Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty Hioda Motors

77 2,651 32
An An

An An Gửi tin nhắn

Tải lên: 10,572 tài liệu

  • Loading...
1/77 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2012, 08:50

Tài liệu tham khảo kinh tế đầu tư: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty Hioda Motors Lời mở đầuTrong nền kinh tế thị trờng, để có thể tồn tại và phát triển mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh phải đảm bảo tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và có lợi nhuận. Muốn thực hiện đợc điều đó các doanh nghiệp sản xuất phải quan tâm đến tất cả các khâu nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của xã hội nh chất l-ợng sản phẩm cao, giá thành hạ, góp phần thúc đẩy vòng quay của vốn, đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp trong đó có hoạt động quản lý hàng tồn kho.Quản lý hàng tồn kho là một công việc khá phức tạp, đòi hỏi nhà quản lý doanh nghiệp phải biết vận dụng sáng tạo các phơng pháp quản lý vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp mình. Đồng thời, hàng tồn kho lại bao gồm rất nhiều thành phần với đặc điểm khác nhau, mỗi thành phần lại có độ tơng thích khác nhau với các phơng thức quản lý đó. Vì thế, chúng ta không thể coi nhẹ hoạt động này trong doanh nghiệp. Với tầm quan trọng đó của quản lý hàng tồn kho em đã chọn đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty Liên doanh Hioda Motors cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Hy vọng bài viết này sẽ góp ích phần nào vào việc hoàn thiện công tác quản lý hàng tồn kho tại Công ty Liên doanh Hioda Motors và là tài liệu tham khảo cho các đối tợng quan tâm.Nội dung của luận văn đợc trình bầy trong các phần chính nh sau:Chơng I: Cơ sở lý luận về quản lý hàng tồn kho trong quản lý tài sản lu động của doanh nghiệp.Chơng II: Thực trạng hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty Hioda Motors Chơng III: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty Hioda Motors Trong quá trình tìm hiểu và thực hiện chuyên đề này em đã nhận đợc sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hớng dẫn PGS.TS.Nguyễn Thị Bất trong việc lựa chọn đề tài và tìm hớng phân tích lôgíc, của các anh chị phòng kiểm toán Công ty Kiểm toán KPMG để lựa chọn đợc khách hàng phù hợp với đề tài này. Do nhận thức và trình độ có hạn nên trong bài viết này còn nhiều sai sót và hạn chế. Vì vậy em rất mong nhận đợc sự chỉ bảo và những ý kiến đóng góp để em có điều kiện nâng cao kiến thức của mình để phục vụ cho quá trình công tác sau này. Em xin chân thành cảm ơn. 1Chơng 1cơ sở lý luận về quản lý hàng tồn kho trong quản lý tài sản lu động của doanh nghiệp1.1. Hàng tồn kho của doanh nghiệp1.1.1. Cơ cấu Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp Khi đánh giá về một doanh nghiệp, thông tin tài chính nội bộ - các báo cáo tài chính chính là nguồn thông tin cơ bản nhất. Trong đó, Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính rất quan trọng đối với các đối tợng có quan hệ sở hữu, quan hệ kinh doanh và quan hệ quản lý với doanh nghiệp.Bảng cân đối kế toán chính là một báo cáo tài chính mô tả tình trạng tài chính của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định nào đó. Thông thờng, Bảng cân đối kế toán đợc trình bày dới dạng bảng cân đối số d các tài khoản kế toán: một bên phản ánh tài sản và một bên phản ánh nguồn vốn của doanh nghiệp. Những đối tợng quan tâm hoặc có liên quan đến hoạt động quản lý tài sản của doanh nghiệp có thể xem xét Bảng cân đối kế toán nh nguồn t liệu đầu tiên để đánh giá chất lợng của hoạt động này tại doanh nghiệp đợc nghiên cứu. Cơ cấu tài sản đợc thể hiện rất rõ trên Bảng cân đối kế toán. Vì thế, ngời quan tâm có thể có đợc cái nhìn tổng quan về tỉ trọng giữa tài sản lu động và tài sản cố định cũng nh biến động của các loại tài sản trong doanh nghiệp qua các thời kì kế tiếp nhau. Trong một doanh nghiệp sản xuất, tài sản lu động mà đặc biệt là hàng tồn kho luôn chiếm một tỉ trọng nhất định trong cơ cấu tài sản. Theo dõi Bảng cân đối kế toán qua nhiều năm tài chính có thể thấy rõ vị trí và giá trị của hàng tồn kho trong tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp. Hàng tồn kho không chỉ liên quan đến các hoạt động đầu vào mà còn liên quan đến tình hình tiêu thụ và các chính sách quản lý khác nhau. Nếu xét khía cạnh các năm tài chính, tỉ trọng và cơ cấu hàng tồn kho trên Bảng cân đối kế toán thay đổi đột biến qua các kì liên tiếp sẽ là một vấn đề đặt ra cho hoạt động quản lý hàng tồn kho nói riêng và quản lý tài sản lu động nói chung của doanh nghiệp. 2Để có thể nghiên cứu nội dung quản lý hàng tồn kho, trớc hết ta cần nắm bắt những vấn đề chung về tài sản lu động và hàng tồn kho của doanh nghiệp.1.1.2 Các vấn đề chung về tài sản lu động và hàng tồn kho của doanh nghiệpTài sản lu độngMột trong những điều kiện thiết yếu nhất để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh là đối tợng lao động. Khác với t liệu lao động, đối tợng lao động chỉ tham gia và một chu kì sản xuất nhất định. Khi tham gia vào quá trình sản xuất, dới tác động của lao động, chúng bị tiêu hao toàn bộ hoặc thay đổi hình thái vật chất ban đầu để tạo ra hình thái vật chất của sản phẩm. Chính vì vậy, đến chu kì sản xuất sau lại phải sử dụng các đối tợng lao động khác. Những đặc điểm trên là xuất phát điểm quan trọng để nhận biết cũng nh tổ chức quản lý tài sản lu động. Từ đây ta có khái niệm chung về tài sản lu động:Tài sản lu động là những tài sản ngắn hạn và thờng xuyên luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh.1Mỗi một loại tài sản đều có vai trò, vị trí nhất định đối với các nhiệm vụ và mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra. Đối với một doanh nghiệp, đặc biệt là một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, giá trị của tài sản lu động thờng chiếm một tỉ trọng khá cao và ổn định trong tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp. Vì thế, yêu cầu đặt ra đối với bộ máy điều hành doanh nghiệp là nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản lu động để góp phần hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra. Để đạt đợc điều này, Doanh nghiệp cần phải quản lý tốt từng bộ phận của tài sản l-u động bao gồm: Tiền mặt Chứng khoán có tính thanh khoản cao Các khoản phải thu Dự trữ/Hàng tồn kho1 Giáo trình Tài chính Doanh nghiệp Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân 3Hàng tồn khoTrong những bộ phận trên của tài sản lu động, hàng tồn kho luôn đợc đánh giá là trung tâm của sự chú ý trong các lĩnh vực kế toán tài chính, kiểm toán cũng nh trong các cuộc thảo luận của các chuyên gia tài chính. Có một số lí do chính khiến hàng tồn kho trở nên đặc biệt quan trọng: Hàng tồn kho thờng chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng số tài sản lu động của một doanh nghiệp và rất dễ bị xảy ra các sai sót hoặc gian lận lớn trong hoạt động quản lý; Mỗi một doanh nghiệp sẽ lựa chọn các phơng pháp khác nhau để định giá hàng tồn kho cũng nh các mô hình dự trữ phù hợp với doanh nghiệp mình. Vì mỗi một phơng pháp, mô hình khác nhau sẽ đem lại những kết quả khác nhau nên yêu cầu đặt ra với các doanh nghiệp là phải đảm bảo tính thống nhất trong việc sử dụng các phơng pháp định giá cũng nh mô hình dự trữ giữa các kì, các năm tài chính; Giá trị hàng tồn kho ảnh hởng trực tiếp tới giá vốn hàng bán và do vậy có ảnh hởng trọng yếu tới lợi nhuận thuần trong năm; Công việc xác định chất lợng, tình trạng và giá trị hàng tồn kho luôn là công việc phức tạp và khó khăn hơn hầu hết các tài sản khác. Hàng tồn kho là loại tài sản lu động kết chuyển hết giá trị vào một chu kì sản xuất kinh doanh nên quản lý hàng tồn kho càng trở nên phức tạp và quan trọng; Hàng tồn kho là một khái niệm rộng, bao gồm rất nhiều loại khác nhau. Có rất nhiều khoản mục khó phân loại và định giá nh các linh kiện điện tử phức tạp, các công trình xây dựng cơ bản dở dang, các tác phẩm nghệ thuật, kim khí, đá quý Đồng thời, do tính đa dạng của mình, các loại hàng tồn kho đ -ợc bảo quản và cất trữ ở nhiều nơi khác nhau, điều kiện đảm bảo khác nhau và do nhiều ngời quản lý. Vì thế, công tác kiểm soát vật chất, kiểm kê, quản lý và sử dụng hàng tồn kho là một công việc phức tạp trong công tác quản lý tài sản nói chung và tài sản lu động nói riêng.Từ những lí do trên ta thấy đợc sự cần thiết của việc nghiên cứu về hàng tồn kho trong một doanh nghiệp sản xuất. 4Nội dung hàng tồn khoHàng tồn kho: Là những tài sản:a) Đợc giữ để bán trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thờng;b) Đang trong quá trình sản xuất kinh doanh dở dang;c) Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ.2Tóm lại, tồn kho là bất kì nguồn nhàn rỗi nào đợc giữ để sử dụng trong tơng lai. Bất kì lúc nào mà ở đầu vào hay đầu ra của một doanh nghiệp có các nguồn không sử dụng ngay khi nó sẵn sàng, tồn kho sẽ xuất hiện.Tuỳ từng loại hình doanh nghiệp, các dạng hàng tồn kho sẽ khác nhau và nội dung hoạch định, kiểm soát hàng tồn kho cũng khác nhau.Đối với các doanh nghiệp làm công tác dịch vụ, sản phẩm của họ là vô hình nh dịch vụ của các công ty t vấn, các công ty giải trí thì hàng tồn kho chủ yếu là các dụng cụ, phụ tùng và phơng tiện vật chất kĩ thuật dùng vào hoạt động của họ. Đối với lĩnh vực này, nguyên vật liệu và sản phẩm tồn kho có tính chất tiềm tàng và có thể nằm trong kiến thức tích tụ, tích luỹ trong năng lực và kiến thức của nhân viên làm những công việc đó.Đối với lĩnh vực thơng mại, doanh nghiệp mua hàng để bán kiếm lời. Hàng tồn kho của họ chủ yếu là hàng mua về và hàng chuẩn bị đến tay ngời tiêu dùng. Trong lĩnh vực này, doanh nghiệp hầu nh không có dự trữ là bán thành phẩm trên dây chuyền nh trong lĩnh vực sản xuất.Đối với lĩnh vực sản xuất chế tạo, sản phẩm của họ phải trải qua một quá trình chế biến lâu dài để biến đầu vào là nguyên liệu thành sản phẩm làm ra cuối cùng. Vì thế hàng tồn kho bao gồm hầu hết các loại, từ nguyên vật liệu, đến bán thành phẩm trên dây chuyền và bán thành phẩm cuối cùng trớc khi đến tay ngời tiêu dùng.1.1.3. Phân loại hàng tồn khoVề cơ bản hàng tồn kho có thể bao gồm ba loại chính:2 Chuẩn mực kế toán số 02 theo Quyết định số 149/2001QĐ-BTC 5 Nguyên vật liệu thô phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh. Nguyên vật liệu là những đối tợng lao động đã đợc thể hiện dới dạng vật hoá nh: sắt, thép trong doanh nghiệp cơ khí chế tạo, sợi trong doanh nghiệp dệt, da trong doanh nghiệp đóng giày, vải trong doanh nghiệp may mặc Đây là một yếu tố không thể thiếu đợc của quá trình sản xuất, có vai trò rất lớn để quá trình này đợc tiến hành bình thờng dù nó không trực tiếp tạo ra lợi nhuận; Sản phẩm dở dang bao gồm sản phẩm cha hoàn thành và sản phẩm hoàn thành cha làm thủ tục nhập kho thành phẩm. Tồn kho trong quá trình sản xuất chủ yếu là sản phẩm cha hoàn thành. Đó là các loại nguyên liệu nằm tại từng công đoạnh của dây chuyền sản xuất. Trong nền kinh tế thị trờng, sản phẩm làm ra đòi hỏi trình độ công nghệ cao. Vì thế quá trình sản xuất ngày càng có nhiều công đoạn, giữa những công đoạn này bao giờ cũng tồn tại những bán thành phẩm những bớc đệm nhỏ để quá trình sản xuất đợc diễn ra liên tục. Nếu dây chuyền sản xuất càng dài, càng phức tạp, có nhiều công đoạn nhỏ phân tách thì sản phẩm dở dang sẽ càng nhiều; Thành phẩm bao gồm thành phẩm tồn kho và thành phẩm gửi đi bán. Tồn kho thành phẩm luôn tồn tại trong một doanh nghiệp tại một thời kì nhất định. Sau khi hoàn thành các công đoạn sản xuất, hầu nh tất cả các doanh nghiệp đều cha thể tiêu thụ hết ngay các sản phẩm của mình. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra hiện tợng này. Để tiêu thụ sản phẩm có thể cần phải sản xuất đủ cả lô hàng mới đợc xuất kho, có độ trễ nhất định giữa sản xuất và tiêu dùng, quy trình chế tạo nhiều công đoạn tốn nhiều thời gian hoặc doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng mang tính thời vụNgoài ra, hàng tồn kho có thể bao gồm một số loại khác nh: Hàng hoá mua về để bán (thờng xuất hiện trong các doanh nghiệp thơng mại) bao gồm: Hàng hoá tồn kho, hàng mua đang đi trên đờng, hàng gửi đi bán, hàng hóa gửi đi gia công chế biến; Công cụ, dụng cụ tồn kho, gửi đi gia công chế biến và đã mua đang đi trên đờng.33 Chuẩn mực kế toán số 02 theo Quyết định số 149/2001QĐ-BTC 6Trên đây là cách phân loại hàng tồn kho theo các bộ phận cấu thành. Ngời ta còn có thể phân loại hàng tồn kho theo thời gian mà hàng tồn kho tồn tại. Tồn kho trong các doanh nghiệp có thể duy trì liên tục và cũng có thể chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn không lặp lại. Trên cơ sở đó hàng tồn kho có thể đợc phân chia làm hai loại: Tồn kho một kì: Bao gồm các mặt hàng mà nó chỉ đợc dự trữ một lần mà không có ý định tái dự trữ sau khi nó đợc tiêu dùng; Tồn kho nhiều kì: Gồm các mặt hàng đợc duy trì tồn kho đủ dài, các đơn vị tồn kho đã tiêu dùng sẽ đợc bổ sung. Giá trị và thời hạn bổ sung tồn kho sẽ đợc điều chỉnh phù hợp với mức tồn kho đáp ứng nhu cầu. Tồn kho nhiều kì thờng phổ biến hơn tồn kho một kì.1.1.4. Đặc điểm của các loại hàng tồn kho1.1.4.1. Nguyên vật liệuNguyên vật liệu là một trong những yếu tố không thể thiếu đợc trong quá trình sản xuất - kinh doanh ở các doanh nghiệp. Nói đến hoạt động quản lý hàng tồn kho, quản lý nguyên vật liệu thờng đợc nhắc đến đầu tiên. Quản lý tốt khâu thu mua, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu là điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lợng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Nguyên vật liệu sử dụng trong doanh nghiệp bao gồm rất nhiều loại, mỗi loại có vai trò công dụng khác nhau. Với điều kiện nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp phân loại nguyên vật liệu tốt thì mới tổ chức tốt việc hạch toán và quản lý nguyên vật liệu.Trong thực tế của công tác quản lý và hạch toán ở các doanh nghiệp, đặc tr-ng dùng để phân loại nguyên vật liệu thông dụng nhất là theo vai trò và tác dụng của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Theo đặc trng này, nguyên vật liệu thờng phân ra làm các loại sau: Nguyên liệu và vật liệu chính (NVLC): Là nguyên liệu, vật liệu mà sau quá trình gia công chế biến sẽ cấu thành hình thái vật chất của sản phẩm. 7Nguyên liệu ở đây chính là các đối tợng lao động cha qua chế biến công nghiệp; Vật liệu phụ: Là những vật liệu có tác dụng phụ trong quá trình sản xuất kinh doanh, đợc sử dụng kết hợp với NVLC để hoàn thiện và nâng cao tính năng, chất lợng của sản phẩm hoặc đợc sử dụng để đảm bảo cho công cụ lao động hoạt động bình thờng, hoặc dùng để phục vụ cho nhu cầu kĩ thuật, nhu cầu quản lý; Nhiên liệu: Là những thứ dùng để tạo nhiệt năng nh than đá, củi, xăng, dầu Nhiên liệu trong các doanh nghiệp thực chất là một loại vật liệu phụ, tuy nhiên nó đợc tách ra thành một loại riêng vì việc sản xuất và tiêu dùng nhiên liệu chiếm một tỉ trọng lớn và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, nhiên liệu cũng có yêu cầu và kĩ thuật quản lý hoàn toàn khác với các loại vật liệu phụ thông thờng; Phụ tùng thay thế: Là loại vật t đợc sử dụng cho hoạt động sửa chữa, bảo d-ỡng tài sản cố định; Thiết bị và vật liệu XDCB: Là các loại thiết bị, vật liệu phục vụ cho hoạt động xây lắp, xây dựng cơ bản; Vật liệu khác: Là các loại vật liệu đặc chủng của từng doanh nghiệp hoặc phế liệu thu hồi. Để đảm bảo thuận tiện, tránh nhầm lẫn cho công tác quản lý và hạch toán số lợng và giá trị của từng loại nguyên vật liệu, các doanh nghiệp trên cơ sở phân loại theo vai trò và công dụng của nguyên vật liệu phải tiếp tục chi tiết và hình thành nên Sổ danh điểm nguyên vật liệu . Sổ này xác định thống nhất tên gọi, mã hiệu, quy cách, số hiệu, đơn vị tính, giá hạch toán của từng danh điểm nguyên vật liệu. Kí hiệuNhóm Danh điểm NVLTên, nhãn hiệu, quy cách NVLĐơn vị tínhĐơn giá hạch toánGhi chúMẫu Sổ danh điểm nguyên vật liệu 8Nguyên vật liệu đợc nhập xuất kho thờng xuyên. Chính vì vậy đã phát sinh yêu cầu quản lý kiểm soát nguyên vật liệu nhập xuất kho cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp sẽ có các phơng thức kiểm kê khác nhau. Dới đây là hai phơng pháp tổng hợp để kiểm kê nguyên vật liệu:Phơng pháp kê khai thờng xuyên (KKTX): Là phơng pháp theo dõi, phản ánh thờng xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn kho vật t, hàng hoá trên sổ sách kế toán. Tình hình biến động tăng giảm của vật t hàng hoá đợc thể hiện rõ ràng, giá trị nguyên vật liệu ở bất cứ thời điểm nào trong kì hạch toán đều có thể nắm bắt đợc. Cuối kì hạch toán, căn cứ vào số liệu kiểm kê thực tế nguyên vật liệu tồn kho, so sánh đối chiếu với số liệu tồn trên sổ kế toán ta sẽ xác định đợc số vật t thừa, thiếu và truy tìm nguyên nhân để có giải pháp xử lí kịp thời. Phơng pháp này có nhiều u điểm nên đợc áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất và các đơn vị thơng nghiệp kinh doanh mặt hàng có giá trị lớn.Phơng pháp kiểm kê định kì (KKĐK): Là phơng pháp hạch toán căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị hàng tồn kho cuối kì trên sổ kế toán tổng hợp và từ đó tính ra giá trị nguyên vật liệu đã xuất trong kì theo công thức:Trị giá vật t, hàng hoá xuất kho=Tổng trị giá vật t, hàng hoá mua vào trong kì+Trị giá vật t, hàng hoá tồn đầu kì-Trị giá vật t, hàng hoá tồn cuối kìTheo phơng pháp KKĐK, mọi biến động nguyên vật liệu sẽ không đợc theo dõi, phản ánh trên các tài khoản hàng tồn kho. Giá trị vật t, hàng hoá mua và nhập kho đợc phản ánh trên tài khoản mua hàng. Phơng pháp này thờng áp dụng đối với các doanh nghiệp có nhiều chủng loại nguyên vật liệu với quy cách, mẫu mã khác nhau, giá trị thấp và đợc xuất th-ờng xuyên. Ưu điểm của phơng pháp này là giảm nhẹ công việc hạch toán, tuy nhiên độ chính xác về nguyên vật liệu xuất dùng cho các mục đích khác nhau phụ thuộc vào chất lợng công tác quản lý tại kho, quầy, bến bãi.1.1.4.2. Bán thành phẩmBán thành phẩm hay còn gọi là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là một loại hàng tồn kho dù ít dù nhiều cũng luôn tồn tại ở các doanh nghiệp. Bán thành phẩm là những sản phẩm mới kết thúc quy trình công nghệ sản xuất (trừ công 9đoạn cuối cùng) đợc nhập kho hay chuyển giao để tiếp tục chế biến hoặc có thể bán ra ngoài. Tồn kho bán thành phẩm thờng có thể phân thành ba loại hình: bán thành phẩm vận chuyển, bán thành phẩm quay vòng, bán thành phẩm an toàn, đợc lần lợt thiết lập bởi các mục đích khác nhau, đồng thời chịu ảnh hởng của các nguyên nhân khác nhau. Trong mô hình JIT, một trong những mục tiêu trọng tâm là giảm tối đa lợng hàng tồn kho bán thành phẩm chứ không phải là rút ngắn chu kì sản xuất hay giảm chi phí sản xuất. Chu kì sản xuất sản phẩm là thời gian bắt đầu từ khi nguyên vật liệu đợc đa vào cho đến khi đa ra đợc thành phẩm. Đó chính là thời gian để nguyên vật liệu, linh kiện thông qua hệ thống chế tạo sản xuất. Giữa thời gian nguyên vật liệu thông qua hệ thống, lợng hàng tồn kho bán thành phẩm và năng suất có mối quan hệ nh sau:Thời gian thông qua bình quân=Lợng tồn kho bình quân bán thành phẩmNăng suất của hệ thốngCông thức này đợc gọi là định luật Little. Nó chứng minh rõ ràng rằng nếu giảm lợng hàng tồn kho bán thành phẩm của hệ thống có thể làm cho thời gian nguyên vật liệu thông qua hệ thống (chu kì sản xuất) đợc rút ngắn. Khi tồn kho bán thành phẩm đợc giảm thiểu sẽ có thể đem đến nhiều kết quả nh: Sản lợng tồn kho bán thành phẩm có hai hiệu ứng quan trọng đối với việc rút ngắn chu kì sản xuất vừa giảm tử số của định luật Litte, vừa tăng mẫu số, vừa giảm chi phí lại vừa rút ngắn chu kì sản xuất nh một mũi tên bắn trúng hai đích; Việc giảm sản lợng bán thành phẩm còn rút ngắng chu kì sản xuất, khiến cho biên độ dao động của thời gian hoàn thành gia công linh kiện sớm sẽ đ-ợc rút ngắn, từ đó lợng tồn kho dự phòng cần thiết lập sẽ đợc giảm đi. Đây chính là nguyên nhân mô hình JIT coi việc giảm lợng tồn kho bán thành phẩm là mục tiêu chính.1.1.4.3. Thành phẩmThành phẩm là sản phẩm đã đợc chế tạo xong ở giai đoạn chế biến cuối cùng của quy trình công nghệ trong doanh nghiệp, đợc kiểm nghiệm đủ tiêu chuẩn 10 . quan trọng đó của quản lý hàng tồn kho em đã chọn đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty Liên doanh Hioda Motors cho chuyên. sở lý luận về quản lý hàng tồn kho trong quản lý tài sản lu động của doanh nghiệp.Chơng II: Thực trạng hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty Hioda Motors
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty Hioda Motors, Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại Công ty Hioda Motors

Bình luận về tài liệu giai-phap-nang-cao-hieu-qua-quan-ly-hang-ton-kho-tai-cong-ty-hioda-motors

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP