Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực 1.DOC

70 394 17
luanvan02

luanvan02 Gửi tin nhắn

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading...
1/70 trang
Tải xuống 8,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/09/2012, 11:49

Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực 1. DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒBảng 1: Các hình thức đào tạo trong doanh nghiệp .7Bảng 2: Sơ đồ hoạt động đào tạo .8Bảng 3: So sánh ưu và nhược của đào tạo trong công việc và ngoài công việc 17Bảng 4: Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty Điện lực 1 27Bảng 5: Doanh thu 4 năm gần đây của Công ty 29Bảng 6: Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn của công ty đến (31/12/2008) .32Bảng 7: Tỷ lệ lao động theo trình độ chuyên môn .33Bảng 8: Chất lượng cán bộ khoa học và kỹ thuật, chuyên môn- nghiệp vụ .34Bảng 9: Chi phí cho hoạt động đào tạo năm 2006 44Bảng 10: Chi phí cho hoạt động đào tạo năm 2007 44Bảng 11: Chi phí cho hoạt động đào tạo năm 2008 45Bảng12: Kinh phí chi cho hoạt động đào tạo trong 3 năm 46Bảng 13: Kế hoạch đào tạo năm 2009 54Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368MỤC LỤCCHƯƠNG ICƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰCI. TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀO ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 11. Nguồn nhân lực .12. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 2 3. Mục tiêu và vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 34. Phân loại các hình thức đào tạo .44.1 Theo định hướng nội dung đào tạo 44.2 Theo mục đích của nội dung đào tạo .54.3 Theo cách thức tổ chức 54.4 Theo địa điểm hoặc nơi đào tạo .64.5 Theo đối tượng học viên 6II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC…………………………………………………………… .… .………….81. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển .81.1 Phân tích doanh nghiệp 91.2 Phân tích tác nghiệp .101.3 Phân tích nhân viên .102. Xác định mục tiêu đào tạo 103. Lựa chọn đối tượng đào tạo 114. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo .114.1 Xây dựng chương trình đào tạo 114.2 Lựa chọn phương pháp đào tạo .125. Lựa chọn và đào tạo giáo viên .196. Dự tính chi phí đào tạo 197. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo .207.1 Phân tích thực nghiệm 207.2 Đánh giá những thay đổi của học viên 217.3 Đánh giá định lượng hiệu quả đào tạo .21CHƯƠNG IITHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CTY ĐIỆN LỰC 1I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1 .241. Tên, địa chỉ công ty 242. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 263. Khái quát tình hình SXKD của Công ty và đánh giá 283.2 Ngành nghề kinh doanh .28Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3683.3 Vốn và kết quả hoạt đông sản xuất kinh doanh 283.4 Đánh giá .29II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1 .311. Thực trạng nguồn nhân lực của Công ty Điện lực 1 .31 2. Đánh giá hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty Điện lực 1 34 II.1 Xác định nhu cầu đào tạo của Công ty .34 II.2 Xác định mục tiêu đào tạo 36II.3 Xác định đối tượng đào tạo .37II.4 Xác định chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo .39II.5 Lựa chọn và đào tạo giáo viên 42II.6 Dự tính chi phí đào tạo .43II.7 Đánh giá chương trình đào tạo 473. Đánh giá tổng hợp về hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực 1 .48CHƯƠNG IIIMỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1I. ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1 .511. Chiến lược phát triển Công ty năm 2009 512. Công tác nhân lực, kế hoạch đào tạo nhân lực năm 2009 54II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 551. Hình thành đội ngũ chuyên trách về hoạt động đào tạo .552. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo 562.1 Mục tiêu sản xuất và kinh doanh của Công ty .562.2 Tiến hành phân tích công việc chi tiết, khoa học .572.3 Tiến hành công tác đánh giá thực hiện công việc khoa học chính xác 583. Xác định mục tiêu cụ thể rõ ràng 584. Chọn đối tượng đào tạo chính xác 605. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo 60 6. Nâng cao chất lượng giáo viên và hoàn thiện chương trình giảng dạy .616.1 Biện pháp để nâng cao chất lượng giáo viên .616.2 Hoàn thiện chương trình giảng dạy 627. Sử dụng có hiệu quả nhất nguồn kinh phí đào tạo .628. Nâng cao chương trình đánh giá hoạt động đào tạo 63Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368LỜI MỞ ĐẦULý do chọn đề tàiNgày nay, con người ngày càng đóng vị trí quan trọng trong sự phát triển của mỗi một quốc gia cũng như ở các tổ chức. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì sự cạnh tranh giữa các tổ chức ngày càng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường thì ngoài những yếu tố tài chính, cơ sơ vật chất, cần phải chú trọng đến nguồn nhân lực của công ty . Tuy nhiên để phát huy được sức mạnh về nhân lực thì công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phải được thực hiện một cách khoa học và có tính hệ thống. Sau một thời gian thực tập tại Công ty Điện lực 1 cùng với những kiến thức đã được học ở trường Đại học. Em nhận thấy rằng đào tạo nguồn nhân lực của công ty hiện còn tồn tại nhiều vấn đề, do đó em quyết định chọn đề tài “Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực 1” . Với hi vọng có thể vận dụng những kiến thức đã được học trong nhà trường vào thực tiễn Công ty, giúp cho Công ty ngày càng phát triển hoàn thiện đội ngũ lao động của mình. Đối tượng và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu: Hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực 1Phạm vi nghiên cứu: Vấn đề nghiên cứu tại Công ty Điện lực 1 Mục đích nghiên cứuWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Giúp cho Công ty phát triển đội ngũ lao động và hoàn thiện các kỹ năng của người lao động .Phương pháp nghiên cứuLuận văn tốt nghiệp này được viết ra dựa trên lý thuyết về quản lý, quản trị nguồn nhân lực. Phương pháp nghiên cứu: phân tích, tổng hợp, diễn giải các số liệu tại Công ty Điện lực 1 .Nội dung nghiên cứuChương I : Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Chương II: Nội dung hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô chú trong phòng Tổ chức cán bộ của Công ty và đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của cô: TS. Nguyễn Thị Hồng Thuỷ đã giúp em hoàn thành Luận văn tốt nghiệp này. Tuy nhiên do kiến thức còn nhiều hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót, em mong cô giáo tận tình chỉ bảo và giúp đỡ cho em hoàn thành tốt Luận văn tốt nghiệp của mình.Em xin chân thành cảm ơn !Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG ICƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰCI. TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀO ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC5. Nguồn nhân lựcNguồn nhân lực là nguồn lực về con người, nó được xem xét trên hai khía cạnh sau đây. Thứ nhất đó là nguồn lực nằm trong mỗi bản thân con người chúng ta sử dụng nguồn lực đó để lao động và phát triển, thứ hai nó được hiểu là tổng thể các nguồn lực của từng cá nhân con người khác nhau. Nguồn nhân lực là phạm trù dùng để chỉ sức mạnh tiềm ẩn của dân cư , khả năng huy động tham gia vào quá trình tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội trong hiện tại cũng như trong tương lai." Nguồn nhân lực khác với các nguồn lực khác ở chỗ trong quá trình vận động nó chịu ảnh hưởng của các yếu tố tự nhiên và các yếu tố xã hội, cụ thể các ảnh hưởng đó là: việc làm, thất nghiệp, gia đình… Nó thường được nghiên cứu dưới hai yếu tố sau đây: Số lượng nguồn nhân lực được đo lường thông qua chỉ tiêu quy mô và tốc độ phát triển. Chất lượng nguồn nhân lực phản ánh trình độ ,năng lực của người lao động thể hiện qua các chỉ tiêu sau:o Trạng thái sức khỏe o Trình độ văn hóa o Trình độ chuyên môn kỹ thuật .”11 PGS.TS Trần Xuân Cầu & PGS.TS Mai Quốc Khánh, GT KT NNL năm 2008, NXB ĐH KTQD, trang 56 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3686. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 2Đào tạo và phát triển là các hoạt động để duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tổ chức, là yếu tố quyết định để các tổ chức có thể đứng vững và thắng lợi trong môi trường cạch tranh. Vì vậy công tác đào tạo và phát triển phải được thực hiện một cách có tổ chức và kế hoạch.Phát triển nguồn nhân lực là tổng thể các hoạt động học tập có tổ chức bởi doanh nghiệp, do doanh nghiệp cung cấp cho người lao động. Thời gian diễn ra hoạt động đó có thể là vài ngày vài giờ cũng thể đến nhiều năm phụ thuộc vào mục tiêu học tập. Tạo ra sự thay đổi hành vi của người lao động theo hướng có lợi và đi lên, nâng cao khả năng và trình độ nghề nghiệp. Xét về nội dung phát triển nguồn nhân lực có ba loại hoạt động là: giáo dục, đào tạo và phát triển. Giáo dục: Hoạt động học tập để chuẩn bị cho con người bước vào nghề nghiệp hoặc chuyển sang một nghề mới, thích hợp hơn trong tương lai. Đào tạo: Được hiểu là các hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Nó chính là quá trình học tập làm cho người lao động nắm vững hơn về công việc, nâng cao trình độ, kỹ năng của người lao động để thực hiện nhiệm vụ lao động có hiệu quả hơn. Phát triển: Là các hoạt động học tập thoát ra khỏi phạm vi công việc trước mắt của người lao động, nhằm mở ra cho họ những công việc mới dựa trên cơ sở định hướng tương lai của tổ chức.2 ThS. Nguyễn Vân Điềm & PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình Quản trị nhân lực 2007, Nhà xuất bản ĐH KTQD, trang 153.Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3687. Mục tiêu và vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3 Mục tiêu chung của của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là sử dụng tối đa nguồn nhân lực và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức. Giúp cho người lao động hiểu rõ ràng, cụ thể hơn về công việc nắm vững nghề nghiệp của mình, thực hiện chức năng nhiệm vụ một cách tự giác, thái độ tốt hơn, và nâng cao khả năng thích ứng của họ với các công việc trong tương lai. Các lý do chủ yếu để có thể thấy rõ rằng công tác đào tạo và phát triển là quan trọng và yếu tố tạo nên sự thành công: Để đáp ứng nhu cầu công việc của tổ chức hay để đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của tổ chức. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực sẽ thúc đẩy nâng cao năng suất lao động , hiệu quả thực hiện công việc, nâng cao tính ổn định và năng động của tổ chức, duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo điều kiện áp dụng tiến bộ kỹ thuật và quản lý trong doanh nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ của người lao động. Những lao động có chuyên môn, trình độ cao sẽ có cơ hội tìm được việc làm và có thu nhập cao hơn những lao động không có trình độ chuyên môn. Đào tạo và phát triển là những giải pháp chiến lược tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đào tạo và phát triển là điều kiện để quyết định một tổ chức có thể tồn tại và đi lên trong cạnh tranh. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực giúp cho doanh nghiệp:o Nâng cao năng suất lao động, hiệu quả thực hiện công việc .o Nâng cao chất lượng của thực hiện công việc .3 ThS. Nguyễn Vân Điềm & PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình Quản trị nhân lực 2007, Nhà xuất bản ĐH KTQD, trang 154.Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368o Giảm bớt sự giám sát vì người lao động được đào tạo là người có khả năng tự giám sát.o Duy trì và nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực.o Tạo điều kiện cho áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào quản lý .o Tạo ra lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.Đối với người lao động vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thể hiện ở chỗ:o Tạo ra sự gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp.o Tạo ra tính chuyên nghiệp của người lao động.o Tạo ra sự thích ứng giữa người lao động và công việc hiện tại cũng như tương lai.o Đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng phát triển của người lao động. o Tạo cho người lao động có cách nhìn, cách tư duy mới trong công việc của họ là cơ sở để phát huy tính sáng tạo của người lao động trong công việc.8. Phân loại các hình thức đào tạo4Trong thực tế có nhiều tiêu thức phân loại hình thức đào tạo khác nhau, cụ thể như sau:8.1 Theo định hướng nội dung đào tạo: Đào tạo định hướng công việc: Đây là hình thức đào tạo về kỹ năng thực hiện một công việc riêng biệt nhất định, học viên có thể sử dụng kỹ năng này để làm việc trong những doanh nghiệp khác nhau. Đào tạo đinh hướng doanh nghiệp: Đây là hình thức đào tạo về các kỹ năng và cách thức phương pháp làm việc tiêu biểu trong doanh nghiệp. Khi 4 TS. Trần Kim Dung, Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống Kê 2005, trang 188-189Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368nhân viên chuyển sang làm ở doanh nghiệp khác thì các kỹ năng đào tạo đó sẽ không thể sử dụng được nữa.8.2 Theo mục đích của nội dung đào tạo Đào tạo hướng dẫn hoặc định hướng công việc cho nhân viên: Nhằm cung cấp các thông tin, kiến thức mới và các hướng dẫn cho nhân viên mới tuyển, về công việc về doanh nghiệp. Giúp cho nhân viên nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc . Đào tạo huấn luyện kỹ năng:Nhằm giúp cho nhân viên có trình độ lành nghề và các kỹ năng phù hợp để thực hiện công việc theo yêu cầu. Đào tạo kỹ thuật an toàn lao động: Hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc một cách an toàn. Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật: Thường được tổ chức định kỳ nhằm giúp cho đội ngũ chuyên môn, kỹ thuật tiếp thu, cập nhật kiến thức mới. Đào tạo và phát triển các năng lực quản trị: Nhằm giúp cho các nhà quản trị được tiếp xúc làm quen với các phương pháp làm việc mới, nâng cao kỹ năng thực hành và kinh nghiệm quản lý, khuyến khích nhân viên làm việc trong doanh nghiệp.8.3 Theo cách thức tổ chức, có các hình thức: Đào tạo chính quy: Trong đào tạo chính quy học viên được thoát ly khỏi các công việc hàng ngày tại doanh nghiệp, do đó thời gian đào tạo ngắn và chất lượng đào tạo thường cao hơn so với các hình thức đào tạo khác. Tuy nhiên số lượng nhân viên tham gia các khoá đào tạo như thế này rất ít. Đào tạo tại chức: Đào tạo tại chức áp dụng đối với các cán bộ nhân viên vừa làm việc vừa tham gia các khoá đào tạo. Thời gian đào tạo có thể Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368[...]... tiền mà Công ty Điện lực 1 dành cho việc đào tạo là tương đối lớn, cụ thể như sau:Năm 2006 là: 16,2 tỷ đồngNăm 2007 là: 14,1 tỷ đồngNăm 2008 là: 19 tỷ đồngNguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A CHƯƠNG ICƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰCI. TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀO ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰCn+lực.htm' target='_blank' alt='khóa học đào tạo và phát triển nguồn nhân lực' title='khóa học đào tạo và phát triển nguồn nhân lực'>NGUỒN NHÂN LỰC VÀO ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰCnhân+lực.htm' target='_blank' alt='thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực' title='thực trạng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực'>NGUỒN NHÂN LỰC VÀO ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC5. Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực là nguồn lực về con người, nó được... tiếp lên kế hoạch đào tạo cho tồn bộ Cơng ty bao gồm: ngành nghề đào tạo , cấp bậc đào tạo, số lượng người dự kiến đào tạo, nguồn kinh phí đào tạo và thời gian đào tạo. Sau khi xây dựng xong kế hoạch đào tạo tổng thể, Cơng ty trình Tổng Cơng ty phê duyệt. Sau khi được phê duyệt kế hoạch năm, Công ty cân đối và giao sơ bộ kế hoạch tuyển sinh , kế hoạch triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho... hoạch đào tạo. Ngồi ra Cơng ty cịn có chiến lược phát triển nguồn nhân lực dựa trên chiến lược kinh doanh, nhưng để xác định được chun mơn và nhân lực cần đào tạo đang cịn là một bài tốn khó đối với Cơng ty .IV.2 Xác định mục tiêu đào tạo Mục tiêu của hoạt động đào tạo trong Cơng ty nhìn chung chưa được rõ ràng và cụ thể cho từng đối tượng , từng khóa đào tạo trong thời kỳ nhất định. Khóa đào tạo. .. 14,061,304,962Tổng quỹ lương 2007: 890,000,000,0000 Chi phí đào tạo chiếm: 1.58%Nguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A 7. Mục tiêu và vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3 Mục tiêu chung của của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là sử dụng tối đa nguồn nhân lực và nâng cao tính hiệu quả của tổ chức. Giúp cho người lao động hiểu rõ ràng, cụ thể hơn về công việc nắm vững nghề nghiệp của mình,... một cách tự giác, thái độ tốt hơn, và nâng cao khả năng thích ứng của họ với các công việc trong tương lai. Các lý do chủ yếu để có thể thấy rõ rằng cơng tác đào tạo và phát triển là quan trọng và yếu tố tạo nên sự thành công:  Để đáp ứng nhu cầu công việc của tổ chức hay để đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của tổ chức. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực sẽ thúc đẩy nâng cao năng suất... nhu cầu công tác sau khi đào tạo đối với cán bộ công nhân viên của đơn vị. Sau khi đào tạo Cơng ty có các cam kết rõ ràng với học viên, quay trở về làm việc cho Cơng ty tránh tình trạng chảy máu chất xám.IV.4 Xác định chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo  Xây dựng chương trình đào tạo và phát triển Sau khi xác định nhu cầu đào tạo và mục tiêu cần đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ... tư, thiết bị điện Các ngành nghề khác nhau theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106000853 của Công ty. 6.2 Vốn và kết quả hoạt đông sản xuất kinh doanh VốnVốn kinh doanh tại thời điểm 30/9/2008 là 5.056 tỷ đồngNguyễn Ngọc Đính Lớp quản lý kinh tế 47A 6. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 2 Đào tạo và phát triển là các hoạt động để duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tổ... 638,452,000,000 Chi phí đào tạo chiếm: 2,55% Nguồn: Danh mục thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2006 Công ty Điện lực 1 Bảng 10: Chi phí cho hoạt động đào tạo năm 2007STTTên lớp họcSố lượng đào tạo Chi phí đào tạo Lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 6,828,790,0001Bồi dưỡng nghiệp vụ tại Công ty 21 lớp 1,909,373,0002Bồi dưỡng nghiệp vụ tại Đơn vị 232 lớp 4,919,417,000 Các lớp đào tạo Đại học tại chức 2,374,000,0003Các... cơng nhân kỹ thuật điện: Mục đích là để nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân, bổ sung lực lượng lao động tồn cơng ty đáp ứng các nhiệm vụ trước mắt và trong ngắn hạn. Các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ: Mục đích là giúp người học cập nhật kiến thức trong công việc và trong quản lý, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ thuật - công nghệ. Đào tạo cử nhân và kỹ sư: Phát triển nhân lực Công ty trong dài hạn và làm... 400,000,0008 Đào tạo Thạc Sỹ 13 người Tự túc 9 Công nhân kỹ thuật điện (ĐTM) 481 người 2,688,000,00011Học tập trao đổi kinh nghiệm với nước ngoài 1,480,000,000Tổng cộng 19,020,730,000Tổng quỹ lương 2008: 890,000,000,000 Chi phí đào tạo chiếm: 2.14% Nguồn: Danh mục thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2008 Công ty Điện lực 1Đánh giá về kinh phí cho hoạt động đào tạo của Cơng ty Điện lực 1:Số tiền mà Công ty Điện . VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰCI. TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀO ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC5. Nguồn nhân lựcNguồn nhân lực là nguồn lực. TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1. .......... 311 . Thực trạng nguồn nhân lực của Công ty Điện lực 1. ..............................31
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực 1.DOC, Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực 1.DOC, Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực 1.DOC

Bình luận về tài liệu hoan-thien-cong-tac-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-dien-luc-1-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP