Soạn bài Câu trần thuật đơn không có từ LÀ - văn mẫu

4 2,769 4

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2014, 17:40

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là a) Tìm chủ ngữ, vị ngữ của các câu sau: (1) Phú ông mừng lắm. (Sọ Dừa) (2) Chúng tôi tụ hội ở góc sân. (Duy Khán) Gợi ý: Muốn xác định chủ ngữ, hãy đặt câu hỏi […] suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn chiếc lược ngà, Csuy nghĩ của em về đức tính tự tin, hien tai la nguyen khi cua quoc gia, soạn lòng yêu nước, Van mau bai rung xa nu, ta ve mua xuan, bai van chung jminh cau tuc ngu that bai la me thanh conh, phan tich doan tholop lop may cao cung nho nhatrang giang cua huy can, giải thích câu tuc ngữ có chí thì nên, Bai văn ta canh mua hè . điểm của câu trần thuật đơn không có từ là. Gợi ý: - Vị ngữ của câu trần thuật đơn không có từ là có đặc điểm gì? - Khi dùng với ý nghĩa phủ định, vị ngữ của câu trần thuật đơn không có từ là kết. nào? Gợi ý: Vị ngữ của các câu là động từ, cụm động từ hay tính từ, cụm tính từ? - mừng lắm – cụm tính từ; - tụ hội ở góc sân – cụm động từ. c) Lần lượt đặt các từ phủ định không, không phải, chưa, chưa. của câu trần thuật đơn không có từ là a) Tìm chủ ngữ, vị ngữ của các câu sau: (1) Phú ông mừng lắm. (Sọ Dừa) (2) Chúng tôi tụ hội ở góc sân. (Duy Khán) Gợi ý: Muốn xác định chủ ngữ, hãy đặt câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài Câu trần thuật đơn không có từ LÀ - văn mẫu, Soạn bài Câu trần thuật đơn không có từ LÀ - văn mẫu, Soạn bài Câu trần thuật đơn không có từ LÀ - văn mẫu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn