Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ doc

59 472 1
tailieuhay_2989

tailieuhay_2989

Tải lên: 14,493 tài liệu

  • Loading...
1/59 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2014, 06:20

Chương III CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ NỘI DUNG I. VAI TRÒ CỦA SX VẬT CHẤT VÀ QUI LUẬT QHSX PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LLSXII. BIỆN CHỨNG CỦA CSHT VÀ KTTTIII. TTXH QUYẾT ĐỊNH YTXH VÀ TÍNH ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI CỦA YTXH IV. HÌNH THÁI KT - XH VÀ QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ - TỰ NHIÊN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THÁI KT - XH V. VAI TRÒ CỦA ĐẤU TRANH G/C VÀ CMXH ĐỐI VỚI SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA XH CÓ ĐỐI KHÁNG G/CVI. QUAN ĐIỂM CỦA CNDVLS VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN I. VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ QUI LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT1. Sản xuất vật chất và vai trò của nó2. Qui luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX a) SX vật chất và PTSXSản xuất là loại hình hoạt động đặc trưng của con người và xã hội loài người, bao gồm: SX vật chất, SX tinh thần và SX ra bản thân con người. Sản xuất vật chất là loại hình hoạt động thực tiễn với mục đích cải biến các đối tượng của giới tự nhiên theo nhu cầu tồn tại và phát triển của con người và XH.1. Sản xuất vật chất và vai trò của nóĐặc trưng của SX vật chất:- Là hoạt động không thể thiếu được của con người và xã hội loài người;- Là hành động có ý thức, có mục đích của con người;- Là hoạt động có tính khách quan, tính xã hội, tính lịch sử và tính sáng tạo. Qúa trình SX vật chất nào cũng được tiến hành theo những cách thức xác định (PTSX). Phương thức sản xuất là khái niệm dùng để chỉ những cách thức mà con người sử dụng để tiến hành quá trình sản xuất của xã hội ở những giai đoạn lịch sử nhất định. Mỗi PTSX đều có hai phương diện cơ bản, gắn bố chặt chẽ với nhau là kĩ thuật và kinh tế - Phương diện kĩ thuật chỉ cách thức kĩ thuật, công nghệ của quá trình SX - Phương diện kinh tế chỉ cách thức tổ chức kinh tế của quá trình SX Sản xuất vật chất giữ vai trò:- Là nhân tố quyết định sự sinh tồn, phát triển của con người và xã hội; - Là hoạt động nền tảng SX làm phát sinh, phát triển những mối quan hệ XH của con người;- Là cơ sở của sự hình thành, biến đổi và phát triển của xã hội loài người từ thấp đến cao.b) Vai trò của SXVC và PTSX đối với sự tồn tại, phát triển của XHPhương thức sản xuất của cải vật chấtLực lượng SXQuan hệ SXTư liệu SXSức lao độngQuan hệ sở hữu đối với tư liệu SXQuan hệ trong tổ chức và quản lý SXQuan hệ phân phối sản phẩm2. Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX a) Khái niệm lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất- LLSX là mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong quá trình sản xuất.- QHSX là mối quan hệ giữa con người với con người trong quá trình sản xuất. LLSX là nhân tố cơ bản, tất yếu tạo thành nội dung vật chất của quá trình SX. Các yếu tố của LLSX có quan hệ chặt chẽ, gắn bó với nhau, trong đó công cụ lao động là yếu tố động, cách mạng và quan trọng nhất (là thước đo trình độ chinh phục tự nhiên của con người, là tiêu chuẩn phân biệt các thời đại kinh tế). Song, nhân tố “người lao động” mới là nhân tố giữ vai trò quyết định. . Chương III CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ NỘI DUNG I. VAI TRÒ CỦA SX VẬT CHẤT VÀ QUI LUẬT QHSX PHÙ HỢP VỚI TRÌNH. ĐIỂM CỦA CNDVLS VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN I. VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ QUI LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ doc, Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ doc, Chương III: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ doc

Bình luận về tài liệu chuong-iii-chu-nghia-duy-vat-lich-su-doc

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP