hướng dẫn sử dụng ngân hàng đề thi kỹ thuật chế biến món ăn

2 114 0
TRẦM TRƯƠNG

TRẦM TRƯƠNG

Tải lên: 21,502 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/2 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 23:20

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do - Hạnh phúcHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂNI. ĐỀ THI LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ- Đề thi có tổng số 04 câu, thời gian làm bài 180 phút, được chia ra thành 02 phần (nội dung phần kiến thức bắt buộc chiếm 70%, nội dung phần kiến thức tự chọn chiếm 30%). Phần kiến thức bắt buộc gồm 03 câu. Nội dung 03 câu hỏi này thuộc kiến thức của các môn học / modul: Quản trị tác nghiệp, lý thuyết kỹ thuật chế biến, thương phẩm hàng thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, sinh lý dinh dưỡng, phương pháp xây dựng thực đơn. Phần kiến thức tự chọn 01 câu do các trường tự ra đề và đáp án.- Đề thi chấm theo thang điểm 10, phần câu hỏi bắt buộc 7 điểm, phần tự chọn 3 điểm.- Các trường sau khi bốc thăm đề sử dụng 03 câu bắt buộc trong ngân hàng đề thi và ra thêm 01 câu hỏi vào phần kiến thức tự chọn trong chương trình khung đào tạo Cao đẳng nghề Kỹ thuật chế biến món ăn, thời gian làm bài của phần tự chọn là 45 phút.II. ĐỀ THI THỰC HÀNH NGHỀ- Đề thi soạn dựa trên cơ sở chương trình khung đào tạo cao đẳng nghề Kỹ thuật chế biến món ăn (có điều chỉnh)- Đề gồm có 2 phần bắt buộc và tự chọn. Theo quy định, điểm bài thi chấm theo thang điểm 100 sau đó quy lại theo điểm 10. Phần thi bắt buộc đạt tối đa 70điểm (bao gồm cả điểm của mục đánh giá chung) phần tự chọn 30 điểm.- Các đề thi thực hành có thang chấm điểm chi tiết, quá trình đánh giá bài thi dựa trên kết quả thực tế làm bài của sinh viên theo các tiêu chí và kết quả thực tế đạt được.- Do đặc thù vùng, miền và đặc điểm về nguồn nguyên liệu thực phẩm nên khi bốc thăm đề thi các trường có thể điều chỉnh nguyên liệu thực phẩm cho phù hợp nhưng không được thay đổi món ăn quy định trong các đề thi.- Phần định lượng thực phẩm: Món ăn Âu cho 2 suất ăn. Món ăn Á cho 1 dĩa 4 suất ăn (trừ những món sử dụng sản phẩm nguyên con)III. SỐ LƯỢNG VÀ MÃ ĐỀ THI • 50 đề thi lý thuyết: Mã ký hiệu:KTCBMA -LT X (Trong đó X=01-50)• 50 đáp án chấm đề thi lý thuyết: Mã ký hiệu: ĐA KTCBMA -LT X (Trong đó X=01-50)• 50 đề thi thực hành: Mã đề thi: KTCBMA – TH X (X=01-50)Lưu ý:- Các trường không được tự ý thay đổi mã đề thi, đáp án.- Các trường tự cập nhật các thông tin về cơ sở vật chất, họ tên kỹ thuật viên… trong phần phụ lục đi kèm.TIỂU BAN RA ĐỀ THI . phúcHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 NGHỀ: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN I. ĐỀ THI LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ- Đề thi có. thực phẩm: Món ăn Âu cho 2 suất ăn. Món ăn Á cho 1 dĩa 4 suất ăn (trừ những món sử dụng sản phẩm nguyên con)III. SỐ LƯỢNG VÀ MÃ ĐỀ THI • 50 đề thi lý thuyết:
- Xem thêm -

Xem thêm: hướng dẫn sử dụng ngân hàng đề thi kỹ thuật chế biến món ăn, hướng dẫn sử dụng ngân hàng đề thi kỹ thuật chế biến món ăn, hướng dẫn sử dụng ngân hàng đề thi kỹ thuật chế biến món ăn

Bình luận về tài liệu huong-dan-su-dung-ngan-hang-de-thi-ky-thuat-che-bien-mon-an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP