Thực trạng và Một số Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT huyện Thanh Trì

99 112 0
Minh Anh

Minh Anh Gửi tin nhắn

Tải lên: 2,763 tài liệu

  • Loading...
1/99 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2012, 16:23

Luận văn : Thực trạng và Một số Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT huyện Thanh Trì PHẦN I: MỞ ĐẦU.1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI:Ngân hàng thương mại(NHTM) là một trong những trung gian tài chính quan trọng của nền kinh tế, đặc biệt là đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Thông qua hoạt động của mình, các NHTM đã góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của nền kinh tế quốc dân, thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa phát triển, là công cụ để điều hòa vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu của nền kinh tế một cách hữu hiệu. Bên cạnh đó, hệ thống NHTM đã trở thành cầu nối trung gian của ngân hàng Trung ương(NHTƯ) trong việc thực hiện các chính sách kinh tế quốc gia, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Với thị phần chiếm hơn 70% cả về huy động vốn và cho vay, các NHTM đang giữ vị trí thống lĩnh trong lĩnh vực kinh doanh ngân hàng của nước ta.Trong những năm qua, hệ thống NHTM đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô và chất lượng các hoạt động với sự đa dạng về các loại hình dịch vụ cung cấp, cụ thể như: thiết lập các chi nhánh, các phòng giao dịch, các ngân hàng bán lẻ trực thuộc từ trung ương đến địa phương… với các dịch vụ như là: bảo lãnh, thanh toán, kinh doanh kiều hối, chứng khoán . Tuy nhiên, hoạt động tín dụng vẫn là hoạt động bao trùm, là dịch vụ sinh lời chủ yếu và là lĩnh vực chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Quả đúng như vậy, hầu hết các hoạt động của ngân hàng nước ta hiện nay phụ thuộc phần lớn vào nguồn vốn mà hoạt động tín dụng cung cấp. Cho nên, nó giữ một vị trí rất quan trọng trong các hoạt động của ngân hàng. Hoạt động tín dụng là hoạt động rất nhạy cảm liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau, chịu sự tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan như: kinh tế, chính trị, xã hội, sự cạnh tranh găy gắt của các ngân hàng và TCTD khác… nên chứa đựng rất nhiều rủi ro. Việc gia nhập WTO đã mở ra những cơ hội phát triển mới cho các hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng nước ta nói chung và NHTM nói riêng. Các ngân hàng có điều kiện mở rộng thị trường, tận dụng những kinh nghiệm quản lý, kế thừa các thành tựu công nghệ, tiếp cận và chuyên môn hóa các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại từ đó cải thiện chất lượng tín dụng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, phát triển công nghệ và dịch vụ ngân hàng. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, cũng đặt ra không ít thách thức, rủi ro đối với hoạt động tín dụng về áp lực cạnh tranh mở rộng thị trường và cung cấp các loại hình dịch vụ. Vì vậy, nâng cao chất lượng các hoạt động là mối quan tâm hàng đầu của hệ thống ngân hàng; và là biện pháp hiệu quả nhất để nâng cao tiềm lực tài chính, khả năng tự chủ, khả năng cạnh tranh so với các đối thủ trong và ngoài nước. Trong đó, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng là yếu tố quyết định đảm bảo cho sự phát triển ổn định, bền vững và lành mạnh của hệ thống các ngân hàng nước ta.Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo & PTNT) Việt Nam là NHTM hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong đầu tư vốn và phát triển nông nghiệp, nông thôn cũng như các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Là doanh nghiệp nhà nước đặc biệt ngoài chức năng của 1 ngân hàng thương mại, ngân hàng NN và PTNT được xác định thêm nhiệm vụ đầu tư, phát triển đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn thông qua việc mở rộng đầu tư vốn trung và dài hạn để xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho sản xuất nông - lâm - thủy hải sản góp phần thực hiện thành công sự nghiệp CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn.NHNo & PTNT huyện Thanh Trì là 1 chi nhánh của ngân hàng NN và PTNT Việt Nam. Với sự nỗ lực của ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên trong ngân hàng đã không ngừng hoàn thiện các hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng các dịch vụ cung cấp. Tuy nhiên, ngân hàng cũng không nằm ngoài những khó khăn như hệ thống ngân hàng nước ta đã và đang gặp phải.Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động tín dụng tại các ngân hàng vì vậy tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT huyện Thanh Trì”. Qua đó, nâng cao hiểu biết về hoạt động tín dụng và đưa ra được một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT huyện Thanh Trì.1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:+ Hệ thống hóa một số cơ sở lí luận về tín dụng và chất lượng tín dụng tại các ngân hàng thương mại.+ Tìm hiểu tổng quan tình hình tín dụng của ngân hàng Việt Nam nói chung và thực trạng hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT huyện Thanh Trì nói riêng.+ Qua dó đưa ra được những đánh giá và một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng.1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:1.3.1. Đối tượng nghiên cứu: + Thực trạng và một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại trong và ngoài nước.+ NHNo & PTNT huyện Thanh Trì.1.3.2. Phạm vi nghiên cứu:+ Nội dung: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo và PTNT tại huyện Thanh Trì.+ Thời gian: Tài liệu được thu thập từ năm 2005 đến năm 2007.Thời gian thực hiện đề tài: từ ngày 12/01/2008 đến ngày 12/05/2008+Không gian: NHNo & PTNT huyện Thanh TrìPHẦN II:CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI.2.1 CƠ SỞ LÍ LUẬN:2.1.1 Khái niệm, đặc điểm và các loại hình tín dụng ngân hàng:2.1.1.1 Khái niệm:Tín dụng là một phạm trù kinh tế, phản ánh quan hệ vay mượn giữa các chủ thể trong nền kinh tế theo nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi đúng thời hạn, có mục đích và bảo đảm tiền vay. Theo nghĩa nguyên thủy, tín dụng ( credit) là sự tin tưởng, tín nhiệm mà cho vay mượn các loại vật tư, hàng hóa, tiền tệ. Như vậy, tín dụng không chỉ là sự vay mượn thông thường mà là sự vay mượn với một mức tín nhiệm nhất định; tức là khi thực hiện quyền cho vay, người cho vay tin vào khả năng trả nợ của người đi vay. Hiểu theo nghĩa rộng, tín dụng là một loại quan hệ xã hội biểu hiện mối liên hệ kinh tế, trước hết là dựa trên cơ sở niềm tin. Đặc điểm cơ bản của hoạt động tín dụng thể hiện ở sự vận động mang tính hoàn trả của lượng vốn tín dụng, có nghĩa là sau một thời gian cho vay nhất định người đi vay phải hoàn trả cả gốc và lãi cho người cho vay. Nói cách khác, hoạt động tín dụng chỉ thay đổi quyền sử dụng vốn mà không làm thay đổi quyền sở hữu vốn của người cho vay. Ngày nay, hoạt động tín dụng không chỉ dựa vào cơ sở niềm tin mà còn được pháp luật bảo vệ nhằm đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển ổn định của các quan hệ tín dụng.Trải qua quá trình phát triển lâu dài, các hình thức tín dụng ngày càng đa dạng và phong phú. Trong đó, tín dụng ngân hàng (TDNH) được xem là hình thức tín dụng cao nhất của nền kinh tế hàng hóa và giữ vị trí chủ đạo trong hệ thống tín dụng. TDNH biểu hiện mối quan hệ bằng tiền và được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi giữa một bên là ngân hàng với một bên là phần còn lại của nền kinh tế. Khái niệm về TDNH ngày càng được mở rộng dưới nhiều góc độ khác nhau nhưng có thể định nghĩa một cách tổng quát như sau: “ TDNH là các quan hệ vay mượn vốn tiền tệ phát sinh giữa ngân hàng với các chủ thể khác trong nền kinh tế, theo nguyên tắc tín dụng”. Xét về bản chất, TDNH chính là các quan hệ tín dụng được thực hiện bởi chủ thể là hệ thống các ngân hàng do vậy TDNH mang đầy đủ đặc trưng cơ bản của hoạt động tín dụng. Các quan hệ TDNH được biểu hiện trên bề mặt là sự chuyển nhượng lượng vốn tín dụng qua các giai đoạn như: phân phối, sử dụng và hoàn trả vốn tín dụng. Sự vận động của lượng giá trị vốn tín dụng khi quay về điểm xuất phát luôn phải đảm bảo giá trị và giá trị tăng thêm, dưới hình thức lợi tức, thông qua cơ chế điều tiết lãi suất. Xét về hoạt động của TDNH là một hoạt động kinh doanh tiền tệ. Trong đó, đối tượng của TDNH là vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi trong xã hội. Ngân hàng thực hiện nhiệm vụ đi vay vốn của những người có vốn để cho vay những người cần vốn, được hưởng lợi nhuận, theo sự điều tiết của cơ chế thị trường và được pháp luật bảo vệ. Với các chức năng và vị trí quan trọng của công cụ tiền tệ đã góp phần đưa TDNH trở thành hình thức tín dụng phổ biến nhất trong nền kinh tế.2.1.1.2 Đặc điểm của tín dụng ngân hàng:Tín dụng ngân hàng huy động vốn và cho vay đều thực hiện dưới hình thức tiền tệ. Như chúng ta đã biết, tín dụng hình thành và phát triển gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của nền sản xuất hàng hóa(SXHH). SXHH càng phát triển thì nhu cầu đầu tư và mở rộng cho sản xuất càng gia tăng. Trong khi các hình thức tín dụng khác chỉ đáp ứng được nhu cầu của xã hội trong một giới hạn nào đó (VD như: tín dụng thương mại chỉ áp dụng với đối tượng cho vay là hàng hóa bán chịu hay tín dụng nhà nước đáp ứng cho nhu cầu chi tiêu của Chính phủ, các NHTƯ) thì TDNH lại có khả năng đáp ứng phần lớn cho nhu cầu về vốn của các hoạt động kinh tế, xã hội cả trong ngắn hạn và dài hạn. Xuất phát từ đối tượng kinh doanh của ngân hàng chính là tiền tệ cho nên hầu hết các hoạt động của ngân hàng đều liên quan đến tiền và hoạt động tín dụng cũng như vậy. Tiền là một công cụ có khả năng lưu thông rất nhanh chóng, thuận lợi trong dữ trữ, thanh toán, và dễ dàng chuyển đổi thành các hình thức khác như là hàng hóa hay là các công cụ tương đương tiền. Với các chức năng đặc biệt như vậy, tiền và các công cụ tương đương tiền đã góp phần đưa TDNH tham gia vào rất nhiều lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế. Bằng cơ chế lãi suất thích hợp và mạng lưới chi nhánh rộng khắp, các ngân hàng có khả năng thu hút tối đa nguồn lực tài chính và phân phối chúng để đáp ứng cho nhu cầu vay vốn của toàn xã hội.Trong tín dụng ngân hàng, các ngân hàng đóng vai trò là tổ chức trung gian tài chính trong quá trình huy động vốn và cho vay vốn.Ngân hàng hoạt động chủ yếu là dựa vào nguồn vốn huy động được từ nền kinh tế. Để hoạt động kinh doanh của ngân hàng thực hiện hiệu quả thì cần phải thực hiện tốt cả 2 hoạt động: huy động vốn và cho vay. Khi huy động vốn ngân hàng thực hiện vai trò là người đi vay, còn khi ngân hàng thực hiện cấp tín dụng thì ngân hàng thực hiện vai trò là người cho vay. Ngân hàng đứng ở vị trí trung gian trong việc phân phối lại nguồn tài chính nhàn rỗi của những người thừa vốn( không biết đầu tư vào đâu nên nhượng quyền sử dụng vốn cho ngân hàng với một mức lãi suất nhất định), đến những người có nhu cầu vay vốn. Và người vay vốn cũng phải trả một mức phí sử dụng vốn để cho ngân hàng trang trải các chi phí huy động vốn và các chi phí khác. TDNH đã trở thành một cầu nối thuận lợi trong giải quyết nhu cầu đầu tư của người cho vay và nhu cầu về vốn của người đi vay. Nhờ có TDNH mà nguồn vốn của nền kinh tế được phân bố lại một cách có hiệu quả; hạn chế được sự lãng phí các nguồn lực, nạn đầu cơ và sự phát triển của hình thức tín dụng nặng lãi.Qúa trình vận động và phát triển của tín dụng ngân hàng không hoàn toàn phù hợp với quy mô phát triển sản xuất hàng hóa.Vốn tín dụng ngân hàng tham gia vào quá trình sản xuất hàng hóa. Nhưng trong nhiều trường hợp vốn tín dụng ngân hàng không tham gia vào quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa mà chỉ tham gia vào những hoạt động phi sản xuất vật chất như: cho vay tái chiết khấu hoặc cho vay tái cầm cố các loại công trái quốc gia, các loại trái khoán của chính phủ. Những trường hợp trên tín dụng ngân hàng có gia tăng nhưng quy mô sản xuất hàng hóa không tăng. Trường hợp khác sản xuất hàng hóa tăng nhưng vốn tín dụng không đáp ứng kịp, mâu thuẫn này diễn ra thường xuyên trong nền kinh tế thị trường. Những trường hợp trên chứng tỏ vận động tín dụng ngân hàng có sự độc lập tương đối với sự vận động của quá trình tái sản xuất xã hội.2.1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng:Tín dụng ngân hàng có nhiều loại hay nhiều hình thức khác nhau. Nền kinh tế càng phát triển các hình thức tín dụng càng phong phú. Việc phân loại tín dụng nhằm hiểu rõ thêm sự khác biệt của từng loại tín dụng và qua đó ta có thể sử dụng hoặc hiểu được tín dụng trong từng hoàn cảnh cụ thể. Tùy theo đối tượng và mục đích ngiên cứu ta có thể phân loại tín dụng theo các hình thức như sau:Phân loại theo mục đích:+Cho vay bất động sản.+Cho vay công nghiệp.+Cho vay nông nghiệp.+Cho vay các định chế tài chính.+Cho vay cá nhân.+Cho thuê.Phân loại theo thời hạn cho vay:+Cho vay ngắn hạn: là các khoản vay có thời hạn đến 12 tháng được sử dụng để bù đắp sự thiếu hụt vốn lưu động và các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của cá nhân.+Cho vay trung hạn: là là khoản vay có thời hạn từ 12 tháng đến 5 năm được dung vào đầu tư TSCĐ và còn là nguồn hình thành vốn lưu động thường xuyên của các doanh nghiệp đặc biệt là ngững doanh nghiệp mới thành lập.+Cho vay dài hạn: Là các khoản vay có thời hạn trên 5 năm và thời hạn tối đa có thể lên đến 20 đến 30 năm. Được dùng đáp ứng cá nhu cầu dài hạn.Phân loại theo mức độ tín nhiệm đối với khách hàng:+Cho vay không đảm bảo: là loại cho vay không có tài sản thế chấp, câm cố hoặc có sự bảo lãnh của bên thứ ba, mà việc cho vay chỉ dựa vào uy tín của khách hàng.+Cho vay có đảm bảo: là loại cho vay dựa trên các cơ sở đảm bảo như thế chấp, cầm cố hoặc phải có sự bảo lãnh của bên thứ ba.Phân loại theo phương pháp hoàn trả:+Cho vay có thời hạn: là loại cho vay có thỏa thuận thời hạn trả nợ cụ thể theo hợp đồng.+Cho vay không có thời hạn cụ thể: với hình thức này ngân hàng có thể yêu cầu hoặc người đi vay tự nguyện trả nợ vào bất kì lúc nào, nhưng phải báo trước 1 thời hạn hợp lí, thời gian này có thể được thỏa thuận trong hợp đồng.Phân loại theo xuất xứ tín dụng:+Cho vay trực tiếp: ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho người có nhu cầu, đồng thời người đi vay trực tiếp hoàn trả nợ cho ngân hàng.+Cho vay gián tiếp: là các khoản cho vay được thực hiện thông qua việc mua lại các khế ước hoặc chứng từ nợ đã phát sinh và còn trong thời hạn thanh toán.Các NHTM cho vay gián tiếp theo các loại sau:- Chiết khấu thương phiếu: người hưởng thụ hối phiếu hoặc lệnh phiếu còn trong hạn thanh toán có thể nhượng lại cho ngân hàng. Ngân hàng sẽ cấp cho khách hàng 1 khoản tiền bằng mệnh giá trừ đi lãi chiết khấu và hoa hồng. Khi chứng từ đến hạn thanh toán người thụ lệnh hối phiếu hoặc người phát hành lệnh phiếu có trách nhiệm thanh toán cho ngân hàng.- Mua các phiếu bán hàng trả góp: Trong điều kiện hiện nay nhiều doanh nghiệp thực hiện bán hàng hóa theo hình thức trả góp. Tuy nhiên nguồn vốn có hạn nên cần có nguồn tài trợ của ngân hàng thông qua việc nhượng lại các phiếu bán hàng trả góp. Định kì người mua sẽ thanh toán tiền cho ngân hàng.- Nghiệp vụ thanh tín (nghiệp cụ factoring) là nghiệp vụ mua các khoản nợ thương mại(các khoản phải thu), trong đó bên mua(factor) nhận việc thu nợ và chấp nhận rủi ro tín dụng.2.1.1.4 Ưu , nhược điểm của tín dụng ngân hàng:+ Ưu điểm:- Về khối lượng tín dụng: tín dụng ngân hàng có khả năng cung ứng những khoản vốn lớn đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay của khách hàng.- Về thời hạn tín dụng: thông thường người có vốn muốn cho vay ngằn hạn hơn là cho vay dài hạn bởi vì thời hạn ngắn thì đồng tiền ít rủi ro hơn và ít tổn thất về khả năng thanh khoản, nhưng người đi vay thường có nhu cầu vay dài hạn. Còn ngân hàng có thể “đi vay ngắn hạn để cho vay dài hạn”. Chính nhờ, khả năng chuyển hóa thời hạn này mà ngân hàng có thể tạo điều kiện cho nhu cầu người tích lũy và người đầu tư được đáp ứng phù hợp.- Về phạm vi tín dụng: Tín dụng ngân hàng có phạm vi huy động vốn cũng như cho vay rất lớn, liên quan đến rất nhiều chủ thể và các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế. Bởi vậy, nó thích hợp với nhiều đối tượng xin vay cũng như cho vay.+ Nhược điểm:Hạn chế cơ bản của TDNH là có độ rủi ro cao. Hạn chế này gắn liền với chính những ưu điểm của TDNH, do việc ngân hàng có thể cho vay số tiền lớn hơn nhiều so với số vốn tự có hoặc sự chuyển hóa thời hạn và phạm vi tín dụng rất rộng. 2.1.2 Vai trò của tín dụng ngân hàng:Tín dụng ngân hàng thúc đẩy quá trình tập trung, tích tụ và điều hòa vốn giữa các chủ thể trong nền kinh tế.Việc tập trung và tích lũy vốn có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế đang phát triển như nước ta. Đứng trước các yêu cầu cấp bách cho sự phát triển kinh tế đòi hỏi 1 lượng vốn lớn tập trung cho việc phát triển các ngành và các vùng kinh tế. Hiện nay, nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi được nắm giữ ở các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế là rất lớn. Nhưng nhiều người tích lũy không muốn đầu tư bởi vì họ bị hạn chế về khả năng và kiến thức tài chính. Trong khi đó, hệ thống tín dụng ngân hàng có đủ độ tin cậy do tính chuyên môn hóa cao và làm giảm bớt rủi ro các cá nhân của những người tích lũy. Do đó, TDNH làm cho quá trình tập trung vốn được thực hiện nhanh chóng và có hiệu quả, tăng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là nguồn vốn dài hạn.Trong nền kinh tế thị trường, vấn đề hiệu quả tài chính được đặt lên hàng đầu và việc tính toán sử dụng vốn bao giờ cũng gắn liền với chi phí bỏ ra bao gồm cả chi phí cơ hội. Một khi vốn tạm thời nhàn rỗi chưa được sử dụng thì sẽ lãng phí và tốn kém chi phi cơ hội do vốn chưa được sử dụng vào mục tiêu sinh [...]... Nhân tố pháp lý: và phát triển của mỗi tổ chức tín dụng, cao hơn nó tác động ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng bởi chính đặc thù trong hoạt động tín dụng, hoạt động kinh doanh ngân hàng.Việc nâng cao chất lượng tín dụng góp phần nâng cao lợi nhận cho chính ngân hàng, đảm bảo cho tăng cường CSVC – KT, đào tạo và nâng cao trình độ cho cán bộ CNV. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng tín dụng cũng... rủi ro. nghệ cao của một ngân hàng hiện đại. Tuy nhiên, Thanh Trì vẫn đang là một huyện nông nghiệp, công nghiệp chưa thực sự phát triển chủ yếu là phát triển dịch vụ cho nên ảnh hưởng đến những đánh giá về chất lượng tín dụng ngân hàng và ứng dụng các giải pháp trên.3.1.1.2. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng No & PTNT huyện Thanh Trì: Chi nhánh Thanh Trì được thành... được nợ gốc và lãi của khách hàng và thanh lý hợp đồng tín dụng. Quy trình tín dụng giúp cho quá trình cho vay diễn ra thống nhất khoa học, hạn chế rủi ro và nâng cao chất lượng tín dụng. Việc không tuân thủ quy trình tín dụng có thể dẫn tới nhiều rủi ro do không nắm đầy đủ các thông tin cần thiết về các dự án, về tình hình tài chính của khách hàng và sơ hở trong các hợp đồng tín dụng rất dễ xảy... hàng Nhà Nước huyện Thanh trì (Ngân hàng Nhà Nước Thanh Trì chia ra thành NHNo, NHĐT & PT, và kho bạc Nhà Nước). Được tiếp nhận cơ sở vật chất của ngân hàng Nhà Nước, NHNo & PTNT Thanh Trì đạt được lợi thế về vị trí và sự hiểu biết sâu sắc về tình hình địa bàn hoạt động.Trong quá trình phát triển, NHNo Thanh Trì cũng đã trải qua những thăng trầm, có những giai đoạn phát triển và cũng có những... vốn huy động và tác động tiêu cực tới khả năng thanh toán. b) Lợi nhuận thu được từ hoạt động tín dụng: Chất lượng tín dụng được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Chỉ tính đến kết quả thu được từ hoạt động tín dụng thì chưa phản ánh đầy đủ về chất lượng hoạt động tín dụng. Nhưng hiệu quả của hoạt động tín dụng thì nhất định phải thể hiện ở kết quả thu được từ hoạt động tín dụng mang lại... chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ và hình ảnh của ngân hàng và từ đó quyết định đến hiệu quả tín dụng của ngân hàng. Quả đúng như vậy, hoạt động tín dụng ngân hàng luôn đòi hỏi các cán bộ tín dụng phải có trình độ trong phân tích, đánh giá; đồng thời phải linh hoạt trong xử lí các nghiệp vụ và có kinh nghiệm trong công tác quản trị rủi ro như vậy mới hạn chế thấp nhất các rủi ro tín dụng. .. của NHNo và PTNT Thanh Trì như sau:Bảng 2: Lãi suất huy động vốn của NHNo & PTNT Thanh Trì Sơ đồ 2: biểu hiện mối quan hệ giữa dư nợ tín dụng và nguồn vốn huy động của Chi nhánh.Thông thường, nhìn vào kết quả được thể hiện ở sơ đồ có thể nhận xét được rằng hoạt động tín dụng của Chi nhánh không hiệu quả. Đồng vốn huy động về không sử dụng hết mà buộc phải đi gửi ở tổ chức kinh tế khác và. .. lời. Chính vì vậy, chất lượng của công tác thẩm định ngân càng cao thì chất lượng của hoạt động tín dụng càng cao. + Quy trình tín dụng. Quy trình tín dụng là toàn bộ các bước của quá trình cho vay kể từ khi tiếp nhận hồ sơ xin vay vốn của khách hàng, hướng dẫn họ hoàn chỉnh hồ sơ vay vốn, thẩm định dự án xin vay cho đến lúc giải ngân, kiểm soát theo dõi khoản vay và thu nợ. Quy trình chỉ kết thúc... 2.2.2. Kinh nghiễm thực tiễn của một số nước trên thế giới về nâng cao chất lượng tín dụng: a. Kinh nghiệm của Thái Lan: phận tái xét (Credit Review Dept) : quy định cụ thể phương pháp tái xét phải thực thi theo quy định của NHTƯ Thái Lan quản lí danh mục tín dụng, thường xuyên cập nhật báo cáo kinh doanh cho doanh mục tín dụng, báo cáo xếp hạng tín dụng, các khoản vay có vấn đề và danh mục khoản... theo nguyên tắc tín dụng . Xét về bản chất, TDNH chính là các quan hệ tín dụng được thực hiện bởi chủ thể là hệ thống các ngân hàng do vậy TDNH mang đầy đủ đặc trưng cơ bản của hoạt động tín dụng. Các quan hệ TDNH được biểu hiện trên bề mặt là sự chuyển nhượng lượng vốn tín dụng qua các giai đoạn như: phân phối, sử dụng và hoàn trả vốn tín dụng. Sự vận động của lượng giá trị vốn tín dụng khi quay . PTNT huyện Thanh Trì . Qua đó, nâng cao hiểu biết về hoạt động tín dụng và đưa ra được một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT. Phạm vi nghiên cứu:+ Nội dung: Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo và PTNT tại huyện Thanh Trì. + Thời gian: Tài liệu được
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và Một số Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT huyện Thanh Trì, Thực trạng và Một số Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT huyện Thanh Trì, Thực trạng và Một số Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại NHNo & PTNT huyện Thanh Trì

Bình luận về tài liệu thuc-trang-va-mot-so-giai-phap-nang-cao-chat-luong-tin-dung-tai-nhno-ptnt-huyen-thanh-tri

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP