vực nông thôn. Bên cạnh sự phát triển nhanh về kinh tế, nguy cơ ô nhiễm môi trường từ các làng nghề cũng đang ở mức báo động, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người dân và của cộng đồng. Tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề kéo dài nhiều năm, tích tụ lâu ngày nên mức độ ô nhiễm ở. .. nay nạn vứt rác bừa bãi đang phổ biến ở khu vực nông thôn, miền núi. Có nhiều tụ điểm rác gây ô nhiễm mà chưa có giải pháp khắc phục, trong khi đó đây cũng là địa bàn mà những công ty vệ sinh môi trường chưa thể vươn tới được. Tình trạng rác thải ở nhiều khu phố nhỏ ở khu vực nông thôn, miền núi được vứt bừa bãi xuống sông suối, ao hồ… gây mất mỹ quan nông thôn. Đây là vấn đề cần có sự tham gia... nơi rất nghiêm trọng, gây tác hại và ảnh hưởng xấu do các cơ sở sản xuất thiếu ý thức. Nhiều làng nghề sản xuất gây ô nhiễm môi trường vẫn chưa có biện pháp xử lý. Có nhiều bài viết về ảnh hưởng của hoạt động sản xuất ở làng nghề đối với môi trường. Về vấn đề trên nuôi trồng và phát triển làng nghề truyền thống, bài viết: Ô nhiễm môi trường ở nông thôn đang báo động” của tác giả Đào Đức Thắng,... đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nên đã xuất hiện các khu công nghiệp, khu chế xuất, liên doanh đặt tại khu vực nông thôn nhưng không đầu tư công nghệ xử lý môi trường đã gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường, ngoài ra tác giả cũng đề cập đến Nguyễn Thị Hạnh K52 – xã hội học6 . Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện nayNguyễn Thị HạnhK52 – xã hội họcNiên Luận ề tài: Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt. tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn. Nguyễn Thị Hạnh K52 – xã hội học1 Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện naySự phát triển của nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu Luận Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện nay, Tiểu Luận Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện nay, Tiểu Luận Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện nay

Bình luận về tài liệu tieu-luan-thuc-trang-o-nhiem-moi-truong-nong-thon-o-viet-nam-hien-nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP