Đề cương (có đáp án) ôn thi đầu ra đai học môn triết học Mác Lênin

15 183 10
Lý Long

Lý Long

Tải lên: 33 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2014, 00:30

Tập hợp những câu hỏi đã có đáp án trong kỳ thi thi tốt nghiệp cử nhân và kỹ sư các ngành bậc đại học chính quy - đại học Duy Tân Bộ môn Triết học Mác LêNin Câu 1: Ptích đkiện ra đời, ưu thế và hạn chế của SXHH -Đkiện ra đời của SXHH: Theo quan điểm của CN Mác-Lênin sự ra đời của SXHH do 2 đkiện sauquyết định:1)Có sự phân công lđộng XH: Phân công lđộng XH là sự chuyên môn hóa về SX, làm cho nền SXXH phân thành nhiều ngành, nhiều nghề # nhau. Phân công lđộng XH là cơ sở của SX và trao đổihhóa vì do phân công lđộng nên mỗi người chỉ SX 1 hoặc 1 vài sphẩm nhưng nhu cầu cần nhiềuthứ dẫn đến mâu thuẫn: vừa thừa vừa thiếu nảy sinh quan hệ trao đổi sphẩm cho nhau.-Các loại phân công lđộng: +Phân công đặc thù: ngành lớn lại chia thành ngành nhỏ. +Phân công chung: hình thành ngành ktế lớn. +Phân công lđộng cá biệt là phân công trong nội bộ công xưởng (ko được coi là cơ sở của SXHH).2)Có sự tách biệt tương đối về mặt ktế giữa những người SX: C.Mác viết: “Chỉ có sphẩm củanhững lđộng tư nhân độc lập và ko phụ thuộc nhau mới đối diện nhau như là những hhóa”. -Sự tách biệt về ktế làm cho những người SX trở thành những chủ thể SX độc lập, do đó sphẩmlàm ra thuộc quyền sở hữu hoặc do họ chi phối. -Nguyên nhân dẫn đến độc lập về ktế: +Chế độ chiếm hữu tư nhân về TLSX. +Có nhiều hình thức sở hữu về TLSX. +Sự tách rời giữa quyền sở hữu và quyền sdụng. -Sự tách biệt về ktế làm cho trao đổi mang hthức là trao đổi hhóa. -Đây là hai đkiện cần và đủ cho SXHH ra đời và tồn tại, nếu thiếu 1 trong 2 đkiện sẽ ko có SX vàtrao đổi hhoá. -Đặc trưng và ưu thế of SXHH: So với SX tự cung tự cấp, SXHH có những ưu thế hơn hẳn: +Khai thác được những lợi thế về tự nhiên, XH, kỹ thuật của từng người, từng cơ sở cũng nhưtừng vùng, từng địa phương. +Tạo đkiện thuận lợi cho việc ứng dụng những thành tựu khoa học - kỹ thuật vào SX thúc đẩySX phát triển. +Buộc những người SXHH phải luôn luôn năng động, nhạy bén. +Làm cho giao lưu ktế văn hóa giữa các địa phương, các ngành ngày càng phát triển. +Xóa bỏ tính bảo thủ trì trệ của ktế tự nhiên -Những hạn chế của ktế hhóa, ktế thi trường: +Phân hóa giàu nghèo. +Điều tiết tự phát nền ktế (bàn tay vô hình). +Khủng hoảng, lạm phát, thất nghiệp, ô nhiệm môi trường, canh tranh không lành mạnh, làm giàubất chính, suy thoái đạo đức, tệ nạn XH và tôi phạm phát triển.Câu 3:Lượng gtrị, các nhân tố ảnh hưởng đến lượng gtrị của hhóaa. Số lượng gtrị hhóa: Lượng gtrị hhóa ko đo = tgian lđộng cá biệt mà do = tgian lđộng XH cầnthiết.-Tgian lđộng XH cần thiết là tgian cần thiết để SXHH với trình độ thành thạo trung bình, cường độtrung bình, trong những đkiện bình thường so với hoàn cảnh XH nhất định.-Thông thường tgian lđộng XH cần thiết là tgian lđộng cá biệt của những người cung cấp đại bộphận lượng hhóa ấy trên thị trường. b. Những ytố ảnh hưởng đến gtrị của 1 đvị hhoá: Nsuất lđộng: là năng lực SX của lđộng được tính= Slượng sphẩm SX ra trong 1 đvị tgian. Số lượng lđộng hao phí để SX ra 1 đvị sphẩm+Tăng NSLĐ: Tăng hiệu quả, hay hiệu suất của lđộng. Khi NSLĐ tăng: Slượng sphẩm SX ra trong1đvị tgian tăng. Slượng lđộng hao phí để SX ra 1 đvị sphẩm giảm.1-Các nhân tố ảnh hưởng đến NSLĐ: +Trình độ khéo léo (thành thạo) trung bình của người lđộng. +Mức độ phát triển của khoa học - kỹ thuật, công nghệ và mức độ ứng dụng những thành tựu đóvào SX +Trình độ tổ chức quản lý. +Quy mô và hiệu suất của TLSX. +Các đkiện tự nhiên-NSLĐ tăng lên, gtrị 1 đvị sphẩm giảm. -Cường độ lđộng: Nói lên mức độ khẩn trương nặng nhọc của người lđộng trong 1 đvị tgian.Cường độ lđộng được đo = sự tiêu hao lđộng trong 1 đvị tgian và thường được tính = số calo haophí trong 1 đvị tgian-Tăng cường độ lđộng: là tăng sự hao phí lđộng trong 1 tgian lđộng nhất định. -Cường độ lđộng tăng gtrị 1 đvị sphẩm ko đổi-Cường độ lđộng phụ thuộc vào: +Trình độ tổ chức quản lý. +Quy mô và hiệu suất của TLSX +Thể chất, tinh thần của người lđộng.-Lđộng giản đơn và lđộng phức tạp: +Lđộng giản đơn:là lđộng ko qua huấn luyện, đào tạo, lđộng ko thành thạo +Lđộng phức tạp:là lđộng phải qua huấn luyện đào tạo, lđộng thành thạoKhi đem trao đổi ở trên thị trường người ta lấy lđộng giản đơn làm đvị và quy mọi lđộng thànhlđộng giản đơn, với ý nghĩa đó lđộng phức tạp là bội số của lđộng giản đơn. Trong cùng 1 tgian,lđộng phức tạp tạo ra nhiều gtrị hơn lđộng giản đơn-Cơ cấu lượng gtrị hhóa: Để SX ra hhóa cần phải chi phí lđộng bao gồm lđộng quá khứ tồn tạitrong các ytố như TLSX và lđộng sống hao phí trong quá trình chế biến TLSX thành sphẩm – hhóamới. Vì vậy, cơ cấu lượng gtrị hhóa bao gồm 2 bộ phận: bộ phận gtrị cũ và bộ phận gtrị mớiCâu 4:Nguồn gốc, bản chất, chức năng tiền tệ, quy luật lưu thông tiền tệ? lạm phát. Biểuhiện, nguyên nhân, giải pháp? Chiến tranh tiền tệ?1. Nguồn gốc và bản chất của tiền tệa. Hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên của gtrị: 20m2 vải = 1 cái áo hoặc HH A = 5 HH B -Gtrị of hhóa A được biểu hiện ở gtrị sdụng của hhóa B, còn hhóa B dùng làm hình thái biểu hiệngtrị của hhóa A. Hhóa A ở vào hình thái gtrị tương đối. Hhóa B, khi mà gtrị sdụng của nó biểu hiệngtrị of hhóa # (A) thì ở vào hình thái ngang giá-Hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên là mầm mống phôi thai của hình thái tiền -Hhóa đóng vtrò vật ngang giá là hình thái phôi thai of tiền tệ-Hình thái giản đơn xuất hiện vào cuối XH cộng sản nguyên thủy. Trao đổi mang tính ngẫu nhiênvà trực tiếp. b. Hình thái đầy đủ hay mở rộng of gtrị: Ở đây gtrị của 1 hhóa được biểu hiện ở gtrị sdụng củanhiều hhóa đóng vtrò vật ngang giá chung. Tỷ lệ trao đổi đã cố định hơn, tuy vậy vẫn là trao đổitrực tiếp hàng lấy hàng. Thí dụ: 20m2 vải = 1 cái áo = 10 đấu chè = 40 đấu cf = 0,2g vàngc. Hình thái chung của gtrị: Ở đây gtrị của mọi hhóa đều được biểu hiện ở GTSD của 1 hhóa đóngvtrò làm vật ngang giá chungd. Hình thái tiền: Khi SX và trao đổi hhóa phát triển cao hơn, đặc biệt là khi nó được mở rộng giữacác vùng đòi hỏi phải có một vật ngang giá chung thống nhất thì vật ngang giá chung được cố định2ở 1 hhóa đặc biệt, khi đó xuất hiện hình thái tiền. Ở đây, gtrị của tất cả mọi hhoá đều được biểuhiện ở gtrị sdụng của 1 hhoá đóng vtrò tiền tệ-Khi bạc và vàng cùng làm chức năng tiền tệ thì chế độ tiền tệ gọi là chế độ song bản vị-Khi chỉ còn vàng độc chiếm vtrí tiền tệ thì chế độ tiền tệ được gọi là chế độ bản vị vàngTại sao vàng và bạc, đặc biệt là vàng có được vtrò tiền tệ như vậy? +Vì nó cũng là 1 hhoá, có thể mang trao đổi với các hhoá # +Nó có những ưu thế (từ thuộc tính tự nhiên) như: thuần nhất, dễ chia nhỏ, ko mòn gỉ Kết luận:-Nguồn gốc của tiền: Tiền ra đời trong quá trình phát triển lâu dài của SX và trao đổi hhóa-Bản chất của tiền: là một hhóa đặc biệt, đóng vtrò vật ngang giá chung, là sự thể hiện chung củagtrị và thể hiện mối qhệ giữa những người SXHH. “Tiền: loại hàng hóa đặc biệt mà hình thái tựnhiên of nó dần gắn liền với hình thái ngang giá trong XH, sẽ trở thành hhóa - tiền, hay làm chứcnăng là tiền, chức năng XH riêng biệt của nó và do đó, độc quyền XH của nó là đóng vtrò vậtngang giá phổ biến trong giới hhóa”2. Các chức năng of tiềna. Thước đo giá trị-Tiền dùng để đo lường và biểu hiện gtrị của các hhoá #-Để thực hiện được chức năng này có thể chỉ cần một lượng tiền tưởng tượng, ko cần thiết phải cótiền mặt.-Gtrị hhóa biểu hiện = tiền gọi là giá cả hhóa-Đvị đo lường tiền tệ và các phần chia nhỏ của nó gọi là tiêu chuẩn giá cảb. Phương tiện lưu thông-Tiền làm môi giới trong trao đổi hhoá: +Khi tiền chưa xuất hiện: trao đổi trực tiếp HH +Khi tiền xuất hiện: quá trình trao đổi có tiền làm trung gian HTH-Khi tiền làm phương tiện lưu thông đòi hỏi phải có tiền mặt trên thực tế (vàng thoi, bạc nén, tiềnđúc, tiền giấy, tiền tín dụng ) . -Các loại tiền: +Với chức năng là phương tiện lưu thông, lúc đầu tiền xuất hiện trực tiếp dưới hình thức vàngthoi, bạc nén +Tiền đúc: là khối kim loại đúc có hình thức, trọng lượng và gtrị nhất định và được dùng làmphương tiện lưu thông +Tiền giấy: là dấu hiệu của tiền tệ buộc phải thừa nhận và do nhà nước phát hành rac. Phương tiện cất trữ-Tiền được rút khỏi lưu thông và cất giữ lại để khi cần thì đem ra mua hàng-Các hình thức cất trữ: Cất giấu, Gửi ngân hàng-Chỉ có tiền vàng, tiền bạc, các của cải bằng vàng bạc có gtrị mới thực hiện được chức năng nàyd. Phương tiện thanh toán-Ktế hhoá phát triển đến một trình độ nào đó tất yếu sẽ nảy sinh việc mua bán chịu-Tiền làm chức năng phương tiện thanh toán tức nó được dùng để chi trả sau khi công việc đãhoàn thành như: trả tiền mua hàng chịu, trả nợ; nộp thuế -Khi tiền làm chức năng phương tiện thanh toán xuất hiện một loại tiền mới: tiền tín dụng, hìnhthức chủ yếu của tiền tín dụng là giấy bạc ngân hàng. Tiền tín dụng phát hành từ chức năngphương tiện thanh toán của tiền.Mặt khác tiền tín dụng phát triển thì chức năng phương tiện thanhtoán của tiền càng mở rộng và các hình thức của tiền càng phát triển. vd: hiện nay trên thế giới xuấthiện tiền điện tử e. Tiền tệ thế giới3-Khi trao đổi hhóa mở rộng ra bên ngoài biên giới quốc gia và hình thành quan hệ buôn bán giữacác nước thì chức năng tiền tệ thế giới ra đời-Thực hiện chức năng này tiền làm nhiệm vụ: +phương tiện lưu thông, mua bán hhóa +phương tiện thanh toán quốc tế và các hoạt động ngoại thương, tín dụng, tài chính +Di chuyển của cải từ nước này sang nước #-Làm chức năng tiền tệ thế giới thì phải là tiền vàng hoặc tiền tín dụng được công nhận là phươngtiện thanh toán quốc tế3.Quy luật lưu thông tiền tệ? lạm phát? Biểu hiện, nguyên nhân, giải pháp? Chiến tranh tiền tệ?- Tiền là hình thức biểu hiện gtrị hhóa, phục vụ cho sự vận động của hhóa. Lưu thông hhóa và lưuthông tiền tệ là hai mặt của quá trình thông nhất với nhau. Lưu thông tiền tệ xuất hiện và dựa trêncơ sở của lưu thông hhóa. Ở mỗi thời kỳ nhất định, lưu thông hhóa bao giờ cũng đòi hỏi một lượngtiền cần thiết cho sự lưu thông. Số lượng tiền này được xđịnh bởi quy luật chung của lưu thông tiềntệ. - Số lượng tiền tệ cho lưu thông do 3 nhân tố quy định: số hhóa lưu thông trên thị trường, giá cảtrung bình của hhóa, và tốc độ lưu thông của những đvị tiền tệ cùng loại. Sự tác động của 3 nhân tốnày đối với khối lượng tiền tệ cần cho lưu thông diễn ra theo quy luật phổ biến là: “tổng số giá cảcủa hhóa chia cho số vòng lưu thông của các đồng tiền cùng loại trong một thời gian nhất định” Nếu ký hiệu: T=(Gh*H)/N=G/N với:T: slượng tièn tệ cần cho lưu thông H: slượng hhóa lưu thông trên thị trường Gh: giá cả trung bình của 1 hhóa G: tổng số giá cả của hhóa N: số vòng lưu thông của các đồng tiền cùng loại Điều kiện: tất cả các nhân tố nói trên phải được xem xét trong cùng 1 tgian và trên cùng 1 ko gianKhi khối lượng tiền giấy do nhà nước phát hành vào lưu thông vượt quá khối lượng tiền cần cholưu thông, thì gtrị của tiền tệ sẽ bị giảm xuống, tình tạng lạm phát sẽ xhiện. Trong đkiện tiền thực hiện chức năng thanh toán thì công thức số lượng tiền tệ cần thiết cho lưuthông sẽ được triển khai như sau:Nếu ký hiệu: T=[G-(Gc+Tk)+Th]/NGc: tổng số giá hàng bán chịuTk: tổng số tiền khấu trừ cho nhau Ttt: tổng số tiền thanh toán đến kỳ trả hạnCâu 6:Nêu công thức chung of tbản và ptích mâu thuẫn trong công thức chung của tbản?1/Công thức chung của tbản: Tiền chưa phải là tbản, muốn trở thành tbản tiền phải được sdụng đểbóc lột lđộng làm thuê. Mác đã chỉ rõ công thức chung của tbản đó là T- H –T’ (tiền –hàng – tiền)tức là sự chuyển hóa từ tiền thành hhóa rồi hhóa lại chuyển hóa ngược lại thành tiền.2/ Mâu thuẫn của công thức chung của tbản: Các nhà ktế học tư sản cho rằng lưu thông tạo ra gtrịthăng dư nhằm che dấu nguồn gốc làm giàu của các nhà tbản .Theo quan điểm của Mác lưu thôngko tạo ra gtri thăng dư, trong lưu thông nếu bán cao hơn gtrị, hoặc thấp hơn gtrị thì tổng gtrị củahhóa không thay đổi và khẳng định “ Vậy là tbản không thể xhiện từ lưu thông và cũng không thểxhiện bên ngoài lưu thông. Nó phải xhiện trong lưu thông đồng thời không phải trong lưu thông”.4Đó chính là mâu thuẫn chứa đựng trong công thức chung của tbản. Để giải quyết mâu thuẫn nàyphải nghiên cứu hhóa sức lđộng Câu 7:Ptích 2 thuộc tính là gtrị và gtrị sdụng của hhóa sức lđộng? So sánh sự giống và khácnhau với 2 thuộc tính của hhóa thông thường?*2 thuộc tính của hhoá sức lđộng: Gtrị của hhoá sức lđộng: Gtrị của hhóa sức lđộng được đo giántiếp bằng gtrị những tư liệu sinh hoạt cần thiết để tái SX ra sức lđộng, bao gồm những gtrị vật chấttinh thần để tái SX sức lđộng của người lđộng và con cái của họ: bù đắp những phí tổn đào tạongười lđộng-Lượng gtrị các tư liệu sinh hoạt cần thiết bao gồm: +Gtrị các tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thần cần thiết để nuôi sống công nhân +Chi phí đào tạo công nhân +Gtrị các tư liệu sinh hoạt vật chất và tinh thần cần thiết cho gia đình công nhân-Gtrị hhóa sức lđộng bao hàm cả yếu tố lịch sử, tinh thần-Gtrị sức lđộng biểu hiện bằng tiền gọi là giá cả sức lđộng hay còn gọi là tiền lương-Gtrị của hhóa SLĐ chịu sự tác động của hai xu hướng đôí lập nhau:*Gtrị hhóa SLĐ có xu hướng tăng: +SX càng phát triển nhu cầu về lđộng phức tạp tăng +Nhu cầu TLSH tăng theo đà tiến bộ của LLSX*Xu hướng giảm giá trị hhóa SLĐ: do NSLĐ tăng nên giá cả các tư liệu sinh hoạt, dịch vụ giảm-Gtrị sdụng của hhoá sức lđộng: +Giống hhoá thông thường, gtrị sdụng hhoá sức lđộng thoả mãn nhu cầu của người mua +Công dụng của nó biểu hiện qua tiêu dùng hhoá sức lđộng, chính là tiến hành quá trình lđộng +Quá trình lđộng đồng thời là qtrình SX ra hhoá, sức lđộng tạo ra 1 gtrị mới > gtrị bản thân nó +Hhoá sức lđộng có đặc điểm riêng biệt, là nguồn gốc trực tiếp tạo ra gtrị thặng dư, là chìa khoáđể giải quyết mâu thuẫn công thức chung của tbản +Hhóa SLĐ là đkiện của sự bóc lột chứ ko phải là cái quyết định có hay ko có bóc lột5Câu 9:Bản chất của tiền công? 2 hình thức tiền công? tiền công danh nghĩa và tiền công thựctế?1. Tiền công trong chủ nghĩa tbản: Bản chất, nguồn gốc và những thủ đoạn chiếm đoạt gtrị thặngdư đã được ptích. Nhưng gtrị thặng dư lại có mối liên hệ chặt chẽ với tiền công, vì vậy, sự nghiêncứu về tiền công của Mac 1 mặt có tác dụng hoàn chỉnh lý luận gtrị thặng dư, nhưng mặt khác lạigóp phần tạo ra 1 lý luận độc lập về tiền côngBản chất ktế của tiền công trong CNTB: Lđộng ko phải là hhóa vì nếu hhóa thì nó phải có trước,phải được vật hóa trong 1 hthức cụ thể nào đó. Tiền đề để cho lđộng vật hóa được là phải cóTLSX, nhưng nếu có TLSX thì người lđộng sẽ bán hhóa do mình SX ra chứ ko bán lđộngThừa nhận lđộng là hhóa sẽ dẫn đến ><:-Nếu trao đổi ngang giá, nhà tbản ko thu được lợi nhuận (giá trị thặng dư): phủ nhận sự tồn tại thựctế của quy luật gtrị thặng dư trong CNTB-Nếu trao đổi ko ngang giá để có gtrị thặng dư cho nhà tbản: phủ nhận quy luật gtrị6-Nếu lđộng là hhóa thì nó có gtrị, nhưng lđộng là thực thể và là thước đo nội tại của gtrị, nhưngbản thân lđộng thì ko có gtrị. Vì thế, lđộng ko phải là hhóa, cái mà công nhân bán cho nhà tbản 9 làsức lđộng.-Tiền công là sự biểu hiện bằng tiền của gtrị hhoá SLĐ, là giá cả của hhoá SLĐ. -Tiền công là giá cả hhoá sức lđộng, chứ ko phải là giá cả của lđộng. Sở dĩ thường có sự nhầm lẫn là vì:-Hhóa sức lao động không bao giờ tách khỏi người lđộng, nó chỉ nhận được giá cả khi đã cung cấpgtrị sdụng cho người mua, tức là lđộng cho nhà tbản, do đó, bề ngoài chỉ thấy nhà tbản trả gtrị cholđộng.-Đối với công nhân, toàn bộ lđộng trong cả ngày là phương thức để có tiền sinh sống, do đó bảnthân công nhân cũng tưởng rằng mình bán lđộng, nên cũng nghĩ rằng cái mà họ mua là lđộng.-Lượng của tiền công phụ thuộc vào tgian lđộng hoặc slượng sphẩm SX ra, điều đó làm người talầm tưởng tiền công là giá cả lđộng.2. Hình thức tiền công cơ bản: +Tiền công tính theo tgian: là hình thức trả công theo tgian lđộngcủa công nhân (giờ, ngày, tháng). Tiền công tính theo tgian = Gtrị hàng ngày của SLĐ/Ngày lđộngvới số giờ nhất định+Tiền công tính theo sphẩm: là hình thức tiền công tính theo slượng sphẩm SX ra (hoặc slượngcông việc hoàn thành) trong 1 tgian nhất định. Tiền công tính theo sphẩm: Mỗi 1 đvị sphẩm được trả công theo 1 đơn giá nhất định gọi là đơn giátiền công. Đơn giá tiền công = tiền công trung bình 1 ngày 1 công nhân/slượng sp của 1 công nhân1 ngày3. Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế: -Tiền công danh nghĩa: là số tiền mà người côngnhân nhận được do bán sức lđộng của mình cho nhà tbản. -Tiền công thực tế: là tiền công được biểu hiện bằng slượng hhóa tiêu dùng và dịch vụ mà côngnhân mua được bằng tiền công danh nghĩa của mình. Tiền công danh nghĩa là giá cả sức lđộng nênbiến động theo thị trường. Trong 1 tgian nào đó, nếu tiền công danh nghĩa ko thay đổi, nhưng giácả tư liệu tiêu dùng và dịch vụ tăng lên hoặc giảm xuống, thì tièn công thực tế sẽ giảm xuống hoặctăng lên. Tiền công là giá cả của sức lđộng, nên sự vận động của nó gắn liền với sự bién đổi củagtrị sức lđộng. Lượng gtrị sức lđộng chịu ảnh hưởng của các nhân tố tác động ngược chiều nhau.Nhân tố tác động làm tăng gtrị sức lđộng như: sự nâng cao trình độ chuyên môn của người lđộng,sự tăng cường độ lđộng và sự tăng lên của nhu cầu cùng với sự phát triển của XH. Nhân tố tácđộng làm giảm gtrị sức lđộng, đó là sự tăng nsuất lđộng làm cho giá cả tư liệu tiêu dùng rẻ đi. Sựtác động qua lại of các nhân tố đó dẫn tới quá trình phức tạp của sự biến đổi gtrị sức lđộng, do đó,dẫn tới sự biến đổi phức tạp của tiền công thực tế. Tuy nhiên, Mac đã vạch ra rằng xu hướng chungcủa SX TBCN ko phải là nâng cao mức tiền công trung bình mà là hạ thấp mức tiền công ấy. Bởilẽ trong quá trình phát triển của CNTB, tiền công danh nghĩa có xu hướng tăng lên, nhưng mứctăng của nó nhiều khi ko theo kịp mức tăng giá cả tư liệu tiêu dùng và dịch vụ; đồng thời thấtnghiệp là hiện tượng thường xuyên, khiến cho cung về lđộng vượt quá cầu về lđộng, điều đó chophép nhà tbản mua sức lđộng dưới gtrị của nó, vì vậy, tiền công thực tế của giai cấp công nhân cóxu hương hạ thấp. Nhưng, sự hạ thấp của tiền công thực tế chỉ diễn ra như một xu hướng, vì cónhững xu hướng chống lại sự hạ thấp tiền công. 1 mặt, đó là cuộc đấu tranh của giai cấp công nhânđòi tăng tiền công. Mặt khác, trong đkiện của CNTB hiện nay, do sự tác động của cuộc cách mạngkhoa học – công nghệ nên nhu cầu về sức lđộng có chất lượng cao ngày càng tăng đã buộc giai cấptsản phải cải tiến tổ chức lđộng cũng như kích thích người lđộng bằng lợi ích vật chất. Đó cũng làmột nhân tố cản trở xu hướng hạ thấp tiền công. 7Câu10:Thực chất của tích lũy tbản? các nhân tố tác động tới quy mô tích lũy? Cấu tạo hữucơ của tbản? Tích tụ và tập trung tbản? phê phán quan điểm sai lầm của Man Tuýt và LátXan về nguyên nhân nghèo khổ của công nhân.-Thực chất của tích lũy tbản là sự chuyển hóa 1 phần gtrị thặng dư thành tbản, hay là quá trình tbảnhóa gtrị thặng dư, đó cũng là quá trình tái SX ra tbản với quy mô ngày càng mở rộng. Mác nói “tưbản ứng trước chỉ là giọt nước trong dòng sông tích lũy mà thôi”-Các nhân tố tác động tới quy mô tích lũy: +Nếu quy mô gtrị thặng dư ko đổi thì quy mô tích lũy phụ thuộc vào tỷ lệ phân chia giữa hai bộphận tiêu dùng và tích lũy. tiêu dùng ít thì tích lũy nhiều và ngược lại. +Nếu tỷ lệ được xđịnh thì quy mô tích lũy phụ thuộc vào quy mô của gtri thặng dư và quy mô củagiá tri thặng dư lại phụ thuộc vào nsuất lđộng XH; và quy mô của tbản ứng trước. Vì nsuất lđôngtăng lên nhà tbản thu được nhiều gtrị thăng dư tương đối, quy mô tbản ứng trước lớn, tbản khả biếnsẽ lớn và quy mô gtrị thặng dư sẽ lớn.-Cấu tạo hữu cơ của tbản: +Cấu tạo hữu cơ của tbản là cấu tạo gtrị của tbản do cấu tạo kỷ thuật của tbản quyết định. +CNTB càng phát triển, máy móc công nghệ càng hiện đại, để tạo ra một chỗ làm việc cần nhiềugtrị, nhiều tiền, do đó tỷ lệ hữu cơ của tbản cang nâng cao. Đó là nguyên nhân trực tiếp gây ra nạn8thất nghiệp trong CNTB, còn nguyên nhân sâu xa là do qhệ SX TBCN. Phê phán quân điểm sailầm của Man tuýt và của Lát Xan về nguyên nhân nghèo khổ của công nhân.-Tích tụ và tập trung tbản: +Tích tụ tbản là sự lớn lên của tbản cá biệt nhờ tích lũy, tbản cá biệt lớn lên sẽ làm cho tbản XHlớn lên. đây là qhệ giữa tbản và công nhân. +Tâp trung tbản là sự tăng thêm quy mô của tbản cá biệt bằng cách hợp nhất những tbản cá biệt cósẵn trong XH, tập trung tbản ko làm thay đổi tổng tbản trong XH, đây là qhệ giữa các nhà tbản vớinhau.Câu 11:Khái niệm lợi nhuận? nguồn gốc, bản chất của lợi nhuận? mối qhệ giữa lợi nhuận vàgtrị thặng dư? a/ Lợi nhuận (ký hiệu là p): Giữa gtrị hhoá và chi phí SX TBCN luôn có 1 khoảng chênh lệch, chonên sau khi bán hhoá (giả định giá cả = gtrị), nhà tbản ko những bù đắp đủ số tbản đã ứng ra, màcòn thu được một số tiền lời ngang bằng với m. Số tiền này được glà lợi nhuận. Gtrị thặng dư đượcso với toàn bộ tbản ứng trước, được quan niệm là con đẻ của toàn bộ tbản ứng trước sẽ mang hìnhthức chuyển hoá là lợi nhuận. Nếu ký hiệu lợi nhuận là p thì công thức: W = c + v + m = k + m bây giờ sẽ chuyển thành: W = k +p 9Ptích và so sánh m và p ta thấy: Về mặt lượng: nếu hhoá bán với giá cả bằng gtrị thì m = p; tuynhiên trên thị trường giả cả có thể thấp hoặc cao hơn gtrị do tác động của cạnh tranh và tương quanqhệ cung cầu nên lợi nhuận cũng có thể chênh lệch về mặt lượng với gtrị thặng dư.Về mặt chất: thực chất lợi nhuận và gtrị thặng dư đều là 1, lợi nhuận chẳng qua chỉ là một hình tháithần bí hoá của gtrị thặng dư, chúng giống nhau ở chỗ chúng đều có chung một nguồn gốc là kquảlđộng ko công của công nhân làm thuê. C.Mác viết: "Giá trị thặng dư, hay là lợi nhuận, chính làphần gtrị dôi ra ấy của gtrị hhoá so với chi phí SX của nó, nghĩa là phần dôi ra của tổng slượnglđộng chứa đựng trong hhoá so với slượng lđộng được trả công chứa đựng trong hhoá". Phạm trùlợi nhuận phản ánh sai lệch bản chất qhệ SX giữa nhà tbản và lđộng làm thuê, làm cho người talầm tưởng rằng gtrị thặng dư ko phải chỉ do lđộng làm thuê tạo ra.-Nguyên nhân của hiện tượng đó là:Thứ nhất: sự hthành chi phí SX TBCN đã xoá nhoà sự # nhau giữa c và v, nên việc p được sinh ra trong qtrình SX nhờ bộ phận v nhưng lại được hiểu là con đẻ của toàn bộ tbản ứng trước.Thứ hai: do chi phí SX TBCN luôn nhỏ hơn chi phí SX thực tế, cho nên nhà tbản chỉ cần bán hhoá cao hơn chi phí SX TBCN và có thể thấp hơn gtrị hhoá là đã có lợi nhuận. Do vậy, họ cho rằng lợi nhuận là do việc mua bán, do lưu thông tạo ra, do tài kinh doanh của họ mà có. Nếu nhà tbản bán hhoá với giá cả = gtrị của nó thì khi đó m = p; nếu bán với giá cả cao hơn gtrị thì khi đó m < p; nếubán với giá cả nhỏ hơn gtrị hhoá, thì khi đó m > p. Nhưng xét trong toàn XH thì tổng giá cả luôn = tổng gtrị, nên tổng lợi nhuận luôn = tổng gtrị thặng dư. Chính sự không nhất trí về lượng giữa m vàp, nên càng che giấu thực chất bóc lột của CNTBCâu 12:Tỷ suất lợi nhuận, các nhân tố tác động đến tỷ suất lợi nhuận? lợi nhuận bìnhquân,giá cả SX? Sự biểu hiện mới của quy luật gtrị?-Tỷ suất lợi nhuận: Các nhà tbản ko chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà còn đặc biệt quan tâm đến tỷsuất lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận là tỷ số tính theo % giữa gtrị thặng dư và chi phí tbản p’=[m/(K*C+V)]*100%-Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận, có 4 nhân tố như sau: +Tỷ suất gtrị thặng dư tỷ lệ thuận với tỷ suất lợi nhuận +Trong điều kiện tỷ suất gtrị thặng dư ko đổi,cấu tạo hữu cơ càng cao lợi nhuận càng thấp, vàngược lại. +Tốc độ chu chuyển của tbản càng nhanh, khối lượng gtrị thặng dư càng lớn, do đó tỷ suất lợinhuận càng cao. +Tiết kiệm tbản bất biến càng nhiều thì tỷ suất lợi nhuận càng cao.10 . là tbản không thể xhiện từ lưu thông và cũng không thểxhiện bên ngoài lưu thông. Nó phải xhiện trong lưu thông đồng thời không phải trong lưu thông”.4Đó. Mâu thuẫn của công thức chung của tbản: Các nhà ktế học tư sản cho rằng lưu thông tạo ra gtrịthăng dư nhằm che dấu nguồn gốc làm giàu của các nhà tbản .Theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương (có đáp án) ôn thi đầu ra đai học môn triết học Mác Lênin, Đề cương (có đáp án) ôn thi đầu ra đai học môn triết học Mác Lênin, Đề cương (có đáp án) ôn thi đầu ra đai học môn triết học Mác Lênin

Bình luận về tài liệu de-cuong-co-dap-an-on-thi-dau-ra-dai-hoc-mon-triet-hoc-mac-lenin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP