Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 6 chỉnh lý

18 750 3
Nước nở hoa

Nước nở hoa Gửi tin nhắn

Tải lên: 10,196 tài liệu

  • Loading...
1/18 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2014, 09:35

CHỦ DIỂM THÁNG 9. TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Tuần 1: Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mớiI. Mục tiêu:1. Kiến thức:- Hiểu những nội quy của nhà trường và nhiệm vụ năm học2. Kỹ năng:- Có ý thức tôn trọng nôi quy và nhiệm vụ năm học mới3. Thái độ:- Tích cực rèn luyện, thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học mới.II. Các kỹ năng sống và nội dung tích hợp:- Kỹ năng tự tìm hiểu về nội quy của nhà trường và nhiệm vụ năm học.- Kỹ năng tìm kiếm và ứng sử thông tin về nội quy trường học và nhiệm vụ năm học.III. Các phương pháp và kỹ thuật dạy học:- Động não - Làm việc theo nhóm - Thảo luậnIV. Tài liệu và phương tiện:1.Tài liệu: Hệ thống câu hỏi, câu chuyện về anh hung của quê hương đất nước2.Phương tiện: - Một bản nội quy nhà trường - Một bản ghi những nhiệm vụ chủ yếu của năm học - Một số bài hát câu chuyệnV. Tiến trình hoạt độngTiến trình hoạtđộng, thờilượngPP/ Kỹ thuật đượcáp dụngNgười điều khiểnNội dung hoạtđộng( ND chi tiết)Định lượng trảlời1. Khám phá(2’)Kỹ năng tự tin khi siêu tầm tìm hiểu về nội quy và nhiệm vụ năm học mớiCác em đọc bản quy định của nhà trường2. Kết nối(8’) Thảo luậnGV – nhóm học sinh*Hoạt động 1: Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mớiN1: Theo em học sinh cần thực hiện nội quy như thế nào?N2: Khi đi học cóđược văng tục chửi bậy không? N1: Cần thực hiệntốt những nội quy của trường đề ra.N2: Khi đi học không nên văng tục chửi bậy vì Vì sao?N3: Là người họcsinh em thực hiênnhững nhiệm vụ năm học mới như thế nào?*Hoạt động 2:Tổ chức cán bộ lớpN1: Theo em để có một tổ chức cán bộ lớp cần có những yêu cầu gì?N2: Lớp trưởng làngười như thế nao?N3: Các tổ trưởngphải thực hiện như thế nào?như vậy thể hiện là không có tri thứcN3: Là học sinh phải chăm ngoan học giỏi thực hiệntốt những nhiệm vụ được giao.N1: để có một tổ chức cán bộ lớp tốt phải có yêu cầu: nhanh nhẹn, hoạt bát, nắm bắt thông tin kịp thời.N2: Lớp trưởng làngười bao quát lớp, nắm bắt thông tin kịp thời.N3:Các tổ trưởng thường xuyên quan tâm đôn đốccác bạn trong tổ trong học tập…3.Thực hành(10’)Kỹ năng tìm kiếm và ứng sử thông tin về nội quy trường học và nhiệm vụ năm học GV- học sinh* Hoạt động 3: Tìm kiếm và ứng xử? Em phải làm thếnào để thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học? Nếu em là một cán bộ lớp em sẽ làm gì?Trả lời theo ý hiểu của học sinh4. Vận dụng Động não Về nhà suy nghĩ tiếpIV.Tư liệu:Một số câu đố vui:Về thiên nhiên: Hoa gì tên để thổi cơmKhông sinh từ lúa mà đơm đỏ cànhCHỦ DIỂM THÁNG 9. TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Tuần 3: Tìm hiểu an toàn giao thông đường bộ + Bầu ban cán sự lớp. I. Mục tiêu:1. Kiến thức:- Hiểu những quy định khi tham gia giao thông đường bộ- Hiểu cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ lớp2. Kỹ năng:- Có ý thức thực hiện tốt an toàn giao thông- Có ý thức xây dựng tập thể lớp3. Thái độ:- Tích cực rèn luyện, thực hiện tốt an toàn giao thông.- Có thái độ tôn trọng đội ngũ cán bộ lớpII. Các kỹ năng sống và nội dung tích hợp:- Kỹ năng tự tìm hiểu về an toàn giao thông.- Rèn kỹ năng nhận nhiệm vụ và kĩ năng tham gia các hoạt động chung của tập thểIII. Các phương pháp và kỹ thuật dạy học:- Động não- Làm việc theo nhóm - Thảo luậnIV. Tài liệu và phương tiện:1.Tài liệu: - Hệ thống câu hỏi, câu chuyện về an toàn giao thông2.Phương tiện: - Một bản cam kết an toàn giao thông - Một bản ghi danh sách cán bộ lớp - Một số bài hát câu chuyệnV. Tiến trình hoạt độngTiến trình hoạtđộng, thờilượngPP/ Kỹ thuật đượcáp dụngNgười điều khiểnNội dung hoạtđộng( ND chi tiết)Định lượng trảlời1. Khám phá(2’)Kỹ năng tự tin khi siêu tầm tìm hiểu về an toàn giao thông đường bộCác em đọc bản cam kết an toàn giao thông2. Kết nối(8’) Thảo luậnGV – nhóm học sinh*Hoạt động 1: Thảo luận cam kết an toàn giao thôngN1: Theo em học sinh cần thực hiện như thế nào khi tham gia giao thông?N1: Cần thực hiệntốt nội dung cam kết.N2: Khi đi học N2: Khi đi học cóđược đi hàng 3 không? Vì sao?N3: Là người họcsinh em thực hiênnhư thế nào khi tham gia giao thông?*Hoạt động 2: Bầu ban cán bộ lớpN1: Theo em để có một tổ chức cán bộ lớp cần có những yêu cầu gì?N2: Lớp trưởng làngười như thế nào?N3: Các tổ trưởngphải thực hiện như thế nào?N4: Lớp phó văn thể phải là người như thế nào?N5. Lớp phó lao động cần làm gì?không nên đi hàng 3 vì như vậy sẽ cản trở giao thôngN3: HD suy nghĩ trả lờiN1: để có một tổ chức cán bộ lớp tốt phải có yêu cầu: nhanh nhẹn, hoạt bát, nắm bắt thông tin kịp thời.N2: Lớp trưởng làngười bao quát lớp, nắm bắt thông tin kịp thời.N3:Các tổ trưởng thường xuyên quan tâm đôn đốccác bạn trong tổ trong học tập…N4: Lớp phó văn thể là người phải mạnh dạn hát hay,thuộc nhiều bài hát trong đó có 15bài hát truyền thống của đội.N5: Lớp phó lao động luôn giám sát theo phân công chăm sóc cây xanh, vệ sinh lớp học.3.Thực hành(10’)Kỹ năng tìm kiếm và ứng sử thông tin về an toàn giao thông đường bộGV- học sinh* Hoạt động 3: Tìm kiếm và ứng xử? Em phải làm thếnào để thực hiện tốt an toàn giao Trả lời theo ý hiểu của học sinhthông đường bộ? Nếu em là một cán bộ lớp em sẽ làm gì?4. Vận dụng Động não Về nhà suy nghĩ tiếpIV.Tư liệu:Một số câu đố vui:Về các đồ dùng, dụng cụ: Mùa đông thì đứng buồn thiuMùa hè thì chạy viu viu cả ngàyCHỦ DIỂM THÁNG 10. CHĂM NGOAN HỌC GIỎI Tuần 1: Lễ giao ước thi đua “ Chăm ngoan học giỏi” giữa các tổ. I. Mục tiêu:1. Kiến thức:- Hiểu ý nghĩa, tác dụng của việc thi đua và nắm vững nội dung, chỉ tiêu thi đua “Chăm ngoan, học giỏi” theo lời Bác dạy2. Kỹ năng:- Có ý thức tự quản, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để học tập tốt theo chỉ tiêu đã đề ra.3. Thái độ:- Tự xác định mục đích, thái độ học tập đúng đắn và quyết tâm thi đua học tập tốtII. Các kỹ năng sống và nội dung tích hợp:- Kỹ năng tự quản, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để học tập tốt theo chỉ tiêu đãđề raIII. Các phương pháp và kỹ thuật dạy học:- Động não- Làm việc theo nhóm - Thảo luậnIV. Tài liệu và phương tiện:1.Tài liệu:- Chương trình hành động “ Chăm ngoan, học giỏi” của lớp2.Phương tiện: - Chương trình hành động của lớp - Chỉ tiêu thi đua của tổV. Tiến trình hoạt độngTiến trình hoạtđộng, thờilượngPP/ Kỹ thuật đượcáp dụngNgười điều khiểnNội dung hoạtđộng( ND chi tiết)Định lượng trảlời1. Khám phá(2’)Kỹ năng tự tin khi đăng kí thi đua giữacác tổCác em đăng kí theo tổ2. Kết nối(8’)Thảo luậnGV – nhóm học sinh*Hoạt động 1: Thảo luận các chỉtiêu cụ thể với biện pháp học tậpN1: Theo em học sinh cần thực hiện như thế nào để học tập tốt?N2: Ngoài việc học tập tốt các emcần làm gì để lớp đạt kết quả cao?*Hoạt động 2: Thảo luận biện pháp khen thưởng trong thi đuaN1: Theo em cần có biện pháp như thế nào đối với học sinh vi phạm?N2: Hình thức khen thưởng như thế nào với các bạn có cố gắng?N1: Trong lớp nghe giảng, chú ýphát biểu bài, ghi chép đầy đủ, học bài và làm bài đầyđủ trước khi đến lớp, ngoài ra đọc thêm sàch, báo đểmở rộng kiến thứcN2: Tham gia tốt các hoạt động củalớp, của trường phát độngN1: Hs thảo luận vả đưa ý kiếnN2: HS thảo luận và đưa ý kiến3.Thực hành(10’)Kỹ năng trong giao ước thi đua đăng kýGV- học sinh* Hoạt động 3: Tìm kiếm và ứng xử? Em phải làm thếnào để đưa lớp tiến bộTrả lời theo ý hiểu của học sinh? Nếu em là một cán bộ lớp em sẽ làm gì để giúp lớptiến bộ?4. Vận dụng Động não Về nhà suy nghĩ tiếpVI. Tư liệu:Một số câu đố vui về học tậpĐể nguyên - dùng dán đồ chơiThêm huyền – trùng điệp trãi dài trung duThêm nặng – vinh dự tuổi thơCùng dự sinh hoạt đón chờ thi đuaCHỦ ĐIỂM THÁNG 10. CHĂM NGOAN HỌC GIỎI Tuần 3: Trao đổi kinh nghiệm học tập ở THCS I. Mục tiêu:1. Kiến thức:- Biết được những kinh nghiệm học tập tốt2. Kỹ năng:- Có ý thức tự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để học tập tốt theo chỉ tiêu đã đề ra.3. Thái độ:- Tự tin, chủ động học hỏi và vận dụng kinh nghiệm tốt để đạt kết quả cao trong học tậpII. Các kỹ năng sống và nội dung tích hợp:- Kỹ năng giúp đỡ lẫn nhau để học tập tốt theo chỉ tiêu đã đề raIII. Các phương pháp và kỹ thuật dạy học:- Động não- Làm việc theo nhóm - Thảo luậnIV. Tài liệu và phương tiện:1.Tài liệu:- Trao đổi kinh nghiệm học tập ở cấp THCS2.Phương tiện: - Bản báo cáo về kinh nghiệm học tập của các bạn và trao đổi của giáo viên. - Một số tiết mục văn nghệ - Các báo cáo về kinh nghiệm học tập ở từng bộ mônV. Tiến trình hoạt độngTiến trình hoạtđộng, thờiPP/ Kỹ thuật đượcáp dụngNội dung hoạtđộngĐịnh lượng trảlờilượng Người điều khiển ( ND chi tiết)1. Khám phá(2’)Kỹ năng tự tin, giúpđỡ nhau trao đổi kinh nghiệm học tậpĐề cử học sinh cókinh nghiệm học tập tốt trao đổi với lớp2. Kết nối(8’)Thảo luậnGV – nhóm học sinh*Hoạt động 1: Thảo luận các kinh nghiệm học tậpN1: Vì sao phải đổi mới phương pháp học tập?N2: Vì sao có mộtsố bạn đã học bài rồi nhưng lại mauquên*Hoạt động 2: Thảo luận biện pháp khen thưởng, phê bình trong học tậpN1: Theo em cần có biện pháp như thế nào đối với học sinh vi phạm?N2: Hình thức khen thưởng như thế nào với các bạn có cố gắng?N1: HS suy nghĩ trả lời theo hiểu biết của bản thânN2: Học nhưng không hiểu nội dung và học không kỹN1: Hs thảo luận vả đưa ý kiếnN2: HS thảo luận và đưa ý kiến3.Thực hành(10’)Trao đổi kinh nghiệm học tập ở THCS* Hoạt động 3: Tìm kiếm và ứng xử? Em phải làm thếnào để có kinh nghiệm học tập tốt? Nếu em là một học sinh chưa có kinh nghiệm học tập thì em làm thếnào để tiến bộ?Trả lời theo ý hiểu của học sinh4. Vận dụng Động não Về nhà suy nghĩ tiếpVI. Tư liệu:Một số câu đố vui về học tậpCái gậy cạnh quả trứng gàĐem về khoe mẹ cả nhà mừng vui (là số mấy)CHỦ ĐIỂM THÁNG 11. TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO Tuần 1: Lễ đăng kí thi đua “ Hoa điểm mười dâng thầy cô” I. Mục tiêu:1. Kiến thức:- Hiểu được mục đích, ý nghĩa và nắm vững nội dung thi đua, chỉ tiêu thi đua 2. Kỹ năng:- Tự giác và quyết tâm học tập tốt để đền đáp công ơn các thầy giáo, cô giáo.3. Thái độ:- Có ý thức đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để học tập tốt gặt hái những hoa điểm mười dâng thầy cô giáoII. Các kỹ năng sống và nội dung tích hợp:- Tự giác và quyết tâm học tập tốt để đền đáp công ơn các thầy giáo, cô giáo.III. Các phương pháp và kỹ thuật dạy học:- Động não- Làm việc theo nhóm - Thảo luậnIV. Tài liệu và phương tiện:1.Tài liệu:- Chương trình hành động của lớp trong tháng 11 và trong tuần cao điểm của tháng- Các cá nhân đăng kí thi đua thực hiện tốt chương trình hành động của lớp- Các tổ đăng kí thi đua- Văn nghệ2.Phương tiện: - Bản chương trình hành động của lớp - Bản đăng kí thi đua của tổ, cá nhân - Một vài tiết mục văn nghệV. Tiến trình hoạt độngTiến trình hoạtđộng, thờilượngPP/ Kỹ thuật đượcáp dụngNgười điều khiểnNội dung hoạtđộng( ND chi tiết)Định lượng trảlời1. Khám phá(2’)Kỹ năng tự giác và quyết tâm học tập tốt để đền đáp công ơn các thầy giáo, côgiáoCác em đăng kí theo tổ2. Kết nối(8’)Thảo luậnGV – nhóm học sinh*Hoạt động 1: Thảo luận các nội dung thi đua và đăng kí N1: Thảo luận nộidung thi đua thực hiện nề nếpN2: Thảo luận nộidung đăng kí thi đua học tậpHS thảo luận và cho ý kiếnHS lần lượt đưa ra các ý kiến và lớp trưởng tổng hợp3.Thực hành(10’)Đăng kí thi đua “ Hoa điểm mười dâng thầy cô”* Hoạt động 3: Tìm kiếm và ứng xử? N1: Thầy cô giáo hi vọng, mong đợi gì ở chúng taN2: Bạn có thể làm được những gì để giúp thầy côdạy tốtN3: Để đền đáp công ơn dạy dỗ của thầy cô giáo học sinh phải thực hện những điều gì? HS suy nghĩ trả lời theo suy nghĩ của bản thânN2: - Đọc và nghiên cứu trước nội dung bài học- Đến lớp chú ý nghe giảng và phát biểu bàiN3. Học và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp- Lễ phép, vâng lời thầy cô giáo- Thực hiện tốt nội qui trường lớp-……Hs suy nghĩ và . mới phương pháp học tập?N2: Vì sao có mộtsố bạn đã học bài rồi nhưng lại mau quên*Hoạt động 2: Thảo luận biện pháp khen thưởng, phê bình trong học. Ai nhìn sao Bắc Đẩu mà đi cả đêm dài, ai nhìn thân áo vải mà quên cả chông gai. Nay mai chúng em - Tun bố lý do- Vài lời về xuất xứ ngày thành lập 22-12-1944-
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 6 chỉnh lý, Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 6 chỉnh lý, Giáo án hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối 6 chỉnh lý

Bình luận về tài liệu giao-an-hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-len-lop-khoi-6-chinh-ly

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP