Giai pháp nhằm nâng cao chất lượng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương khu vực II – Hai Bà Trưng – Hà Nội

80 59 0
Nguyễn Văn Hậu

Nguyễn Văn Hậu Gửi tin nhắn

Tải lên: 1,552 tài liệu

  • Loading...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 14:18

Lời mở đầuKhông có đầu t sẽ không có phát triển, đó là chân lý đối với bất kỳ nền kinh tế nào. Đầu t là động lực, là nguồn gốc của tăng trởng kinh tế. Trong một nền kinh tế, để có đầu t phải có quá trình chuyển tiết kiệm thành đầu t mà NHTM chính là một trong những trung gian tài chính thực hiện quá trình này. Thông qua hoạt động tài trợ cho các dự án đầu t, các NHTM đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tài trợ dự án là hoạt động mang lại lợi nhuận cao cho NHTM, song cũng là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro (do quy mô lớn, thời gian dài, ). Để hạn chế rủi ro, h ớng tới mục tiêu an toàn và sinh lời, các NHTM ngày càng ý thức đợc tầm quan trọng của việc thẩm định dự án đầu t trớc khi ra quyết định tài trợ.Thẩm định dự án đầu t có rất nhiều nội dung (thẩm định về phơng diện thị trờng, thẩm định về phơng diện tài chính, ), trong đó thẩm định dự án về mặt tài chính luôn đợc coi là trọng tâm, có lẽ bởi vì nó gần với lĩnh vực chuyên môn của Ngân hàng nhất và nó cũng trả lời câu hỏi mà Ngân hàng quan tâm nhất là khả năng trả nợ của khách hàng. Với nhận thức nh trên, kết hợp với thực tế tình hình hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu t tại NHNo&PTNT Láng Hạ còn nhiều bất cập, tôi đã quyết định chọn đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình là : Hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu t tại NHNo&PTNT Láng Hạ_ Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.Qua chuyên đề này tôi mong muốn:- Tổng hợp lại những kiến thức mà tôi đã thu nhận đợc về hoạt động thẩm đinh tài chính dự án đầu t trong suốt quá trình học tập vừa qua.- Đa ra những đánh giá về thực trạng hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu t tại NHNo&PTNT Láng Hạ thông qua những kiến thức thực tế mà tôi có đợc sau một thời gian thực tập tại đây.1- Đóng góp một số ý kiến chủ quan nhằm hoàn thiện hơn nữa hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu t tại NHNo&PTNT Láng Hạ.Về bố cụ, chuyên đề này đợc chia làm 3 chơng nh sau:Chơng I: Hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu t của các Ngân hàng thơng mại Chơng II: Thực trạng hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu t tại NHNo&PTNT Láng Hạ Chơng III: Giải pháp hoàn thiện hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu t tại NHNo&PTNT Láng Hạ 2hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu t của các Ngân hàng thơng mại1.1 Tổng quan về Ngân hàng thơng mạiTrong nền kinh tế tại một thời điểm nhất định luôn có sự thặng d vốn ở nơi này và thâm hụt vốn ở nơi khác. Thị trờng tài chính đã giúp nền kinh tế hoạt động có hiệu quả hơn bằng cách di chuyển các luồng vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu. Điều này đợc thực hiện qua hai con đờng là tài chính trực tiếp và tài chính gián tiếp. Tài chính trực tiếp là sự tiếp xúc và chuyển nhợng vốn giữa ngời thặng d vốn và ngời thâm hụt vốn một cách trực tiếp trên thị trờng. Tài chính trực tiếp có một số điểm hạn chế nh mất thời gian tìm kiếm đối tác có nhu cầu tơng hợp, ngời cho vay phải tự đánh giá ngời vay khiến chi phí bỏ ra trên một đồng vốn lớn, Vì thế sự ra đời của tài chính gián tiếp giúp cho thị trờng tài chính đạt lợi ích toàn vẹn hơn. Tài chính gián tiếp thực hiện việc chuyển nhợng vốn giữa ngời thặng d và ngời thâm hụt vốn thông qua các trung gian tài chính. Một trong các trung gian tài chính có lịch sử phát triển lâu đời và gắn liền với nền sản xuất hàng hoá là Ngân hàng thơng mại (NHTM). Có thể nói sự phát triển kinh tế là điều kiện và đòi hỏi của sự phát triển của Ngân hàng; đến lợt mình, sự phát triển của hệ thống ngân hàng trở thành động lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế. Vậy NHTM là gì? NHTM là một tổ chức tài chính trung gian mà hoạt động chủ yếu và thờng xuyên là nhận tiền gửi và tiến hành các hoạt động cho vay, đồng thời làm trung gian thanh toán và thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu nhằm tối đa hoá lợi nhuận. NHTM là một chủ thể đóng vai trò quan trọng nhất trên thị trờng tài chính, góp phần tạo điều kiện cho nền kinh tế vận hành trôi chảy, thúc đẩy thơng mại trong nớc và quốc tế.3NHTM là một doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ và cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất, do đó các hoạt động của nó cũng rất đa dạng. Chúng ta có thể chia các hoạt động cơ bản của một NHTM vào ba nhóm nh sau: Huy động vốnVốn kinh doanh của NHTM chủ yếu là vốn huy động trong nền kinh tế dới hình thức cung cấp các dịch vụ nh sau: Nhận tiền gửi tiết kiệm của các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế; Cung cấp các tài khoản giao dịch của cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế_ cho phép ngời gửi tiền viết Séc thanh toán cho việc mua hàng hoá, dịch vụ hoặc trả nợ; Ngoài ra NHTM còn phát hành các chứng khoán nh kỳ phiếu, trái phiếu ngân hàng và huy động bằng cách đi vay Ngân hàng Trung Ương, vay các tổ chức tín dụng khác. Sử dụng vốnNHTM tìm kiếm lợi nhuận bằng cách chuyển những tài sản nợ huy động đợc thành các tài sản có. Đó là hoạt động cho vay và đầu t, trong đó cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất, thờng từ 1/2 đến 3/4 tổng tài sản của Ngân hàng và cũng mang lại phần lớn thu nhập cho Ngân hàng (thờng 70 đến 80% Thu nhập). Hoạt động tín dụng của NHTM có thể chia ra:- Các nghiệp vụ truyền thống: Chiết khấu thơng phiếu, cho vay thơng mại; Tài trợ các hoạt động của Chính phủ.- Các nghiệp vụ mới phát triển gần đây: Cho vay tiêu dùng; Dịch vụ thuê mua thiết bị; Cho vay tài trợ dự án.Qua quá trình phát triển của Ngân hàng, các nghiệp vụ tín dụng cũng ngày càng đa dạng, đáp ứng tốt hơn những nhu cầu phong phú và những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Các hoạt động khácNgoài hai nhóm hoạt động cơ bản và điển hình kể trên, các NHTM còn thực hiện một số hoạt động cơ bản khác nhằm tận dụng các nguồn lực sẵn có, đáp ứng nhu cầu khách hàng và tìm kiếm lợi nhuận. Các hoạt động đó là: Thực 4hiện trao đổi ngoại tệ; Bảo quản vật có giá; Cung cấp dịch vụ uỷ thác; Thanh toán không dùng tiền mặt; Quản lý tiền mặt; Bán các dịch vụ bảo hiểm; Cung cấp các kế hoạch hu trí; Cung cấp các dịch vụ môi giới đầu t chứng khoán; Cung cấp dịch vụ quỹ tơng hỗ và trợ cấp; Cung cấp dịch vụ Ngân hàng đầu t và Ngân hàng bán buôn.thẩm định dự án đầu tĐầu t là một nhu cầu thiết yếu đối với mỗi nền kinh tế. Đầu t là hoạt động hy sinh các nguồn lực (tiền, tài sản có sẵn, thời gian, công sức, ) vào một hoạt động nào đấy, trong một thời gian nhất định để đạt đợc lợi ích (tiền, lợi ích xã hội, ). Đặc điểm của hoạt động đầu t là: quyết định đầu t là một quyết định tài chính, phải đợc cân nhắc về tính khả thi của nó, cân nhắc giữa những gì phải bỏ ra và những kết quả kỳ vọng; và một đặc điểm rất quan trọng nữa là đầu t mang tính rủi ro. Tính rủi ro của đầu t bắt nguồn từ bản chất của hoạt động đầu t là hy sinh nguồn lực ở hiện tại để kỳ vọng những lợi ích ở tơng lai dài hạn. Vì thế để thực hiện đầu t và đầu t có hiệu quả cao nhất đòi hỏi phải có sự chuẩn bị chu đáo, dự tính và lên kế hoạch cho các giai đoạn đầu t cụ thể. Sự chuẩn bị này đợc thực hiện thông qua việc lập các dự án đầu t. Vậy dự án đầu t là gì?1.2.1.1 Khái niệm về dự án đầu t Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau trong cách định nghĩa dự án đầu t, đó là:- Dự án đầu t là một hệ thống các thuyết minh, đợc trình bày một cách chi tiết, có luận cứ về các giải pháp sử dụng nguồn lực để đạt mục tiêu cao nhất trong chủ trơng đầu t.- Dự án đầu t là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau đợc kế hoạch hoá nhằm đạt các mục tiêu đã định bằng việc đã tạo ra các kết quả cụ thể trong một thời gian nhất định, thông qua việc sử dụng các nguồn lực nhất định.5- Dự án đầu t là một tập hợp những đề xuất về nhu cầu vốn, cách thức sử dụng vốn, kết quả tơng ứng thu đợc trong một khoảng thời gian xác định đối với hoạt động cụ thể để sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đầu t phát triển hoặc phục vụ đời sống.Trong chuyên đề này, khái niệm về da đầu t sẽ đợc hiểu nh sau: Dự án đầu t là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết và có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch của một công cuộc đầu t phát triển kinh tế xã hội hoặc phát triển sản xuất kinh doanh nhằm đạt đợc những kết quả nhất định và thực hiện đợc những mục tiêu xác định trong tơng lai lâu dài.1.2.1.2 Phân loại dự án đầu t Dự án đầu t đợc phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau Phân loại theo quy môMột doanh nghiệp có thể phân loại các dự án đầu t căn cứ vào quy mô của dự án, dựa trên các tiêu thức sau:- Những dự án kéo theo nhiều dự án nhỏ.- Vốn đầu t ban đầu đa vào dự án không vợt quá một mức ấn định nào đó.- Tầm quan trọng của dự án.Mặt khác, quy mô của dự án thờng đợc xác định không chỉ dựa vào kết quả phân tích toàn diện về mục tiêu của dự án, mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố bên trong của công ty. Chẳng hạn nhiều công ty thiết lập những tiêu chuẩn về mặt tài chính để phân cấp quyết định và quản lý nh:- Quản đốc phân xởng: quyết định đầu t và quản lý các dự án có giá trị nhỏ hơn 5 triệu VND.- Trởng phòng chuyên môn: quyết định đầu t và quản lý các dự án thuộc chuyên ngành của họ, có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10 triệu VND 6- Giám đốc: quyết định đầu t và quản lý những dự án có quy mô từ 100 triệu VND trở xuống.- Chủ tịch Hội đồng quản trị: quyết định đầu t và quản lý những dự án có quy mô trên 100 triệu VND Cũng cần lu ý rằng, đối với những dự án nhỏ (chẳng hạn có giá trị nhỏ hơn 10 triệu VND) có thể không nhất thiết cần áp dụng những kỹ năng phân tích tinh vi. Nhng đối với những dự án lớn thì nhất thiết phải sử dụng những kỹ thuật phân tích hữu hiệu. Phân loại theo mục đíchSự phân loại các dự án đầu t có thể dựa trên chức năng hay mục đích của chúng. Các dự án đầu t có thể đợc phân chia thành các loại theo các mục đích sau:- Thay thế thiết bị hiện có.- Đẩy mạnh tiêu thụ những sản phẩm hiện có trong những thị trờng mà doanh nghiệp đang kiểm soát.- Tung những sản phẩm hiện có vào các thị trờng mới.- Cải tiến sản phẩm hiện có.Trong khi lợi nhuận và chi phí của việc thay thế những thiết bị có giá trị thấp thờng chỉ đợc đánh giá một cách tơng đối, thì đối với những dự án thuộc loại đẩy mạnh tiêu thụ, triển khai sản phẩm mới hay chiếm lĩnh thị trờng của đối thủ cạnh tranh đòi hỏi phải đợc phân tích hết sức cẩn thận. Nói tóm lại, đối với những dự án lớn và quan trọng đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự phân tích nghiêm túc và chặt chẽ. Phân loại theo mối quan hệ giữa các dự ánSự phân loại các dự án đầu t theo quy mô và mục đích nhằm xác định ngời sẽ ra quyết định chấp thuận hay từ chối dự án và những nguồn thông tin cần đợc đa vào phân tích. Bên cạnh đó còn có một cách phân loại quan trọng hơn để 7đánh giá hiệu quả của dự án dựa trên các mối quan hệ của chúng. Có thể phân chia chúng thành các loại sau:- Những dự án độc lập- Những dự án lệ thuộc vào dự án khác- Những dự án loại trừ nhauCách phân loại này rất quan trọng khi có nhiều dự án đầu t đợc đánh giá trong cùng một thời điểm.1.2.1.3 Nội dung của một dự án đầu tNội dung của dự án đầu t phải thể hiện đợc các vấn đề sau:+ Căn cứ lập dự án.+ Địa điểm, đất đai.+ Sản phẩm của dự án.+ Thị trờng.+ Khả năng cung cấp các yếu tố đầu vào.+ Quy mô và chơng trình sản xuất.+ Công nghệ trang thiết bị.+ Tiêu hao yếu tố đầu vào.+ Quy mô xây dựng và tiến độ xây dựng.+ Tổ chức sản xuất và nhân lực.+ Vốn và nguồn vốn.+ Phân tích phơng diện tài chính của dự án.+ Phân tích phơng diện kinh tế của dự án.+ Phân tích các ảnh hởng về mặt xã hội, môi sinh, môi trờng.+ Kết luận, kiến nghị.1.2.1.4 Các giai đoạn của một dự án đầu t8Quá trình hình thành và thực hiện một dự án đầu t trải qua ba giai đoạn: chuẩn bị đầu t, thực hiện đầu t và vận hành các kết quả đầu t.* Giai đoạn chuẩn bị đầu t: Tạo tiền đề và quyết định sự thành công hay thất bại ở hai giai đoạn sau, đặc biệt là đối với giai đoạn vận hành kết quả đầu t. Trong giai đoạn này vấn đề chất lợng, vấn đề chính xác của các kết quả nghiên cứu, tính toán và dự đoán là quan trọng nhất. Trong quá trình soạn thảo dự án phải dành đủ thời gian và chi phí theo đòi hỏi của các nghiên cứu. Giai đoạn này bao gồm các hoạt động:- Nghiên cứu, phát hiện các cơ hội đầu t- Nghiên cứu tiền khả thi sơ bộ lựa chọn dự án- Nghiên cứu khả thi (lập dự án luận chứng kinh tế kỹ thuật)- Đánh giá và quyết định (thẩm định dự án)* Giai đoạn thực hiện đầu t: trong giai đoạn này vấn đề thời gian là quan trọng hơn cả, đồng thời ở giai đoạn này 85% đến 99,5% vốn đầu t của dự án đợc chi ra và nằm khê đọng trong suốt những năm thực hiện đầu t. Đây là quãng thời gian vốn không sinh lời, thời gian thực hiện đầu t càng kéo dài, vốn ứ đọng càng nhiều, tổn thất càng lớn. Lại thêm những tổn thất do thời tiết gây ra đối với vật t, thiết bị cha hoặc đang đợc thi công, đối với các công trình đang đợc xây dựng dở dang. Giai đoạn này bao gồm các hoạt động:- Đàm phán và ký kết các hợp đồng- Thiết kế và lập dự toán thi công xây lắp công trình- Thi công xây lắp công trình- Chạy thử và nghiệm thu sử dụng* Giai đoạn vận hành kết quả đầu t (giai đoạn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ): Làm tốt hai giai đoạn trên sẽ tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức quản lý phát huy tác dụng của các kết quả đầu t. Giai đoạn này bao gồm các hoạt động:9- Sử dụng cha hết công suất- Sử dụng công suất ở mức cao nhất- Công suất giảm dần và thanh lý1.2.1.5 Chi phí sử dụng vốn của một dự án đầu tĐể tiến hành bất kỳ một quá trình đầu t, sản xuất kinh doanh nào cũng cần phải có các yếu tố đầu vào nh: vốn đầu t, nguyên vật liệu, năng lợng, nhân công, khấu khao, Đối với dự án đầu t, vốn đầu t thờng đợc thu hút từ nhiều nguồn nh: vốn tự có, vốn vay, nguồn vốn khác. Cũng nh bất kỳ một nhân tố nào khác, để sử dụng vốn, doanh nghiệp phải bỏ ra một khoản chi phí nhất định. Chi phí sử dụng vốn của dự án đầu t đ-ợc hình thành từ sự tổng hợp chi phí sử dụng vốn từ tất cả các nguồn nh vốn vay, vốn tự có, Có thể hiểu chi phí vốn là chi phí cơ hội của việc sử dụng vốn, đợc tính bằng số lợi nhuận kỳ vọng đạt đợc trên vốn đầu t vào dự án để giữ không làm giảm số lợi nhuận dành cho chủ sở hữu.Công thức tính chi phí vốn bình quân: WACC= ki.wi(ki là chi phí vốn từ nguồn i, wi là tỷ trọng nguồn vốn i trong tổng vốn đầu t ) !"#1.2.2.1 Khái niệm thẩm định dự án đầu tThẩm định dự án đầu t là việc tổ chức xem xét một cách khách quan, có khoa học và toàn diện các nội dung cơ bản ảnh hởng trực tiếp tới tính khả thi của một dự án. Từ đó ra quyết định đầu t hoặc cho phép đầu t.Đây là một quá trình độc lập và tách biệt với quá trình lập dự án, nó tạo ra cơ sở vững chắc cho hoạt động đầu t có hiệu quả.1.2.2.2 Yêu cầu, mục đích và ý nghĩa của thẩm định dự án đầu t* Yêu cầu của thẩm định dự án đầu t:- Thu thập những căn cứ để nhận định và xử lý đúng mức về những đề nghị của dự án đầu t10
- Xem thêm -

Xem thêm: Giai pháp nhằm nâng cao chất lượng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương khu vực II – Hai Bà Trưng – Hà Nội, Giai pháp nhằm nâng cao chất lượng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương khu vực II – Hai Bà Trưng – Hà Nội, Giai pháp nhằm nâng cao chất lượng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương khu vực II – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Bình luận về tài liệu giai-phap-nham-nang-cao-chat-luong-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-tai-chi-nhanh-ngan-hang-cong-thuong-khu-vuc-ii-hai-ba-trung-ha-noi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP