Một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác tiêu thụ thành phẩm của công ty Gạch ốp lát Hà Nội

64 22 1
Vô danh

Vô danh

Tải lên: 0 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/64 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2012, 09:39

Luận Văn: Một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác tiêu thụ thành phẩm của công ty Gạch ốp lát Hà Nội Một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác tiêu thụ thành phẩm của công ty Gạch ốp lát Hà NộiCH NG I: T NG QUAN V CÔNG TY:  1.CÔNG TY G CH P L T VIGLACERA H N IÁ À  2. QU TRÌNH HÌNH TH NH V PH T TRI N C A CÔNG TY:Á À À Á  3. C C U T CH C B M Y C A CÔNG TYÁ     3.1. C c u t ch c b máy qu n lý     3.2. Nhi m v ch c n ng các phòng ban   3.3. Ch c n ng nhi m v quy n h n c a Công ty       3.3.1. Ch c n ng c a Công ty quy nh trong i u l      3.3.2. Nhi m v c a Công ty  4. C I M KINH T K THU T C A CÔNG TY      4.1. c i m v lao ng ! " #  "4.2. c i m v máy móc thi t b v dây chuy n s n xu tà$% & ' ( ) * ( + ,5.TH C TR NG CÔNG T C TIÊU TH S N PH M CÔNG TYÁ-  . / 0 1 G CH P L T H N IÁ À  5.1. Xác nh h th ng kênh tiêu th"2  3 5.1.1. Kênh tr c ti p 5.1.2. Kênh gián ti p:5.1.3. Kênh h n h p: 5.2. ánh giá th c tr ng tiêu th s n ph m c a Công ty g ch p 4    5   3 lát H N ià 65.2.1. ánh giá chung tình hình tiêu th s n ph m c a Công ty     theo m t h ngà5.2.2.Th c tr ng tiêu th s n ph m c a công ty theo khu v c th        tr ng5.3. Th c tr ng v công tác th c hi n chính sách s n ph m c a4   4   5  công ty15.4. Th c tr ng kênh phân ph i v m ng l i tiêu th s n ph mà7 8 9 8 :; < + = Công ty5.5. Th c tr ng công tác ký k t h p ng kinh t tiêu th s n4  > ? "@ >   ph m 55.6. Th c tr ng công tác t ch c bán h ngà7 8 A B5.6.1. Ph ng th c thanh toán 5.6.2. Th c tr ng công tác giao ti p khuy ch tr ng, y m tr bán       h ngà6. U NH C I M V NGUYÊN NH NÀ ÂC CD $ 6.1. Nh ng th nh tích ã t c trong công tác tiêu th s nàE & &8 &:F < + ph m c a công ty5 6.2. Nh ng h n ch G  >6.3. Nh ng t n ng c n kh c ph c trong công tác tiêu th s nG @ "H I J    ph m 5 CH NG IIM T S BI N PH P NH M Y M NH HO T NGÁ  K L $0   $ TIÊU TH S N PH M T I CÔNG TY G CH P L T H N IÁ À. / 0    1. NH NG PH NG H NG NH M HO N THI N CÔNG T CÀ ÁM C CN L K TIÊU TH S N PH M CÔNG TY G CH P L T H N IÁ À. / 0 1   2. C C BI N PH P Y M NH CÔNG T C TIÊU TH S N PH MÁ Á ÁK $0  . / 0 CÔNG TY G CH P L T H N IÁ À1   2.1. T ng c ng công tác i u tra, nghiên c u th tr ng v màO :P & ( B * :P Q r ng th tr ng 2 RS2.2. Các bi n pháp nâng cao ch t l ng s n ph m  R?  52.3. Phát tri n m ng l i tiêu th , ho n thi n chính sách phânà' 8 :; < T ph i s n ph m.3  52.4. T ng c ng các bi n pháp xúc ti n h tr cho công tác tiêu RS  > U ? th s n ph m  522.4.1. Quan tâm n thông tin qu ng cáo 2.4.2. Quan tâm n công tác ch o h ngà à2.4.3. T ch c h i ngh khách h ngà   2.4.4. Ho n thi n các d ch v bán h ng c a Công tyà à   2.4.5. Th c hi n vi c tính i m cho khách h ngà    3Chuyên đề thực tập tốt nghiệpCHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY:1.CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT VIGLACERA HÀ NỘITên giao dịch quốc tế: VIGLACERA HA NOI CERAMICS TILES COMPANYLĩnh vực hoạt động: sản xuất và kinh doanh các loại gạch men cao cấpĐịa chỉ: Trung Hoà - Cầu Giấy – Hà NộiĐiện thoại: 04 5530771 – Fax: 048542889Email: ceramichn@hn.vnn.vn – website: www.ceramichn.com.vn2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY: Giai đoạn từ 1959 đến nay.Công ty Gạch ốp lát Hà Nội (Viglacera) tiền thân là Xí nghiệp gạch ngói Hữu Hưng, trực thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Sành sứ Thuỷ tinh. Được thành lập tháng 6/1959 theo quyết định số 094A/BXD – TCLĐ, với tên gọi là xí nghiệp gạch ngói Hữu Hưng. Đến năm 1994 phát triển thành công ty Gốm Xây dựng Hữu Hưng gồm 2 cơ sở sản xuất chính:Cơ sở 1: Nhà máy Gạch ốp lát Hà Nội – Thanh Xuân - Đống Đa – Hà NộiCơ sở 2: Nhà máy Gạch ốp lát Hữu Hưng - Đại Mỗ - Hà NộiTrong thời gian này sản phẩm gạch lát nền chủ yếu là gạch xi măng. Loại này có trọng lượng trung bình trên 1m2 lớn (khoảng 40 – 50 kg/m2 ) bề mặt làm bằng chất liệu xi măng bột màu không có độ bóng. Màu sắc và tính chất cơ lý hoá không thể so sánh với gạch lát nền tráng men cao cấp có độ bền và tính thẩm mỹ cao.1Chuyên đề thực tập tốt nghiệpNgày 19/5/1998 Công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng được tách thành Công ty gạch ốp lát Hà Nội và nhà máy gạch Hữu Hưng. Công ty Gạch ốp lát Hà Nội trở thành một Công ty độc lập chuyên sản xuất gạch men ốp tường và lát nền.Thời gian này lãnh đạo BXD và Tổng Công ty Thủy tinh & Gốm xây dựng nhận đã nhận thấy vấn đề và xử lý cương quyết nhằm đưa nhà máy thoát khỏi sự bế tắc. Bên cạnh sự sắp xếp bố trí lại nhân sự, Tổng Công ty đã quyết định đặt nhà máy dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Phó Tổng Giám đốc (kiêm Giám đốc Công ty gạch ốp lát Hà Nội) một thời gian sau đó công ty đã thay nhân sự lãnh đạo 2 lân nưã .Nhưng nhu cầu ngày càng tăng mạnh của gạch Ceramic và xuất phát từ quan điểm “công nghệ quyết định chất lượng”, Phó Tổng Giám đốc đã chỉ đạo nhà máy tập trung vào nghiên cứu công nghệ, đổi mới thiết bị và điều kiện làm việc xắp xếp lại mặt bằng và dây chuyền sản xuất. Tổ chức xắp xếp lại bộ máy quản lý phù hợp với khả năng trình độ năng lực của cán bộ. Phân công phân cấp quản lý, giao trách nhiệm cụ thể, tạo điều kiện để cán bộ phát huy trong công tác.Bảng 1.Tỷ suất lợi nhuận qua các năm:Năm Doanh thu( Triệu đồng )Lợi nhuận( Triệu đồng )Tỷ suất lợi nhuận( % )2001 50.345 329 0,6532002 49.542 432 0,8722003 60.678 742 1.2222004 174.127 1.972 1,1332005 218.834 2.728 1,2472006 228.356 2.917 1,276Công ty đã triển khai nhiều biện pháp dể phát huy hết công suất thiết bị đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.Tháng 10/2001 Công ty đầu tư lắp đặt dây chuyền 3 (sản xuất gạch lát) công suất đạt 1,5 triệu m2/ năm nhằm tăng cường khả năng cung ứng ra thị trường về chủng loại số lượng cũng như hạ giá thành sản phẩm nâng cao chất 2Chuyên đề thực tập tốt nghiệplượng sản phẩm. Như vậy sản lượng hàng năm của Công ty đạt sấp xỉ 5 triệu m2/năm tương đương 15.000 m2 mỗi ngày.Nâng tổng vốn kinh doanh của Công ty lên 311.978.652.000 Trong đó:- Vốn lưu động : 10.568.745.000- Vốn cố định : 301.409.907.0003. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lýXuất phát từ quy mô và đặc điểm quy trình công nghệ, sản xuất kinh doanh, Bộ máy quản lý của Công ty Gạch ốp lát Hà Nội được tổ chức theo kiểu trực tuyến – chức năng thi hành chế độ thủ trưởng ở tất cả các khâu. Mọi công nhân viên và các phòng ban đều chấp hành mệnh lệnh chỉ thị của Giám đốc. Giám đốc có quyền hạn và chịu trách nhiệm cao nhất trong Công ty, các phòng ban có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc, hướng dẫn các bộ phận thực hiện quyết định của Giám đốc theo đúng chức năng của mình.3Chuyờn thc tp tt nghipS 1. b mỏy t chc qun lý ca Cụng ty gch p lỏt H ni3.2. Nhim v chc nng cỏc phũng ban- Giỏm c: l ngi lónh o cao nht iu hnh mi hot ng ca Cụng ty v chu trỏch nhim v mi hot ng ca Cụng ty, t chc sp xp vic lm cho cụng nhõn viờn, i din cho quyn li v ngha v ca Cụng ty trc phỏp lut, .- Phú Giỏm c ph trỏch kinh doanh: Ph trỏch tiờu th sn phm, t chc mng li cỏc i lý tiờu th sn phm cho Cụng ty, c u quyn ký kt cỏc hp ng tiờu th sn phm.- Phú Giỏm c ph trỏch sn xut : Ph trỏch v sn xut ca Cụng ty.- Phú Giỏm c ph trỏch v c in: Ph trỏch v mỏy múc thit b ca Cụng ty.4PHềNGK TONPHềNG K HOCH SXPHềNG K THUT - KCSPHềNGKINH DOANHPHN XNGC INPHN XNGSN XUTVN PHềNGTNG HPPHềNGTCLGiám đốcPHể GIM C THIT BPHể GIM C S XPHể GIM C KINH DOANHPHONG XUAT KHAUChuyên đề thực tập tốt nghiệp Ph òng Tổ chức lao động tiền lương: Có chức năng sắp xếp nhân sự, thực hiện các chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ công nhân viên, đảm bảo các quyền lợi về văn hoá, tinh thần, quyền lợi về vật chất và sức khoẻ cho cán bộ công nhân viên, tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản trị và công nhân kỹ thuật .- Xây dựng kế hoạch công tác tổ chức, lao động tiền lương, định mức lao động, bảo hiểm xã hội, các chế độ liên quan đến người lao động, xây dựng nội qui, qui chế của Công ty.- Quản trị công tác đào tạo, công tác nâng bậc lương của cán bộ công nhân viên, theo dõi việc ký kết hợp đồng lao động.- Quản trị hồ sơ cán bộ cùng nhân viên, giải quyết thủ tục tuyển dụng, thôi việc, .Ph òng Hành chính: - Quản trị, thực hiện toàn bộ công tác hành chính trong Công ty theo qui định chung về pháp lý hành chính hiện hành của nhà nước.- Quản trị theo dõi việc sử dụng tài sản của Công ty như: nhà xưởng đất đai, phương tiện, thiết bị văn phòng, .- Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại, giao dịch hàng ngày, phục vụ hội họp, ăn ca, đảm bảo công tác an ninh trật tự trong Công ty.- Quản lý công tác y tế cơ sở.- Tổ chức công tác bảo vệ tài sản, hàng hoá, vật tư, thiết bị.Ph òng Kinh doanh: 5Chuyên đề thực tập tốt nghiệp- Có nhiệm vụ nắm bắt khả năng nhu cầu thị trường để xây dựng và tổ chức các phương án kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm nguồn hàng hoá chất lượng tốt, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.- Thực hiện các công việc về thương mại nhằm tiêu thụ tối đa số lượng sản phẩm của Công ty sản xuất ra.- Thực hiện các công tác nghiên cứu thị trường và đề ra các chiến lược kinh doanh của Công ty. - Phối hợp với các đơn vị của công ty để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. - Tổ chức điều phối, nghiên cứu thị trường, đề xuất các mẫu mã được khách hàng ưa chuộng, kết hợp với phòng kỹ thuật tạo ra các mẫu mã và thực hiện dịch vụ sau bán hàng.- Thiết lập và quản lý mạng lưới đại lý, đề xuất các phương án, mạng lưới bán hàng, các hình thức quảng cáo, khuyến mại, .nhằm đẩy mạnh tiêu thụ. Ph òng Kế toán: - Thực hiện hạch toán kế toán theo qui định của nhà nước và theo điều lệ hoạt động của Tổng Công ty, của Công ty, tổ chức lập và thực hiện các kế hoạch tài chính, cung cấp những chỉ tiêu kinh tế tài chính và lập báo cáo kế toán phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quí, năm của Công ty, cung cấp những chỉ tiêu kinh tế tài chính cần thiết cho Giám đốc Công ty, trên cơ sở đó giúp cho Giám đốc nhìn nhận và đánh giá 1 cách toàn diện và có hệ thống tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó đề ra phương hướng, biện pháp chỉ đạo sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được hiệu quả hơn.6[...]... nói chung và Công ty gạch ốp lát Hà Nội nói riêng tăng thêm thị phần.6. ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN6.1. Những thành tích đã đạt được trong công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty Qua phân tích và đánh giá thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty gạch ốp lát Hà Nội trong những năm gần đây ta có thể rút ra một số thành quả đã đạt được trong công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong quá... loại gạch thì việc nhận biết mặt hàng nào tiêu thụ nhanh, mặt hàng nào tiêu thụ chậm cũng là điều cần thiết vì nó giúp Công ty có cơ cấu mặt hàng tối ưu.22 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp5.2. Đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm của Công ty gạch ốp lát Hà Nội 5.2.1. Đánh giá chung tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty theo mặt hàngBảng 4. Hiện nay Công ty sản xuất kinh doanh 4 loại mặt hàng... sản phẩm là một trong những căn cứ quan trọng để Công ty xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm trong năm. Công ty gạch ốp lát Hà Nội đặt mục tiêu làm ăn lâu dài với các Công ty xây dựng. Công ty thành lập bộ phận công trình để tiếp xúc và đưa sản phẩm của Công ty vào các công trình lớn thông qua các đơn vị đầu tư, tư vấn thiết kế xây dựng. Bộ phận này thường xuyên nắm bắt thông tin về các Công ty. .. CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI5.1. Xác định hệ thống kênh tiêu thụ Có thể phân thành hai hệ thống chủ yếu: kênh tiêu thụ trực tiếp và kênh tiêu thụ gián tiếp. Kênh tiêu thụ trực tiếp nếu người sản xuất trực tiếp bán hàng cho người tiêu dùng. Kênh tiêu thụ gián tiếp nếu người sản xuất không trực tiếp bán hàng cho người tiêu dùng, giữa doanh nghiệp sản xuất và người tiêu. .. TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI2.1. Tăng cường công tác điều tra, nghiên cứu thị trường và mở rộng thị trườngSự cần thiết của biện pháp Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn có một quyết định đúng đắn thì phải dựa trên cơ sở các thông tin thu thập được và muốn tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm có hiệu quả thì cần phải nghiên cứu, dự báo thị trường về nhu cầu sản phẩm. Biện pháp này... hiếu người tiêu dùng.- Thực hiện các công việc về thương mại nhằm tiêu thụ tối đa số lượng sản phẩm của Công ty sản xuất ra.- Thực hiện các công tác nghiên cứu thị trường và đề ra các chiến lược kinh doanh của Công ty. - Phối hợp với các đơn vị của công ty để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. - Tổ chức điều phối, nghiên cứu thị trường, đề xuất các mẫu mã được khách hàng ưa chuộng,... doanh. Công ty gạch ốp lát Hà Nội trong những năm vừa qua đã hoạt động thành công trên thương trường năm 2006 giá trị sản xuất công nghiệp đạt 240 tỷ đồng tăng 102,24 % nộp ngân sách nhà nước 5,657 tỷ đồng đạt doanh 34 Chuyên đề thực tập tốt nghiệpSơ đồ 1. bộ máy tổ chức quản lý của Công ty gạch ốp lát Hà nội 3.2. Nhiệm vụ chức năng các phòng ban- Giám đốc: là người lãnh đạo cao nhất điều hành... tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong những năm qua.5.6.2. Thực trạng công tác giao tiếp khuyếch trương, yểm trợ bán hàngQuảng cáo:Ngoài những công việc trên, trong năm qua Công ty cũng đã sử dụng tốt các công cụ hỗ trợ bán hàng như quảng cáo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về nhãn hiệu sản phẩm của Công ty. Đặc biệt hầu hết trên các loại báo, tạp chí như: Nhân dân, Hà Nội. .. gói(viên/hộp)Ghi chú1 Gạch chống trơn15.4 200x200x8 252 Gạch lát 16.8 300x300x8113 Gạch lát 18.2 400x400x9 64 Gạch lát 33.5 500x500x10 65 Gạch lát 45.5 600x600x10 6 (Số liệu lấy từ phòng kinh doanh của công ty) Cơ chế thị trường tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty gạch ốp lát Hà Nội vươn lên tự khẳng định mình, sản xuất liên tục phát triển, thị trường ngày càng mở rộng, khối lượng sản phẩm tiêu thụ ngày... sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của khách hàng theo từng thời kỳ.- Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho các loại vật tư nguyên liệu sản xuất, sản phẩm của Công ty. - Xác định các thông số kỹ thuật cơ lý của nguyên liệu bán thành phẩm và thành phẩm để kịp thời có biện pháp điều chỉnh quá trình sản xuất.- Phân tích thành phần hoá học của các loại vật tư nguyên liệu phục vụ cho công . Một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác tiêu thụ thành phẩm của công ty Gạch ốp lát Hà NộiCH NG I: T NG QUAN V CÔNG TY:   1.CÔNG TY G. thành Công ty gạch ốp lát Hà Nội và nhà máy gạch Hữu Hưng. Công ty Gạch ốp lát Hà Nội trở thành một Công ty độc lập chuyên sản xuất gạch men ốp tường và lát
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác tiêu thụ thành phẩm của công ty Gạch ốp lát Hà Nội, Một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác tiêu thụ thành phẩm của công ty Gạch ốp lát Hà Nội

Bình luận về tài liệu mot-so-bien-phap-nham-tang-cuong-hieu-qua-cong-tac-tieu-thu-thanh-pham-cua-cong-ty-gach-op-lat-ha-noi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP