Tổng quan về giao thức TCP/IP potx

tailieuhay_3889
tailieuhay_3889(14628 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 69
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 29 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2014, 07:20

Mô tả: Tổng quan về giao thức TCP/IPMail:lephuc@ptithcm.edu.vnhttp://is.ptithcm.edu.vn/~lephucNetwork management 2PTIT, 2011Nội dungCác thành phần của TCP/IPGiao thức IPGiao thức TCPGiao thức UDPCác giao thức phụ trợ (ARP, ICMP)Sơ đồ chuyển đổi trạng thái TCPNetwork management 3PTIT, 2011TCP/IP trên mạng InternetHostInternetTCP/IPHost•Là giao thức truyền thống, bắt buộc đối với mạng Internet.Network management 4PTIT, 2011Lớp ứng dụng của TCP/IPApplicationTransportInternetNetwork interfaceD ch v truy n file: ị ụ ềFTPD ch v tên mi n: ị ụ ềDNSD ch v Web: ị ụHTTPD ch v mail:ị ụ SMTP và POPD ch v quan lý m ng: ị ụ ạSNMP…D ch v truy n file: ị ụ ềFTPD ch v tên mi n: ị ụ ềDNSD ch v Web: ị ụHTTPD ch v mail:ị ụ SMTP và POPD ch v quan lý m ng: ị ụ ạSNMP…Network management 5PTIT, 2011Lớp Vận chuyển trong TCP/IPTransmission ControlProtocol (TCP)User Datagram Protocol (UDP)Transmission ControlProtocol (TCP)User Datagram Protocol (UDP)ApplicationTransportInternetNetwork InterfaceGiao th c có ứk t n iế ốGiao th c ứkhông k t n iế ốNetwork management 6PTIT, 2011Lớp Liên kết mạng trong TCP/IPInternet Protocol (IP)Internet Control MessageProtocol (ICMP)Address ResolutionProtocol (ARP)Reverse AddressResolution Protocol (RARP)Internet Protocol (IP)Internet Control MessageProtocol (ICMP)Address ResolutionProtocol (ARP)Reverse AddressResolution Protocol (RARP)ApplicationTransportInternetNetwork interfaceNetwork management 7PTIT, 2011Giao thức IPIP là giao thức không có kết nối (connectionless protocol), do đó không có thủ tục thiết lập và giải tỏa kết nối.IP không kiểm tra lỗi trên phần dữ liệu, do đó giao thức lớp trên (TCP) phải thực hiện chức năng này.Chức năng cơ bản của IP là tìm đường chuyển gói dữ liệu đến đúng nơi nhậnNetwork management 8PTIT, 2011Cấu trúc gói dữ liệu IPNetwork management 9PTIT, 2011Giao thức ICMPKiểm tra kết nối (echo request)Reply from …: Kết nối họat động tốtRequest timeout: Kết nối không tồn tạiDestination … unreachable: Định tuyến saiDò đường đi (Route tracing)Gói dữ liệu đi qua những router nào để đến đích?Network management 10PTIT, 2011Giao thức ICMPKiểm tra kết nốiDò đường đi . 2PTIT, 2011Nội dungCác thành phần của TCP/IP  Giao thức IP Giao thức TCP Giao thức UDPCác giao thức phụ trợ (ARP, ICMP)Sơ đồ chuyển đổi. Tổng quan về giao thức TCP/IP Mail:lephuc@ptithcm.edu.vnhttp://is.ptithcm.edu.vn/~lephucNetwork

— Xem thêm —

Xem thêm: Tổng quan về giao thức TCP/IP potx, Tổng quan về giao thức TCP/IP potx, Tổng quan về giao thức TCP/IP potx

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tong-quan-ve-giao-thuc-tcp-ip-potx

Mục lục

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.184366941452 s. Memory usage = 18.42 MB