quản trị hành chính văn phòng - chương 8-công tác lưu trữ và hủy bỏ hồ sơ tài liệu

14 166 1
TRẦM TRƯƠNG

TRẦM TRƯƠNG

Tải lên: 21,502 tài liệu

  • Loading...
1/14 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 21:15

CHƯƠNG 8CÔNG TÁC LƯU TRỮ VÀHỦY BỎ HỒ SƠ TÀI LIỆULƯU TRỮ HỒ SƠ TÀI LIỆUHỦY BỎ HỒ SƠ TÀI LIỆUI. LƯU TRỮ HỒ SƠ TÀI LIỆU 1. Sự cần thiết của công tác lưu trữ Tài liệu lưu trữ chứa đựng những thông tin quá khứthể hiện những sự kiện, những hoạt động của tổ chức, cá nhân. Tài liệu lưu trữ là những bản chính, bản gốc thểhiện tính chính xác và tin cậy của những thông tin chứađựng trong nó.  Tài liệu lưu trữ gắn liền với những đối tượng nhấtđịnh và là tài sản được bảo vệ. 2. Nội dung của công tác lưu trữ Phân loại các tài liệu một cách khoa học. Đánh giá và xác định giá trị tài liệu. Bổ sung tài liệu lưu trữ Thống kê và kiểm tra các tài liệu. Tổ chức và triển khai các kỹ thuật bảo quản. Tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ. I. LƯU TRỮ HỒ SƠ TÀI LIỆULƯU TRỮ HỒ SƠ TÀI LIỆU 3- Các phương án phân loại tài liệu Đặc trưng cơ cấu tổ chức Đặc trưng mặt hoạt động Đặc trưng thời gian Đặc trưng vấn đề Đặc trưng địa dưLƯU TRỮ HỒ SƠ TÀI LIỆU 4. Thu thập, bổ sung và chỉnh lý tài liệu lưu trữ 4.1 Thu thập và bổ sung tài liệu lưu trữ Xác định những nguồn cung cấp tài liệu lưu trữ. Xác định những tài liệu có giá trị và quan trọng cầnbổ sung vào lưu trữ. Thực hiện các thủ tục giao nộp tài liệu.LƯU TRỮ HỒ SƠ TÀI LIỆU 4.2 Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Quá trình chỉnh lý tài liệu phải tuân thủ nguyên tắckhông phân tán tài liệu trong lưu trữLƯU TRỮ HỒ SƠ TÀI LIỆU 5 – Sắp xếp và bảo quản tài liệu lưu trữ 5.1 Sắp xếp hồ sơ lưu trữ Sắp xếp trực tiếp Phương pháp gián tiếp Phương pháp kết hợpLƯU TRỮ HỒ SƠ TÀI LIỆU 5.2 Bảo quản hồ sơ lưu trữ Nội dung cơ bản của bảo quản tài liệu là phòngchống các yếu tố phá hoại tài liệu, giảm tối đa nhữngthiệt hại và phục chế sửa chữa những tài liệu đã hưhỏngLƯU TRỮ HỒ SƠ TÀI LIỆU 6. Thống kê và kiểm tra tài liệu lưu trữ 6.1 Thống kê tài liệu lưu trữ Giúp cơ quan nắm chắc được số tài liệu đang lưu trữnhằm có kế hoạch bảo quản và sử dụng hiệu quả cáctài liệu này. Lên kế hoạch kịp thời nhằm bổ sung, điều chỉnh vànâng cao giá trị của tài liệu lưu trữ, chủ động trongviệc tổ chức lưu trữ tại cơ quan.LƯU TRỮ HỒ SƠ TÀI LIỆU 6.2 Kiểm tra tài liệu lưu trữ Kiểm tra tài liệu lưu trữ là việc tiến hành kiểm trathực tế các tài liệu có trong kho lưu trữ. Kiểm tra địnhkỳ (5 năm) hay kiểm tra đột xuất (do thiên tai, cháynổ…).  Việc kiểm tra hồ sơ tài liệu cho phép bộ phận lưu trữxác định được những mất mát hay hư hỏng tài liệu đểcó phương án khắc phục . CHƯƠNG 8CÔNG TÁC LƯU TRỮ VÀHỦY BỎ HỒ SƠ TÀI LIỆULƯU TRỮ HỒ SƠ TÀI LIỆUHỦY BỎ HỒ SƠ TÀI LIỆUI. LƯU TRỮ HỒ SƠ TÀI LIỆU 1. Sự cần thiết của công tác. của tài liệu lưu trữ, chủ động trongviệc tổ chức lưu trữ tại cơ quan.LƯU TRỮ HỒ SƠ TÀI LIỆU 6.2 Kiểm tra tài liệu lưu trữ  Kiểm tra tài liệu lưu trữ
- Xem thêm -

Xem thêm: quản trị hành chính văn phòng - chương 8-công tác lưu trữ và hủy bỏ hồ sơ tài liệu, quản trị hành chính văn phòng - chương 8-công tác lưu trữ và hủy bỏ hồ sơ tài liệu, quản trị hành chính văn phòng - chương 8-công tác lưu trữ và hủy bỏ hồ sơ tài liệu

Bình luận về tài liệu quan-tri-hanh-chinh-van-phong-chuong-8-cong-tac-luu-tru-va-huy-bo-ho-so-tai-lieu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP