ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM VÀ NHỮNG HẠN CHẾ TỒN TẠI CỦA CHI NHÁNH ĐIỆN LỰC HÀ NAM.doc

57 339 2
luanvan02

luanvan02 Gửi tin nhắn

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading...
1/57 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2012, 10:05

ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM VÀ NHỮNG HẠN CHẾ TỒN TẠI CỦA CHI NHÁNH ĐIỆN LỰC HÀ NAM Báo cáo tổng hợpMỤC LỤCMỤC LỤC . 1 LỜI MỞ ĐẦU . 1 PHẦN I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH ĐIỆN LỰC HÀ NAM . 2 1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh Điện lực Hà Nam 2 1.1. Tên và địa chỉ công ty 2 1.2. Thời điểm thành lập và các mốc lịch sử quan trọng . 2 1.3. Chức năng, nhiệm vụ, quy mô của Chi nhánh Điện lực Hà Nam 4 1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ 4 1.3.2. Quy mô của công ty . 5 2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty từ 2005-2008 6 2.1. Kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh của công ty 6 2.2. Nguyên nhân . 7 PHẦN II: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TẠI CHI NHÁNH ĐIỆN LỰC HÀ NAM . 9 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh . 9 1.1. Sơ cấp tổ chức và mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty . 9 1.1.1 Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của bộ phận Quản lý . 11 1.1.2. Văn phòng Công ty 13 1.1.3. Nhiệm vụ cơ bản của phòng Kế hoạch. . 14 1.1.4. Nhiệm vụ cơ bản của phòng Tổ chức lao động. 14 1.1.5. Nhiệm vụ cơ bản của phòng Kỹ thuật. 15 1.1.6. Nhiệm vụ cơ bản của phòng Tài chính kế toán. . 16 1.1.7. Nhiệm vụ cơ bản của phòng Vật tư. 17 1.1.8. Nhiệm vụ cơ bản của phòng Bảo vệ quân sự. 18 1.1.9. Nhiệm vụ cơ bản của phòng Quản lý đầu tư xây dựng. . 19 1.1.10. Nhiệm vụ cơ bản của phòng kinh doanh bán điện. 19 SV: Hồ Thị Ngọc Anh Lớp: QTKD tổng hợp 38Báo cáo tổng hợp1.1.11. Nhiệm vụ cơ bản của KTĐN-XNK. 20 1.1.12. Nhiệm vụ cơ bản của phòng Thanh tra. . 21 1.1.13. Nhiệm vụ cơ bản của phòng Quản lý tiếp nhận lưới điện nông thôn. . 21 1.1.14. Nhiệm vụ cơ bản của phòng Kiểm toán nội bộ. 22 1.1.15. Nhiệm vụ cơ bản của phòng Bảo hộ lao động. 22 1.1.16. Nhiệm vụ cơ bản của phòng Quản lý đấu thầu. . 23 1.1.17. Nhiệm vụ cơ bản của phòng Thi đua tuyên truyền. . 23 2. Phương pháp xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của công ty 24 2.1. Phương pháp xây dựng chiến lược của công ty. . 24 2.2. Chiến lược của công ty đến năm 2012 27 3. Phân tích công tác quản trị sản xuất . 28 3.1. Về việc xây dựng kế hoạch sản xuất và điều độ sản xuất. 28 3.1.1. Về kinh doanh điện năng- điện nông thôn 28 3.1.2. Về công tác đầu tư xây dưng 29 3.1.3. Về công tác quản lý, vận hành lưới điện 29 3.1.4 Về công tác kinh doanh viễn thông: . 31 3.2. Công tác điều độ sản xuất 32 3.2.1. Công tác quản lý kỹ thuật lưới điện. 33 3.2.2. Công tác sửa chữa lưới điện. . 33 3.2.3. Công tác điều độ – thông tin hệ thống điện. 33 3.2.4. Công tác khoa học công nghệ – môi trường và máy tính. 34 4. Phân tích tình hình quản trị và phát triển nguồn nhân lực của công ty. . 34 4.1. Cơ cấu và tình hình sử dụng lao động . 34 4.1.1. Công tác tổ chức : . 34 4.1.2. Công tác thực hiện phát triển nguồn nhân lực . 35 4.1.3. Thực trạng về đội ngũ lao động quản lý . 36 SV: Hồ Thị Ngọc Anh Lớp: QTKD tổng hợp 38Báo cáo tổng hợp4.2. Công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực 39 4.2.1. Tuyển dụng lao động 39 4.2.2. Đào tạo nguồn nhân lực 40 4.3. Về công tác chính sách lao động, tiền lương 41 5. Phân tích tình hình quản trị các yếu tố vật chất tại công ty 42 5.1. Tình hình cơ sở hạ tầng và cung ứng nguyên vật liệu 42 5.1.1. Nguồn cung ứng 42 5.1.2. Về cơ sở hạ tầng viễn thông . 44 6. Phân tích tình hình tài chính của công ty 45 6.1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 45 6.1.1 Đánh giá tình hình chung 45 6.1.2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách và phân phối lợi nhuận . 45 6.1.3. Đánh giá tình hình sử dụng quỹ phúc lợi . 46 6.2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của công ty . 46 7. Thực trạng tính chi phí . 47 PHẦN III: ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM VÀ NHỮNG HẠN CHẾ TỒN TẠI CỦA CHI NHÁNH ĐIỆN LỰC HÀ NAM 48 1. Ưu điểm 48 2. Những tồn tại hạn chế 48 PHẦN IV: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ ĐẾN NĂM 2012 50 1. Nhiệm vụ của chi nhánh 50 2. Phương hướng . 51 KẾT LUẬN . 54 SV: Hồ Thị Ngọc Anh Lớp: QTKD tổng hợp 38Báo cáo tổng hợpLỜI MỞ ĐẦUĐiện năng là một loại hàng hoá đặc biệt. Quá trình kinh doanh điện năng bao gồm 3 khâu liên hoàn: Sản xuất - Truyền tải - Phân phối điện năng xảy ra đồng thời (ngay tức khắc), từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ không qua một khâu thương mại trung gian nào. Điện năng được sản xuất ra khi đủ khả năng tiêu thụ vì đặc điểm của hệ thống điện là ở bất kỳ thời điểm nào cũng có sự cân bằng giữa công suất phát ra và công suất tiêu thụ (không để tồn đọng).Thị trường điện lực (TTĐL) được hình thành đầu tiên ở Anh vào thập niên 90 của thế kỷ trước do việc không đảm bảo chất lượng điện năng của ngành điện các nước trên toàn thế giới. Điều kiện hình thành TTĐL không những chỉ phụ thuộc vào chính sách về kinh tế, xã hội của Nhà nước mà còn được quyết định bởi điều kiện kỹ thuật, công nghệ của hệ thống điện. Có nhiều điểm khác nhau về TTĐL tuy nhiên về cơ bản TTĐL là việc hộ tiêu thụ cuối tiêu thụ điện năng từ các nhà máy sản xuất điện thông qua hệ thống truyền tải điện (được xem như độc quyền tự nhiên) hình thành nên thị trường điện bán buôn giữa các nhà máy điện và thị trường điện bán lẻ cho các hộ tiêu thụ điện năng.Ngành điện hiện đang nằm trong xu thế đa dạng hoá các thành phần kinh tế tham gia hoạt động điện lực cùng với nhu cầu về liên kết và hội nhập khu vực. Phương thức quản lý độc quyền nhà nước của hoạt động sản xuất kinh doanh điện hiện nay còn nhiều bất cập. Bên cạnh đó là việc quản lý các vấn đề về tổ chức sản xuất kinh doanh, nhân sự, tài chính, đầu tư về điện lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong đầu tư, phát triển, quản lý và vận hành hệ thống điện, đồng thời xem xét vấn đề giá điện và chất lượng dịch vụ điện cũng như huy động các nguồn tài chính mới cho nhu cầu phát triển điện lực là rất cần thiết và phù hợp với điều kiện phát triển của nền kinh tế thị trường. Đó là những công việc đòi hỏi các nhà quản lý cần phải hoàn thiện và nâng cao chất lượng để đảm bảo việc phục vụ khách hàng trên cả nước cũng như đảm bảo cho công ty được phát triển bền vững, an toàn. Điện lực Hà Nam là một trong những chi nhánh trực thuộc Công ty Điện lực 1- Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đã và đang có những bước hoàn thiện công tác quản lý của mình.SV: Hồ Thị Ngọc Anh Lớp: QTKD tổng hợp 381Báo cáo tổng hợpPHẦN I: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH ĐIỆN LỰC HÀ NAM1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh Điện lực Hà Nam1.1. Tên và địa chỉ công tyTên chi nhánh : Điện lực Hà NamĐịa chỉ chi nhánh : Khu hồ Châu Giang B, đường Trần Phú, phường Quang Trung, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.1.2. Thời điểm thành lập và các mốc lịch sử quan trọngĐiện lực Hà Nam là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam. Công ty được thành lập theo quyết định số 252 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam trên cơ sở chia tách Điện lực Hà Nam từ tháng 4 năm 1997.Là thành viên trực thuộc Công ty Điện lực I- Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Điện lực Hà Nam có tổ chức tiền thân là Điện lực Nam Hà. Nhiệm vụ chủ yếu của đơn vị là kinh doanh mua bán điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam.Công ty là thành viên hạch toán độc lập của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, chịu sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ với Tổng Công ty, có quyền tự chủ trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động tài chính của mình. Công ty có các doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc, hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam.Hoạt động ủy quyền của doanh nghiệp: Công ty Điện lực 1- Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0106.000835. Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp ngày 24 tháng 07 năm 1993. Thay đổi lần thứ 11 ngày 05/07/2007.SV: Hồ Thị Ngọc Anh Lớp: QTKD tổng hợp 382Báo cáo tổng hợpNăm 1997, sau khi tách tỉnh, Điện lực Hà Nam phải đối mặt với một thực trạng là hệ thống lưới điện xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là hệ thống lưới điện nông thôn, không có sự quy hoạch đồng bộ, do cơ chế cũ để lại, nên đã gây không ít khó khăn cho việc quản lý và cung cấp điện cho các khách hàng. Thêm vào đó, các trạm biến áp, trạm phân phối đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn (lưới trung áp nông thôn). Để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển nền kinh tế xã hội của tỉnh, vượt qua khó khăn Điện lực Hà Nam đã không ngừng cố gắng đầu tư, cải tạo mới hệ thống lưới điện, xây dựng thêm các trạm biến áp nhằm ổn định điện lưới, nhất là vào giờ cao điểm. Năm 2002 Điện lực Hà Nam đã tiếp nhận và đầu tư sửa chữa, thay sửa các đường dây, kiểm tra các thiết bị hạ thế và đầu tư mới các thiết bị hạ thế 100%.Năm 1997, Điện lực Hà Nam đạt 101 triệu kWh, 3.400 hộ sử dụng điện. Năm 1998 đạt 126 triệu kWh, 5.800 hộ sử dụng điện. Năm 1999 đạt 200,1 triệu kWh, 6.300 hộ sử dụng điện. Năm 2000 đạt 248,5 triệu kWh, 8.600 hộ sử dụng điện. Năm 2001 đạt 279 triệu kWh, 10.000 hộ sử dụng điện. Năm 2002 đạt 310,597 triệu kWh. Năm 2003 đạt 362 triệu kWh, tỷ lệ tổn thất 6,51%. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2004, Điện lực đạt 185,01 triệu kWh/417 triệu kWh so với kế hoạch cả năm, tỷ lệ tổn thất đạt 7,59%, cả năm phấn đấu đạt 6,3%. Bên cạnh đó, Điện lực Hà Nam đã thực hiện được 11 công trình sửa chữa lớn lưới điện 35 kV, 22 công trình lưới điện 10,6kV, 22 công trình sửa chữa trạm biến áp với tổng giá trị 3,1 tỷ đồng.Từ khi có chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc tiếp nhận lưới điện trung áp nông thôn. Điện lực Hà Nam đầu tư gần chục tỷ đồng để cải tạo nâng cấp lưới điện, kiểm định 26.796 công tơ, 100% xã có giá bán điện bằng giá trần của Nhà nước. Trong năm 2004, công ty chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn của 75 xã trong tỉnh.Năm 2002 tổng sản lượng điện của Điện lực Hà Nam 320 triệu KWh, tăng 300% so với năm 1997, đảm bảo được nguồn cung cấp điện liên tục trên SV: Hồ Thị Ngọc Anh Lớp: QTKD tổng hợp 383Báo cáo tổng hợpđịa bàn toàn tỉnh. Về cơ bản đã giảm giá bán điện cho người nông dân thấp hơn giá trần của Chính phủ quy định, tạo được niềm tin của khách hàng.Năm 2003 được coi là “Năm công nghiệp” của tỉnh, nhằm phục vụ cho dự án phát triển khu công nghiệp và các làng nghề tiểu thủ công nghiệp, Điện lực Hà Nam đã đầu tư xây dựng thêm nguồn và 30 trạm biến áp, tại các vùng nông thôn, cùng với hệ thống lưới điện phục vụ cho khu công nghiệp Đồng Văn. Do làm tốt công tác quản lý, cho nên sang quý I năm 2003, tổn thất điện năng còn 6,17%/7% theo quy định, doanh thu đạt 55.972 triệu đồng, điện thương phẩm đạt 79.769.000KWh/73 triệu theo kế hoạch, đạt 109,27%.Trong suốt thời gian qua, Đảng bộ Điện lực luôn được công nhận là tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tổ chức Công đoàn mạnh, Đoàn Thanh niên được Trung ương Đoàn tặng cờ cơ sở Đoàn vững mạnh trong 5 năm liền và luôn là Đoàn cơ sở mạnh dẫn đầu khối cơ quan Dân - Chính - Đảng ở tỉnh, năm 2007 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, quy mô của Chi nhánh Điện lực Hà Nam1.3.1. Chức năng, nhiệm vụChức năng, nhiệm vụ chính của Công ty Điện lực Hà Nam như sau:-Quản lý vận hành xây dựng, cải tạo, sửa chửa lưới điện; kinh doanh điện năng trong tỉnh Hà Nam; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạc phát triển lưới điện trên địa bàn Hà Nam.-Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế đường dây và trạm biến áp điện đến cấp điện áp 35KV.-Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp đến cấp điện áp 110KV; kinh doanh vật tư thiết bị điện; đại lý bảo hiểm; kinh doanh các dịch vụ; viễn thông công cộng, truyền thông. quảng cáo; đại lý kinh doanh các dịch vụ internet;-Đầu tư xây dựng và kinh doanh mạng truyền hình cápSV: Hồ Thị Ngọc Anh Lớp: QTKD tổng hợp 384Báo cáo tổng hợp1.3.2. Quy mô của công tyCông ty được Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) giao vốn và tài sản của Nhà nước, được huy động các nguồn vốn khác. Công ty có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn được giao và làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước, với Tổng công ty Điện lực Việt Nam theo luật định và theo phân cấp của Tổng công ty. Không ngừng cải tiến, phát triển, đổi mới thiết bị– công nghệ, thực hiện giảm giá thành sản phẩm, giảm tổn thất điện năng.Công ty có tư cách pháp nhân, có con dấu của DNNN, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có quyền tự chủ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động tài chính (theo sự phân cấp của Tổng công ty Điện lực Việt Nam). Các doanh nghiệp trực thuộc hạch toán phụ thuộc trong công ty, có tư cách pháp nhân, hoạt động theo pháp luật và điều lệ của công ty.Điện lực Hà Nam sau hơn 10 năm hình thành và phát triển đã có 20 đơn vị trực thuộc với hơn 500 người lao động. Ngoài việc đảm bảo tốt công ăn việc làm cho người lao động với thu nhập ổn định, giải quyết kịp thời, thỏa đáng các chế độ theo đúng quy định của Nhà nước và thực hiện tốt việc điều dưỡng phục hồi chức năng cho cán bộ, công nhân viên, lãnh đạo đơn vị còn rất chú trọng tới các hoạt động của đoàn thể như Phụ nữ, Thanh niên, Công đoàn .SV: Hồ Thị Ngọc Anh Lớp: QTKD tổng hợp 385Báo cáo tổng hợp2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty từ 2005-20082.1. Kết quả đạt được trong hoạt động kinh doanh của công tyBiểu 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua các năm.Chỉ tiêu ĐV 2005 2006 2007 2008Doanh thu tỷ đồng300,021 306,31 364,261 403,614Điện thương phẩmkwh 362,524 465,07 519,63 569,7Tỷ lệ tổn thất % 6,51 6,43 6,39 5,88Lãnh đạo Điện lực đã quán triệt, chỉ đạo toàn thể Cán bộ công nhân viên phải quyết tâm thực hiện biện pháp hữu hiệu để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh Công ty điện lực 1 giao. Năm 2006, điện thương phẩm đạt 470 kWh, doanh thu đạt 314 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch được giao. Đồng thời thực hiện công tác đầu tư xây dựng và cải tạo lưới điện với khối lượng gồm 52 công trình với tổng giá trị 29,5 tỷ đồng. Năm 2007, điện thương phẩm của đơn vị đạt 519 kWh, tăng 10,5% so với năm 2006; doanh thu đạt 364 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2006. Kết quả 2008 Điện lực Hà Nam đã hoàn thành vượt mức kế hoạch Công ty điện lực 1 giao, về thương phẩm tăng trưởng so với kế hoạch 0,4%, so với năm 2007 là 9,6%, tỷ lệ tổn thất so với kế hoạch giảm 0,12%, so với năm 2007 giảm 0,51%, giá bán bình quân so với kế hoạch tăng 0,47đ/kwh, so với năm 2007 tăng 7.5đ/kwhRiêng công tác đầu tư xây dựng và cải tạo lưới điện đã thực hiện được 55 công trình với tổng giá trị là 31 tỷ đồng. Nhất là những công trình trên được hoàn thành và khai thác có hiệu quả, người tiêu dùng có được nguồn cung cấp điện ổn định với chất lượng phục vụ tốtCông ty được chủ động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh tế đạt được trong các hoạt động sản xuất SV: Hồ Thị Ngọc Anh Lớp: QTKD tổng hợp 386Báo cáo tổng hợpkinh doanh đó. Nhận thức được vấn đề nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh là vấn đề sống còn của công ty, lãnh đạo công ty đã tập trung nguồn lực về vật chất cũng như trí tuệ dể phát triển sản xuất, cũng như tìm mọi biện pháp để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh điện năng.Những chỉ tiêu về kết quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong biểu 1 đã thể hiện rất rõ xu hướng phát triển kinh doanh cũng như xu hướng hiệu quả kinh doanh ngày càng tăng của doanh nghiệp. Tất cả các chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh đạt được năm sau đều cao hơn năm trước. 2.2. Nguyên nhânĐạt được những thành tích trên là do một số nguyên nhân chủ yếu sau:-Công ty đã được chủ động trong toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình nên công ty đã tổ chức lại mô hình sản xuất: thành lập các tổ quản lý điện tổng hợp tại tất cả các phường trong toàn tỉnh; tổ tổng hợp chịu trách nhiệm toàn bộ các khâu trong dây chuyền sản xuất kinh doanh điện năng trong phạm vi địa bàn phường, xã mà họ quản lý gồm: vận hành lưới điện, sửa chữa lưới điện, kinh doanh điện năng (như phát triển khách hàng, quản lý khách hàng, thu tiền điện từ khách hàng, …); đề ra các quy định phân phối lợi nhuận gắn lợi ích của người lao động với hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị mà họ làm việc. Nhờ tổ chức lại mô hình sản xuất như trên nên việc cấp điện cho khách hàng được cải thiện nhiều, thời gian sửa chữa sự cố điện đuợc rút ngắn lại, phát triển thêm được khách hàng, quản lý khách hàng chặt chẽ hơn, tỷ lệ tổn thất điện năng ngày càng giảm, năng suất lao động ngày càng tăng (số lao động không tăng nhiều mà sản lượng điện bán cho khách hàng lại tăng nhiều), thu nhập của người lao động ngày càng cao … -Xác định đúng yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu quả kinh doanh điện năng là tỷ lệ thất thoát điện năng trong quá trình kinh doanh (tỷ lệ tổn SV: Hồ Thị Ngọc Anh Lớp: QTKD tổng hợp 387[...]... QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH ĐIỆN LỰC HÀ NAM 2 1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh Điện lực Hà Nam 2 1.1. Tên và địa chỉ công ty 2 1.2. Thời điểm thành lập và các mốc lịch sử quan trọng 2 1.3. Chức năng, nhiệm vụ, quy mô của Chi nhánh Điện lực Hà Nam 4 1.3.1. Chức năng, nhiệm vụ 4 1.3.2. Quy mô của cơng ty 5 2. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty từ 2005-2008... chính của công ty 45 6.1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 45 6.1.1 Đánh giá tình hình chung 45 6.1.2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách và phân phối lợi nhuận 45 6.1.3. Đánh giá tình hình sử dụng quỹ phúc lợi 46 6.2. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của cơng ty 46 7. Thực trạng tính chi phí 47 PHẦN III: ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM VÀ NHỮNG HẠN CHẾ TỒN TẠI CỦA CHI NHÁNH ĐIỆN LỰC HÀ NAM... hợpPHẦN II: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TẠI CHI NHÁNH ĐIỆN LỰC HÀ NAM1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh 1.1. Sơ cấp tổ chức và mơ hình tổ chức bộ máy quản lý của công tyTheo Quyết định số 181 ĐVN /HĐQL ngày 24/3/1995 của Hội đồng quản lý Tổng công ty Điện lực Việt Nam, sau khi chuyển sang mô hình mới, cơng ty Điện lực Hà Nam có mơ hình tổ chức quản lý sau:* Ban Giám đốc: - Giám đốc:... khác. Đầu tư chế tạo các thiết bị thủy lực và các cấu kiện của các Nhà máy thủy điện , nhiệt điện được chế tạo trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và một phần xuất khẩu. Trên cơ sở đó, định hướng phát triển của Công ty CKĐL Điện lực đề ra các nhiệm vụ chủ yếu và kế hoạch phát triển đến năm 2012 nằm trong tổng thể phát triển của Điện lực Hà Nam là: Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng truyền... ty; Quản lý hệ thống đo đếm điện năng đầu nguồn giữa Công ty với các Điện lực, tính tốn phân tích chi phí điện năng truyền tải tồn Cơng ty hàng tháng, q, năm; Tổng hợp và quản lý tốt quỹ tiền điện (bao gồm phát sinh, số thu và dự nợ tiền điện) ; Trực tiếp thu tiền điện của khách hàng Công ty cấp nước và Công ty Chi u sáng công cộng đạt yêu cầu; Tổng hợp, phân tích đánh giá tình SV: Hồ Thị Ngọc Anh... ra và công suất tiêu thụ (không để tồn đọng).Thị trường điện lực (TTĐL) được hình thành đầu tiên ở Anh vào thập niên 90 của thế kỷ trước do việc không đảm bảo chất lượng điện năng của ngành điện các nước trên toàn thế giới. Điều kiện hình thành TTĐL khơng những chỉ phụ thuộc vào chính sách về kinh tế, xã hội của Nhà nước mà còn được quyết định bởi điều kiện kỹ thuật, cơng nghệ của hệ thống điện. ... kinh doanh của công ty 6 2.2. Nguyên nhân 7 PHẦN II: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TẠI CHI NHÁNH ĐIỆN LỰC HÀ NAM 9 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh 9 1.1. Sơ cấp tổ chức và mô hình tổ chức bộ máy quản lý của cơng ty 9 1.1.1 Chức năng, nhiệm vụ cơ bản của bộ phận Quản lý 11 1.1.2. Văn phịng Cơng ty 13 1.1.3. Nhiệm vụ cơ bản của phòng Kế hoạch. 14 1.1.4. Nhiệm vụ cơ bản của phòng... đơn vị trực thuộc Điện lực, trình PC1 duyệt+ Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, việc lưu trữ hồ sơ tài liệu tại các đơn vị trực thuộc+ Hoàn thành thủ tịch cho 04 CNV nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ theo quy định 306 của EVN+ Xây dựng phương án tổ chức hoạt động, thành lập phịng Giám sát. kiểm tra cơng tác mua bán điện của Điện lực và thành lập phân xưởng... vùng sâu, vùng xa và hải đảo.Đối với Tổng cơng ty Điện lực Việt Nam nói chung và của cơng ty Điện lực Hà Nam nói riêng đã được Tổng công ty định hướng: " Tập trung phát triển cơ khí Điện lực và chế tạo thiết bị viễn thông, tiến tới nghiên cứu chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn Quốc tế. Phấn đấu đến năm 2012 hồn tồn tự chủ về thiết bị điện có thể đáp ứng nhu cầu máy biến áp 220KV và các thiết bị... cơng trình sửa chữa lớn lưới điện 35 kV, 22 cơng trình lưới điện 10,6kV, 22 cơng trình sửa chữa trạm biến áp với tổng giá trị 3,1 tỷ đồng.Từ khi có chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc tiếp nhận lưới điện trung áp nông thôn. Điện lực Hà Nam đầu tư gần chục tỷ đồng để cải tạo nâng cấp lưới điện, kiểm định 26.796 cơng tơ, 100% xã có giá bán điện bằng giá trần của Nhà nước. Trong năm 2004, cơng . NAM1 . Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh Điện lực Hà Nam1 .1. Tên và địa chỉ công tyTên chi nhánh : Điện lực Hà Nam ịa chỉ chi nhánh : Khu hồ Châu. ......................................................................... 47 PHẦN III: ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM VÀ NHỮNG HẠN CHẾ TỒN TẠI CỦA CHI NHÁNH ĐIỆN LỰC HÀ NAM
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM VÀ NHỮNG HẠN CHẾ TỒN TẠI CỦA CHI NHÁNH ĐIỆN LỰC HÀ NAM.doc, ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM VÀ NHỮNG HẠN CHẾ TỒN TẠI CỦA CHI NHÁNH ĐIỆN LỰC HÀ NAM.doc, ĐÁNH GIÁ ƯU ĐIỂM VÀ NHỮNG HẠN CHẾ TỒN TẠI CỦA CHI NHÁNH ĐIỆN LỰC HÀ NAM.doc

Bình luận về tài liệu danh-gia-uu-diem-va-nhung-han-che-ton-tai-cua-chi-nhanh-dien-luc-ha-nam-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP