Viết báo cáo ngắn về kênh đào panama và xuyê docx

tailieuhay_2189
tailieuhay_2189(14506 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 228
5
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 42 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2014, 03:21

Mô tả:   !"#$%$!&$'()*+,&$-,#./0&$+!1)2-!0&$+!13&4(5(/&$67&8+9:&8.;#&8<&0$"+"60&$(=(>4$"?-"#.@50&$+!1(A("B# !" *1*1&8<&-C0&$+!1)2-!0&$+!13&4( VỊ TRÍ CỦA HAI KÊNH ĐÀOKÊNH ĐÀO PANAMAKÊNH ĐÀO XUY-Ê D&$+!1#.1&8&$E&8&F4+GH2I%&8Nhửừng hỡnh aỷnh ve keõnh ủaứo XuyeõNhửừng hỡnh aỷnh ve keõnh ủaứo XuyeõD&$+!1&8!2&2 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍBắc MĩĐại Tây DươngẤn Độ DươngThái Bình DươngKênh đào Xuy-êBiển Địa Trung HảiBiển Đỏ−J""?&K-!,.&8L"(−J"M"H29N&8-!O&P9N&8(Nam MĩChâu PhiChâu ÁChâu Úc− Cắt ngang qua eo đất Suez của Ai CậpChâu ÂuBắc Băng Dương−Vĩ độ:300B - 320B,trên lãnh thổ Ai Cập.? Xác định vị trí kênh đào Xuy-ê, nhờ kênh đào này các biển và đại dương nào nối liền nhau. (QRSTUUQ- Được xây dựng vào năm 1859 và mở cho tàu đi lại vào tháng 11/1869.- 1869 đế quốc Anh quản lí, 6/1956 Ai Cập tuyên bố quốc hữu hoá kênh đào.- Trước năm 1967, xảy ra chiến tranh I-xra-en và Ai Cập.- Tháng 6/1975, kênh đào mới mở cửa trở lại phục vụ. Dài 195 km (121 dặm).Trọng tải 250 nghìn tấn.Không cần âu tàu khi qua kênh đào. Thời gian qua kênh: 11 - 12 giờ.b. ĐĂC ĐIM KÊNH ĐO Chiều dài kênh đào Xuy-ê tìm trên Google earth . trí kênh đào Xuy-ê, nhờ kênh đào này các biển và đại dương nào nối liền nhau. (QRSTUUQ- Được xây dựng vào năm 1859 và mở cho tàu đi lại vào. *1*1&8<&-C0&$+!1)2-!0&$+!13&4( VỊ TRÍ CỦA HAI KÊNH ĐÀOKÊNH ĐÀO PANAMA KÊNH ĐÀO XUY-Ê D&$+!1#.1&8&$E&8&F4+GH2I%&8Nhửừng

— Xem thêm —

Xem thêm: Viết báo cáo ngắn về kênh đào panama và xuyê docx, Viết báo cáo ngắn về kênh đào panama và xuyê docx, Viết báo cáo ngắn về kênh đào panama và xuyê docx

Lên đầu trang

Mục lục

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.21383881568909 s. Memory usage = 17.7 MB