Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty quảng cáo Vietpen

10 99 2
Mộc Gô

Mộc Gô Gửi tin nhắn

Tải lên: 1,995 tài liệu

  • Loading...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2012, 14:54

Báo cáo thực tập: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty quảng cáo Vietpen Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty quảng cáo VietpenI. Khái quát về Công ty TNHH quảng cáo Bút Việt1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Quảng cáo Bút Việt:Công ty TNHH quảng cáo Bút Việt Vietpen Advertising co., LTD. đợc thành lập theo giấy phép đầu t số 053134 ngày 7 tháng 3 năm 1997 . của Uỷ ban Nhà nớc về hợp tác và đầu t < SCCI >.Đây là một trong những Công ty TNHH đợc thành lập sớm nhất tại Việt Nam. Trớc đây, tiền thân của Công ty là một cửa hàng chuyên cung ứng các dịch vụ quảng cáo. Sau đó, cùng phát triển với cơ chế thị trờng, đã thúc đẩy việc thành lập Công ty.Hội đồng Quảng trị gồm 5 ngời, đồng thời cũng là những nhân viên chủ chốt của Công ty. Vì vậy, Công ty dễ dàng xây dựng đợc một không khí gia đình.Mục tiêu của Công ty trong 5 năm tới: Trở thành một trong mời Công ty hàng đầu Việt nam trong lĩnh vực Quảng cáo Trở thành Công ty nội địa có tốc độ tăng trởng và tinh thần tập thể cao nhất. Đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn chất lợng cao. Chuẩn bị đợc cơ sở để Bút Việt trở thành ngôi nhà chung cho toàn bộ nhân viên.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty2.1. Tổ chức sản xuất kinh doanh, cung ứng các dịch vụ quảng cáo và t vấn quảng cáo theo đăng ký kinh doanh và mục đích thành lập Công ty.2.2. Tiến hành tân trang sửa chữa các công trình quảng cáo ngoài trời, phục chế các loại ấn bản, cho thuê các thiết bị phục vụ cho quảng cáo, in ấn .2.3. Thực hiện các nhiệm vụ và nghĩa vụ Nhà nớc giao.2.4. Phân phối theo lao động, không ngừng chăm lo và cải thiện đời sống vật chất tinh thần của cán bộ công nhân viên. Bồi dỡng và nâng cao trình độ văn hoá, KHKT, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên.2.5. Bảo vệ công ty, bảo vệ sản xuất, bảo vệ môi trờng, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn bản sắc dân tộc, tính thuần phong mỹ tục.2.6. Công ty hoạt động theo nguyên tắc hạch toán kinh tế độc lập có t cách pháp nhân đầy đủ, có tài khoản tại ngân hàng, có con dấu riêng để giao dịch theo quy định của Nhà nớc.3. Tổ chức và hoạt động của Công tya. Tổ chức quản lý Tổ chức hình khu tự tháp của Công ty tăng cờng khả năng linh hoạt và phản ứng nhanh, tạo nên sức mạnh của chúng tôi. Cơ cấu đơn giản gồm: Giám đốc điều hành Các trởng bộ phận Nhân viên, cho phép trao đổi thông tin hai chiều rất nhanh chóng.Hội đồng thành viênGiám đốcXưởng đèn Neosign Xưởng sản xuất, sửa chữa, tân trangPhòngKinh doanhP. Tài chính kế toánPhòng thiết kếPhòng kỹ thuậtPhòng hành chínhb. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong Công ty: Chức năng nhiệm vụ của phòng tài chính kế toán:Quản lý toàn vộ tài sản, các loại vốn quỹ của Công ty bảo toàn phát triển và sử dụng có hiệu quả.Tham gia ký kết hợp đồng kinh tế với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nớc và thanh quyết toán hợp đồng với khách hàng.Tham gia kiểm tra xét duyệt các định mức và chi phí SXKD, giá thành sản phẩm công trình, hớng dẫn các đơn vị thực hiện, chế độ hạch toán kế toán, quản lý tài chính, quan hệ với ngân hàng để giải quyết các nhu cầu về vốn cho SXKD.Tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán, thống kê, phân tích hoạt động kinh tế theo pháp lệnh kế toán thống kê, tổng hợp báo cáo kế toán định kỳ và quyết toán cuối năm với Nhà nớc.Làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách theo luật thuế của Nhà nớc.Xét duyệt quyết toán và tham gia quyết định phân phối lợi nhuận của Công ty. Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh:Tham gia xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về sản xuất kỹ thuật, tài chính, cung ứng sản phẩm theo mục tiêu kinh doanh của Công ty.Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc, điều phối hoạt động của các đơn vị, đảm bảo cân đối đồng bộ và có hiệu quả.Xây dựng kế hoạch kinh doanh của Công ty căn cứ vào khả năng và nhu cầu thị trờng.Tham gia xét duyệt hoàn thành kế hoạch cho các đơn vị trực thuộcTiến hành phân tích môi trờng vĩ mô, vi mô, kết hợp điều kiện thích ứng của Công ty để tìm đợc cơ hội hấp dẫn, khai thách triệt để thông tin phục vụ tốt nhát nhu cầu khách hàng.Vừa khai thác các hợp đồng kinh tế, triển khai cho các đơn vị trực thuộc, vừa chỉ đạo điều hành sản xuất, giám sát kỹ thuật sử dụng thiết bị, kỹ thuật xây dựng công trình Chức năng, nhiệm vụ của phòng hành chính:Tổ chức tiếp nhận luân chuyên, quản lý văn th giữa Công ty với cơ quan Nhà nớc, các đối tác kinh doanh, các đơn vị trực thuộc. Thực hiện tốt chế độ bảo mật tài liệu theo quy định của Nhà nớc và của Công ty.Làm đầu mối phối hợp tổng hợp, truyền đạt các chỉ thị, Nghị quyết, các quyết định của Lãnh đạo Công ty đến các phòng ban liên quan. Theo dõi đôn đốc việc thực hiện bảo đảm tiến độ kế hoạch.Thông báo triệu tập các cuộc họp, chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho các cuộc họp, hội thảo . phục vụ cho công tác quản lý kinh doanh của Công ty.Thông báo triệu tập các cuộc họp, chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho các cuộc họp, hội thảo . phục vụ cho công tác quản lý kinh doanh của Công ty.Tham mu cho lãnh đạo trong việc khen thởng, kỷ luật, nâng lơng, đào tạo, giải quyết các chế độ, chính sách đối với cán bộ chức danh theo quy định hớng dẫn thi hành luật lao động, bảo hiểm xã hội, thoả ớc lao động tập thể, hợp đồng lao động trong Công ty, tham mu cho ban giám đốc công tác quy hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dỡng cán bộ, công nhân bậc cao của Công ty. Xây dựng tiêu chuẩn, giao chỉ tiêu và xét duyệt tuyển dụng lao động của các đơn vị thành viên. Xây dựng kế hoạch tiền lơng trình lãnh đạo Công ty duyệt và giao mức tiền lơng cho các đơn vị thành viên. Tham gia quyết toán quỹ l-ơng hàng tháng, các định mức lao động, định mức tiền lơng, cấp bậc công việc, mức phụ cấp trong lơng và thởng thống nhất trong Công ty.Tổ chức các công tác bảo vệ cơ quan, duy trình nội vụ, an ninh trật tự vệ sinh trong Công ty, hớng dẫn kiểm tra quy chế làm việc trong Công ty, phục vụ các nhu cầu về hành chính quản trị đời sống. Chức năng nhiệm vụ phòng thiết kế và phòng kỹ thuật:Triển khai thiết kế, tạo lập sản phẩm theo yêu cầu hợp đồng với chất lợng cao, kịp thời hạn. Kiểm định, kiểm nghiệm và thiết kế sửa chữa công trình.4. Điều kiện kinh doanh của Công tya. Cơ sở vật chất kỹ thuật:- Trụ sở giao dịch: 165/36A Chùa Bộc, Hà nội Toà nhà 5 tầng 250 m2Tầng 1: Phòng Hành ChínhTầng 2: Phòng Giám đốcTầng 3: Phòng Kinh doanhTầng 4: Phòng Thiết kế và kỹ thuậtTầng 5: Giúp việc và nghỉ ngơi- Xởng sản xuất: diện tích 500 m2, máy móc, thiết bị sản xuất .- Xởng in: Hệ thống máy in hiện đại: 25 máy vi tính, 10 máy điện thoại cố định, 1 xe Ford 4 chỗb. Vốn kinh doanh của Công tyVốn pháp định: 1 tỷ đồngVốn điều lệ: 5 tỷ đồngTrong đó: Vốn cố định: 2 tỷ đồngVốn lu động: 3 tỷ đồngCông ty Quảng cáo Bút Việt là một Công ty TNHH do 5 thành viên sáng lập, là những ngời góp vốn vào SXKD. Quá trình hoạt động của Công ty đã bảo toàn và tăng trởng liên tục, do đó nguồn vốn đợc tích luỹ từ việc tiết kiệm trong chi tiêu là rất lớn. Tuy vậy, Công ty cũng không ngừng bổ sung hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh, đòi hỏi Công ty phải khai thác vốn từ nhiều nguồn khác nhau trong đó chủ yếu là vay ngắn hạn và vay dài hạn từ ngân hàng. Vốn của Công ty lớn hay nhỏ là một trong những điều kiện quan trọng nhất để sử dụng các nguồn tiềm năng hiện có trong tơng lai. Ngợc lại, nếu thiếu vốn có thể làm ngừng trệ sản xuất, do đó Công ty cần thiết lập quan hệ mật thiết với ngân hàng và giữ chữ tín với ngân hàng.Để thấy rõ tình hình sử dụng vốn của Công ty ta có thể xem biểu sau: Đơn vị tính: Tỷ đồngChỉ tiêu Thực hiện năm 2000Thực hiện năm 2001So sánh năm 2001/2000Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%)Vốn cố định4,9 44,54 5,7 47,5 0,8Vốn lu động6,1 55,46 6,3 52,5 0,2Tổng số 11( tỷ) 100 12 ( Tỷ) 100 1 tỷ 109,09C. Lao động (cơ cấu lao động) .Toàn bộ có 60 lao động hiện đang làm việc .- Phòng kinh doanh : 1 trởng phòng và 10 nhân viên chuyên săn lùng thông tin, duy trì chăm sóc tận tuỵ khách hàng.Đó là lực lợng có trình độ đại học, trên đại học; với kinh nghiệm rất sâu trong cuộc sống, có chuyên môn trong nghiệp vụ.- Phòng hành chính: 1 trởng phòng và 3 nhân viên.- Phòng thiết kế : 1 trởng phòng và 6 nhân viên thiết kế tạo cua két đáp ứng yêu cầu khách hàng.- Phòng kỹ thuật : 1 trởng phòng và 3 nhân viên chuyên thẩm định và kiểm nghiệm công trình.- Phòng tài chính kế toán: 1 kế toán trởng4 kế toán viên.- Xởng sản xuất : Tổ trởng và khoảng 20 công nhân .- Xởng In ấn: Tổ trởng và khoảng 10 công nhân.II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong một số năm gần đây.A. Đặc điểm của Công ty.1. Đặc điểm về hàng hoá, sản phẩm chủ yếu của Công ty.Từ khi thành lập đến nay Công ty chuyên về cung cấp về mẫu loại hình quảng cáo , trên mọi chất liệu và phơng tiện. sản phẩm của Công ty mang tính sáng tạo cao, phù hợp từng yêu cầu của khách hàng. sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc, tính thuần phong mỹ tục thể hiện đợc nét độc đáo nền văn hoá ph-ơng đông pha lẫn nhng chi tiết đặc sắc cảu phơng tây.Hiện nay Công ty đang cung cấp khoảng 40 chủng loại sản phẩm bao gồm:* Quảng cáo: Thiết kế, gia công, sửa chữa hoàn thiện, các loại hình quảng cáo, kẻ biển hiệu, trên mọi chất liệu phơng tiện * In ấn, ấn phẩm văn phòng, sách báo, truyện, tờ rơi, tờ gấp lịch,lời th , thiếp mời, Cardvisit, giấy mời, thẻ họcviên, bìa hộp, thùng cát ton v.v * Thiết kế - tạo mẫu In .Nhãn mác, bao bì, Logo Công ty .* Cung cấp đền neonigh, theo các kiểu mẫu,theo mọi nhu cầu. Đây hiện là sản phẩm đặc trng của Công ty .* T vấn In, Quảng cáo .Giúp khách hàng lựa chọn lời quảng cáo thực sự hiệu quả .sản phẩm của Công ty nâng cao hình ảnh, uy tín của khách hàng, lột tả đợc nét đặc sắc của đối tợng quảng cáo. Cung cấp sản phẩm có chất lợng tốt, kịp thời, giá cả hợp lý đảm bảo các yếu tố cạnh tranh.Biểu I Tình hình cung ứng sản phẩm . ( Đơn vị tính: Triệu đồng).Chỉ tiêu 1997 1998 1999 2000 2001Quảng cáo 3300 7090 11100 13000 15000In ấn 2130 4300 5310 7080 8110Néonige 800 2300 3200 6090 7000sản phẩm khác 1100 5100 9710 12190 21750Tổng 7330 18790 26440 38360 455602. Đặc điểm về thị trờng kinh doanh của Công ty .a. Khách hàng: kinh doanh ngày càng phát triển, cạnh tranh cũng càng khốc liệt. Các doanh nghiệp lần lợt sử dụng các công cụ cạnh tranh, các biện pháp đẩy mạnh doanh thu , gảim hợp lý chi phí để kinh doanh có hiệu quả. trong đó quảng cáo là một công cụ hết sắc hiệu quả. Nh vậy thị trờng cho quảng cáo rẩtộng lớn khó có thể phân đoạn. Công ty Bu việt với chiến lợc đa dạng hoá kinh doanh , ở nhiều lĩnh và sản phẩm, cung ứng cho nhiều đối tợng khách hàng.Hiện Công ty có một số khách hàng truyền thống :- Cocacola - Bia Carsbeng.- Bia Halida- ARISTON( bình nớc nóng).- Nớc khoáng AB v.v .Ngoài ra Công ty cũng trực tiếp phục vụ các nhu cầu nhỏ lẻ tận dụng những thông tin khai thác đợc, nhằm nâng cao uy tín, giữ mối quan hệ phát triển lâu dài.Thị trờng kinh doanh của Công ty trải dài từ Bắc vào Nam xuyên xuốt các Tỉnh, nơi có nhu cầu quảng cáo.Tuy nhiên nguồn lực của Công ty có hạn. Công ty hết sức cố gắng để thích nghi với thị trờng hiện tại.b. Cạnh tranh:Quảng cáo là một loại hình kinh doanh thu lợi nhuận lớn vì vậy Công ty cũng gặp phải nhuiêù đối thủ cùng ngành cạnh tranh trên những hợp đồng lớn trên cả 3 phơng diện chất lợng, thời gian và giá cả. Hiện có Công ty quảng cáo và Du lịch, Công ty quảng cáo Đất Việt, Công ty quảng cáo Trẻ.v.v . là những đối thủ mà Công ty cần và dang thờng xuyên xem.Ngoài ra có rất nhiều cửa hàng nhỏ lẻ, hoạt động không thuế phân bố ở khắp nơi cũng là bớc cản lớn đối với Công ty khi khai thác tin.Song Công ty hoạt động theo phơng châm chất lợng - thời gian - giá cả hợp lý đã thu hút đợc phần lớn thị trờng, l\uôn duy trì và mở rộng thị phần của mình. Hơn nữa hiện nay đã có luạt quảng cáo, luật thơng mại và một số nghị định, thông t, chỉ dẫn hoạt động trong loại hình kinh doanh này giúp Công ty mạnh dạn, tự tin trong cạnh tranh.2a- Vf thị trờng đầu ra ( khách hàng)Có thể nói đối với bất cứ một Công ty nào trong nền kinh tế thị trờng thì thị trờng dầu ra đóng vai trò quyết định đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dù thị trờng đầu vào có thuận lợi bao nhiêu nhng nếu không tìm đợc khách hàng, thì sẽ không có sản phẩm đầu ra -> không thể phát tỷ. Nhận thức đợc vai trò quan trọng lớn lao của thị trờng đầu ra nên ngay từ khi đi vào hoạt động, ban lãnh đạo Công ty đã có những biện pháp nhằm phát triển đầu ra thông qua việc cung ứng tốt sản phẩm ở 3 khâu cháat lợng, giá cả, cung cấp, các dịch vụ thoả mãn nhu cầu của khách hàng, khách hàng ủa Công ty rất đa dạng gồm nhiều loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp Nhà nớc, Công ty TNHH, doanh nghiệp t nhân, Công ty Cổ phần) các doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoài. hộ kinh doanh cá thể, các tổ chức phi kinh tế.v.v .B- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây:Công ty Vpen ra đời khi nền kinh tế Việt Nam đã chuyển sang kinh tế thị trờng, vì vậy để tồn tại và phát triển đi lên trong điều kiện Công ty phải chịu sức ép cạnh tranh gay gắt từ nhiều ddối thủ cạnh tranh. tuy vậy toàn thể đội ngũ nhân viên của Công ty đã luôn quyết tâm đoàn kết hớng tới mục tiêu chung là thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trờng. Trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, cải thiện đời sống của ngời lao động. Để chứng minh cho những nhận xét trên đây ta có biểu sauChỉ tiêu 1997 1998 1999 2000 2001 ĐVTTổng doanh thu 7330 18790 26440 38360 45500 TrđTổng lợi nhuận 730 1800 2500 2980 3260 TrđNộp ngân sách 233 576 800 953,6 1043 TrđThu nhập BQ/tháng 550 680 820 950 1100 Nghìn đ Những con số thống kê trên đã nói lên thế đi lên không ngừng, sự tăng trởng cao của Công ty TNHH Việt Pen điều này có ý nghãi đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế thị trờng, và trong khi nhiều doanh nghiệp khác không tìm đợc cho mình một lối đi đúng đắn. không chịu nổi sự cạnh tranh gay gắt đã bị phá sản và trở thành gánh nặng cho quốc gia, nhiều ngời lao động mất việc làm.v.v . thì Công ty đã có phơng hớng kinh doanh đúng đắn. Nhờ sự năng động sáng tạo của ban lãnh đạo Công ty cũng nh sự tận tuỵ với công việc của đội ngũ cán bộ công nhân viên mà Công ty đã tạo ra đợc công ăn việc làm, đảm bảo đời sống cho ngời lao động, đáp ứng ngày càn nhiều vào Nhà nớc doanh thu năm sau cao hơn năm trớc, với tốc độ tăng bình quân trong 5 năm 51,92%. [...]... điểm về thị trờng kinh doanh của Công ty .a. Khách hàng: kinh doanh ngày càng phát triển, cạnh tranh cũng càng khốc liệt. Các doanh nghiệp lần lợt sử dụng các công cụ cạnh tranh, các biện pháp đẩy mạnh doanh thu , gảim hợp lý chi phí để kinh doanh có hiệu quả. trong đó quảng cáo là một công cụ hết sắc hiệu quả. Nh vậy thị trờng cho quảng cáo rẩtộng lớn khó có thể phân đoạn. Công ty Bu việt với chiến... tín, giữ mối quan hệ phát triển lâu dài.Thị trờng kinh doanh của Công ty trải dài từ Bắc vào Nam xuyên xuốt các Tỉnh, nơi có nhu cầu quảng cáo. Tuy nhiên nguồn lực của Công ty có hạn. Công ty hết sức cố gắng để thích nghi với thị trờng hiện tại.b. Cạnh tranh: Quảng cáo là một loại hình kinh doanh thu lợi nhuận lớn vì vậy Công ty cũng gặp phải nhuiêù đối thủ cùng ngành cạnh tranh trên những hợp... dạng hoá kinh doanh , ở nhiều lĩnh và sản phẩm, cung ứng cho nhiều đối tợng khách hàng.Hiện Công ty có một số khách hàng truyÒn thèng :- Cocacola - Bia Carsbeng.- Bia Halida- ARISTON( bình nớc nóng).- Nớc khoáng AB v.v Ngoài ra Công ty cũng trực tiếp phục vụ các nhu cầu nhỏ lẻ tận dụng những thông tin khai thác đợc, nhằm nâng cao uy tín, giữ mối quan hệ phát triển lâu dài.Thị trờng kinh doanh. .. một loại hình kinh doanh thu lợi nhuận lớn vì vậy Công ty cũng gặp phải nhuiêù đối thủ cùng ngành cạnh tranh trên những hợp đồng lớn trên cả 3 phơng diện chất lợng, thời gian và giá cả. Hiện có Công ty quảng . Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty quảng cáo VietpenI. Khái quát về Công ty TNHH quảng cáo Bút Việt1. Lịch sử. và giá cả. Hiện có Công ty quảng cáo và Du lịch, Công ty quảng cáo Đất Việt, Công ty quảng cáo Trẻ.v.v... là những đối thủ mà Công ty cần và dang thờng
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty quảng cáo Vietpen, Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty quảng cáo Vietpen, Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty quảng cáo Vietpen

Bình luận về tài liệu mot-so-bien-phap-nang-cao-hieu-qua-kinh-doanh-o-cong-ty-quang-cao-vietpen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP