Đề thi vào ngân hàng TMCP Bắc Á - Có đáp án

5 384 7
Trinh Ngoc Vu

Trinh Ngoc Vu Gửi tin nhắn

Tải lên: 19 tài liệu

  • Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2014, 11:16

-9/2009 TÍN có: toán ngành. ngành. tín : tín tín tín tín tín . toán toán sau khi giao hàng 2 tháng. - - - - toán sau 1 tháng. u: cho vay. - - - -===============- c mymemory127@yahoo.com.vn I - Câu 1: - - hàng. - II 1. (623 tr) + Chi phí khác (90 tr) (6000 3.650 623 90)/ (3.650 + 623 + 90) = 37,52% (/4 tháng) = 9,38% (/1 tháng) > 0,8% n 2. tháng. 3x 623/4 = 2.595,75 (tr) 2: Ngày 17/8467,25 (tr) 7/8 7/10) = 3.063 x 0,8% x 61/30 = 49,82 (tr) 61 ngày . www.giangblog.com . -9 /2009 TÍN có: toán ngành. ngành. tín : tín tín tín tín tín . toán toán sau khi giao hàng 2 tháng. - - - -. - - - toán sau 1 tháng. u: cho vay. - - - -= ============= =- c mymemory127@yahoo.com.vn I - Câu 1: - - hàng. - II 1 1. (623 tr) + Chi phí khác (90 tr) (6000 3.650 623 90)/ (3.650 + 623 + 90) = 37,52% (/4 tháng) = 9,38% (/1 tháng) > 0,8% n 2. tháng. 3x 623/4 = 2.595,75
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi vào ngân hàng TMCP Bắc Á - Có đáp án, Đề thi vào ngân hàng TMCP Bắc Á - Có đáp án, Đề thi vào ngân hàng TMCP Bắc Á - Có đáp án

Bình luận về tài liệu de-thi-vao-ngan-hang-tmcp-bac-a-co-dap-an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP