Hướng dẫn làm quen với SPSS để phân tích dữ liệu potx

54 594 1
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2014, 16:20

. Variable Type với dạng dữ liệu là ngày tháng 17 Để định nghĩa loại dữ liệu  Nhắp núm trong ô Type đối với biến bạn muốn định nghĩa  Chọn loại dữ liệu trong. Data transformation {Biến đổi dữ liệu} . Tính năng biến đổi dữ liệu giúp bạn có được dữ liệu sẵn sàng cho các bước phân tích. Bạn có thể dễ dàng nhóm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn làm quen với SPSS để phân tích dữ liệu potx, Hướng dẫn làm quen với SPSS để phân tích dữ liệu potx, Hướng dẫn làm quen với SPSS để phân tích dữ liệu potx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn