giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

8 11,740 60
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/03/2014, 16:05

Bài 8Ôn tập lịch sử thế giới cận đạiI. Mục tiêu bài học1. Về kiến thức- Củng cố những kiến thức cơ bản đã học một cách có hệ thống.2. Về tư tưởng- Củng cố một số tư tưởng cơ bản được tiến hành giáo dục ở các bài học. 3. Về kỹ năng- Rèn luyện tốt hơn các kỹ năng học tập bộ môn, chủ yếu là hệ thống hóa kiếnthức, phân tích sự kiện, khái quát, rút ra kết luận, lập bản thống kê… II. Thiết bị, tài liệu dạy - học- Bảng thống kê các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới cận đại- Tranh ảnh, lược đồ cho bài tổng kết- Dùng các câu hỏi trắc nghiệm, trò chơi lịch sử giúp hs ôn lại kiến thứcđã học.III. Gợi ý tiến trình tổ chức dạy học1.Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Những tác động của việc ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sảnxuất?2.Giới thiệu bài mớiPhần lịch sử thế giới cận đại từ Cách mạng Hà Lan đến kết thúc chiến tranh thếgiới thứ nhất và Cách mạng tháng Mười Nga có những nội dung: - Sự thắng lợi củacách mạng tư sản và sự phát triển của CNTB; - Sự phát triển của phong trào côngnhân quốc tế và sự xâm lược của chủ nghĩa tư bản, phong trào đấu tranh của cácdân tộc chống chủ nghĩa thực dân .Để hiểu được các nội dung trên bài học hôm nay chúng ta sẽ ôn lại nhữngkiến thức đã học.3. Tổ chức các hoạt động dạy học trên lớpHoạt động của thày và trò Kiến thức cơ bản HS cần nắmvữngGV hướng dẫn HS xác định cụ thể những sự kiệnlịch sử cơ bản của thời cận đạiHoạt động 1.Yêu cầu hs làm việc theo nhóm trả lời các câu hỏivà điền vào bảng tổng kết: - Nhóm 1. Hãy nêu nguyên nhân bùng nổ, độnglực, lãnh đạo, hình thức, diễn biến, kết quả, ý nghĩalịch sử, hạn chế của các cuộc Cách mạng tư sản thế kỷXVI – XIX ?- Nhóm 2. Hãy nêu những đặc điểm chung và đặcđiểm riêng của các cuộc Cách mạng tư sản từ thế kỷXVI – XIX? - Nhóm 3. Khái niệm cách mạng tư sản (phânbiệt với cách mạng xã hội chủ nghĩa về nguyên nhân,mục đích, lực lượng tham gia, lực lượng lãnh đạo, kếtquả, ý nghĩa.- Các nhóm lên trình bày, GV chốt lại: - Nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân trực tiếp?Về nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ cách mạng tưsản: GV gợi ý HS nhớ lại rằng, trong lòng chế độphong kiến đã hình thành và phát triển một lực lượngsản xuất mới, tiến bộ - sản xuất tư bản chủ nghĩa. Mâuthuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa vớiquan hệ phong kiến ngày càng sâu sắc, dẫn tới một sốcuộc cách mạng xã hội, mở đường cho chủ nghĩa tư bảnđược thắng lợi và sự suy vong của chế độ phong kiến.Nguyên nhân chung này được thể hiện cụ thể ở mỗicuộc cách mạng. Ví như, cuộc chiến tranh giành độclập của Mỹ nổ ra là do nhân dân đấu tranh đòi giảiphóng, đòi tự do phát triển kinh tế, văn hóa, các cuộccách mạng khác có những nguyên nhân khác, - Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự bùng nổ của mỗicuộc cách mạng tư sản GV cần hướng dẫn HS nêu rõ cụthể (cách mạng tư sản Anh nổ a do vua Sác- lơ I tậphợp lực lượng chống Quốc hội; Chiến tranh giành độclập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ nổ ra nhân "sự kiện I. Những kiến thức cơ bản củachương trình- Sự thắng lợi của CMTS và sựphát triển của CNTB- Sự phát triển của phong tràocông nhân quốc tế- Sự xâm lược của CNTB vàphong trào đấu tranh của các dân tộcchống CNTDLập bảng về Thắng lợi của cáchmạng tư sản và sự xác lập chủ nghĩatư bản Các cuộcCMTSNguyên nhânHình thứcLãnhđạoCMTSHà LanCMTSAnhChiếntranh giànhđộc lập ởBắc MĩCMTSPhápThốngnhất Đức- ýchè Bô - xtơn"…). - Về hình thức diễn biến của các cuộc cách mạng tưsản cũng không giống nhau. - GV hướng dẫn HS nhắc lại hình thức các cuộccách mạng tư sản đã học: Chiến tranh giải phóng dântộc; Nội chiến; Chiến tranh cách mạng bảo vệ Tổ quốc;Sự thống nhất đất nước (từ trên xuống, từ dưới lên);cuộc Minh trị duy tân; Cải cách nông nô ở Nga …) - Kết quả, tính chất, ý nghĩa của các cuộc cáchmạng tư sản. GV hướng dẫn HS thấy rõ kết quả chungcủa các cuộc cách mạng tư sản đã học, được diễn radưới nhiều hình thức khác nhau và kết quả riêng củamỗi cuộc cách mạng. Từ đó, HS có thể giải thích, vì saocách mạng Pháp cuối thế kỷ XVIII là cuộc cách mạngtư sản triệt để nhất, song vẫn có những hạn chế. - Các nhóm khác tiếp tục trình bày, GV nhận xét vàchốt lại các ý cơ bản Nộichiến ở MỹCải cáchMinh Trị-Nguyên nhân sâu xa: Mâu thuẫngiữa lực lượng sản xuất tư bản chủnghĩa với quan hệ phong kiến ngàycàng sâu sắc - Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sựbùng nổ của mỗi cuộc cách mạng tưsản (Có nhiều nguyên nhân khác nhautuỳ thuộc vào mỗi nước) VD - Động lực cách mạng : Quầnchúng nhân dân, lực lượng thúc đẩycách mạng tiến lên (điển hình làCMTS Pháp)- Lãnh đạo cách mạng: Chủ yếu làgiai cấp tư sản hoặc quí tộc tư sản hoá.VD -Hình thức diễn biến của các cuộccách mạng tư sản cũng không giốngnhau ( có thể là nội chiến, có thể làchiến tranh giải phóng dân tộc, có thểlà cải cách hoặc thống nhất đấtnước, )- Kết quả: Đều xoá bỏ chế độphong kiến ở những mức độ nhất định,mở đường cho CNTB phát triển- Hạn chế: Hạn chế chung: chưamang lại quyền lợi cho nhân dân laođộng, sự bóc lột của giai cấp tư sảnvới giai cấp vô sản ngày càng tăng, Hoạt động 1.- GV hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi: Vì sao saucách mạng tư sản, giai cấp tư sản lại tiến hành cáchmạng công nghiệp? Vì sao cách mạng công nghiệplại diễn ra sớm nhất ở Anh? Về hệ quả của cách mạng công nghiệp, GV hướngdẫn HS nhận thức hai mặt quan trọng: sự phát minhmáy móc, đẩy mạnh sản xuất làm cơ sở cho việc giữvững, phát triển chủ nghĩa tư bản và sự phân chia xãhội thành hai giai cấp cơ bản đối lập nhau - giai cấp tưsản và giai cấp vô sản. - Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở các nước lớnÂu - Mĩ vào những năm 1850 - 1870, sự tiến bộ củakhoa học - kỹ thuật vào cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷXX và việc các nước tư bản Âu - Mĩ chuyển lên giaiđoạn đế quốc chủ nghĩa, GV tập trung vào vấn đề: + Sự phát triển kinh tế của các nước Anh, Pháptrong những năm 1850 - 1860 thể hiện ở những sựkiện nào? + Vì sao vào những thập niên cuối của thế kỷXIX, các nước Mĩ, Đức phát triển vượt Anh, Pháp? + Những thành tựu về khoa học - kỹ thuật? VD? + Tình hình và đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc ởcác nước Anh, Đức, Pháp, Mĩ và Nhật? + Những đặc điểm chủ yếu của chủ nghĩa đế quốc? - Hạn chế riêng ( tuỳ vào mỗi cuộccách mạng). Chỉ có cách mạng Phápthời kỳ chuyên chính Giacôbanh đãđạt đến đỉnh cao của cách mạng nêncuộc cách mạng này còn có tính triệtđể nhưng vẫn còn hạn chế) So sánh CMTS và Cách mạngXHCNCác vấn đềso sánhCách mạngTS XHCNMục đíchLãnh đạoLực lượngtham giaKết quả, ýnghĩaII. Nhận thức đúng về nhữngvấn đề chủ yếu a. Về cách mạng công nghiệp ởHoạt động 3.GV hướng dẫn HS nắm ở các vấn đề chủ yếu sau: Những mâu thuẫn cơ bản của chế độ tư bản chủnghĩa? Các câu hỏi được GV hướng dẫn HS trả lời - Vì sao chế độ tư bản chứa đựng nhiều mâuthuẫn? (xã hội tư bản là một bước tiến so với chế độphong kiến, song vẫn là chế độ tư hữu về tư liệu sảnxuất, thay hình thức bóc lột này bằng một hình thức bóclột khác…) Hoạt động 4.Về Phong trào công nhân thế giới-GV đặt câu hỏi cho cả lớp làm việc Sứ mệnh lịchsử của giai cấp vô sản là gì? - Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời trong điều kiệnlịch sử như thế nào? Nêu một số nguyên lý cơ bản củachủ nghĩa Mác - Lênin (qua tuyên ngôn của Đảng cộngsản…)- Lập niên biểu về phong trào công nhân thế giới từđầu thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.? * Phong trào công nhân thế giớiThờigianNơidiễn raMụcđíchKếtquảýnghĩaAnh và quá trình công nghiệp hóa ởChâu Âu vào thế kỷ XIX- Cách mạng công nghiệp khởi đầuở nước Anh vì CNTB sau CMTS cóđiều kiện phát triển.- Hệ quả của cách mạng côngnghiệp:+ Sự phát minh máy móc, đẩymạnh sản xuất làm cơ sở cho việc giữvững, phát triển chủ nghĩa tư bản + Sự phân chia xã hội thành haigiai cấp cơ bản đối lập nhau - giai cấptư sản và giai cấp vô sảnb. Sự phát triển của chủ nghĩa tưbản ở các nước lớn Âu - Mĩ vàonhững năm 1850 - 1870, sự tiến bộcủa khoa học - kỹ thuật vào cuối thếkỷ XIX - đầu thế kỷ XX và việc cácnước tư bản Âu - Mĩ chuyển lên giaiđoạn đế quốc chủ nghĩa+ Sự phát triển kinh tế của cácnước Anh, Pháp trong những năm1850 - 1860 thể hiện ở những sự kiện=> CNĐQ+ Vào những thập niên cuối củathế kỷ XIX, các nước Mĩ, Đức pháttriển vượt Anh, Pháp (thể hiện quy Hoạt động 5Về Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân.ở phần này, GV hướng dẫn HS nhận thức nhữngvấn đề cơ bản, qua trao đổi và thực hiện các câu hỏi vàbài tập sau: - Vì sao các nước tư bản phương Tây tiến hànhxâm lược các nước phương Đông? (do yêu cầu pháttriển của chủ nghĩa tư bản…) - Chế độ thống trị của chủ nghĩa tư bản được thiếtlập ở các nước thuộc địa và phụ thuộc như thế nào?(nêu những nét lớn về mặt kinh tế, chính trị, xã hội …) - Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của cácnước á, Phi, Mỹ La-tinh mang những đặc điểmchung như thế nào? - Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ởTrung Quốc? ấn Độ? Đông Nam á? ( giai cấp lãnhđạo, kết quả, ý nghĩa?(trên cơ sở hiểu biết đã học vềtình hình đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa vàphụ thuộc, thái độ của giai cấp thống trị phong kiến ởcác nước bị xâm lược, đô hộ; cuộc đấu tranh anh dũngcủa nhân dân chống chủ nghĩa thực dân, nguyên nhânthất bại, các hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc ởcác nước phương Đông vào cuối thế kỷ XIX - đầu thếkỷ XX …)Cuối cùng GV hướng dẫn HS hoàn thành các câuhỏi, bài tập ở cuối bài mang tính tổng kết, khái quátkiến thức.luật phát triển không đều của chủnghĩa tư bản):do Mĩ, Đức đã ứng dụngnhững thành tựu KHKT vào sản xuất + Những thành tựu về khoa học -kỹ thuật. + Tình hình và đặc điểm của chủnghĩa đế quốc ở các nước Anh, Đức,Pháp, Mĩ và Nhật + Những đặc điểm chủ yếu của chủnghĩa đế quốc. c. Những mâu thuẫn cơ bản củachế độ tư bản chủ nghĩa. Phong tràocông nhân và phong trào chống thựcdân xâm lược. - Những mâu thuẫn cơ bản trongxã hội tư bản chủ nghĩa là -Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sảnvới giai cấp vô sản.- Mâu thuẫn giữa các tập đoàn tưbản- Mâu thuẫn giữa người giàu-người nghèo - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vôsản là gì? - Chủ nghĩa xã hội khoa học ra đờitrong điều kiện lịch sử như thế nào?Nêu một số nguyên lý cơ bản của chủnghĩa Mác - Lênin (qua tuyên ngôncủa Đảng cộng sản…)- Lập niên biểu về phong trào côngnhân thế giới từ đầu thế kỷ XIX đếnđầu thế kỷ XX. d. Phong trào đấu tranh chốngchủ nghĩa thực dân. - Vì sao các nước tư bản phươngTây tiến hành xâm lược các nướcphương Đông? (do yêu cầu phát triểncủa chủ nghĩa tư bản…) - Chế độ thống trị của chủ nghĩa tưbản được thiết lập ở các nước thuộcđịa và phụ thuộc như thế nào? (nêunhững nét lớn về mặt kinh tế, chính trị,xã hội …) - Phong trào đấu tranh giải phóngdân tộc của các nước á, Phi, Mỹ Latinh mang những đặc điểm chung nhưthế nào? (trên cơ sở hiểu biết đã họcvề tình hình đấu tranh của nhân dâncác nước thuộc địa và phụ thuộc) 4. Sơ kết bài học -Củng cố: Hệ thống hóa những vấn đề đã học- Bài tập:Câu 1. Nội dung cơ bản của lịch sử thế giới cận đại nổi lên những vấn đề nào?Câu2. Lập bảng so sánh hệ thống kiến thức về các cuộc cách mạng tư sản từthế kỷ XVII – XVIIICâu 3. Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu á? Câu 4 .Những đóng góp của Mác, Ăng –ghen và Lê-nin đối với phong tràocông nhân quốc tế? Phong trào công nhân thời kỳ này có đặc điểm gì? . mớiPhần lịch sử thế giới cận đại t Cách m ng Hà Lan đến k t thúc chiến tranh thế giới thứ nh t và Cách m ng th ng Mười Nga có nh ng nội dung: - Sự th ng lợi. Bài 8 Ôn t p lịch sử thế giới cận đại I. Mục tiêu bài học1. Về kiến thức - C ng cố nh ng kiến thức cơ bản đã học m t cách có hệ th ng. 2. Về t t ng -
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy, giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy, giáo án bài 8 ôn tập lịch sử thế giới cận đại - lịch sử 11 - gv.ng.t.duy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn