Đề thi vào ngân hàng TMCP Bắc Á - Có đáp án

Trinh Ngoc Vu
Trinh Ngoc Vu(19 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 314
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 5 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2014, 11:16

Mô tả: -9/2009 TÍN có: toán ngành. ngành. tín : tín tín tín tín tín . toán toán sau khi giao hàng 2 tháng. - - - - toán sau 1 tháng. u: cho vay. - - - -===============- c mymemory127@yahoo.com.vn I - Câu 1: - - hàng. - II 1. (623 tr) + Chi phí khác (90 tr) (6000 3.650 623 90)/ (3.650 + 623 + 90) = 37,52% (/4 tháng) = 9,38% (/1 tháng) > 0,8% n 2. tháng. 3x 623/4 = 2.595,75 (tr) 2: Ngày 17/8467,25 (tr) 7/8 7/10) = 3.063 x 0,8% x 61/30 = 49,82 (tr) 61 ngày . www.giangblog.com . -9 /2009 TÍN có: toán ngành. ngành. tín : tín tín tín tín tín . toán toán sau khi giao hàng 2 tháng. - - - -. - - - toán sau 1 tháng. u: cho vay. - - - -= ============= =- c mymemory127@yahoo.com.vn I - Câu 1: - - hàng. - II 1 1. (623 tr) + Chi phí khác (90 tr) (6000 3.650 623 90)/ (3.650 + 623 + 90) = 37,52% (/4 tháng) = 9,38% (/1 tháng) > 0,8% n 2. tháng. 3x 623/4 = 2.595,75

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề thi vào ngân hàng TMCP Bắc Á - Có đáp án, Đề thi vào ngân hàng TMCP Bắc Á - Có đáp án, Đề thi vào ngân hàng TMCP Bắc Á - Có đáp án

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu de-thi-vao-ngan-hang-tmcp-bac-a-co-dap-an

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.170962810516 s. Memory usage = 18.42 MB