Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện potx

2 903 17
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2014, 21:21

. (este đơn chức) 40 Do ủú, muối 3 2,05 M = = 82 axit trong este là CH COOH 0,025 v rợu 3 2 5 0,94 M = = 37,6 2 rợu trong este là CH OH và C H OH 0,025 hoc thay 2 bc tớnh muối M v rợu M . mụn Húa Thy Ngc Bo ton khi lng trong cỏc bi toỏn hu c Hocmai.vn Ngụi trng chung ca hc trũ Vit Tng ủi t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - BO TON KHI LNG TRONG CC BI TON HU C P N V HNG. 1 2 2 CO H O m - m = 2 gam , gii h phng trỡnh, ta cú: 4 2 2 CO H O m = 6,6 gam hay 0,15 mol và m = 5 gam ha y 0,3 mol , 2 2 H O CO 4 3 3 n = 2n Z là CH O X là CH COOCH Cõu 11: p dng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện potx, Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện potx, Bảo toàn khối lượng trong các bài toán hữu cơ đáp án và hướng dẫn giải bài tập tự luyện potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn