Thực trạng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện Gia Lâm

94 1,598 9
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2014, 20:04

Thực trạng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện Gia Lâm. . rau an toàn - Chương II: Thực trạng sản xuất, tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện - Chương III: Phương hướng và một số giải pháp phát triển sản xuất tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện. các chủng loại rau an toàn được canh tác trên địa bàn huyện Gia Lâm Là các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện Gia Lâm Là mối quan hệ giữa các. sản xuất rau an toàn vẫn còn bị bó hẹp và thiếu tính đồng bộ. Nhận thức được những tồn tại đó nên em chọn đề tài: Thực trạng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ rau an toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện Gia Lâm, Thực trạng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện Gia Lâm, Thực trạng và một số giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện Gia Lâm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn