những yếu tố ảnh hưởng đến việc chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng của học viên tại trung tâm giáo dục lao động xã hội số 2 tiên lãng

91 1,138 5

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2014, 22:25

PHẦN 1: KHÁI QUÁT VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 1. Tên cơ sở thực tậpTrung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2 là đơn vị sự nghiệp có thu, đơn vị dự toán cấp I trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hải Phòng.Trung tâm có trụ sở chính tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng. PHẦN 1: KHÁI QUÁT VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP 1. Tên cơ sở thực tập Trung tâm Giáo dục lao động hội số 2 là đơn vị sự nghiệp có thu, đơn vị dự toán cấp I trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và hội. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước Thành phố Hải Phòng. Trung tâm có trụ sở chính tại Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng. Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục lao động hội số 2 được khởi công xây dựng từ tháng 1 năm 2006 trên diện tích 40,27ha với các công trình đồng bộ liên hoàn đảm bảo cho việc tiếp nhận từ 900 – 1200 đối tượng. Trung tâm chính thức đi vào hoạt động, tiếp nhận quản lý học viên từ tháng 3 năm 2008 sau gần 5 năm đi vào hoạt động đã đạt được 1 số kết quả cụ thế như sau: 2. Cơ cấu tổ chức củasở thục tập Trung tâm Giáo dục Lao động hội số 2 được thành lập theo Quyết định số 2321/QĐ-UB ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng trực thuộc Sở Lao Động – Thương binh và hội Thành Phố Hải Phòng. - Bộ máy của Trung tâm gồm: Giám đốc, 4 Phó Giám đốc và 11 Phòng, Đội trực thuộc như: Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Kế toán Tài chính, Phòng Dạy nghề Lao động sản xuất, Phòng Y tế, Phòng Thăm nuôi – Tư vấn Giáo dục Hòa nhập cộng đồng, Phòng Bảo vệ, Phòng Hậu cần và 4 Đội Quản lý học viên. - Tổng số cán bộ công nhân viên Trung tâm đến nay là 230 người, trong đó trình độ Đại học 57 người, Cao đẳng các ngành 21 người, Trung cấp 115 người, lao động tự do và bộ đội xuất ngũ 37 người. 1 1.1 Công tác lao động sản xuất, tiếp nhận, tư vấn, quản lý giáo dục học viên * Công tác lao động, sản xuất tạo cảnh quan môi trường - Trung tâm có diện tích 40,27ha trong đó 10ha để xây dựng cơ sở hạ tầng còn lại 30,27ha số diện tích này đã bị bỏ hoang hóa từ năm 2005, cỏ cây dứa dại mọc um tùm, đường đi lối lại không có, ruộng vườn manh mún, nhỏ lẻ. Do vậy, Trung tâm tổ chức khảo sát lập quy hoạch khoanh vùng, đổi thửa, thuê máy móc cộng với sức cán bộ công nhân viênhọc viên Trung tâm chỗ đào, chỗ lấp đến nay đường đi lối lại toàn bộ Trung tâm được bê tông hóa, khang trang sạch đẹp, đào được 9 ao thả cá diện tích trên 13ha, san lấp 17ha để làm vườn trồng cây ăn quả, trông rau xanh; xây dựng hàng nghìn m2 chuồng trại tổ chức chăn nuôi gia súc, gia cầm; xây dựng nhà xưởng tổ chức cho học viên làm nghề như giấy vàng tiền, dệt, khâu bóng, đan ghế mây, nghề mộc, nghề cơ khí tạo vật dụng sinh hoạt trong cơ quan và tạo ra sản phẩm tăng thu nhập đưa vào cải thiện đời sống hàng ngày cho cán bộ công nhân viênhọc viên. Tất cả các nguồn thu của Trung tâm đều được đưa vào sổ sách hạch toán đầy đủ và được chi theo quy chế chi tiêu nội bộ, được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. * Công tác tiếp nhận, quản lý học viên - Học viên vào Trung tâm được thực hiện theo Nghị định 135/CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ và được thực hiện quy trình cai nghiện thành 5 giai đoạn theo Thông tư 41/TTBLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động – Thương binh và hội – Bộ Y tế gồm các giai đoạn sau: + Tiếp nhận phân loại; + Điều trị cắt cơn giải độc, điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội; + Giáo dục phục hồi hành vi nhân cách; + Lao động trị liệu, học nghề; 2 + Giai đoạn phòng, chống tái nghiện, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng Từ tháng 3/2008 đến nay Trung tâm đã tổ chức tiếp nhận cắt cơn giải độc, phục hồi hành vi nhân cách cho 2472 lượt đối tượng, hiện tại Trung tâm đang quản lý giáo dục 536 đối tượng. Tính đến nay trong quá trình tiếp nhận, cắt cơn, giải độc công việc đều diễn ra an toàn không có sai sót về chuyên môn, song song với công tác điều trị cắt cơn và nắm bắt tâmhọc viênviệc khám chữa bệnh cho các học viên sau giai đoạn cắt cơn. Mỗi ngày y tế điều trị cho vài chục lượt học viên mắc các bệnh nhiễm trùnghội và các bênh thông thường khác. Những học viên bệnh nặng được theo dõi chặt chẽ, những trường hợp bệnh nặng vượt quá khả năng điều trị của Trung tâm đều được chuyển tuyến trên kịp thời. * Công tác tư vấn giáo dục, đảm bảo an ninh trật tự. - Hàng tháng Trung tâm tổ chức cho học viên sinh hoạt tập thể 1 lần do các thầy tư vấn chủ trì tham gia sinh hoạt còn có các thầy y tế, hậu cần, dạy nghề để lắng nghe ý kiến tham gia đóng góp của học viên về công tác dạy nghề lao động sản xuất, chế độ chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống, chế độ thăm gặp để cùng trao đổi đúc rút kinh nghiệm. Sau đó tổ chức chiếu phim cho học viên xem. Ngoài ra hàng tuần các thầy quản lý trực tiếp tại các buồng đều tổ chức sinh hoạt phòng với học viên để chấn chỉnh, nhắc nhở viếc chấp hành nội quy, quy chế Trung tâm đề ra, tổ chức tư vấn theo nhóm, học tập pháp luật, đấu tranh phê bình, bài trừ tệ nạn hội. Mỗi tháng học viên được gọi điện thoại về nhà 1 lần, thư từ không hạn chế và được gặp gia đình một tháng 2 lần. Hàng quý Trung tâm thuê các Đoàn nghệ thuật vào biểu diễn văn nghệ 1 lần để tạo sân chơi giao lưu giữa các nghệ sĩ với học viên, giữa học viên và cán bộ Trung tâm. Ngoài ra tại mỗi đội và khu thăm gặp Trung tâm đều có thùng thư tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Trung tâm cho cán bộ công nhân viênhọc viên tự nguyện tham gia góp ý kiến vào quá trình điều hành của lãnh đạo Trung tâm, việc chấp hành nội quy, quy định của cán bộ và học viên để có cơ sở chấn chỉnh và uốn 3 nắn kịp thời những vi phạm của cán bộ và học viên trong quá trình công tác, học tập và lao động để rút kinh nghiệm và xử lý dứt điểm các biểu hiện sai lệch. - Hiện tại Trung tâm đang quản lý giáo dục 536 học viên, trong thời gian này tư tưởng học viên ổn định, tích cực tham gia lao động sản xuất, không có việc gây gổ đánh nhau, hủy hoại thân thể, không có học viên bỏ cơm, bỏ trốn, thẩm lậu hàng cấm; nhìn chung nội bộ học viên đoàn kết, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, mọi hoạt đọng của Trung tâm diễn ra bình thường. 3. Chức năng nhiệm vụ cửasở thực tập - Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm: Tiếp nhận, cắt cơn giải độc, giáo dục phục hồi hành vi nhân cách, tổ chức lao động trị liệu và tái hòa nhập cộng đồng cho đối tượng nghiện ma túy thực hiện theo Nghị định 135/CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ. 1.1.Phòng Dạy nghề - Lao động sản xuất. */ Nhiệm vụ cụ thể - Tổ chức cụ thể hóa các quy định về công tác dạy nghề - lao động sản xuất, nội quy chấp hành các quy phạm kỹ thuật an toàn, chế độ bảo hộ lao động… các quy định vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường để Giám đốc Trung tâm ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và hội ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố phê duyệt. - Xây dựng phương án , kế hoạch tổ chức các lớp dạy nghề hoặc gắn với sản xuất lao động trị liệu, phục hồi sức khỏe phù hợp với trình độ văn hóa, sức khỏe, loại nghề cần học cho đối tượng và điều kiện cụ thế của Trung tâm. - Tổ chức biên soạn tài liệu giảng dạy lý thuyết và rèn luyện kỹ năng thực hành, cụ thể hóa nội dung, phương pháp dạy nghề đảm bảo đúng nguyên tắc xây dựng chương trình được quy định, giáo trình phù hợp với mục tiêu, nội dung dạy nghề cho những nghề được tổ chức tại trung tâm. 4 - Phối hợp cơ sở dạy nghề trên địa bàn Thành phố để có chương trình đào tạo năng lực dạy nghề phù hợp hoàn thiện chương trình dạy nghề phù hợp với tâm lý, hoàn cảnh và môi trường tái hòa nhập cộng đồng của đối tượng. - Phối hợp với các cơ sở dạy nghề tổ chức các lớp đào tạo theo chương trình dạy nghề ngắn hạn hoặc dài hạn cho đối tượng sau khi phục hồi sức khỏe, đủ điều kiện tham gia học nghề theo quy định. -Tổ chức xây dựng các phương án để tổ chức sản xuất, gia công sản phẩm…ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết hoặc thực hiện các dự án, tổ chức hạch toán kinh tế, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư mua nguyên vật liệu, công cụ tổ chức lao động sản xuất…đảm bảo các hợp đồng đã ký kết. Thông qua lao động sản xuất nhằm giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách, hướng nghiệp cho đối tượng chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện ổn định cuộc sống cho đối tượng. - Tổ chức phối hợp các cơ sở dạy nghề hoặc tổ chức kiểm tra sát hạch, thi cấp bằng tốt nghiệp đào tạo nghề, chứng chỉ nghề cho đối tượng đủ điều kiện theo quy định. - Tổ chức tham gia nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực nghiệm các quá trình dạy nghề áp dụng vào hoạt động lao động sản xuất cho hoccj viên cai nghiện tại Trung tâm. - tổng kết, đánh giá công tác dạy nghề, công tác lao động sản xuất của đối tượng tại Trung tâm và khả năng tái hòa nhập cộng đồng của đối tượng. 1.2. Phòng Y tế - Phục hồi sức khỏe. */ Nhiệm vụ cụ thể - Tổ chức cụ thể các quy định về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật của Ngành Y tế vá quy trình cai nghiện, chữa trị phục hồi sức khỏe của ngành Lao động – Thương binh và hội ban hành theo thẩm quyền để triển khai tại Trung tâm. - Tổ chức khám, chuẩn đoán bệnh, lập hồ bệnh án cai nghiện, chữa trị cho đối tượng theo phác đồ điều trị, phục hồi sức khỏe cho đối tượng. 5 - Tổ chức theo dõi khả năng phục hồi sức khỏe, tuổi, giới tính, trình độ, nghề nghiệp (nếu có) cho đối tượng. - Cung ứng dược, quản lý thuốc phát bệnh, bảo quản và sử dụng các trang thiết bị y tế theo đúng quy định của Ngành Y tế, tổ chức vệ sinh môi trường. - Phối hợp với các cơ sở y tế tuyến trước và sau trong việc tổ chức khám chữa bệnh cho học viên. Tổ chức vệ sinh phòng dịch và các hoạt động hỗ trợ chữa bệnh, điều trị cho đối tượng nhiễm HIV/AIDS nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cai nghiện, chữa trị phục hồi sức khỏe cho đối tượng. Tham gia hội chuẩn giải quyết các trường hợp vượt quá khả năng của Trung tâm, gửi đi điều trị chữa trị ở tuyến trên. - Tổ chức tổng kết chuyên môn nghiệp vụ chữa trị cai nghiện, phục hồi sức khỏe, cải tiến, đổi mới công tác quản lý nghiệp vụ phù hợp với thực tế ở Trung tâm. - Tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, thực nghiệm quy trình cai nghiện, chữa trị, phục hồi sức khỏe cho đối tượng tại trung tâm. 1.3. Phòng Thăm nuôi – Tư vấn Giáo dụcHoà nhập cộng đồng. */ Nhiệm vụ cụ thể - Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra giám sát, đảm bảo an toàn về mọi mặt trong quá trình thăm hỏi của gia đình đối tượng, chống thẩm lậu ma tuý, dược phẩm gây nghiện, ác vật phẩm khác, cương quyết sử lý các trường hợp vi phạm, phối hợp chặt chẽ với phòng bảo vệ, để giải quyết những bất trắc xảy ra trong khi thăm gặp. - Tổ chức tư vấn trực tiếp cho gia đình để quản lý, giám sát và hỗ trợ giúp đối tượng đã chữa trị, cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng. - Tổ chức phối hợp cụ thể hoá các quyết định về phương thức giáo dục không chính quy đảm bảo yêu cầu về nội dung chương trình xoá mù chữ phổ cập trung họcsở theo hệ bổ túc văn hoá, các chương trình về giá trị cuộc sống, đạo đức, pháp luật để Giám đóc Trung tâm ban hành theo thẩm quyền 6 hoặc Giám đốc Sở Lao động Thương binh và hội ban hành theo thẩm quyền; tổ chức triển khai tại Trung tâm; kiểm tr giám sát việc thực hiện. - Tổ chức phối hợp với các cơ sở giáo dục hệ chính quy và không chính quy, tổ chức cho đối tượng học tập đầy đủ chương trình theo quy định. Cấp chứng chỉ giáo dục không chính quy hoặc bằng tốt nghiệp hệ chính quy. - Tổ chức các lớp giảng dạy ngoại khoá, chính khoá với các phương pháp trị liệu tâm lý khác nhau nhằm thay đổi nhận thức và hành vi, nâng cao khả năng lao động, học tập và chất lượng cuộc sống cho đối tượng nghiện ma tuý. - Tổ chức xây dựng và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, truyền thông về tác hại của tệ nạn ma tuý, phòng ngừa và khắc phục các tệ nạn hội, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS trên các phương tiện thông tin, sách báo, ti vi, băng hình; phổ biến kết quả cai nghiện, chữa trị, xây dựng những tấm gương cho các đối tượng noi theo. Đảm bảo hiệu quả công tác chữa trị, cai nghiện phục hồi tại Trung tâm. - Tổ chức các hoạt động tư vấn trong quá trình cai nghiện, chữa trị, xây dựng những tấm gương cho các đối tượng noi theo. Đảm bảo bảo hiệu quả công tác chữa trị, cai nghiện phục hồi tại Trung tâm. - Tổ chức các hoạt động tư vấn trong quá trình cai nghiện, chữa trị, phục hồi sức khoẻ theo nhóm, cá nhân. Hình thành mạng lưới tư vấn cho đối tượng tại Trung tâmcộng đồng; tổ chức đánh giá phục hồi về ý thức, sức khoẻ, trách nhiệm, những thay đổi về nhận thức, khả năng điều chỉnh hành vi của tưng đối tượng và nhóm đối tượng. - Tham gia nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực nghiệm các chương trình giáo dục, kĩ năng tư vấn có hiệu quả cho đối tượng. - tổng kết công tác giáo dục, tư vấn cho đối tượng và công tác chuẩn bị hoà nhập cộng đồng, đánh giá kết quả và hiệu quả các hoạt động này tại Trung tâm. 1.4. Phòng Tổng hợp - Tổ chức Hành chính. */ Nhiệm vụ cụ thể 7 - Tổ chức xây dựng quy chế, nội quy quản lý, giáo dục đối tượng tại Trung tâm về chế độ lao động, học tập, chữa trị và các quy chế khác liên quan, quy chế tiếp nhận, phân loại, lập hồ theo dõi và quản lý đối tượng cai nghiện tại trung tâm. Quy trình bàn gia đối tượng sau cai nghiện, chữa trị trở về với gia đình và cộng đồng; xử lý vụ việc xảy ra tại cơ sở. - Tổ chức xây dựng hoặc thực hiện các quy trình của đề án, dự án dài hạn, ngắn hạn theo đúng mục tiêu, đôn đốc triển khai thực hiện các dự án của Trung tâm. - Tổ chức thực hiện việc sắp xếp cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại Trung tâm. - Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, tổng hợp và đề nghị cấp trên thực hiện; quản lý hồ cán bộ công nhân viên chức, tiền lương, nâng bậc theo quy định hiện hành. Tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm và đột xuất về tình hình hoạt động của trung tâm. Văn thư lưu trữ: quản lý con dấu và đảm bảo công tác văn thư luuw trữ tài liệu. - Tổ chức và sử dụng có hiệu quả tài sản của Trung tâm như: con dấu, ô phục vụ đón tiếp khách. - Quản lý và xây dựng các hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng, theo dõi hoạt động tài chính các phương án liên doanh, liên kết, cung ứng dịch vụ, sản xuất, gia công sản phẩm. - Giúp Giám đốc trong công tác tổ chức cán bộ, điều động tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm hội và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ trong Trung tâm. 1.5. Phòng Kế toán Tài vụ. */ Nhiệm vụ cụ thể: - Tổ chức và thực hiện hoạt động kế toán, báo cáo kế toán định kỳ cho lãnh đạo Trung tâm. 8 - Lập kế hoạch tháng, quý, năm về công tác tài chính, kế toán của Trung tâm bao gồm tất cả các nguồn ngân sách đóng góp của gia đình học viên, các nguồn tài trợ trong nước và nước ngoà, các nhà hảo tâm, thu từ hoạt động dạy nghề lao động sản xuất tăng gia tại Trng tâm. - Phân loại đối tượng( tự nguyện, bắt buộc) thực hiện chế độ miễn giảm cho từng loại đối tượng và các chế độ chính sách khác trong hoạt động cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm. - Phân tích đánh giá việc quản lý và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn và kinh phí, đề xuất biện phát xử lý, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả các nguồn vốn và kinh phí được cấp hàng năm. - Đảm bảo công tác kế hoạch tài chính của đơn vị, thực hiện theo đúng chế độ hiện hành, lập dự đoán, tổng hợp báo cáo, thanh, quyết toán các nguồn kinh phí của Trung tâm, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của đơn vị và của ngành. - Tổ chức quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí: kinh phí sự nghiệp, chương trình dự án, viện trợ( nếu có), lao động sản xuất theo đúng chế độ hiện hành. 1.6. Phòng bảo vệ. */ Nhiệm vụ cụ thể: - Thường xuyên thực tập phương pháp bảo vệ, dự kiến các tình huống và xử lý các tình huống có thể xảy ra như: vi phạm các quy định: đánh nhau, bạo loạn, đe doạ, chống đối cán bộ, bỏ trốn, và các hoạt động gây rối khác và giải quyết cá vụ việc xảy ra tại trung tâm. - Xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ tài sản, vật tư, trang thiết bị của Trung tâm. - Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện phương án bảo vệ, giữ gìn trật tự, an toàn cho cán bộ quản lý và đối tượng trong quá trình chữa trị học tập, lao động, sản xuất tại Trung tâm, ngăn chặn các vụ việc xảy ra, lập biên bản bàn giao theo quy định, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý rứt điểm. 9 - Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn về mọi mặt trong quá trình thăm hỏi của gia đình đối tượng; chống thẩm lậu ma tuý, dược phẩm gây nghiện, các vật phẩm khác. Xử lý các vấn đề phát sinh khi đưa đối tượng vào trung tâm cai nghiện chữa trị. - Phối hợp với các cơ quan quản lý, truy bắt đối tượng, xử lý các tình huống vượt khả năng của Trung tâm; duy trì tốt các quy định của Nhà nước và trung tâm về công tác bảo vệ. - Tổ chức bảo vệ việc tiếp nhận, quản lý, bàn giao đối tượng sau khi hết hạn cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm cho gia đình và cơ sở. - Tổ chức bảo quản công cụ hỗ trợ, thường xuyê ntập huấn, bồi dưỡng cho lực lượng bảo vệ về nghiệp vụ, các nguyên tắc tính năng xử dụng công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật. - Phối hợp với cơ quan công an, đơn vị bộ đội với chính quyền địa phương bảo vệ Trng tâm. Tổ chức, bàn giao, giao ban định kì, xử lý các vụ việc xảy ra tại Trung tâm khi cần thiết. - Xây dựng kế hoạch phân công, bố trí, bảo vệ theo dõi đối tượng và trực chuyên môn 24/24 thực hiện chế độ giao ban, giao ca, duy trì giờ giấc lao động học tập, sinh hoạt văn hoá tinh thần của đối tượng và thời gian làm việc của cán bộ trong Trung tâm. - Phối hợp với cơ quan công an ddiapj phương biên soạn tài liệu huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ, đảm bảo các nội dung, kiếnt hức cơ bản về pháp luật, các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ, sử dụng công cụ hỗ trợ được trang bị cho lực luowngkj bảo vệ và những động tác tự vệ, bắt giữu đối tượng vi phạm, tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận cho lực lượng bảo vệ. - Chủ trì đề xuất kế hoạch, xây dựng chương trình, nội dung, tài liệu hướng dẫn các hoạt động phục hồi hành vi nhân cách, rèn luyện thể chất để quản lý các đối tượng tại các đội, đề xuất biện pháp xử lý, giám sát các đối tượng theo nội dung, quy chế ban hành tại Trung tâm 10 [...]... các yếu tố ảnh hưởng đến việc chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng của học viên, các mô hình giáo dục, chính sách hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng của học viên - Đánh giá thực trạng mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến việc chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng của học viên tại trung tâm GDLĐXH số 2 Tiên Lãng - Đề xuất những biện pháp góp phần giúp cho nhà quản lý, giáo dụchọc viên chuẩn bị tốt hơn trong việc tái. .. hưởng đến việc tái hòa nhập cộng đồng của học viên cai nghiện tại Trung tâm giáo dục lao động số 2 Tiên Lãng, đề xuất những biện pháp tác động góp phần giúp cho học viên chuẩn bị tốt hơn trong việc tái hòa nhập cộng đồng 14 3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Những yếu tố ảnh hưởng đến việc chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng của học viên tại trung tâm Giáo dục lao động hội số 2 Tiên Lãng 4 NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU -... đến vấn đề ma túy, cai nghiện ma túy và tái hòa nhập cồng Đây là cơ sở để chúng tôi xây dựng hệ thống lý luận phục vụ cho quá trình nghiên cứu Vấn đề những yếu tố ảnh hưởng đến việc chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng của học viên còn ít tác giả nghiên cứu Vì vậy, chúng tôi chọn đề tài Những yếu tố ảnh hưởng đến việc chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng của học viên tại trung tâm Giáo dục lao động hội số. .. giáo dục cho học viên đạt hiệu quả và có được kết quả cuối cùng là họ có thể bắt đầu lại cuộc sống mới Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài: Những yếu tố ảnh hưởng đến việc chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng của học viên tại trung tâm Giáo dục lao động hội số 2 Tiên Lãng 2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu lý luận và thực trạng những yếu tố ảnh hưởng đến việc tái hòa nhập. .. số 2 Tiên Lãng nhằm giúp cho các học viên cai nghiện tại trung tâm được tái hòa nhập thành công, giảm tỉ lệ tái nghiện, góp phần xây dựng các chương trình hành động, hỗ trợ học viên sau cai tốt nhất và cộng đồng chào đón họ để các học viên được hòa nhập cộng đồngnhững người công dân có ích cho hội 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CỦA HỌC VIÊN... tầm quan trọng, mức ảnh hưởng từ yếu tố khách quan đến việc chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng của học viên Việc chuẩn bị cho học viên của trung tâm để tái hòa nhập cộng đồng sẽ đánh giá phần nào kết quả khi học viên trở về cộng đồng thích ứng ra sao và tỷ lệ tái nghiện như thế nào [20 ] Báo cáo “Tổng kết công tác cai nghiện phục hồi giai đoạn 20 01 – 20 05, phương hướng nhiệm kỳ 20 06 – 20 10”, Ủy ban Quốc... sửa chữa những lỗi lầm tạo một hội văn minh hơn, mỗi cá nhân, mỗi gia đình có được cuộc sống hạnh phúc hơn Những yếu tố ảnh hưởng đến việc THNCĐ của HV Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng đối với học viên, nhóm các yếu tố chủ quan như: Trình độ nhận thức của học viên về ma túy, niềm tin, nghị lực, quyết tâm của bản thân học viên ; các yếu tố khách quan như việc quản... trong việc tái hòa nhập cộng đồng của học viên [18] - “Thực trạng, phương pháp quản lý học viên cai nghiện tại Trung tâm Bình Đức”, do nhóm sinh viên tình nguyện trường Đại học KHXH & NV (ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) (20 06) Đề tài này đã chỉ ra được tác động, ảnh hưởng của yếu tố phương pháp quản lý đến việc chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng của học viên nhưng mới chỉ dừng lại 1 yếu tố trong nhóm yếu. .. lý, giáo dục, tư vấn, chính sách, hoạt động vui chơi giải trí, gia đình và cộng đồng đối với các học viên Trong đó, yếu tố chủ quan có 31 ảnh hưởng nhiều hơn yếu tố khách quan trong việc cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng của học viên 1 .2. 3.1 Nhận thức của bản thân học viên Để chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng học viên cai nghiện cần có những nhận thức đúng đắn về các vấn đề liên quan đến ma túy và việc. .. lành mạnh tại địa phương… đó là những việc nhằm khẳng định học viên là người tốt có ích Điều kiện tái hòa nhập cộng đồng - Kiến thức, kỹ năng của học viên - Bản thân đối tượng mong muốn được tái hòa nhập cộng đồng - Học viên cai nghiện xong được chấp nhận bởi cộng đồng - Trở lại cộng đồng học viên không bị phân biệt đối xử - Môi trường sống tạo điều kiện cho học viên tái hòa nhập cộng - Học viên cần . trong việc tái hòa nhập cộng đồng. 14 3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Những yếu tố ảnh hưởng đến việc chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng của học viên tại trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2 Tiên Lãng. 4 tượng CBCNV. 12 PHẦN 2: NỘI DUNG BÁO CÁO TÊN ĐỀ TÀI: NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHUẨN BỊ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CỦA HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI SỐ 2 TIÊN LÃNG 1. LÝ DO. ảnh hưởng đến việc chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng của học viên tại trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 2 Tiên Lãng . 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu lý luận và thực trạng những yếu tố ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: những yếu tố ảnh hưởng đến việc chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng của học viên tại trung tâm giáo dục lao động xã hội số 2 tiên lãng, những yếu tố ảnh hưởng đến việc chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng của học viên tại trung tâm giáo dục lao động xã hội số 2 tiên lãng, những yếu tố ảnh hưởng đến việc chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng của học viên tại trung tâm giáo dục lao động xã hội số 2 tiên lãng, Nghiên cứu ở nước ngoài, Những yếu tố ảnh hưởng đến việc THNCĐ của HV, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC CHUẨN BỊ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CỦA HỌC VIÊN, 2 MONG MUỐN CỦA HV KHI THNCĐ, 5 NHỮNG KHÓ KHĂN VỀ TÂM LÝ VÀ LO LẮNG CỦA HV CHUẨN BỊ THNCĐ, 6 MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN VIỆC CHUẨN BỊ THNCĐ CỦA HV, 10 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÁC ĐỘNG GIÚP CHO HV CHUẨN BỊ THNCĐ THÀNH CÔNG, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn