Tổng quan về giao thức TCP/IP potx

29 87 0 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_3889
tailieuhay_3889

tailieuhay_3889

Tải lên: 14,628 tài liệu

  • Loading...
1/29 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2014, 07:20

Tổng quan về giao thức TCP/IPMail:lephuc@ptithcm.edu.vnhttp://is.ptithcm.edu.vn/~lephucNetwork management 2PTIT, 2011Nội dungCác thành phần của TCP/IPGiao thức IPGiao thức TCPGiao thức UDPCác giao thức phụ trợ (ARP, ICMP)Sơ đồ chuyển đổi trạng thái TCPNetwork management 3PTIT, 2011TCP/IP trên mạng InternetHostInternetTCP/IPHost•Là giao thức truyền thống, bắt buộc đối với mạng Internet.Network management 4PTIT, 2011Lớp ứng dụng của TCP/IPApplicationTransportInternetNetwork interfaceD ch v truy n file: ị ụ ềFTPD ch v tên mi n: ị ụ ềDNSD ch v Web: ị ụHTTPD ch v mail:ị ụ SMTP và POPD ch v quan lý m ng: ị ụ ạSNMP…D ch v truy n file: ị ụ ềFTPD ch v tên mi n: ị ụ ềDNSD ch v Web: ị ụHTTPD ch v mail:ị ụ SMTP và POPD ch v quan lý m ng: ị ụ ạSNMP…Network management 5PTIT, 2011Lớp Vận chuyển trong TCP/IPTransmission ControlProtocol (TCP)User Datagram Protocol (UDP)Transmission ControlProtocol (TCP)User Datagram Protocol (UDP)ApplicationTransportInternetNetwork InterfaceGiao th c có ứk t n iế ốGiao th c ứkhông k t n iế ốNetwork management 6PTIT, 2011Lớp Liên kết mạng trong TCP/IPInternet Protocol (IP)Internet Control MessageProtocol (ICMP)Address ResolutionProtocol (ARP)Reverse AddressResolution Protocol (RARP)Internet Protocol (IP)Internet Control MessageProtocol (ICMP)Address ResolutionProtocol (ARP)Reverse AddressResolution Protocol (RARP)ApplicationTransportInternetNetwork interfaceNetwork management 7PTIT, 2011Giao thức IPIP là giao thức không có kết nối (connectionless protocol), do đó không có thủ tục thiết lập và giải tỏa kết nối.IP không kiểm tra lỗi trên phần dữ liệu, do đó giao thức lớp trên (TCP) phải thực hiện chức năng này.Chức năng cơ bản của IP là tìm đường chuyển gói dữ liệu đến đúng nơi nhậnNetwork management 8PTIT, 2011Cấu trúc gói dữ liệu IPNetwork management 9PTIT, 2011Giao thức ICMPKiểm tra kết nối (echo request)Reply from …: Kết nối họat động tốtRequest timeout: Kết nối không tồn tạiDestination … unreachable: Định tuyến saiDò đường đi (Route tracing)Gói dữ liệu đi qua những router nào để đến đích?Network management 10PTIT, 2011Giao thức ICMPKiểm tra kết nốiDò đường đi . 2PTIT, 2011Nội dungCác thành phần của TCP/IP  Giao thức IP Giao thức TCP Giao thức UDPCác giao thức phụ trợ (ARP, ICMP)Sơ đồ chuyển đổi. Tổng quan về giao thức TCP/IP Mail:lephuc@ptithcm.edu.vnhttp://is.ptithcm.edu.vn/~lephucNetwork
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về giao thức TCP/IP potx, Tổng quan về giao thức TCP/IP potx, Tổng quan về giao thức TCP/IP potx

Bình luận về tài liệu tong-quan-ve-giao-thuc-tcp-ip-potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP