tiểu luận đánh giá mức độ nhận diện thương hiệu mạng di động beeline của sinh viên trường đại học kinh tế - huế

44 793 1
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2014, 20:02

1 Tiểu luận ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU MẠNG DI ĐỘNG BEELINE CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - HUẾ 2MỤC LỤC Phần I: Đặt vấn đề 1 1.1 Lí do chọn đề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu: 2 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2 1.4. Phương pháp nghiên cứu 3 1.5. Đóng góp của đề tài 3 Phần II.Nội dung nghiên cứu 4 Chương 1: Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu 4 1. Cơ sở lí luận 4 1.1 Khái niệm thương hiệu 4 1.2 Tài sản thương hiệu 4 1.3 Nhận biết thương hiệu 5 1.4 Vai trò của thương hiệu trong kinh doanh 5 2. Cơ sở thực tiễn 7 2.1 Tình hình mạng di động trên thị trường Việt Nam 7 2.2 Tổng quan về môi trường kinh doanh mạng di động ở tỉnh Thừa Thiên Huế 11 Chương 2: Đánh giá sự nhận biết của khách hàng đối với thương hiệu Beeline 13 2.1 Tổng quan về nhà cung cấp mạng Beeline 13 2.1.1 Mạng Beeline quốc tế 13 2.1.2 Thành lập Beeline Việt Nam 13 32.2 Tình hình xây dựng thương hiệu của công ty 15 2.2.1Các hoạt động xúc tiến quảng bá của Beeline 17 Chương 3: Đánh giá sự nhận biết của khách hàng đối với thương hiệu Beeline 20 3.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 20 3.2 Kiểm định độ tin cậy của thang đo 20 3.3 Tình hình sử dụng di động của khách hàng 21 3.3.1 Phân tích thống kê nhà mạng sinh viên đang sử dụng 21 3.3.2 Phân tích thống kê mô tả cho biến thời gian sử dụng 22 3.3.3 Kiểm định mối quan hệ giữa nhà mạng được nhận biết đầu tiên và nhà mạngsinh viên đang sử dụng 23 3.3.4 Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà mạng của sinh viên 25 3.4 Sự nhận biết của khách hàng đối với thương hiệu mạng di động Beeline 27 3.4.1 Nhận biết không trợ giúp không trợ giúp 27 3.4.2 Hình ảnh liên tưởng đến thương hiệu Beeline 28 3.4.3 Kênh thông tin giúp khách hàng nhận biết 28 3.4.4 Mức độ nhận biết của sinh viên đối với các yếu tố nhận diện của Beeline 29 3.4.4.1 Sự nhận biết của khách hàng đối với màu sắc, slogan, gói cước và đầu số của Beeline 29 3.4.4.2 Đặc điểm nhận diện của Beeline khiến sinh viên ấn tượng nhất 31 3.4.5 Đánh giá mức độ quen thuộc của sinh viên đối với các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện thương hiệu Beeline 33 43.5 Mối quan hệ giữa việc hài lòng và hành vi chuyển đổi sang nhà mạng khác trong tương lai 34 Chương 4 : Hạn chế và giải pháp 36 4.1 Hạn chế 36 4.2 Giải pháp 38 Phần III: Kết luận 5ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU MẠNG DI ĐỘNG BEELINE CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - HUẾ Phần I: Đặt vấn đề 1.1 Lí do chọn đề tài Trong những năm gần đây, cuộc sống của con người ngày càng được nâng cao và dễ dàng tiếp cận với nhiều công nghệluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Công Nghệ hiện đại, tiên tiến. Trên thực tế những công nghệ đó mang đến rất nhiều lợi ích cho con người trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Một vấn đề quan trọng trong những lĩnh vực đó là việc liên lạc giữa con người với nhau, ngày nay việc sở hữu một chiếc điện thoại di động không còn là một việc quá khó khăn đối với mọi người. Hầu hết ai cũng có thể mua cho mình một chiếc di động, nhưng vấn đề sử dụng mạng di động nào cho phù hợp luôn được mọi người quan tâm. Nắm bắt được thị hiếu đó, các nhà cung cấp dịch vụ mạng di động xuất hiện ngày càng nhiều và song song với việc cải tiến chất lượng, công nghệ nhằm thu hút khách hàng, tạo nên sự cạnh tranh gay gắt trong thị trường cung cấp mạng di động trong nước. Bên cạnh những nhà cung cấp dịch vụ mạng di động trong nước đã xuất hiện sớm như: Mobifone, Vinaphone, Viettel, SFone… thì mới đây, lần đầu tiên một nhà cung cấp dịch vụ mạng di động của nước ngoài đã đầu tư luận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Đầu tư vào Việt Nam Thư Viện Điện Tử Trực Tuyến Việt Nam, đómạng di động Beeline. Mạng di động Beeline chỉ xuất hiện ở thị trường Việt Nam được bốn tháng nhưng trong tháng một vừa qua, Beeline đã vinh dự nhận giải thưởngĐộ nhận diện thương hiệu xuất sắc nhất ” và “ Quảng cáo ngoài trời xuất sắc nhất ” do Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức và bình chọn. Những thành quả trên cho thấy mạng di động Beeline rất quan tâm đến thương hiệu của mình nhằm tăng tính cạnh canh trong thị trường di động hiện nay bằng nhiều chương trình quảng cáo, khuyến mãi. Thiết nghĩ, trong thời gian sắp tới, mạng di động Beeline cần nâng cao thương hiệu của mình hơn nữa tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là đối tượng sinh viên, Chính vì thế, muốn tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao thương hiệu của mình, Beeline cần có thêm nhiều thông tin của sinh viên , đặc biệt là sinh viên ĐH Kinh Tế Huế đối với mạng di động Beeline Chính vì lý do trên, tôi chọn đề tài “Đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu mạng di động Beeline của sinh viên trường ĐH Kinh Tế Huế”. 61.2. Mục tiêu nghiên cứu:  Câu hỏi nghiên cứu:  Mức đô nhận biết thương hiệu Beeline như thế nào?  Các yếu tố: giá cước, khuyến mãi, chất lượng cuộc gọi…ảnh hưởng như thế nào đến việc lựa chọn nhà mạng của sinh viên?  Mục tiêu nghiên cứu:  Hệ thống hóa các vấn đề lí luận và thực tiễn về sự nhận biết của khách hàng đối với một thương hiệu.  Đánh giá các cấp độ nhận biết của khách hàng đối với mạng di động Beeline.  Ảnh hưởng của các yếu tố đến việc lựa chọn nhà mạng của sinh viên.  Đề xuất một số giải pháp để nâng cao khả năng nhận diện của giới trẻ nói chung và sinh viên nói riêng đối với thương hiệu Beeline.  Thực hành kỹ năng thực hiện đề tài nghiên cứu và phương pháp làm bài tập nhóm. 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu là thương hiệu Mạng di động Beeline của Công ty Viễn thông Toàn cầu (Gtel) Đối tượng điều tra của đề tài được giới hạn trong phạm vi là sinh viên của trường ĐH Kinh Tế Huế, không phân biệt đã sử dụng hay chưa sử dụng mạng di động Beeline Phạm vi nội dung: Tập trung chủ yếu nghiên cứu đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu của khách hàng là sinh viên ĐH Kinh Tế Huế đối với sản phẩm là mạng di động Beeline Phạm vi thời gian: đề tài nghiên cứu trong 3 tháng, 2/2011-5/2011. 71.4. Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp thu thập dữ liệu Số liệu thứ cấp: Thu thập các thông tin liên quan đến nhà mạng Beeline thông qua Internet và sách báo Số liệu sơ cấp: phương pháp điều tra phỏng vấn cá nhân bằng bảng hỏi + Quy trình chọn mẫu điều tra: Kỹ thuật chọn mẫu, để đảm bảo không trùng lặp khi điều tra, nhóm tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên 170 mẫu từ tổng thể để điều tra.  Số phiếu phát ra:170  Số phiếu thu về:160  Số phiếu hợp lệ:145 + Phương pháp phân tích dữ liệu: Tiến hành điều tra thử 30 mẫu tiến hành kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach- Alpha. Phân tích thông kê mô tả cho một biến định tính: sử dụng bảng tần số và đồ thị. Để kiểm định mức độ nhận biết thương hiệu Beeline với Test- Value= 3.5 sử dụng kiểm định One Sample T-Test với độ tin cậy 95%. Sử dụng thống kê mô tả thể hiện mức độ nhận biết thương hiệu Beeline của sinh viên Kinh Tế Huế. 1.5. Đóng góp của đề tài Thông qua khảo sát khách hàng là sinh viên, hy vọng đề tài nghiên cứu sẽ đánh giá một cách toàn diện những ưu điểm, nhược điểm, những vấn đề tồn tại trong các chính sách thương hiệu áp dụng cho sản phẩm Beeline trong thời gian qua, để từ đó đề xuất những biện pháp thiết thực, hữu ích giúp công ty hoàn thiện chính sách trước mắt là nâng cao mức đọ nhận biết của khách hàng đối với sản phẩm, từ đó tạo tiền đề để phat triển thương hiệu Beelne nói riêng va thương hiệu của cả công ty nói chung nhằm nâng cao doanh số, mở rộng thị phần. 8Phần II.Nội dung nghiên cứu Chương 1: Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu 1. Cơ sở lí luận 1.1 Khái niệm thương hiệu  Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ “ Thương hiệu(brand) là một cái tên, từ ngữ, ký hiệu, biểu tượng hoặc hình vẽ, kiểu thiết kế,…hoặc tập hợp của các yếu tố trên nhằm xác định và phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một người bán hoặc nhóm người bán với hàng hóa và dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh”  Amber& Styler: “Thương hiệu (brand) là một tập các thuộc tính cung cấp cho khách hàng mục tiêu các giá trị mà họ đòi hỏi”. Sản phẩm chỉ là một thành phần của thương hiệu, chủ yếu cung cấp lợi ích chức năng cho khách hàng, các yếu tố khác của marketing mix cũng chỉ là các thành phần của một thương hiệu  Philip Kotler: “Thương hiệu (brand) là sản phẩm, dịch vụ được thêm vào các yếu tố để khác biệt hóa với sản phẩm dịch vụ khác cũng được thiết kế để thỏa mãn cùng nhu cầu. Sự khác biệt này có thể là về mặt chức năng, các yếu tố hữu hình của sản phẩm. Chúng cũng có thể là những yếu tố mang tính biểu tượng, cảm xúc, hoặc vô hình mà thương hiệu thể hiện ra. 1.2 Tài sản thương hiệu  Philip Kotler: “Tài sản thương hiệugiá trị gia tăng thêm vào sản phẩm dịch vụ. Giá trị này thể hiện qua cách khách hàng suy nghĩ, cảm nhận, hành động có tính chất tích cực đối với thương hiệu và qua khả năng định giá cao, giành thị phần, và khả năng sinh lời mà thương hiệu có thể mang lại cho doanh nghiệp”.  David Aaker: Tài sản thương hiệu là một tập hợp các tài sản vô hình gắn liền với tên và biểu tượng của một thương hiệu, nó góp phần làm tăng thêm hoặc giảm đi giá trị của một sản phẩm hoặc dịch vụ đối với công ty và khách hàng của công ty. 91.3 Nhận biết thương hiệu Nhận biết thương hiệu là giai đoạn đầu tiên trong tiến trình tiến trình mua sắm và là một tiêu chí quan trọng để đo lường sức mạnh của thương hiệu. Một thương hiệu càng nổi tiếng thì càng dễ dàng được khách hàng lựa chọn. Tuy vậy, việc quảng bá thương hiệu cũng rất tốn kém nên việc hiểu rõ được mức độ ảnh hưởng của sự nhận biết đến tiến trình lựa chọn sản phẩm sẽ giúp cho các doanh nghiệp có được các thức xây dựng thương hiệu đạt hiệu quả cao với một chi phí hợp lý hơn. Sự nhận biết thương hiệu được tạo ra từ các chương trình truyền thông như quảng cáo, quan hệ cộng đồng, khuyến mãi, bán hàng cá nhân hay tại nơi trưng bày sản phẩm. Mức độ nhận biết thương hiệu có thể chia ra làm 3 cấp độ khác nhau. Cấp độ cao nhất chính là thương hiệu được nhận biết đầu tiên. Cấp độ kế tiếp là không nhắc mà nhớ. Cấp độ thấp nhất là nhắc để nhớ 1.4 Vai trò của thương hiệu trong kinh doanh Ngày nay chúng ta nghe nói đến thương hiệu và việc xây dựng thương hiệu nhiều đến mức nó trở thành ngôn ngữ thời thượng nhất trong kinh doanh. Tuy nhiên, hiểu được thực chất thương hiệu có vai trò như thế nào đối với kinh doanh trên thực tế không có mấy người. Đối với các doanh nghiệp, việc sở hữu một thương hiệu mạnh có giá trị rất lớn. Một thương hiệu giữ đúng cam kết của mình sẽ thu hút được nhiều khách hàng trung thành và các nhà sở hữu sẽ có thể dễ dàng tiên đoán được mức lợi nhuận thu được, từ đó họ có thể vững tâm hoạch định và quản lý sự phát triển kinh doanh. Chính nhờ khả năng đảm bảo thu nhập, thương hiệu có thể đựơc xếp vào hàng ngũ những tài sản có giá trị cùng với các loại tài sản khác như nhà máy, trang thiết bị, tiền, vốn đầu tư, v.v. Giá trị tài sản của thương hiệu ngày nay không những được những nhà sở hữu biết đến mà ngay cả những nhà đầu tư cũng nắm được. Thương hiệu có thể giúp tạo ra được thu nhập cao và từ đó trực tiếp ảnh hưởng đến thành tích tổng thể và giá cổ phần . Không có gì đáng ngạc nhiên khi phần lớn các cuộc sáp nhập trong vòng 20 năm qua đều có liên quan đến sở hữu thương hiệu. Mức độ bền vững của thương hiệu, khả năng mang lại lợi nhuận (khác với các tài sản khoa học kỹ thuật ngắn hạn khác như phát minh sáng chế) và sức thu hút rộng rãi đã biến thương hiệu 10 thành những tài sản được nhiều người khao khát. Công cuộc toàn cầu hoá thương mại đã góp phần đẩy mạnh và củng cố nhiều ngành công nghiệp. Một ví dụ điển hình là việc thu mua Bestfoods với giá $21 tỉ của Uniliver. Bestfoods sở hữu rất nhiều thương hiệu thực phẩm nổi tiếng, trong đó có hạt nêm Knorr và sốt mayonnaise Hellmann. Các thương hiệu này có tiềm năng rất cao và chỉ có thể được khai thác tốt bởi các công ty tầm cỡ như Uniliver chứ không phải một công ty lớn nhưng lạI thiếu thốn về nguồn lực như Bestfoods. Như vậy, vai trò của thương hiệu trong kinh doanh có thể được hiểu như sau: Thứ nhất, xây dựng một thương hiệu mạnh mang đến cho doanh nghiệp lợi thế rất to lớn, không chỉ vì nó tạo ra hình ảnh của sản phẩm và doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo uy tín cho sản phẩm, thúc đẩy việc tiêu thụ hàng hoá và là vũ khí sắc bén trong cạnh tranh. Thứ hai, với một thương hiệu mạnh, người tiêu dùng sẽ có niềm tin với sản phẩm của doanh nghiệp, sẽ yên tâm và tự hào khi sử dụng sản phẩm, trung thành với sản phẩm và vì vậy tính ổn định về lượng khách hàng hiện tại là rất cao. Hơn nữa, thương hiệu mạnh cũng có sức hút rất lớn với thị trường mới, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc mở rộng thị trường và thu hút khách hàng tiềm năng, thậm chí còn thu hút cả khách hàng của các doanh nghiệp là đối thủ cạnh tranh. Điều này đặc biệt có lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thương hiệu giúp các doanh nghiệp này giải được bài toán hóc búa về thâm nhập, chiếm lĩnh và mở rộng thị trường. Thứ ba, với một thương hiệu mạnh, doanh nghiệp sẽ có được thế đứng vững chắc trong các cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường về giá, phân phối sản phẩm, thu hút vốn đầu tư, thu hút nhân tài… Một trong những khó khăn hiện nay của các doanh nghiệp nhỏ và vừa là vốn thì thương hiệu chính là một cứu cánh của họ trong việc thu hút đầu tư từ bên ngoài. Điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ rất ít nhà đầu tư dám liều lĩnh và mạo hiểm với đồng vốn của mình khi quyết định đầu tư vào một doanh nghiệp chưa có thương hiệu. Vì rõ ràng là việc đầu tư vào một doanh nghiệp chưa có tên tuổi, chỗ đứng trên thị trường sẽ có xác suất rủi ro rất cao. Ngoài ra, nhãn hiệu thương mại của doanh nghiệp khi đã thực hiện đăng ký sẽ được đặt dưới sự bảo hộ của pháp luật chống lại những tranh chấp thương mại do các đối thủ cạnh tranh làm hàng “nhái”, hàng giả. [...]... : - An toàn về tính mạng và tài sản của người dân sống quanh khu vực trạm BTS - Bảo đảm mỹ quan đô thị - Mỗi trạm BTS phải dùng chung tối thiểu cho 03 nhà mạng di động - Tăng chất lượng phủ sóng di động cho người tiêu dùng 16 Chương 2: Đánh giá sự nhận biết của khách hàng đối với thương hiệu Beeline 2.1 Tổng quan về nhà cung cấp mạng Beeline 2.1.1 Mạng Beeline quốc tế VimpelCom - chủ sở hữu nhà mạng. .. này cũng rất dễ hiểusinh viên là thế hệ trẻ năng động, dễ 32 tiếp nhận thông tin và hầu như các kênh thông tin đều không vắng mặt những người sinh viên Cho nên khi Beeline đầu tư quảng cáo trên các kênh thông tin thì sinh viên có thể nhận biết được và nhớ rõ về thương hiệu này 3.4.4 Mức độ nhận biết của sinh viên đối với các yếu tố nhận di n của Beeline 3.4.4.1 Sự nhận biết của khách hàng đối với... tức là 40% , Qua đó cho thấy sinh viên nhận di n thương hiệu Beeline qua đầu số khá tốt do đầu số vàng 099 là đầu số đẹp nhất trong các đầu số 09,đấu số 0199 là đầu số đâu tiên của Beeline nó khác lạ so với đầu số của những nhà mạng khác bắt đầu bằng 09,012,016… 3.4.4.2 Đặc điểm nhận di n của Beeline khiến sinh viên ấn tượng nhất Bảng 9: Các đặc điểm nhận di n Đặc điểm nhận di n ấn tượng nhất Không tham... của nhân viên tạo nên màu đặc trưng màu của Beeline Bên cạnh đó cũng một số ít khác có câu trả lời về màu sắc nhận di n thương hiệu Beeline là màu xanh (3,45%) vàng _nâu (6,9%) và có 16,6 % không có câu trả lời Có thể là bởi do màu vàng _ đen chưa thực sự gây ấn tượng với họ để nhận di n thương hiệu Beeline cũng có thể là họ chưa tiếp cận được với các yếu tố trong hệt hông nhận di n thương hiệu Beeline. .. dụng mạng di động sinh viên đã có sự cân nhắc lựa chọn giữa các nhà mạng nên khi lựa chọn 1 mạng di động nào đó thì đã vô hình dung in vào tâm trí của mình và hằng ngày trong quá trình sử dụng sinh viên sẽ thường xuyên tiếp nhận các thông tin liên quan đến nhà mạng như: tên nhà mạng hiển thị trên điện thoại di động, tin nhắn của tổng đài, các dịch vụ đi kèm…chính điều này đã củng cố thêm vị trí số 1 của. .. câu slogan của Beeline hoặc họ không có câu trả lời (16,6%) có thể do câu slogan của thương hiệu đối với họ chưa thức sự gây ấn tượng, chưa thực sự đọc đáo hay là do họ chưa tiếp cận được với hệ thông nhận di n thương hiệu Beeline với tỉ lệ này Beeline cũng cần quan tâm hơn đén công việc quãng bá một cách toàn di n hơn các yếu tố trong hệ thống nhận di n thương hiệu của mình để nâng cao hiệu quả truyền... xuất hiện của Beeline là một thương hiệu mạng viễn thông di động lớn hoạt động mạnh tại các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Âu và Trung Á đã gây “sốt” đối với thị trường và cộng đồng trong những tháng vừa qua Chỉ sau hơn 1 tháng gia nhập thị trường, Beeline đã kịp “khuấy động thị trường viễn thông và gây chú ý trong giới marketing, nhanh chóng có được sự nhận biết cao (78% độ nhận biết thương hiệu – CBI)... các dịch vụ gia tăng và nâng cấp chất lượng mạng lưới Ngay cả đại di n của mạng di động có thâm niên phát triển lâu nhất trên thị trường là MobiFone cũng đồng quan điểm trên Theo ông Nguyễn Đình Chiến, Phó giám đốc kinh doanh của MobiFone, giá cước dịch vụ di động hiện đã tiệm cận giá thành, chỉ có giảm nữa nếu doanh nghiệp có khả năng quản trị kinh doanh hiệu quả hơn Và giờ, việc MobiFone tập trung... này có thể lí giải là do 2 nhà mạng này là những nhà mạng lớn, có uy tín và là người tiên phong trong lĩnh vực viễn thông của Việt Nam nên từ lâu đã đi vào tâm trí của khá nhiều người 28 3.3.4 Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhà mạng của sinh viên Bảng 6: Kết qủa đánh giá của sinh viên về mức độ quang trọng của các yếu tố khi lựa chọn nhà mạng: Tiêu chí 1 Giá cước rẻ 2 Chương trình khuyến... môi trường kinh doanh mạng di động ở tỉnh Thừa Thiên Huế Trên địa bàn Thừa Thiên Huế hiện nay có 7 đơn vị chủ quản mạng thông tin di động triển khai phát triển hạ tầng trạm BTS, bao gồm: Vinaphone (VNPT), MobiFone (VNPT), Viettel, EVN-Telecom, SFone, Vietnamobile (HanoiTelecom), GTel – Beeline (Toàn Cầu) Tổng số thuê bao của tất cả các mạng di động là 163.240 máy (chiếm 59% máy điện thoại), đạt mật độ . 1 Tiểu luận ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẬN DI N THƯƠNG HIỆU MẠNG DI ĐỘNG BEELINE CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - HUẾ 2 MỤC LỤC Phần I: Đặt vấn đề 1. dụng mạng di động Beeline Phạm vi nội dung: Tập trung chủ yếu nghiên cứu đánh giá mức độ nhận biết thương hiệu của khách hàng là sinh viên ĐH Kinh Tế Huế đối với sản phẩm là mạng di động Beeline. hiệu của mình, Beeline cần có thêm nhiều thông tin của sinh viên , đặc biệt là sinh viên ĐH Kinh Tế Huế đối với mạng di động Beeline Chính vì lý do trên, tôi chọn đề tài Đánh giá mức độ nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận đánh giá mức độ nhận diện thương hiệu mạng di động beeline của sinh viên trường đại học kinh tế - huế, tiểu luận đánh giá mức độ nhận diện thương hiệu mạng di động beeline của sinh viên trường đại học kinh tế - huế, tiểu luận đánh giá mức độ nhận diện thương hiệu mạng di động beeline của sinh viên trường đại học kinh tế - huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn