bai 32. chuyen dong bang phan luc

19 187 0
hoa ngọc san

hoa ngọc san

Tải lên: 412 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống 3,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 14:07

Hoàng Trung Thuấn – A5,09Xin chào mừng Quý thầy cô giáo, Ban giám khảo và các bạn đồng môn Về tham dự Bài giảng dự thi Lớp Nghiệp vụ sư phạm A5 – 09 Học viên: Hoàng Trung ThuấnHoàng Trung Thuấn – A5,09Bài dự thi lớp Nghiệp vụ Sư phạm A5 - 09Bài 32CHUYỂN ĐỘNG BẰNG PHẢN LỰCBÀI TẬP VỀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNGChương trình lớp 10 ban nâng cao – Bộ Giáo dục và Đào tạoHoàng Trung Thuấn – A5,09Kiểm tra bài cũĐơn vị của động lượng là gì?Đơn vị của động lượng là gì? Đơn vị của động lượng là gì?Đơn vị của động lượng là gì? Add Your TextKg.m.s2 AA Kg.m.s BB kg.m/s CC kg/m.s DDcompany nameCâu 2. Định nghĩa hệ kín?Trả lời: Khi nghiên cứu chuyển động của các vật dưới tác dụng của lực, có thể xét từng vật riêng rẽ, những có thể chịu tác dụng của nhiều lực, từ các vật bên trong hệ và cả từ các vật bên ngoài hệ. Hệ kín là hệ chỉ có những lực bên trong hệ mà không có các lực bên ngoài hệ, nếu có các ngoại lực thì tổng ngoại lực bị triệt tiêu Hoàng Trung Thuấn – A5,09Câu hỏi số 3Biểu thức nào sau đây diễn tảBiểu thức nào sau đây diễn tả định luật bảo toàn động lượng:định luật bảo toàn động lượng: Biểu thức nào sau đây diễn tảBiểu thức nào sau đây diễn tả định luật bảo toàn động lượng:định luật bảo toàn động lượng: Add Your TextAABBCCDDPP='PP−='0'=+PPPP2'=Hoàng Trung Thuấn – A5,09Câu 4. Phát biểu định luật bảo toàn động lượng Trả lời:Véc tơ tổng động lượng của hê kín được bảo toàn PP='Hoàng Trung Thuấn – A5,09Hiện tượng súng giật khi bắnHoàng Trung Thuấn – A5,09Chuyển động này của súng gọi là chuyển động bằng phản lựcvVcompany name1Nguyên tắc chuyển động của phản lựcTrong một hệ kín đứng yên, nếu có một phần của hệ chuyển động theo một hướng thì theo định luật bảo toàn động lượng phần còn lại của hệ chuyển động theo hướng ngược lại. Chuyển động theo nguyên tắc như thế gọi là chuyển động bằng phản lựccompany nameVệ tinh Vinasat 1 rời bệ phóng
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 32. chuyen dong bang phan luc, bai 32. chuyen dong bang phan luc, bai 32. chuyen dong bang phan luc

Bình luận về tài liệu bai-32-chuyen-dong-bang-phan-luc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP