mẫu powerpoint về lịch làm việc trong tuần,work schedule weekly

6 8,415 101
  • Loading ...
Loading...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/03/2014, 09:42

slide.tailieu.vnChủnhậtChủnhậtThứ2Thứ2Thứ3Thứ3Thứ4Thứ4Thứ5Thứ5Thứ6Thứ6Thứ7Thứ76AM :30 7AM :30 8AM :30 9AM :30 10AM :30 11AM :30 12PM :30 1PM :30 2PM :30 3PM :30 4PM :30 5PM :30 6PM :30 7PM :30 8PM :30 9PM :30 10PM :30 11PM :30 slide.tailieu.vnChủnhậtChủnhậtThứ2Thứ2Thứ3Thứ3Thứ4Thứ4Thứ5Thứ5Thứ6Thứ6Thứ7Thứ76AM :30 7AM :30 8AM :30 9AM :30 10AM :30 11AM :30 12PM :30 1PM :30 2PM :30 3PM :30 4PM :30 5PM :30 6PM :30 7PM :30 8PM :30 9PM :30 10PM :30 11PM :30 slide.tailieu.vnAMChủnhậtChủnhậtThứ2Thứ2Thứ3Thứ3Thứ4Thứ4Thứ5Thứ5Thứ6Thứ6Thứ7Thứ76AM :30 7AM :30 8AM :30 9AM :30 10AM :30 11AM :30 12PM :30 1PM :30 2011slide.tailieu.vnPMChủnhậtChủnhậtThứ2Thứ2Thứ3Thứ3Thứ4Thứ4Thứ5Thứ5Thứ6Thứ6Thứ7Thứ712AM :30 1PM :30 2PM :30 3PM :30 4PM :30 5PM :30 6PM :30 7PM :30 2011slide.tailieu.vn6AM7AM8AM9AM10AM11AM12AM1PM2PM3PM4PM5PM6PM7PM8PM9PM10PMChủnhậtChủnhật Thứ2Thứ2 Thứ3Thứ3 Thứ4Thứ4 Thứ5Thứ5 Thứ6Thứ6 Thứ7Thứ7 2011AACCDDCCBBAACCDDEEAABBDDCCGhi chúGhi chúGhi chú Ghi chúGhi chúslide.tailieu.vn6AM7AM8AM9AM10AM11AM12AM1PM2PM3PM4PM5PM6PM7PM8PM9PM10PMThứ2Thứ2 Thứ3Thứ3 Thứ4Thứ4 Thứ5Thứ5 Thứ6Thứ6 2011AACCBBAADDAACCGhi chúGhi chúGhi chú Ghi chúGhi chú
- Xem thêm -

Xem thêm: mẫu powerpoint về lịch làm việc trong tuần,work schedule weekly, mẫu powerpoint về lịch làm việc trong tuần,work schedule weekly, mẫu powerpoint về lịch làm việc trong tuần,work schedule weekly

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập