Viết báo cáo ngắn về kênh đào panama và xuyê docx

42 7,502 10 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_2189
tailieuhay_2189

tailieuhay_2189

Tải lên: 14,424 tài liệu

  • Loading...
1/42 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 03:21

  !"#$%$!&$'()*+,&$-,#./0&$+!1)2-!0&$+!13&4(5(/&$67&8+9:&8.;#&8<&0$"+"60&$(=(>4$"?-"#.@50&$+!1(A("B# !" *1*1&8<&-C0&$+!1)2-!0&$+!13&4( VỊ TRÍ CỦA HAI KÊNH ĐÀOKÊNH ĐÀO PANAMAKÊNH ĐÀO XUY-Ê D&$+!1#.1&8&$E&8&F4+GH2I%&8Nhửừng hỡnh aỷnh ve keõnh ủaứo XuyeõNhửừng hỡnh aỷnh ve keõnh ủaứo XuyeõD&$+!1&8!2&2 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍBắc MĩĐại Tây DươngẤn Độ DươngThái Bình DươngKênh đào Xuy-êBiển Địa Trung HảiBiển Đỏ−J""?&K-!,.&8L"(−J"M"H29N&8-!O&P9N&8(Nam MĩChâu PhiChâu ÁChâu Úc− Cắt ngang qua eo đất Suez của Ai CậpChâu ÂuBắc Băng Dương−Vĩ độ:300B - 320B,trên lãnh thổ Ai Cập.? Xác định vị trí kênh đào Xuy-ê, nhờ kênh đào này các biển và đại dương nào nối liền nhau. (QRSTUUQ- Được xây dựng vào năm 1859 và mở cho tàu đi lại vào tháng 11/1869.- 1869 đế quốc Anh quản lí, 6/1956 Ai Cập tuyên bố quốc hữu hoá kênh đào.- Trước năm 1967, xảy ra chiến tranh I-xra-en và Ai Cập.- Tháng 6/1975, kênh đào mới mở cửa trở lại phục vụ. Dài 195 km (121 dặm).Trọng tải 250 nghìn tấn.Không cần âu tàu khi qua kênh đào. Thời gian qua kênh: 11 - 12 giờ.b. ĐĂC ĐIM KÊNH ĐO Chiều dài kênh đào Xuy-ê tìm trên Google earth . trí kênh đào Xuy-ê, nhờ kênh đào này các biển và đại dương nào nối liền nhau. (QRSTUUQ- Được xây dựng vào năm 1859 và mở cho tàu đi lại vào. *1*1&8<&-C0&$+!1)2-!0&$+!13&4( VỊ TRÍ CỦA HAI KÊNH ĐÀOKÊNH ĐÀO PANAMA KÊNH ĐÀO XUY-Ê D&$+!1#.1&8&$E&8&F4+GH2I%&8Nhửừng
- Xem thêm -

Xem thêm: Viết báo cáo ngắn về kênh đào panama và xuyê docx, Viết báo cáo ngắn về kênh đào panama và xuyê docx, Viết báo cáo ngắn về kênh đào panama và xuyê docx

Bình luận về tài liệu viet-bao-cao-ngan-ve-kenh-dao-panama-va-xuye-docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP