MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC - CHƯƠNG 2 QUANT LÝ CUNG CẦU TRONG CẤP NƯỚC ppt

17 61 2
tailieuhay_489

tailieuhay_489

Tải lên: 14,728 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/17 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2014, 05:21

110/14/2010 1TRƯỜNG ðẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCMKhoa KTXD - Bộ mơn KTTNNPGS. TS. NGUYỄN THỐNGE-mail: nthong56@gmail.com or nthong56@yahoo.frWeb: //www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthongTél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 71910/14/2010 2NỘI DUNG MƠN HỌCChương 1. Chất lượng, ht. phân phối nước & thiết bị.Chương 2. Quản lý cung - cầu trong cấp nước.Chương 3. Mơ hình hố & thiết kế ht. cấp nước.Chương 4: Phân tích mạng lưới cấp nước.Chương 5: Nước va trong đường ống chảy có áp.Chương 6. Quy hoạch hệ thống thóat nước.Chương 7. Mơ hình hố & thiết kế ht. thốt nước.Chương 8. Thốt nước vùng triều.Chương 9. Quản lý vận hành ht. cấp và thốt nước.Phần mềm SWMM & EPANETMẠNG LƯỚI CẤP THỐT NƯƠÙC10/14/2010 3NỘI DUNGThực hành 1: Mơ hình dự báo nhu cầunước dùng với p/p Hồi quy tuyến tínhThực hành 2: Mơ phỏng mạng lưới cấpnước với EPANET.Thực hành 3: Mơ phỏng mạng lưới thốtnước với SWMM.Thực hành 4: Mơ phỏng thủy lực với HEC-RASMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 1: Chất lượng, hệ thống phân phối & thiết bòPGS. Dr. Nguyễn Thống10/14/2010 4CHƯƠNG 2QUẢN LÝ CUNG-CẦU TRONG CẤP NƯỚCNội dung:- Tính toán & dự báo dân số- Dự báo nhu cầu sử dụng nước- Quản lý cầu trong hệ thống cấp nước- Quản lý cung trong hệ thống cấp nước.MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nướcPGS. Dr. Nguyễn Thống10/14/2010 5MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nướcPGS. Dr. Nguyễn Thống10/14/2010 6TÍNH TOÁN & DỰ BÁO DÂN SỐĐể có thể ước lượng tốt sự biến đổi dân số vùng khảosát, người kỹ sư có thể có các nguồn dữ liệu như sau:- sự điều tra dân số trên quy mô toàn quốc;- số liệu liên quan đến người nhập và xuất trên quy môquốc gia và quy mô vùng;- thống kê liên quan đến trẻ sơ sinh và chết;- kế hoạch đô thò hóa, nhờ đó chúng ta biết được mậtđộ dân cư hiện tại và từ đó ước lượng mật độ dân cưcó thể cho khu quy hoạch.MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nướcPGS. Dr. Nguyễn Thống210/14/2010 7MÔ PHỎNG SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ• Trong một môi trường hữu hạn, có kể đếncác điều kiện xã hội, kinh tế, thực phẩm sựbiến động của dân số có thể mô phỏngtương tự như số lượng các vi trùng sốngtrong một môi trường giam hãm ở đó nguồnthực phẩm là giới hạn. •  có thể sơ đồ hóa sự biến thiên như sau:MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nướcPGS. Dr. Nguyễn Thống10/14/2010 8(a): chu kỳ ban đầu gia tăng gần như tuyến tính(b): chu kỳ gia tăng nhanh chóng(c) : chu kỳ gia tăng chậm(d): chu kỳ giảmPGS. Dr. Nguyễn Thống(a)(b)(c)(d)TDân sốMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nướcTương tự nhưChu kỳ sống củamột sản phẩmtrong xã hội !! Xác định giai đoạnphát triển của khu vực p/p dự báo thích hợp10/14/2010 9PGS. Dr. Nguyễn ThốngThời gianDân sốHiện tại, t0Ngoại suyMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nướcNGOI SUY TỪ ĐỒ THỊ10/14/2010 10SO SÁNH SỰ TĂNG TRƯỞNG DÂN SỐTỪø NHIỀU THÀNH PHỐ• Với phương pháp này, chúng ta sẽ so sánh đườngcong biểu thò sự gia tăng dân số cho thành phố màchúng ta muốn ứớc lượng số dân cư trong tương laivới dân cư của các thành phố khác đã có dân cưtương tự trong quá khứ.  phải bảo đảm rằng tất cả các thành phố dùng đểso sánh phải có các đặc tính về kinh tế, xã hộitương tự trong chu kỳ ở đó dân số tương ứng vớidân số cho thành phố đang nghiên cứu.PGS. Dr. Nguyễn ThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 11So sánh với các Thành phố tương tựPGS. Dr. Nguyễn Thốngt0TDân sốt0+5t0+10t0+15Dự báoTp. Y: 65,70,75,80Tp. Z: 75,80,85,90Tp. Z: 75,80,85,90Hiện tạiMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 12ƯỚC LƯNG TRÊN CƠ SỞGIA TĂNG SỐ HC (Giai đoạn đầu)Gia tăng dân số số học P khi suất gia tăng, dP/dt, của dân số nghiên cứu là hằng số. P: dân số ; t: thời gian; Ka: hằng số tăng trưởngPGS. Dr. Nguyễn Thống.hsKdtdPa==∫∫=2121ttaPPdtKdP()1212ttKPPa−=−MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước310/14/2010 13ƯỚC LƯNG TRÊN CƠ SỞGIA TĂNG SỐ HCHằng số tăng trưởng Kasẽ được xác đònh nhờvào các số liệu quan trắc trong quá khứ. Dự báo: Pn= P2+ Ka(tn-t2)trong đó:• tn: thời điểm chúng ta muốn ước lượng dânsố;PGS. Dr. Nguyễn ThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 14• Pn: dân số ước lượng cho thời điểm tn;• P2: dân số tại thời điểm t2. Sự ước lượng dân số theo phương pháp nàythích hợp với các thành phố đã phát triển ổnđònh.  Thông thường đây là trường hợp của cáckhu nằm trong môi trường nông nghiệp.PGS. Dr. Nguyễn ThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 15ƯỚC LƯNG DÂN SỐ TRÊN CƠ SỞ GIA TĂNG THEO CẤP SỐ NHÂN• Gia tăng dân số theo cấp số nhân P khi suất giatăng, dP/dt, của dân số nghiên cứu sẽ tỷ lệ với dânsố. •• Kg: hằng số tăng trưởng theo cấp số nhân.PGS. Dr. Nguyễn ThốngPKdtdPg=∫∫=2121ttgPPdtKPdP()1212)()( ttKPLnPLng−=−MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 16Ước lượng dân số tại thời điểm tnsẽ được tính từ côngthức:Ngoài ra, chúng ta cũng có thể trình bày sự gia tăngdân số trong trường hợp này nhờ vào phương trìnhdưới dạng lũy thừa như sau:n: số chu kỳ (năm) trong đó sự gia tăng dân số theocấp số nhân; r: suất gia tăng của mỗi chu kỳ;• P1: dân số tại thời điểm t1PGS. Dr. Nguyễn Thống()22)()( ttKPLnPLnngn−+=()nnrPP += 11MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 17Ví dụ: Giả sử tốc độ gia tăng dân số của thànhphố X có 25000 dân tại thời điểm t0, tuântheo cấp số nhân. Cho biết suất gia tăng dânsố là r=5%/ năm.a. Trong bao nhiêu năm dân số này sẽ đạt đến50000 dân;b. So sánh các giá trò của r và Kg.PGS. Dr. Nguyễn ThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 18Do chúng ta biết dân số tại 2 thời điểm khác nhau tacó:n = 14.2 nămVới lưu ý là n = tn-t1ngoài ra:so sánh 2 phương trình trên cho ta:PGS. Dr. Nguyễn Thống()nnrPP += 11()n05.012500050000 +=( )nnrPP+= 11( )11ttKPPLnngn−=MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước410/14/2010 19Hay:với r=5% ta có Kg = 0.049Ngoài ra, ta còn có thể tính suất gia tăng r nhờ vào quan hệ sau đây:PGS. Dr. Nguyễn Thống()()11 ttKrnLnng−=+()gKrLn=+11/11−=nnPPrMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 20Bài tập: Giả sử tốc độ gia tăng dân số củathành phố X có100000 dân, tuân theo cấp sốnhân. Cho biết suất gia tăng dân số là 3%/ năm.a. Trong bao nhiêu năm dân số này sẽ đạt đến120000 dân;b. So sánh các giá trò của r và Kg.PGS. Dr. Nguyễn ThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 21• Trong một vài trường hợp, chúng ta muốnxác đònh thời gian cần thiết để dân số tănggấp đôi trong trường hợp mức tăng trưởngtheo dạng cấp số nhân. Ví dụ trong một quốc gia đang phát triển, cómức độ tăng dân số theo quy luật cấp sốnhân với tỷ suất là r=3.4%/năm. • Thời gian để dân số tăng gấp đôi sẽ vàokhoảng 21 năm, với điều kiện xu thế này sẽkhông thay đổi trong suốt chu kỳ này.PGS. Dr. Nguyễn ThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 22Giải:Thật vậy, để dân số gia tăng gấp đôi ta có phươngtrình sau đây:• từ đó n = 20.7 nămPGS. Dr. Nguyễn Thống()nnrPP += 11()nrPP += 12()n034.0112 +=MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 23Chú ý: Trong thực tế, ta sẽ gặp trường hợp gia tăngdân số cho một thành phố khi yếu tố kinh tếgiữ một vai trò quan trọng. Đó là trường hợp nhiều Công ty, Xí nghiệpđược xây dựng ở đây  sự gia tăng dân sốdo nhiều công nhân mới, cũng như gia đìnhcủa họ đến nơi này. PGS. Dr. Nguyễn ThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 24 Lưu ý là sự gia tăng dân số theo cấp sốnhân thường chỉ xảy ra trong một chu kỳngắn. nếu ta sử dụng phương pháp này để dự báodân số cho trường hợp dài hạn sẽ có nguy cơdẫn đến sự ước lượng quá cao, không cótrong thực tế.PGS. Dr. Nguyễn ThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước510/14/2010 25ƯỚC LƯNG TRÊN CƠ SỞSUẤT GIA TĂNG GIẢM• Ta có nhận xét, trong cuối chu kỳ thứ 3 (giai đoạnc) của đường cong biểu thò thay đổi dân số nó sẽđạt đến giá trò lớn nhất mà ta gọi là dân số bãohòa, S. Chúng ta có thể mô phỏng sự biến đổitrong chu kỳ này với giả thiết là suất gia tăng phụthuộc vào sự cách biệt giữa dân số bão hòa S vàdân số hiện có P, điều này có nghóa là:PGS. Dr. Nguyễn Thống)( PSKdtdP−=MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 26PGS. Dr. Nguyễn Thống∫∫=−2121ttPPdtKPSdP)(1221ttKPSPSLn −=−−()()()1212ttKePSPS−−−=−()()[]2122ttKnnePSPP−−−−+=Tổng quát:()()]1[12112ttKePSPP−−−−+=MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 27Với phương pháp ước lượng này cho phép áp dụngkhá chính xác trong các vùng ở đó dân số ở lân cậnvùng giới hạn bão hòa.PGS. Dr. Nguyễn ThốngTDân sốDân số bão hòa, SDự báoP1, t1P2, t2Pn, tnMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nướcSHiện tại10/14/2010 28Ví dụ: Sự gia tăng dân số của Thành phố Z có tỷ suấtgiảm. Dân số Thành phố cách đây 10 năm là 65145 người và hiện tại là 70000 người. Biết rằng dân sốcuối cùng sẽ đạt đến là 100000 người.a. Tính suất gia tăng năm K;b. Ước lượng dân số trong vòng 12 năm đến.Giải:a. Tính suất gia tăng năm KĐể xác đònh K ta áp dụng công thức sau đây:PGS. Dr. Nguyễn Thống()()[]2122ttKnnePSPP−−−−+=MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 29do đó K = 0.015 (1/năm)b. Ước lượng dân số trong vòng 12 năm đếnChúng ta xác đònh dân số theo công thức sau:74942 ngườiPGS. Dr. Nguyễn Thống()()[]101651451000006514570000Ke−−−+=()()[]2122ttKnnePSPP−−−−+=()()[]12015.017000010000070000−−−+=ePnMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 30ƯỚC LƯNG TRÊN CƠ SỞ GIA TĂNG DÂN SỐ TUÂN THEO HÀM LOGISTIQUE Đây là phương pháp cho phép ước lượng dàihạn dân số. Sự gia tăng dân số sẽ trải qua 3 giai đoạn:* khởi đầu gia tăng tương đối chậm;* tiếp theo là một chu kỳ tăng trưởng nhanh;* kết thúc bởi một sự gia tăng càng lúc càngchậm và kết thúc sẽ đạt đến giá trò cực đại. PGS. Dr. Nguyễn ThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước610/14/2010 31Phương trình sau đây biểu thò hàm số logistique:S: giá trò bão hòa của y. a, b các thông số (b < 0)PGS. Dr. Nguyễn Thốngbtae1Sy+=TDân sốBão hòa SP1,t1P2,t2P3,t3Dự báoMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nướcGiai đoạn tăng nhanhGiai đoạn tăng chậmGiai đoạn tăng chậm10/14/2010 32• Phương pháp này sẽ được nghiên cứu ápdụng khi chúng ta đã biết dân số của vùngnghiên cứu trong nhiều năm.•  Chúng ta sẽ chọn 3 giá trò dân số P1, P2, P3tương ứng với các thời đoạn như nhau:• t2- t1 = t3 - t2 = n PGS. Dr. Nguyễn ThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 33Trong đó: P1tương ứng với dân số trong thời kỳtăng trưởng chậm P2tương ứng với dân số trong thời kỳtăng trưởng nhanh. P3tương ứng với dân số trong thời kỳtăng trưởng có suất tăng trưởng giảm.PGS. Dr. Nguyễn ThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 34• Chúng ta tính dân số Pntại thời điểm t nhờ vàophương trình sau đây:với phương pháp gần đúng cho ta các phương trìnhxác đònh các thông số như sau:PGS. Dr. Nguyễn ThốngbtnaeSP+=1()223131223212PPPPPPPPPS−+−=−=11logPPSa()( )−−=1221log1PSPPSPnbMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 35Ví dụ. Giả thiết gia tăng dân số cho Thành phố Z tuân theo phương trình logistique. Theo số liệutrong quá khứ cho thấy dân số vào các năm 1920, 1940, 1960 lần lượt là 10000 (P1), 50000 (P2), 80000 (P3) người. Tính dân số vào năm 1980.Giải:PGS. Dr. Nguyễn Thống()nguoiPPPPPPPPPS 85294222313122321=−+−=88,0100001000085294log =−=a()( )05,010000500005000010000log201−=−−=SSbMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 36và n = 1960-1940=1940-1920=20 nămPGS. Dr. Nguyễn ThốngnguoieaeSPbtn8393188.0185284120*05.0=+=+=−MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước710/14/2010 37BÀI TẬPBài 1. Dân số của Thành phố Z gia tăng với một tỷsuất giảm dần là 1.5% năm. Dân số hiện tại là70000 người. Theo kế hoạch đô thò hóa, dân số tốiđa sẽ là 100000 dân. Đánh giá dân số trong vòng 10 năm đến.ĐS: 74179 ngườiBài 2. Với một thành phố «trẻ» trong giai đoạn pháttriển nhanh, theo Anh (Chò) phương pháp nàothích hợp để ước lượng dân số ngắn hạn (ví dụ 5 năm).Hướng dẫn: Gia tăng cấp số nhânPGS. Dr. Nguyễn ThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 38Bài 3. Sự gia tăng dân số của Thành phố X theo dạnglũy thừa và đổi từ 20000 dân lên 25000 dân trongvòng 10 năm. Trong chu kỳ này, tính suất gia tăngnăm của dân số. Tính hằng số gia tăng lũy thừa.ĐS: r=0.0226; Kg=0.0223Bài 4. Trong vòng 10 năm, dân số của Thành phố A giatăng theo quy luật sau:- 1/1/1979: 12100 người- 1/1/1984: 15078 người- 1/1/1989: 18790 ngườiQuy luật gia tăng?. Ước lượng dân số vào 1/1/1999. Tính suất gia tăng năm cho quy luật này.ĐS: Gia tăng cấp số nhân; r=0.045; P1999=29180 ngườiPGS. Dr. Nguyễn ThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 39Bài 5. Giả thiết gia tăng dân số của Thành phốB tuân theo quy luật cấp số nhân trong chukỳ khảo sát với suất gia tăng r=3% năm. Dân số hiện tại là 50000 người.a. Xác đònh dân số trong 10 năm đến;b. Trong bao nhiêu năm dân số sẽ gấp đôi hiệntại.c. Xác đònh hằng số tăng trưởng KgĐS. 67196 người; 23.45 năm; 2.95%PGS. Dr. Nguyễn ThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 40Bài 6. Khảo sát biến động dân số cho Thànhphố X cho thấy trong giai đoạn có tỷ suấtgiảm. Dân số cách đây 5 năm là 25000 ngườivà hiện tại là 27500 người. Theo quy hoạch được biết dân số ổn đònh cuốicùng sẽ là 45000 người. Tính suất gia tăng K và ước lượng dân số trong vòng 10 năm đến. Giả thiết sự biến đổi dân số tuân theo cùngquy luật trong 10 năm đến.ĐS. K=2.67%; 31600 ngườiPGS. Dr. Nguyễn ThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 41Bài 7. Số liệu ghi nhận sự gia tăng dân số ở Thànhphố A trong quá khứ như sau:- 100000 vào năm 1975- 300000 vào năm 1985- 400000 vào năm 1995Hãy xác đònh dân số bão hòa S và dân số Thành phốvào năm 2005 với phương pháp logistique.Bài 8. Dân số Thành phố A trong 3 năm cuối liêntiếp ghi nhận như sau: 50000 người; 51000 người; 52020 người. Anh (Chò) cho biết quy luật tăngtrưởng. Giả sử sự tăng trưởng giữ nguyên quy luật, ước lượng dân số Thành phố cho 5 năm đến.PGS. Dr. Nguyễn ThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/201010/14/20104242DDỰỰBABAÙÙO NHU CAO NHU CAÀÀU U DUDUØØNG NNG NƯƯƠƠÙÙCCMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nướcPGS. Dr. Nguyễn Thống810/14/2010 43Dự báo nhu cầu dùng nước là một quá trình ra quyếtđònh về sử dụng nước trong tương lai trên cơ sở kiếnthức về cách thức dùng nước trong quá khứ và hiệntại.Dự báo để trả lời:- Cách thức dùng nước hợp lý ?- Lưu lượng nước cấp yêu cầu ?- Quy mô trạm xử lý ?- nh hưởng thời tiết ?- Cách đánh giá hiệu quả c/trình tiết kiệm nước ?- Tác nhân làm giảm lượng nước cấp bán được ?MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nướcPGS. Dr. Nguyễn Thống10/14/2010 44CÁC LOẠI DỰ BÁO & ỨNG DỤNGMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nướcPGS. Dr. Nguyễn ThốngCấp nước thô> [7-10] nămDài hạnDự án đầu tư trạm xử lý, phân phối, xác lập mức độtiêu thụ, ch./trình tiết kiệm[1-2][7-10] nămTrung hạnDự báo vận hành, doanhthu1 2 nămNgắn hạnỨng dụngPhạm vi thờigianLoại dựbáo10/14/2010 45NHỮNG YẾU TỐ XÁC ĐỊNH NHU CẦU DÙNG NƯỚCMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nướcPGS. Dr. Nguyễn ThốngNhiệt độ & mưaKiểu không gian đô thòMật độ nhàHiệu quả sử dụng nướcQuy mô & t/phần g/đìnhPhí cấp & thoát nướcSản phẩm công nghiệpTỷ lệ sinh tự nhiênNhập cưTỷ lệ lập gia đìnhKhả năng cung cấp nhàTăng trưởng kinh tếTỷ lệ tham gia lao độngChính sách p/triển đô thòYếu tố xác đònh đònh mứcsử dụng trung bìnhYếu tố xác đònh số người10/14/2010 46XÁC ĐỊNH NHU CẦU DÙNG NƯỚC MỘT HỘ DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY TUYẾN TÍNHDạng cơ bản của p/trình hồi quy:Q lưu lượng nước dùng, ββββicác hằng số hồi quy đượcước lượng từ số liệu quan sát.εεεε  Sai số mô hìnhMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nướcPGS. Dr. Nguyễn Thốngε+β+β+β+β+β+β=SizeIncomeiceTempRainQ543210Pr10/14/2010 47VÍ DỤ (Xem Q_ho_tieu_thu.xls)Kết quả hồi quy từ một mẫu 24 quan sát như sau:MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nướcPGS. Dr. Nguyễn Thống24Observations1.20Standard Error0.55Adjusted R Square0.65R Square0.81Multiple RRegression StatisticsSUMMARY OUTPUT10/14/2010 48MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nướcPGS. Dr. Nguyễn Thống73.9823Total1.4425.9018Residual0.006.689.6248.085RegressionSignificance FFMSSSdfANOVA910/14/2010 49MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nướcPGS. Dr. Nguyễn Thống0.071.920.230.44Size (nguoi)0.013.040.060.18Income (tr./thang)0.00-4.560.01-0.03Price (VND/m**3)0.061.990.100.19Temp (oC)0.720.360.020.01Rain (mm/thang)0.004.464.3219.28InterceptP-valuet StatStandard ErrorCoefficients10/14/2010 50KẾT QUẢ HỒI QUYGiải thích ý nghóa của các hệ số !!!!!MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nướcPGS. Dr. Nguyễn Thốngε++−+=SizeIncomeiceTempQ44.018.0Pr03.019.028.19ε++−=Income18.0icePr03.028.19Q10/14/2010 51DỰ BÁO NHU CẦU NGẮN HẠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIANMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nướcPGS. Dr. Nguyễn Thống10/14/2010 52PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN(PHƯƠNG PHÁP PHÂN RÃ)0tY???t1t2t3t4t5t6t7t8Y5Y0PGS. Dr. NguyễnThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 531. PHÂN TÍCH XU THẾ: ðây là một phân tích liênquan đến chuỗi nhiều năm, do đó ta sẽ sử dụngsố liệu hàng năm để phân tích. Một cách tổngqt ta cần phải có một chuỗi dài ít ra là 1015 năm.0tY???t1t2t3t4t5t6t7t8Y0Xu thế tuyến tínhY=a+bt∆Y3PGS. Dr. Nguyễn ThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 54ðây là phương pháp cho phép xác định đượcđường cong (thẳng) hoặc mặt phẳng (siêumặt phẳng), giới thiệu "tốt nhất" số liệutrong q khứ. Trong trường hợp cá biệt khinhận thấy xu thế của biến khảo sát trongthời gian dài là tuyến tính, phương trình sẽxác định bởi:Y = a + bttrong đó t biểu thị thời gian (năm) và a, b chỉcác thơng số được xác định đường thẳngtính được từ phương pháp BPTT.PGS. Dr. Nguyễn ThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước1010/14/2010 55• Gọi ∆∆∆∆yilà khoảng cách thẳng đứng từ điểm quansát (ti,yi) đến đường thẳng cần xác định. Ta địnhnghĩa hàm mục tiêu:• ðây là một hàm 2 biến a và b, để cho D cực trị (vớiý nghĩa vật lý của bài tốn ta biết đó là cực tiểu) taphải có:[ ]min)(2112⇒+−=∆=∑∑==NiiiNiibtaYYD∂∂∂∂DaDb==00PGS. Dr. Nguyễn ThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 56Từ đó:Giải hệ phương trình trên ta có:[][ ]i iii i ii2 y (a bt ) 02 y (a bt ) .t 0− + =− + =∑∑i i i ii22i iii i t y n t .ybt n ta y b t−=−= −∑∑PGS. Dr. Nguyễn ThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 57XÁC ĐỊNH a & b TRONG EXCELY =a + bt a =Intercept (ti,Yi) b =Linest(ti,Yi)PGS. Dr. Nguyễn ThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 58Chú ý: Trong trường hợp xu thế khơng phảilà tuyến tính, ta có thể xét đến dạng đườngcong hàm mũ y = abthoặc dạng parabol y = a + bt + ct2.  Các thơng số a, b, c vẫn xác định dựa vàokhái niệm bình phương tối thiểu mà ta vừanghiên cứu trên.PGS. Dr. Nguyễn ThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 59ðÁNH GIÁ SỰ BIẾN ðỔI THEO MÙAðể nhận biết ảnh hưởng của thành phần mùalên chuỗi thời gian khảo sát ta dùng thơngsố gọi là chỉ số mùa. • Chỉ số mùa is*được tính như sau:is,t=giá tr quan trc / giá tr cho bi y=[a+bt]tTa có:- Nếu số liệu theo tháng, ta có 12 giá trị is.- Nếu số liệu theo qúy, ta có 4 giá trị is.- Nếu giá trị tính theo 6 tháng, ta có 2 giá trị is.PGS. Dr. Nguyễn ThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước10/14/2010 60XÁC ðỊNH is,t:Ví dụ: is,3=AC/AB >10tYt1t2t3t4t5t6t7t8Y5Y0PGS. Dr. NguyễnThốngMẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚCChương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nướcABC . thống cấp nước. MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước PGS. Dr. Nguyễn Thống 10/14 /20 10 5 MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước PGS nhà. - Kiểu hệ thống thoát nước. MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương 2: Quản lý cung - cầu trong cấp nước PGS. Dr. Nguyễn Thống 15 10/14 /20 10 85 QUẢN LÝ CUNG TRONG CẤP NƯỚC MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC Chương. Thống 10/14 /20 10 4 CHƯƠNG 2 QUẢN LÝ CUNG- CẦU TRONG CẤP NƯỚC Nội dung: - Tính toán & dự báo dân số - Dự báo nhu cầu sử dụng nước - Quản lý cầu trong hệ thống cấp nước - Quản lý cung trong hệ thống cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC - CHƯƠNG 2 QUANT LÝ CUNG CẦU TRONG CẤP NƯỚC ppt, MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC - CHƯƠNG 2 QUANT LÝ CUNG CẦU TRONG CẤP NƯỚC ppt, MẠNG LƯỚI CẤP THOÁT NƯỚC - CHƯƠNG 2 QUANT LÝ CUNG CẦU TRONG CẤP NƯỚC ppt

Bình luận về tài liệu mang-luoi-cap-thoat-nuoc-chuong-2-quant-ly-cung-cau-trong-cap-nuoc-ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP