Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty TNHH Á phi

53 230 0 Gửi tin nhắn cho Diệp Tử
Diệp Tử

Diệp Tử

Tải lên: 12,933 tài liệu

  • Loading...
1/53 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2012, 16:34

Luận văn : Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty TNHH Á phi Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thanh TC11.10Mục lụcChơng 1: Lý lụân chung về lợi nhuận trong doanh nghiệp .1. Lợi nhuận, nội dung lợi nhuận và vai trò lợi nhuận trong doanh nghiệp .1.1. Khái niệm về lợi nhuận .1.2. Nội dung lợi nhuận .1.2.1. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh .1.2.2. Lợi nhuận từ hoạt động khác .1.3. Vai trò của lợi nhuận .1.4. Một số chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận .1.4.1.Tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn kinh doanh .1.4.2. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu .1.4.3. Tỷ suất lợi nhuận trên giá thành toàn bộ .1.4.4. Tỷ suất lợi nhuận trớc hoặc sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu .2. Các yếu tố ảnh hởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp .2.1. Nhân tố khách quan .Trờng Đại học KD & CN Khoa Tài Chính Ngân Hàng1Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thanh TC11.102.2. Nhân tố chủ quan .3. Các biện pháp làm tăng lợi nhuận .3.1. Giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm .3.2. Khai thác và sử dụng vốn có hiệu quả .3.3. Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm .3.4. Thực hiên chính sách tiêu thụ hàng hoá hợp lý .Chơng 2: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty TNHH á Phi1. Khái quát chung về công ty TNHH á Phi1.1. Quá trình hình thành và phát triển1.2. Chức năng và nhiệm vụ1.3. Đặc điểm công tác quản lý1.3.1.Mô hình tổ chức quản lý của công tyTrờng Đại học KD & CN Khoa Tài Chính Ngân Hàng2Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thanh TC11.101.3.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán1.3.2.1. Hình thức hạch toán kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ2. Hình thức quản lý tài sản nguồn vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong hai năm 2008-20092.1. Tình hình quản lý vốn và nguồn vốn2.1.1. Cơ cấu vốn2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm 2008-20092.3. Các tỷ suất lợi nhuận2.3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu2.3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên giá vốn hàng bán2.3.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu2.3.4. Tỷ suất lợi nhuận trớc thuế trên vốn kinh doanh bình quân2.3.5. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn kinh doanh bình quânChơng 3: Một số biện pháp góp phần làm nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH á phi1. Đánh giá chung về công ty TNHH á phiTrờng Đại học KD & CN Khoa Tài Chính Ngân Hàng3Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thanh TC11.101.1. Những kết quả đạt đợc1.2. Những vấn đề tồn tại1.3. Nguyên nhân1.3.1. Nguyên nhân khách quan1.3.2. Nguyên nhân chủ quan2. Một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH á phi2.1. Nhóm biện pháp tăng doanh thu2.1.1. Mở rộng thị trờng tiêu thụ hàng hoá2.1.2. Tập trung phát triển mặt hàng thế mạnh và lĩnh vực kinh doanh chiếm u thế2.1.3. Đa dạng hoá phơng thức bán hàng và thanh toán2.2. Nhóm biện pháp giảm chi phí2.2.1. Quản lý nguyên vật liệu đầu vào2.2.2. Giảm chi phí kinh doanh nhằm tăng lợi nhuận3. nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nói chung và vốn lu động nói riêngKết luậnTrờng Đại học KD & CN Khoa Tài Chính Ngân Hàng4Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thanh TC11.10Tài liệu tham khảoLời mở đầuNăng suất - chất lợng - hiệu quả là mục tiêu phấn dấu của mọi nền sản xuất, là thớc đo trình độ phát triển về mọi mặt của toàn bộ nền kinh tế quốc dân cũng nh từng đơn vị cơ sở. Doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế, là nơi trực tiếp tạo ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Trớc đây, trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung các doanh nghiệp không chủ động khai thác hết khả năng sẵn có của mình để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả mà có thái độ ỷ lại, trông chờ vào nhà nớc. Hiện nay nền kinh tế thị trờng đã mở ra một cơ hội lớn cho các doanh nghiệp hội nhập và phát triển nhng để thực hiện điều đó thì mỗi doanh nghiệp phải quan tâm đến chất lợng sản phẩm sản xuất ra, phải hoạt động kinh doanh có hiệu quả mà biểu hiện cụ thể là phải tạo ra lợi nhuận ngày càng tăng. Lợi nhuận là đòn bẩy kinh tế phản ánh tổng hợp hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là chỉ tiêu phản ánh trình độ quản lý sử dụng vật t, lao động, tiền vốn, trình độ tổ chức sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận đã trở thành mục đích kinh doanh đảm bảo cho sự phát triển và tồn Trờng Đại học KD & CN Khoa Tài Chính Ngân Hàng5Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thanh TC11.10tại của mỗi doanh nghiệp. Lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu và việc xác định đúng đắn và có biện pháp để nâng cao lợi nhuận, từ đó phân phối lợi nhuận hợp lý là một trong những vấn đề thờng trực của các doanh nghiệp hiện nay.Nhận thức đợc tầm quan trọng của lợi nhuận và phân phối lợi nhuận đối với sự phát triển của doanh nghiệp, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH á phi cùng với những kiến thức đợc trang bị trong nhà trờng và sự chỉ bảo hớng dẫn tận tình của thầy Lê Văn Chắt và các anh chị trong phòng kế toán của Công ty, em quyết định chọn đề tài Lợi nhuận và một số biện pháp làm tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH á phi để làm luận văn tốt nghiệp của mình. Với mục đích của đề tài là làm sáng tỏ bản chất và nguồn gốc của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trờng, đánh giá khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó nêu ra một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận cho Công ty. Kết cấu của luận văn, ngoài phần mở đầu và kết luận em xin đợc trình bày thành ba chơng nh sau: Chơng I : Lý luận chung về lợi nhuận trong doanh nghiệp. Chơng II : Tình hình thực hiện lợi nhuận và các biệp pháp nhằm tăng lợi nhuận tại Công ty TNHH á phi. Chơng III : Một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHHá phi .Đây là lần đầu tiên em có điều kiện tiếp xúc với thục tế, do thời gian và trình độ chuyên môn còn hạn chế nên mặc dù đã hết sức cố gắng song chắc chắn bài viết sẽ không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận đợc sự góp ý, giúp đỡ của thầy giáo hớng dẫn và các bạn.Trờng Đại học KD & CN Khoa Tài Chính Ngân Hàng6Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thanh TC11.10Em xin chân thành cảm ơn !Chơng 1Lý luận chung về lợi nhuận trong doanh nghiệp.1. Lợi nhuận, nội dung lợi nhuận và vai trò của lợi nhuận trong doanh nghiệp.Trong nền kinh tế thị trờng lợi nhuận đợc coi là một tiêu chí quan trọng khác kinh doanh - lợi nhuận của doanh nghiệp, do đó tồn tại nhiều khái niệm 1.1.Khái niệm lợi nhuận. Trong nền kinh tế thị trờng lợi nhuận đợc coi là một tiêu chí quan trọng là mục tiêu cuối cùng mà mỗi doanh nghiệp đều hớng tới. Khi tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào ngời ta đều tính toán đến lợi nhuận mà mình có thể thu đợc từ hoạt động đó. Thực tế có nhiều đối tợng quan tâm đến kết quả kinh doanh - lợi nhuận của doanh nghiệp, do đó tồn tại nhiều khái niệm khác nhau về lợi nhuận nh sau:Các nhà kinh tế học cổ điển trớc Mark cho rằng : Cái phần trội lên nằm trong giá bán so với chi phí sản xuất thì gọi là lợi nhuậnTrờng Đại học KD & CN Khoa Tài Chính Ngân Hàng7Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thanh TC11.10Theo Mark: Giá trị thặng d hay phần trội lên nằm trong toàn bộ giá trị của hàng hóa trong đó lao động thặng d hay lao động không đợc trả công của công nhân đã đợc vật hóa thì tôi gọi là lợi nhuận.Các nhà kinh tế học hiện đại mà đại diện là David-Beggs, Samuelson cho rằng: Sự chênh lệch giữa tổng thu nhập và tổng chi phí của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định là lợi nhuận.Các quan điểm trên tuy khác nhau nhng họ đều cho rằng lợi nhuận là phần dôi ra so với chi phí đã bỏ ra. Đó chính là bản chất của lợi nhuận trong nền kinh tế thị trờng.Có thể nói kinh tế thị trờng là kết quả tất yếu của sự phát triển xã hội mà ở đó các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách này hay cách khác cạnh tranh với nhau nhằm chiếm lĩnh thị trờng để đạt đợc mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Điều đó, đòi hỏi các doanh nghiệp phải phát huy tối đa khả năng và tinh thần tự chủ của mình để tạo ra thu nhập và lợi nhuận vì sự phát triển của bản thân.Nh vậy, lợi nhuận là một chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả kinh tế của các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nó là khoản chênh lệch giữa các khoản thu nhập thu đợc và các khoản chi phí bỏ ra để đạt đợc thu nhập đó trong một thời kỳ nhất định. Trong đó, các khoản thu nhập của doanh nghiệp là toàn bộ khoản tiền mà doanh nghiệp thu đợc từ hoạt động kinh doanh cơ bản của doanh nghiệp và các hoạt động khác nh: hoạt động thanh lý tài sản, thu tiền phạt vi phạm hợp đồng . trong một thời kỳ nhất định.1.2. Nội dung lợi nhuận. Trờng Đại học KD & CN Khoa Tài Chính Ngân Hàng8Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thanh TC11.10Tối đa hóa lợi nhuận là mong muốn của tất cả các nhà đầu t khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Vì vậy, việc đầu t vào nhiều hoạt động thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau không chỉ nhằm phân tán rủi ro cho mỗi doanh nghiệp mà cũng là cách để doanh nghiệp có thể tăng thêm lợi nhuận. Do vậy lợi nhuận thu đợc cũng đa dạng nh phơng thức đầu t của doanh nghiệp và theo chế độ hiện hành ở nớc ta lợi nhuận trong doanh nghiệp có hai loại nh sau: Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính. Lợi nhuận khác.1.2.1. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh.Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất và kinh doanh là khoản chênh lệch giữa doanh thu hoạt động kinh doanh trừ đi chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ và thuế phải nộp theo quy định (trừ thuế TNDN). Đây là bộ phận lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp, đợc xác định nh sau: PHĐSXKD=DT thuần (GVHB + CPQL + CPBH) Hoặc có thể xác định : PHĐSXKD= DT thuần - ZTBSP Trong đó:-PHĐSXKD : Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh- DT thuần : Doanh thu thuần- GVHB : Giá vốn hàng bánTrờng Đại học KD & CN Khoa Tài Chính Ngân Hàng9Luận văn tốt nghiệp Trịnh Thị Thanh TC11.10- CPBH : chi phí bán hàng- CPQL : Chi phí quản lý- ZTBSP : Giá thành toàn bộ sản phẩmCòn lợi nhuận từ hoạt động tài chính là lợi nhuận thu đợc từ các hoạt động đầu t tài chính hoặc kinh doanh về vốn đem lại nh : hoạt động liên doanh liên kết, đầu t mua bán chứng khoán, cho thuê tài sản, thu lãi tiền gửi.Lợi nhuận từ hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập từ hoạt động tài chính và các khoản chi phí cho hoạt động tài chính và các khoản thuế (nếu có).Lợi nhuận từ hoạt động tài chính = Thu nhập từ hoạt động tài chính - Thuế (nếu có) - chi phí về hoạt động tài chính 1.2.2. Lợi nhuận từ hoạt động khác.Là khoản thu nhập mà doanh nghiệp không dự tính trớc hoặc ít có khả năng thực hiện hoặc không mang tính thờng xuyên nh: thanh lý tài sản, thu từ vi phạm hợp đồng của khách hàng, thu tiền phạt hủy bỏ hợp đồng.Là số chênh lệch giữa thu nhập bất thờng với chi phí bất thờng và khoản thuế doanh thu (nếu có): Vậy: Lợi nhuận khác = Thu nhập khác - Thuế (nếu có) - Chi phí khácNh vậy nói chung tổng lợi nhuận của doanh nghiệp đợc tạo thành từ ba bộ phận nói trên. Tuy nhiên tỷ trọng của mỗi bộ phận lợi nhuận trong Trờng Đại học KD & CN Khoa Tài Chính Ngân Hàng10[...]... nghiệp có hai loại nh sau:ã Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính.ã Lợi nhuận khác.1.2.1. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất và kinh doanh là khoản chênh lệch giữa doanh thu hoạt động kinh doanh trừ đi chi phí hoạt động kinh doanh bao gồm giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đà tiêu thụ và thuế phải nộp theo quy định... chung về lợi nhuận trong doanh nghiệp 1. Lợi nhuận, nội dung lợi nhuận và vai trò lợi nhuận trong doanh nghiệp 1.1. Khái niệm về lợi nhuận 1.2. Nội dung lợi nhuận 1.2.1. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh 1.2.2. Lợi nhuận từ hoạt động khác 1.3. Vai trò của lợi nhuận 1.4. Một số chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận 1.4.1.Tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn kinh doanh 1.4.2. Tỷ suất lợi nhuận. .. chức bộ máy kế toán1.3.2.1. Hình thức hạch toán kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ2. Hình thức quản lý tài sản nguồn vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong hai năm 2008-20092.1. Tình hình quản lý vốn và nguồn vốn2.1.1. Cơ cấu vốn2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 2 năm 2008-20092.3. Các tỷ suất lợi nhuận 2.3.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu2.3.2.... nghiệp vụ:- Kế toán trởng: là ngời phụ trách vào sổ cái và báo cáo quyết toán đánh giá kết quả kinh doanh, điều hành và kiểm soát bộ máy kế toán của công ty. Kế toán trởng kiểm tra việc thực hiện chế độ quy định của nhà nớc về lĩnh vực tài chính kế toán. Kế toán trởng phải chịu trách nhiệm trớc giám đốc công ty và pháp luật về công tác kế toán.Ngoài ra kế toán trởng còn phải phổ biến các chủ trơng... hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào ngời ta đều tính toán đến lợi nhuận mà mình có thể thu đợc từ hoạt động đó. Thực tế có nhiều đối tợng quan tâm đến kết quả kinh doanh - lợi nhuận của doanh nghiệp, do đó tồn tại nhiều khái niệm khác nhau về lợi nhuận nh sau:Các nhà kinh tế học cổ điển trớc Mark cho rằng : Cái phần trội lên nằm trong giá bán so với chi phí sản xuất thì gọi là lợi nhuận Trờng... TC11.10 Lợi nhuận là chỉ tiêu tổng quát phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quyết định sự tồn tại và phát triển doanh nghiệp. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc thể hiện trên bốn mặt chính: mức nộp ngân sách với nhà nớc, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên mở rộng qui mô kinh doanh và khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trờng. Lợi nhuận giúp cho doanh. .. bỏ ra lớn hơn doanh thu thu vềo. Do đó công ty cần tìm ra nguyên nhân và có các biện pháp khắc phục đợc tình trạng khó khăn này để đa hoạt động kinh doanh ngày càng tốt hơn, tăng lợi nhuận đảm bảo đời sống của cán bộ công nhân viên trong công ty. Năm 2009 lợi nhuận gộp của công ty là 2839 triệu đồng, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh 1765 triệu đồng. So với năm 2008 thì lợi nhuận gộp tăng... lợi nhuận trên doanh thu2.3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên giá vốn hàng bán2.3.3. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu2.3.4. Tỷ suất lợi nhuận trớc thuế trên vốn kinh doanh bình quân2.3.5. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn kinh doanh bình quânChơng 3: Một số biện pháp góp phần làm nâng cao lợi nhuận tại công ty TNHH á phi 1. Đánh giá chung về công ty TNHH á phi Trờng Đại học KD & CN Khoa Tài Chính... của công ty còn chậm tiêu thụ là do công tác bán hàng còn cha tốt. Vì vậy, việc hoàn thiện hệ thống bán hàng và phân phối hàng hoá là việc cần thiết và nên làm trong thời gian tới bằng cách mở rộng các cửa hàng giới thiệu sản phẩm , bán các sản phẩm và các đại lý trên khắp địa bàn hoạt động của công ty. Mặc khác công ty cần đa dạng hoá phơng thức bán hàng và thanh toán, thay vì hình fhức bán hàng... tăng doanh thu và giảm chi phí.3.2.1. Nhóm biện pháp tăng doanh thu:Muốn tăng doanh thu cho công ty ta phải tăng doanh thu bán hàng bằng cách tăng lợng hàng bán ra trên thị trờng, công ty sẽ thu hồi vốn nhanh, bù đắp đợc chi phí sản xuất kinh doanh làm tăng lợi nhuận cho công ty. Do đó công ty sẽ thực hiện đợc tốt nghĩa vụ của mình đối với nhà nớc và ngời lao động. Để góp phần nâng cao lợi nhuận, . 2: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty TNHH á Phi1 . Khái quát chung về công ty TNHH á Phi1 .1. Quá trình hình. chính. Lợi nhuận khác.1.2.1. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất và kinh doanh là khoản chênh lệch giữa doanh thu hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty TNHH Á phi, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty TNHH Á phi, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện lợi nhuận tại công ty TNHH Á phi

Bình luận về tài liệu ket-qua-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh-va-tinh-hinh-thuc-hien-loi-nhuan-tai-cong-ty-tnhh-a-phi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP