HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CRYSTAL BALL (CB) pptx

14 298 4 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_1189
tailieuhay_1189

tailieuhay_1189

Tải lên: 14,742 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2014, 05:21

Luu Truong Van, M.E 1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CRYSTAL BALL (CB) Lưu Trường Văn, M.E Lớp “Thẩm định dự án” Luu Truong Van, M.E 2 CÁC KHÁI NIỆM • Rủi ro là khả năng xảy ra của mất mát, hư hỏng hoặc một biến cố không kỳ vọng. • Khi phân tích rủi ro, bạn nên quan tâm đến: Rủi ro ở đâu (chổ nào)? (Cái gì là rủi ro?) Làm thế nào để định lượng rủi ro? • Phân loại phân tích mô phỏng bằng bảng tính: Ước lượng điểm (Points Estimate) Ước lượng khoảng (Range Estimate) Các tình huống Cái gì-nếu (What-if Scenarious) Mô phỏng Monte-Carlo (Monte-Carlo Simulation) Luu Truong Van, M.E 3 PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG MONTE-CARLO (MMC)  MMC là một hệ thống mà sử dụng các con số ngẫu nhiên để đo lường ảnh hưởng của sự không chắc chắn trong một mô hình bảng tính.  MMC là một kiểu mô phỏng dựa trên bảng tính.  MMC thiết lập một cách ngẫu nhiên hết lần này đến lần khác các giá trị của biến không chắc chắn để mô phỏng một mô hình.  MMC được đặt tên theo Monte-Carlo, Monaco, nơi mà hấp dẫn mọi người bởi các sòng bài mà bao gồm các trò chơi của cơ hội. Luu Truong Van, M.E 4 Tính toán toàn bộ bảng tính (dựa trên mô hình đã lập) Thiết lập số ngẫu nhiên cho biến rủi ro Bắt đầu Hiển thị các kết quả và đồ thị Kết thúc Thỏa mãn một tiêu chuẩn dừng Đúng Sai QUÁ TRÌNH MÔ PHỎNG Luu Truong Van, M.E 5 7 BƯỚC THỰC HÀNH MMC VỚI CB • Bước 1: Thiết lập mô hình bảng tính • Bước 2: Định nghĩa biến rủi ro • Bước 3: Định nghĩa biến kết quả • Bước 4: Xác định số lần chạy mô phỏng • Bước 5: Chạy mô phỏng mãi cho đến khi quá trình mô phỏng thỏa mãn một tiêu chuẩn dừng • Bước 6: Phân tích các kết quả mô phỏng • Bước 7: In ấn các báo cáo Luu Truong Van, M.E 6 CÁC KẾT QUẢ CỦA MMC VỚI CB  Đồ thị tần suất (Frequency chart): cung cấp cho bạn xác suất xảy ra kết quả xác định.  Đồ thị độ nhạy (sensitivity chart): Cho phép bạn phân tích sự đóng góp của các biến rủi ro đến biến kết quả; và chỉ ra biến rủi ro nào gây ra tác động lớn nhất đến biến kết quả  Đồ thị xu thế (trend chart): cho phép bạn xếp chồng các kết quả để mà kiểm tra xu hướng và thay đổi trong một chuỗi  Đồ thị phủ (Overlay chart): Hiển thị các kết quả trên một hệ trục, ngay cả khi các kết quả thuộc về các mô hình phân biệt Luu Truong Van, M.E 7 CÁC KẾT QUẢ CỦA MMC VỚI CB • Các dự báo (Forecasts): Một tóm tắt thống kê của các kết quả mô phỏng mà được hiển thị dưới dạng đồ thị hoặc dạng số.  Summary: Tóm tắt  Statistics: Các thông số thống kê  Chart: Đồ thị  Percentiles: Bảng tỷ lệ phần trăm  Frequency counts: Các tần suất • Đồ thị độ nhạy (sensitivity chart): Cho phép bạn phân tích sự đóng góp của các biến rủi ro đến biến kết quả; và chỉ ra biến rủi ro nào gây ra tác động lớn nhất đến biến kết quả Luu Truong Van, M.E 8 Luu Truong Van, M.E 9 Luu Truong Van, M.E 10 . Luu Truong Van, M.E 1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CRYSTAL BALL (CB) Lưu Trường Văn, M.E Lớp “Thẩm định dự án” Luu Truong Van, M.E 2 CÁC KHÁI NIỆM •. viếng thăm các website sau đây: • http://www.decisioneering.com hoặc • http://www.crystalball.com rồi download Crystal Ball (trial version, có hiệu lực trong 3 tháng). Xin lưu ý theo lệ thường đối. Simulation) Luu Truong Van, M.E 3 PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG MONTE-CARLO (MMC)  MMC là một hệ thống mà sử dụng các con số ngẫu nhiên để đo lường ảnh hưởng của sự không chắc chắn trong một mô hình bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CRYSTAL BALL (CB) pptx, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CRYSTAL BALL (CB) pptx, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CRYSTAL BALL (CB) pptx

Bình luận về tài liệu huong-dan-su-dung-crystal-ball-cb-pptx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP