Nguyên lý thống kê - Chương 3

1 1,058 5
locvung

locvung

Tải lên: 1,905 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2012, 15:45

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng - Nguyên lý thống kê.. Thống kê là một ngành khoa học có vai trò quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế xã hội. Nguyê Theo đánh giá của Tiến sỹ Lại Quang Thực - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong thời gian 10 năm áp dụng tài khoản quốc gia ở Việt Nam đã thấy bộc lộ một số khiếm khuyết như: Chất lượng số liệu chưa cao, còn có nhiều ý kiến khác nhau về tính toán tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam từ năm 1998 trở lại đây; Việc tính toán một số chỉ tiêu của tài khoản quốc gia ở cấp tỉnh, thành phố nhằm bảo đảm sự ăn khớp giữa tốc độ phát triển GDP của cả nước và GDP của từng tỉnh và thành phố hiện còn nhiều ý kiến khác nhau; Nguồn thông tin và phương pháp biên soạn tài khoản quốc gia chưa phù hợp với thực tế quản lý và điều hành nền kinh tế ở Việt Nam; Sự phối hợp giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành chưa chặt chẽ trong công tác biên soạn tài khoản quốc gia .Như vậy, việc nâng cao năng lực của hệ thống Thống kê nhà nước và Thống kê Bộ, ngành phục vụ cho biên soạn tài khoản quốc gia trong thời điểm hiện nay đang là yêu cầu bức xúc đặt ra đối với ngành Thống kê. Trước thực tế đó, với sự giúp đỡ về kỹ thuật sưu tầm số liệu, tính toán, phân tích và dự báo của ADB trong giai đoạn 1 (1994 - 1998) và tiếp đó là giai đoạn 2 (từ năm 2000 đến nay) nhằm hoàn thiện Hệ thống tài khoản quốc gia, Tổng cục Thống kê đã thực hiện thành công mục tiêu của dự án. Nhằm đánh giá kết quả giai đoạn 2 của dự án kể trên, ngày 29/10/2003 tại Hà Nội, ADB và Tổng cục Thống kê đã tổ chức "Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện dự án hoàn thiện Hệ thống tài khoản quốc gia ở Việt Nam, TA 3330 - VIE". Tại Hội nghị, tiến sỹ Nguyễn Văn Tiến - Phó Tổng cục trưởng - Tổng cục Thống kê - Giám đốc dự án TA 3330 - VIE đã nhận xét: Với sự giúp đỡ của ADB, Tổng cục Thống kê đã thường xuyên ước tính chỉ tiêu GDP quý (trước đây chỉ tính được theo năm) - đây là căn cứ quan trọng để Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế xã hội ngắn hạn nhằm đưa ra các quyết sách phù hợp điều hành nền kinh tế. Tính đến tháng 9/2003, Tổng cục Thống kê đã công bố dãy số liệu gồm 19 quý của cả nước và gần 30 tỉnh, thành phố tiến hành ước tính chỉ tiêu GDP theo quý cho các tỉnh, thành phố. Một số chỉ tiêu kinh tế tổng hợp của tài khoản quốc gia đã được tính toán phục vụ cho yêu cầu quản lý kinh tế vĩ mô ở cấp tỉnh, thành phố. Tăng cường năng lực của các cục thống kê tỉnh, thành phố trong việc áp dụng Hệ thống tài khoản quốc gia ở Việt Nam. Biên soạn tài khoản quốc gia theo khu vực thể chế. Tăng cường năng lực của các cục thống kê tỉnh, thành phố trong áp dụng Hệ thống tài khoản quốc gia .Tới đây mục tiêu phát triển của thống kê Việt Nam là: tăng cường và hoàn thiện công tác thống kê tài khoản quốc gia, đáp ứng kịp thời và đầy đủ hơn yêu cầu của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng thời đưa công tác thống kê tài khoản quốc gia đạt trình độ tiên tiến của các nước trong khu vực và phù hợp với thông lệ quốc tế. Mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống tài khoản quốc gia theo phương pháp luận của Tổ chức thống kê Liên Hiệp quốc để tính chỉ tiêu GDP. . ở Việt Nam, TA 33 30 - VIE". Tại Hội nghị, tiến sỹ Nguyễn Văn Tiến - Phó Tổng cục trưởng - Tổng cục Thống kê - Giám đốc dự án TA 33 30 - VIE đã nhận. tài khoản quốc gia...Như vậy, việc nâng cao năng lực của hệ thống Thống kê nhà nước và Thống kê Bộ, ngành phục vụ cho biên soạn tài khoản quốc gia trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên lý thống kê - Chương 3, Nguyên lý thống kê - Chương 3, Nguyên lý thống kê - Chương 3

Bình luận về tài liệu nguyen-ly-thong-ke-chuong-3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP