Đề thi vào ngân hàng TMCP Bắc Á - Có đáp án

Trinh Ngoc Vu
Trinh Ngoc Vu(19 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 23
6
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 5 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2014, 11:16

Mô tả: -9/2009 TÍN có: toán ngành. ngành. tín : tín tín tín tín tín . toán toán sau khi giao hàng 2 tháng. - - - - toán sau 1 tháng. u: cho vay. - - - -===============- c mymemory127@yahoo.com.vn I - Câu 1: - - hàng. - II 1. (623 tr) + Chi phí khác (90 tr) (6000 3.650 623 90)/ (3.650 + 623 + 90) = 37,52% (/4 tháng) = 9,38% (/1 tháng) > 0,8% n 2. tháng. 3x 623/4 = 2.595,75 (tr) 2: Ngày 17/8467,25 (tr) 7/8 7/10) = 3.063 x 0,8% x 61/30 = 49,82 (tr) 61 ngày . www.giangblog.com . -9 /2009 TÍN có: toán ngành. ngành. tín : tín tín tín tín tín . toán toán sau khi giao hàng 2 tháng. - - - -. - - - toán sau 1 tháng. u: cho vay. - - - -= ============= =- c mymemory127@yahoo.com.vn I - Câu 1: - - hàng. - II 1 1. (623 tr) + Chi phí khác (90 tr) (6000 3.650 623 90)/ (3.650 + 623 + 90) = 37,52% (/4 tháng) = 9,38% (/1 tháng) > 0,8% n 2. tháng. 3x 623/4 = 2.595,75

— Xem thêm —

Xem thêm: Đề thi vào ngân hàng TMCP Bắc Á - Có đáp án, Đề thi vào ngân hàng TMCP Bắc Á - Có đáp án, Đề thi vào ngân hàng TMCP Bắc Á - Có đáp án

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.136470079422 s. Memory usage = 17.72 MB