Sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa

43 148 1
bocapdangiu

bocapdangiu Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,157 tài liệu

  • Loading...
1/43 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2012, 16:55

Sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa LỜI CÁM ƠNVậy là đã trải qua hai tháng thực tập tại Phòng Tổ chức bộ máy và cải cách hành chính thuộc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa. Qua hai tháng thực tập, em đã biết thêm được nhiều điều bổ ích, tích lũy cho mình được một phần nào đó kiến thức thực tế khi được tiếp xúc, quan sát trực tiếp với công việc mà các cán bộ công chức đang thực hiện tại Sở, từ đó hiểu được thêm thế nào là “công tác hành chính” giúp em hoàn thiện thêm cho mình về kiến thức lý luận khi còn học trên ghế nhà trường.Em đã được sự giúp đỡ và hướng dẫn rất nhiệt tình của các anh chị trong cơ quan, từng lời góp ý động viên đã làm em định hướng về nghề nghiệp được rõ ràng hơn và hoàn thành được báo cáo thực tập cuối khóa của mình.Kết thúc khóa học và đợt thực tập, em xin gửi lời tri ân sâu sắc, lòng biết ơn chân thành đến anh Minh - hướng dẫn, các anh chị trong phòng Tổ chức bộ máy và cải cách hành chính, cô Tâm – giáo viên hướng dẫn đề tài đã tận tình giúp đỡ em hoàn thiện báo cáo thực tập này.Sinh viên thực tậpĐinh Quang TrungBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Tạ Thị Thanh TâmNHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Nha Trang, ngày 14 tháng 5 năm 2010THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CÁN BỘ HƯỚNG DẪNSVTH: Đinh Quang Trung Trang 2BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Tạ Thị Thanh TâmNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN .SVTH: Đinh Quang Trung Trang 3BO CO THC TP TT NGHIP GVHD: T Th Thanh TõmLời mở đầuNhng nm qua, tng cng nng lc qun lý ca nh nc trong iu kin nn kinh t chuyn sang c ch th trng nh hng xó hi ch ngha, hi nhp kinh t quc t sõu rng, ng v Nh nc ta ó ra ch trng v gii phỏp nhm ci cỏch hnh chớnh mt cỏch mnh m, ton din.Ci cỏch t chc b mỏy hnh chớnh l mt trong cỏc ni dung ci cỏch c bn c xỏc nh ti Chng trỡnh tng th ci cỏch hnh chớnh giai on 2001-2010 ca Chớnh ph. Mc tiờu ca ci cỏch t chc b mỏy l nhm xõy dng b mỏy nh nc trong sch, vng mnh, hot ng cú hiu lc, hiu qu theo nguyờn tc Nh nc phỏp quyn Xó hi ch ngha. T ú lm cho b mỏy nh nc thc hin tt nhim v th ch húa ch trng, ng li ca ng v t chc tt vic iu hnh, qun lý t nc, to iu kin thỳc y kinh t - xó hi phỏt trin. õy l vic lm khụng n gin, ũi hi trong quỏ trỡnh ci cỏch hnh chớnh phi tớnh toỏn k lng, la chn chớnh xỏc tp trung gii quyt tng bc cỏc vn to s chuyn bin vng chc theo chiu sõu.Mt trong nhng nguyờn tc, nhim v trng tõm ca ci cỏch t chc b mỏy hnh chớnh l thit k, sp xp t chc cỏc B, c quan ngang B, c quan chuyờn mụn cp tnh, cp huyn theo hng tinh gn u mi, qun lý a ngnh, a lnh vc. Vn trờn c t ra v xỏc nh v mt lý lun cng nh ti cỏc vn bn phỏp lut cú liờn quan. Tuy nhiờn, vic t chc trin khai trong thc tin vn cũn nhng vn cn c tip tc nghiờn cu, lm rừ, nht l trong quỏ trỡnh trin khai t chc b mỏy cỏc c quan chuyờn mụn a phng.Trờn c nc núi chung v tnh Khỏnh Hũa núi riờng, vic sp xp t chc b mỏy cỏc c quan chuyờn mụn thuc UBND cp tnh, cp huyn ó c trin khai thc hin theo Ngh nh s 13/2008/N-CP, Ngh nh s 14/2008/N-CP ngy 04/02/2008 ca Chớnh ph v t chc c quan chuyờn mụn cp tnh, cp huyn. i vi tnh Khỏnh Hũa, cỏc c quan chuyờn mụn theo t chc mi ó i vo hot ng t ngy 15/4/2008, tng bc thc hin nhim v qun lý Nh nc trờn ton din cỏc ngnh, lnh vc. õy l thc tin sinh ng, lm c s nghiờn cu, ỏnh giỏ kt qu, hiu qu t chc b mỏy a ngnh, a lnh vc a phng v ra gii phỏp tip tc nõng cao hiu qu thc hin.Vi vn kin thc cú c trong quỏ trỡnh hc tp ti Hc vin Hnh Chớnh v thc tin nghiờn cu ti S Ni V tnh Khỏnh Hũa, nhn thy õy l vn mi v cú nhiu ni dung sõu sc, em quyt nh chn ti: Sp xp t chc b mỏy c quan hnh chớnh nh nc theo hng qun lý a ngnh, a lnh vc giai on 2008 2010 ti tnh Khỏnh Hũa Gii phỏp tip tc nõng cao hiu qu thc hin lm ti bỏo cỏo thc tp.Xin chõn thnh cỏm n, quý thy cụ, c quan S Ni v Khỏnh Hũa, cỏc anh ch Phũng T chc b mỏy v Ci cỏch hnh chớnh S Ni v ó hng dn, SVTH: inh Quang Trung Trang 4BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Tạ Thị Thanh Tâmtạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành báo cáo này.TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THỰC TẬPMục đích, phương pháp nghiên cứu, đề tài báo cáo1.Mục đích thực tập:- Tìm hiểu cơ cấu tổ chức hoạt động của cơ quan hành chính trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ quyền hạn của từng cơ quan trực thuộc.- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, bước đầu rèn luyện các kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành chính nhà nước.- Bổ sung nâng cao kiến thức, kĩ năng và nghiệp vụ thông qua sự chỉ dẫn của các cán bộ nơi cơ quan thực tập.2.Phương pháp nghiên cứu:- Nghiên cứu các văn bản và tài liệu liên quan.- Thu thập thông tin, thống kê, phân tích và đánh giá số liệu.- Quan sát hoạt động, công việc nơi cơ quan thực tập.- Tham khảo ý kiến của Giảng viên hướng dẫn, cán bộ hướng dẫn tại cơ quan thực tập.3.Đề tài thực tập:“Sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực giai đoạn 2008 – 2010 tại tỉnh Khánh Hòa – Giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện”Quá trình thực tập1. Thời gian, địa điểm:Thời gian: 15/03/2010 đến ngày 14/05/2010.Địa điểm: Phòng tổ chức bộ máy và cải cách hành chính - Sở Nội Vụ tỉnh Khánh Hòa.SVTH: Đinh Quang Trung Trang 5BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Tạ Thị Thanh Tâm2.Nhật kí thực tập:Thời gian Nội dung công việcTuần 1-Liên hệ xin thực tập-Học tập quy chế của cơ quan-Tìm hiểu tổng quan về bộ máy hoạt động của Ủy ban nhân dântỉnh Khánh Hòa-Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức SởNội VụTuần 2Tuần 3-Xác định và xây dựng đề cương chuyên đề báo cáo thực tập-Nghiên cứu những văn bản về công tác tổ chức bộ máy đối vớicác cơ quan trực thuộc UBND cấp tỉnh và cơ quan trực thuộcUBND cấp huyện.-Trao đổi với cán bộ chuyên môn để nâng cao kiến thức lý luậnvà thực tiễn về công tác tổ chức bộ máy và cải cách hành chính.Tuần 4Tuần 5-Tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu về các cơ quan, tổ chức Hội thuộcsự quản lý và tham mưu về tổ chức bộ máy của Sở Nội Vụ tỉnhKhánh Hòa.-Tìm hiểu thực trạng việc bãi bỏ, sắp xếp và chuyển đổi, tinh gọnđầu mối các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh vàcơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.Tuần 6Tuần 7-Tìm hiểu sâu hơn về việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quanchuyên môn theo hướng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực.-Thu thập số liệu, tài liệu chuẩn bị viết báo cáo.-Viết báo cáo thực tập.Tuần 8 -Hoàn chỉnh báo cáo thực tập-Xin ý kiến lãnh đạo Sở Nội Vụ về quá trình thực tập.-Nộp báo cáo thực tập.SVTH: Đinh Quang Trung Trang 6BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Tạ Thị Thanh TâmTổng quan về tỉnh Khánh HòaKhánh Hòa là một trong những tỉnh duyên hải Nam Trung bộ. Diện tích tự nhiên của tỉnh Khánh Hòa cả trên đất liền và của hơn 200 đảo và quần đảo là 5.197 km2 . Phía Bắc giáp với tỉnh Phú Yên, phía Nam giáp với Ninh Thuận, Phía Tây giáp 2 tỉnh Đắc Lắc và Lâm Đồng, phía Đông giáp biển Đông. Khánh Hòa với TP Nha Trang là trung tâm kinh tế, chính trị văn hóa của tỉnh, có vị trị đặc biệt quan trọng của cả nước.Khánh Hòa nằm trên trục quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc – Nam, là cửa ngõ của Tây Nguyên xuống đồng bằng qua quốc lộ 26, có nhiều cảng biển quan trọng, đặc biệt là cảng Cam Ranh và cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong. Ngoài ra, Khánh Hòa còn có đường hàng không nằm trong hành lang bay của của đường bay nội địa Bắc – Nam, đường hàng không quốc tế với sân bay Cam Ranh. Do vậy đây là đầu mối giao thương vô cùng thuận lợi, là một trong những tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hội nhập.Sông ngòi Khánh Hòa không lớn nhưng mật độ sông suối khá dày. Toàn tỉnh có khoảng trên 40 con sông lớn nhỏ, trong đó có 2 sông chính là sông Cái Nha Trang và sông Cái Ninh Hòa.Nằm trong khu vực duyên hải miền Trung, Khánh Hòa chịu ảnh hưởng khí hậu nhiệt đới gió mùa nhưng khô ráo ôn hòa, quanh năm nắng ấm, thường chỉ có 2 mùa rõ rệt. Nhiệt độ trung bình hàng năm thường trên dưới 26oC, các tháng cuối năm và đầu năm hơi lạnh nhưng không rét buốt, mùa hè ít bị ảnh hưởng gió Tây. Lượng mưa trung bình từ 1.200 đến 1.800 mm, rất thuận lợi để phát triển nông nghiệp.Đất nông nghiệp phì nhiêu, thuận lợi cho sản xuất các loại cây lương thực, cây công nghiệp và cây ăn trái có giá trị. Bờ biển tỉnh Khánh Hòa kéo dài từ mũi Đại Lãnh (capVarella) tới cuối vịnh Cam Ranh, tổng chiều dài khoảng 385 km (tính theo mép nước) với nhiều cửa lạch, đầm vịnh, với hàng trăm đảo lớn, nhỏ và vùng biển rộng lớn. Đặc biệt, huyện đảo Trường Sa là địa bàn có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng và có tiềm năng rất lớn về phát triển kinh tế, trong đó vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa nằm trên đường hàng hải quốc tế, có lưu lượng tàu bè qua lại tấp nập, có tài nguyên thiên nhiên phong phú, trữ lượng lớn, đặc biệt là dầu mỏ. Vùng biển gần bờ có nhiều đặc sản như: tôm, mực, các loại cá… đặc biệt là yến sào, một loại đặc sản quý hiếm, được coi là “vàng trắng”, có giá trị xuất khẩu cao.Khánh Hòa là vùng đất không rộng, nhưng thiên nhiên đã ưu đãi cho Khánh Hòa nhiều danh lam thắng cảnh. Các bãi biển như Đại Lãnh, Dốc Lết, Bãi Trũ, Nha Trang, vịnh Vân Phong, Cam Ranh… là những cảnh đẹp nổi tiếng từ xưa được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến. Rừng ở Khánh Hòa SVTH: Đinh Quang Trung Trang 7BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Tạ Thị Thanh Tâmcó nhiều loại lâm thổ sản có giá trị kinh tế như: giáng hương, bằng lăng, cẩm lai, mun… Đặc biệt có trầm hương là loại hương liệu và dược liệu có giá trị cao.Với những tiềm năng trên, Khánh Hòa là vùng đất có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch, giao thông vận tải, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao.Những tiềm năng và lợi thế chỉ phát huy vai trò là động lực trực tiếp của phát triển kinh tế xã hội khi và chỉ khi nó được đánh thức, khai thác một cách hợp lý. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính địa phương thông qua cải cách tổ chức bộ máy là giải pháp quan trọng, trực tiếp, góp phần tích cực hoàn thiện thể chế pháp lý, môi trường kinh doanh và đầu tư phù hợp. Thông qua đó thu hút các nguồn lực đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng, triển khai các quy hoạch kinh tế xã hội một cách hiệu quả để phục vụ cho sự phát triển.SVTH: Đinh Quang Trung Trang 8BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Tạ Thị Thanh TâmPHẦN I.GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ SỞ NỘI VỤ KHÁNH HÒAI. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC1. Vị trí, chức năng:Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, có chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua – khen thưởng.Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:Gồm các nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu sau:- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm và các đề án, dự án; chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh. - Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.- Về tổ chức bộ máy: trình Ủy ban nhân dân tỉnh việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn, các chi cục; thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp nhà nước; thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh; thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; .- Tham mưu về quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp; tổ chức chính quyền địa phương; địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính; cán bộ, công chức, viên chức;- Về cải cách hành chính: trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân công các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh phụ trách các nội dung, công việc của cải cách hành chính; quyết định các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính; việc thực SVTH: Đinh Quang Trung Trang 9BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Tạ Thị Thanh Tâmhiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng báo cáo công tác cải cách hành chính; - Tham mưu về công tác tổ chức hội và tổ chức phi Chính phủ; công tác văn thư, lưu trữ; tôn giáo; thi đua, khen thưởng; các nhiệm vụ, quyền hạn khác được cấp trên giao và theo quy định của pháp luật.3. Cơ cấu tổ chức- Lãnh đạo Sở: có Giám đốc và các Phó Giám đốc.- Cơ cấu tổ chức thuộc Sở gồm: Văn phòng; Thanh tra; Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: Cán bộ, Công chức và Đào tạo, Tổ chức bộ máy và Cải cách hành chính, Xây dựng chính quyền, Quản lý Văn thư, Lưu trữ.- Các tổ chức tương đương Chi cục trực thuộc Sở: Ban Tôn giáo; Ban Thi đua- Khen thưởng.- Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở có: Trung tâm Lưu trữ tỉnh.SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ NỘI VỤSVTH: Đinh Quang Trung Trang 10GIÁM ĐỐC SỞP. GIÁM ĐỐC P. GIÁM ĐỐC P. GIÁM ĐỐCCác phòng nghiệp vụ:1. Văn phòng2. Thanh tra3. Cán bộ, công chức và Đào tạo4. Xây dựng chính quyền5. Tổ chức bộ máy và Cải cách hành chính6. Quản lý Văn thư, Lưu trữCác Ban trực thuộc:1. Thi đua – Khen thưởng2. Tôn giáoĐơn vị sự nghiệp:Trung tâm Lưu trữChú thích: : Quan hệ chỉ đạo/phục tùng : Quan hệ phối hợp[...]... NỘI VỤ KHÁNH HÒAI. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC1. Vị trí, chức năng:Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, có chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính. .. vụ, tổng số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa sau khi sắp xếp tổ chức là: 19 cơ quan trong đó có 16 sở và 3 cơ quan ngang sở. Trước khi sắp xếp là 24 cơ quan trong đó 18 sở và 6 cơ quan ngang sở. SVTH: Đinh Quang Trung Trang 27 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Tạ Thị Thanh TâmB. Phương án sắp xếp tổ chức cơ quan chuyên môn cấp huyện, thị xãTheo dự thảo Nghị định về tổ chức các cơ quan. .. cơ cấu tổ chức của các Phòng, ban cấp huyện.Thực hiện nghị định số 13/2008/NĐ-CP, nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày của Chính phủ về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện cụ thể như sau:A. Phương án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn cấp tỉnh: Ở cấp tỉnh, các cơ quan được tổ. .. khai tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn ở địa phương.Trên cả nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng, việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện đã được triển khai thực hiện theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP, Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về tổ chức cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Đối với tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan. .. quản lý nhà nước được giao.- Về tổ chức bộ máy: trình Ủy ban nhân dân tỉnh việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn, các chi cục; thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị sự nghiệp nhà nước; thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh; thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, ... cách tổ chức bộ máy hành chính theo chủ trương của Đảng, Chinh phủ.1. Cải cách tổ chức bộ máy thuộc Chính phủ: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gọn nhẹ, hợp lý theo nguyên tắc Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện chức năng chủ yếu là quản lý vĩ mô toàn xã hội bằng pháp luật, chính sách, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện. Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan. .. cứu tại Sở Nội Vụ tỉnh Khánh Hòa, nhận thấy đây là vấn đề mới và có nhiều nội dung sâu sắc, em quyết định chọn đề tài: Sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực giai đoạn 2008 – 2010 tại tỉnh Khánh Hòa – Giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện” để làm đề tài báo cáo thực tập.Xin chân thành cám ơn, quý thầy cô, cơ quan Sở Nội vụ Khánh Hòa, ... BỘ MÁY VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (ĐƠN VỊ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP)Phòng Tổ chức bộ máy và Cải cách hành chính tham mưu, giúp Giám đốc Sở các công tác sau:1. Về tổ chức bộ máy: - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;- Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh. .. phân công của Giám đốc Sở.PHẦN II.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NÓI CHUNG VÀ CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN NÓI RIÊNGI. Cơ sở lý thuyết về tổ chức bộ máy hành chính Sự ra đời của hành chính địa phương mang tính chất khách quan. Đó là sự đòi hỏi tất yếu của quá trình phát triển quốc gia. Nhà nước có nhiều vấn đề cần quan tâm, giải quyết trên tổng thể chung của quóc tế, quốc... quanh việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính theo SVTH: Đinh Quang Trung Trang 41 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP GVHD: Tạ Thị Thanh Tâmtạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành báo cáo này.TÓM TẮT QUÁ TRÌNH THỰC TẬPMục đích, phương pháp nghiên cứu, đề tài báo cáo1.Mục đích thực tập:- Tìm hiểu cơ cấu tổ chức hoạt động của cơ quan hành chính trong hoạt động quản lý hành . gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, . II.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NÓI CHUNG VÀ CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN NÓI RIÊNGI. Cơ sở lý thuyết về tổ chức bộ máy hành chính
- Xem thêm -

Xem thêm: Sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa, Sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa, Sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Khánh Hòa

Bình luận về tài liệu sap-xep-to-chuc-bo-may-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-tai-tinh-khanh-hoa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP