giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.v.c.vinh

5 1,813 5 Gửi tin nhắn cho chia sẻ tài liệu toán
chia sẻ tài liệu toán

chia sẻ tài liệu toán

Tải lên: 2,672 tài liệu

  • Loading...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/03/2014, 01:29

Giáo án Hình học 7Tuần 33Tiết 61 §8. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAMGIÁCA. Mục tiêu: Sau khi học song bài này, học sinh cần nắm được:1. Kiến thức: - Học sinh nắm được đường trung trực của tam giác, một tam giác có ba đường trung trực, ba đường trung trực của tam giác cắt nhau tại một điểm, điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác. - Học sinh nắm được: Trong một tam giác cân đường trung trực củacạnh đáy đồng thời là đường cao, đường trung tuyến, đường phân giác.2. Kĩ năng: - Biết cách vẽ các đường trung trực của tam giác - Biết dùng định lí để chứng minh các định lí và giải bài tập.3. Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, chính xácB. Chuẩn bị: - Giáo viên & hs - Thước thẳng, com pa, bảng phụ. Phương pháp: Vấn đáp gợi mở kết hợp với hoạt động nhómC. Tiến trình dạy học 1. ổn định tổ chức: (1’)2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG GHI BẢNGHOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA (5’)Phát biểu tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng Cho ∆ABC hãy dùng thước và compa dựng ba đường trung trực của ba cạnh AB, AC và BC. Em có nhận xét gì về ba đường trung trực ấy?HOẠT ĐỘNG 2: KHÁI NIỆM ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC (12’).GV: Vẽ tam giác ABC và vẽ đườngtrung trực của cạnh BC rồi giới thiệutrong một tam giác đường trung trựccủa mỗi cạnh gọi là đường trung trựccủa tam giác.? Vậy trong một tam giác có mấyđường trung trực?? Trong một tam giác bất kỳ đườngtrung trực có nhất thiết phải qua đỉnhđối diện với cạnh ấy hay không ?? Trường hợp nào thì đi qua đỉnh đối1) Đường trung trực cuả tam giác: A a B D C- a là đường trung trực của ∆ABC.- Mỗi tam giác có 3 đường trung trực.* Nhận xét: SGK/78.* Tính chất: SGK/78. diện?? Từ đó ta rút ra tính chất nào?? Em nào có thể chứng minh được tínhchất này?A?1:gt: ∆ABC (AB = AC) AD là đường trung trựcKl: AD là đường trung tuyến. B D CChứng minh:Vì AD là đường trung trực của BC nên AD đi qua trung điểm của BC hay BD = DC ⇒ AD làtrung tuyến của ∆.HOẠT ĐỘNG 3: . TÍNH CHẤT CỦA BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC(15’).GV: ở phần KTBC các em đã có nhận xét ba đường trung trực của tam giác cùng đi qua một điểm. Ta sẽ chứng minh điều này.GV: Yêu cầu học sinh đọc nội dung định lý.? Một em vẽ hình và ghi gt, kl?GV: Để chứng minh định lý này ta dựatrên hai định lý thuận và đảo tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng.? Một em hãy trình bày cách chứng minh định lý?Vì O thuộc trung trực AC ⇒ OC = OAVì O thuộc trung trực AB ⇒ OB = OA⇒ OB = OC ⇒ O thuộc trung trựcBCcũng từ (1) ⇒ OB = OC = OAtức ba trung trực đi qua 1 điểm, điểm này cách đều 3 đỉnh của tam giác.? Nhận xét cách chứng minh của bạn?? Từ đó ta có kết luận gì?? O là điểm cách đều ba đỉnh, vậy O còn được gọi là gì?Để xác định tâm của đường tròn ngoại 2) Tính chất ba đường trung trực của tam giác:* Định lý: SGK/78. O B c A CGt: ∆ABC; b b là đường trung trực của AC. c là đường trung trực của AB. b ∩ c = Okl: O nằm trên trung trực của BC OA = OB = OCChứng minh:Ta có: vì O nằm trên đường trung trực b củaAC nên: OA = OC (1).Vì O nằm trên đường trung trực c của AB nên:OA = OB (2).Từ (1) và (2) ⇒ OB = OC hay O nằm trênđường trung trực của BC.Vậy ba đường trung trực cùng đi qua điểm Ovà ta có: OA = OB = OC.* Chú ý: SGK/79.O là tâm của đường tròn ngoại tiếp ∆ABC.tiếp tam giác cần vẽ mấy đường trung trực của tam giác?Vì sao?GV: Treo bảng phụ vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác trong ba trường hợp (Nhọn-Vuông-Tù)Hãy nhận xét vị trí tâm O trong ba trường hợp?HOẠT ĐỘNG 4: CỦNG CỐ - LUYỆN TẬP (10’)- Phát biểu tính chất trung trực của tam giác.?Đọc đề bài 52 SGKVẽ hình, ghi giả thiết và kết luậncủa bài vào vở?Muốn chứng minh ∆ ABC cân chỉcần chứng minh điều gì?? Hãy chứng minh.Nhận xét?Bài 52 ( SGK-79) MBCAAM là trung trực của BC => AB = AC.=> ∆ABC cân tại ABài 53 (SGK - 80) HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ (2’)- Làm bài tập 54; 55; 56 (SGK) HD 54: ··0DBA ADC 180= =.Tuần 33Tiết 62 LUYỆN TẬPA. Mục tiêu: Sau khi học song bài này, học sinh cần nắm được:1. Kiến thức: - Củng cố lại cho học sinh tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, tính chất ba đường trung trực của tam giác.2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng kĩ năng vẽ hình, chứng minh một đường thẳng là trung trực của một đoạn thẳng.3. Thái độ: - Rèn tính cẩn thận, tinh thần hợp tác .B. Chuẩn bị: *Thầy: Thước thẳng, thước đo góc, compa, bảng phụ. *Trò: Thước thẳng, êke, thớc đo góc, compa. Phương pháp: Vấn đáp gợi mở kết hợp với hoạt động nhómC. Tiến trình dạy học 1. ổn định tổ chức: (1’)2. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG GHI BẢNGHOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA (8’)Phát biểu định lí t/c ba đường trung trực của tam giác ?? Vẽ các đường trung trực của tam giác trong các trường hợp sau:HS1: ∆ABC có ba góc nhọnHS2: Â= 900HS3:  > 900HOẠT ĐỘNG 2: TỔ CHỨC LUYỆN TẬP (34’)HĐ 1: Luyện tập:? Yêu cầu học sinh đọc hình vẽ 51SGK/80.? Bài toán yêu cầu điều gì?? Một em lên bảng ghi giả thiết vàkết luận của bài toán?? Để chứng minh B, C, D thẳnghàng tacó thể chứng minh như thế nào?? Hãy tính góc BDA theo góc A1?? Tương tự góc ADC theo góc A2?? Suy ra góc BDC?* Bài tập 55/80: BGt: Đoạn thẳng AB ⊥ AC ID là trung trực của AB I D KD là trung trực của ACkl: B, D, C thẳng hàng. Chứng minh: A KCD thuộc đường trung trực của đoạn AB nên:DA = DB ⇒ 1ˆˆAB =, do đó:·¶0180 2ADB A= - (1)D thuộc trung trực của đoạn AC nên:DA = DC ⇒ 2ˆˆAC =, do đó:·¶02180 2ADC A= - (2)Từ (1) và (2) suy ra: ··µ¶0 01 2360 2( ) 180ADB ADC A A+ = - + = Vậy ba điểm B, C, D thẳng hàng.GV: Theo bài 55 thì D chính là giaođiểm các đường trung trực trong ∆vuông ABC nằm trên cạnh huyềnBC.? Vậy điểm cách đều ba đỉnh củ tamgiác vuông là điểm nào?GV: Đó chính là nội dung bài 56.* Bài tập 56/80: Trong một tam giác vuông, theo bài 55 ta đãchứng minh được giao điểm của hai đườngtrung trực của hai cạnh góc vuông nằm trêncạnh huyền. Từ đó suy ra giao điểm nàychính là trung điểm của cạnh huyền.1 2? Một em hãy đọc nội dung bài tập57/80?? Muốn xác định được bán kínhtrước hết ta cần xác định điểm nào?? Làm thế nào để xác định được tâmcủa đường tròn?? Bán kính đường tròn được xácđịnh như thế nào?* Bài tập 57/80: B C A OLấy ba điểm phân biệt A, B, C trên cungtròn đường viền. Nối AB, BC. Vẽ cácđường trung trực của hai đoạn thẳng AB,BC. Giao điểm của hai đường trung trực đólà tâm của đường tròn viền bị gãy, khoảngcách từ giao điểm đến bất một điểm nào củacung tròn là bán kính của đường viền.HOẠT ĐỘNG 3: HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ở NHÀ (2’)- Xem lại các bài tập đã chữaLàm bài tập - Làm bài tập 68, 69 (SBT)HD68: AM cũng là trung trực. . NIỆM ĐƯỜNG TRUNG TR C CỦA TAM GI C (12’). GV: V tam gi c ABC v v đường trung tr c c a c nh BC rồi giới thiệutrong một tam gi c đường trung tr c c a. đư c: 1. Kiến th c: - H c sinh nắm đư c đường trung tr c c a tam gi c, một tam gi c c ba đường trung tr c, ba đường trung tr c c a tam gi c c t nhau tại
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.v.c.vinh, giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.v.c.vinh, giáo án bài tính chất ba đường trung trực của tam giác - hình học 7 - gv.v.c.vinh

Bình luận về tài liệu giao-an-bai-tinh-chat-ba-duong-trung-truc-cua-tam-giac-hinh-hoc-7-gv-v-c-vinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP