đề thi khí cụ điện - thiết bị điện

7 267 12 Gửi tin nhắn cho Stone
Stone

Stone

Tải lên: 33 tài liệu

  • Loading...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2014, 16:24

Môn học Khí cụ điện (Thiết bi điện) Thời gian: 75 phútĐề thi số 1: Câu 1: Hồ quang điện là gì ? Các ứng dụng của nó. Trình bày hồ quang điện xoay chiều.Câu 2: So sánh rơle thời gian kiểu điện từ với công tắc tơ mộtchiều. Tổ trưởng bộ môn Giảng viênThS. GVC. Bùi Tấn Lợi TS. GVC. Võ Như Tiến Môn học Khí cụ điện (Thiết bi điện) Thời gian: 75 phútĐề thi số 2: Câu1: Tại sao thiết bị điện phát nóng ? Các nguồn nhiệt trong thiết bịđiện. Trình bày phát nóng ở chế độ làm việc dài hạn.Câu 2: So sánh rơle dòng điện cực đại với Aptômát định hình ( cấu tạo, nguyên lý làm việc, chức năng). Tổ trưởng bộ môn Giảng viênThS. GVC. Bùi Tấn Lợi TS. GVC. Võ Như Tiến Môn học Khí cụ điện (Thiết bi điện) Thời gian: 75 phútĐề thi số 3: Câu 1: Nam châm điện xoay chiều là gì? Trình bày cấu tạo,nguyên lý làm việc. Trình bày vòng chống rung và nguyênlý làm việc của vòng chống rung.Câu 2: So sánh rơle điện từ xoay chiều với công tắc tơ xoay chiều ( cấu tạo, chức năng, nguyên lý làm việc). Tổ trưởng bộ môn Giảng viênThS. GVC. Bùi Tấn Lợi TS. GVC. Võ Như Tiến Môn học Khí cụ điện (Thiết bi điện) Thời gian: 75 phútĐề thi số 4: Câu 1: Hồ quang điện là gì ? Trình bày hồ quang điện một chiều.Câu 2: So sánh khởi động từ đơn với áp tô mát định hình Tổ trưởng bộ môn Giảng viênThS. GVC. Bùi Tấn Lợi TS. GVC. Võ Như Tiến Môn học Khí cụ điện (Thiết bi điện) Thời gian: 75 phútĐề thi số 5: 1. Rơle điện từ là gì ? Trình bày vài loại rơle điện từ thông dụng.2. So sánh sự giống nhau khác nhau của máy ngắt nhiều dầu và máyngắt ít dầu. Tổ trưởng bộ môn Giảng viênThS. GVC. Bùi Tấn Lợi TS. GVC. Võ Như Tiến Môn học Khí cụ điện (Thiết bi điện) Thời gian: 75 phútĐề thi số 6:1. Nam châm điện xoay chiều là gì? Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc. Trình bày vòng chống rung và nguyên lý làm việc của vòng chống rung.2. So sánh sự giống nhau, khác nhau giữa aptomat định hình và máy ngắt không khíTổ trưởng bộ môn Giảng viênThS. GVC. Bùi Tấn Lợi TS. GVC. Võ Như Tiến Đề thi số 1 Môn thi : Thiết bị điện ( Khí cụ điện)Thời gian: 60 phút1. Tại sao thiết bị điện phát nóng, các nguồn nhiệt trong thiết bị điện. Tính toán phát nóng thiết bị điện ở chế độ làm việc dài hạn.2. So sánh khởi động từ đơn với áp tô mát định hình ( cấu tạo, nguyên lýlàm việc, chức năng, ).Tổ trưởng bộ môn Giảng viênTh.S Bùi tấn Lợi Th.S Võ Như TiếnĐề thi số 3 Môn thi : Thiết bị điện ( Khí cụ điện)Thời gian: 60 phút1. Nam châm điện xoay chiều là gì ( cấu tạo, nguyên lý làm việc)? Tại sao phải đặt vòng chống rung trong nam châm điện xoay chiều 1pha? Nguyên lý làm việc của vòng chống rung, đặt tính lực hút điện từ.2. So sánh rơle điện từ 1 chiều với công tắc tơ 1 chiều ( cấu tạo, nguyênlý làm việc, chức năng, ).Tổ trưởng bộ môn Giảng viênTh.S Bùi tấn Lợi Th.S Võ Như TiếnĐề thi số 2 Môn thi : Thiết bị điện ( Khí cụ điện)Thời gian: 60 phút1. Hồ quang điện là gì? Bản chất của hồ quang điện, các ứng dụng. Trình bày hồ quang điện xoay chiều, xây dựng đường đặc tính Volt-Ampe của hồ quang điện xoay chiều.2. So sánh rơle điện từ xoay chiều với công tắc tơ xoay chiều ( cấu tạo,nguyên lý làm việc, chức năng, ).Tổ trưởng bộ môn Giảng viênTh.S Bùi tấn Lợi Th.S Võ Như TiếnĐề thi số 4 Môn thi : Thiết bị điện ( Khí cụ điện)Thời gian: 60 phút1. Hồ quang điện là gì? Bản chất của hồ quang điện, các ứng dụng. Trình bày hồ quang điện xoay chiều, xây dựng đường đặc tính Volt-Ampe của hồ quang điện xoay chiều.2. So sánh rơle điện từ xoay chiều với công tắc tơ xoay chiều ( cấu tạo,nguyên lý làm việc, chức năng, ).Tổ trưởng bộ môn Giảng viênTh.S Bùi tấn Lợi Th.S Võ Như Tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi khí cụ điện - thiết bị điện, đề thi khí cụ điện - thiết bị điện, đề thi khí cụ điện - thiết bị điện

Bình luận về tài liệu de-thi-khi-cu-dien-thiet-bi-dien

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP