Phân tích khả năng hoạt động của công ty bánh kẹo hải hà

2 81 1
Tú Anh Phùng

Tú Anh Phùng Gửi tin nhắn

Tải lên: 3 tài liệu

  • Loading...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/03/2014, 15:09

Phân tích khả năng hoạt động của công ty bánh kẹo hải hà:- Vòng quay khoản phải thu và kì thu tiền bình quân2010 2011 2012Vòng quay KPT 26,15 27,1 26,3Kì thu tiền BQ 13,8 13,3 13,69Nhìn vào bảng trên ta thấy, kì thu tiền bình quân của công ty tăng lên trong năm 2011 (27.1) rồi giảm xuống trong năm 2012 (26.3), điều này có thể được hiểu rằng: • Trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2012, doanh thu thuần đều tăng từ 527.585.577.932 năm 2010 lên 676.798.449.471, tuy nhiên , các khoản phải thu lại giảm từ 23.955.791.167 năm 2010 xuống 23.131.585.159 năm 2011 rồi lại tăng nhanh vào năm 2012 là 28.328.356.385Trong năm 2011 chính sách bán hàng là tương đối hiệu quả, tuy nhiên năm 2012 l ại chưa hiệu quả do trong đi ều kiện nền kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp đều muốn chiếm dụng vốn.- Vòng quay hàng tồn kho và số ngày 1 vòng quay hàng tồn kho2010 2011 2012Vòng quay HTK 5.22 5.39 6.13Số ngày 1 vòng quay HTK 69 67 58.8Nhìn chung, vòng quay hàng tồn kho tăng qua các năm:• Do giá vốn hàng bán tăng nhanh qua các năm từ năm 2010 đến 2012, do giả cả nguy ên vật liệu tăng và sản lượng tiêu thụ cũng tăng• Hàng tồn kho giảm qua các năm do tiêu thụ được lượng hàng hoá lớn, năng suất lao động và công ty cũng đầu tư dây chuyền công nghệ cao.- Vòng quay vốn lưu động2010 2011 2012Vòng quay VLD 3.74 3.86 3.66Năm 2010, với 1 đồng vốn lưu động thì tạo ra 3,74 đồng doanh thu thuần. Năm 2011, cùng 1 đồng vốn lưu động bỏ ra tạo nhiều hơn năm 2010 l à 3,86 đồng doanh thu thuần. Tuy nhiên năm 2012 thì 1 đồng vốn lưu động chỉ tạo 3,66 đồng doanh thu thuần. điều này cho thấy rằng, hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong việc kinh doanh chưa đạt hiệu quả cao- Vòng quay tài sản cố định2010 2011 2012Vòng quay TSCD 9,14 11,8 13,76T ừ năm 2010, với 1 đồng tài sản cố định tạo ra 9,14 đồng doanh thu thuần, con số này là 11,8 vào năm 2011 và 13,76 vào năm 2012. với 1 công ty chuyện sản xuất bánh kẹo thì việc sử dụng tài sản cố định là 1 điều rất quan trọng, và việc vòng quay tài sản cố định tăng qua các năm cho thấy công ty đã đưa tài sản cố định của mình vào sử dụng 1 cách có hiệu quả. năm 2012 tài sản cố định có 1 sự giảm sút đáng kể là do công ty đã thanh lí 1 số máy móc lạc hậu.- Vòng quay tổng tài sản2010 2011 2012Vòng quay TTS 2.53 2.49 2.3Năm 2010, với mỗi đồng tài sản tạo ra 2,53 đồng doanh thu thuần, con số này là 2,49 năm 2011 và 2,3 vào năm 2012. điều này do tổng tài sản và doanh thu thuần tăng qua các năm nhưng tốc độ tăng doanh thu thuần chậm hơn tốc độ tăng tổng tài sản. Như vậy, điều này chứng tỏ rằng, trong năm 2011 và 2012 vừa qua, công ty sử dụng tài sản của mình vào quá trình kinh doanh chưa thực sự đạt hiệu quả, mức sinh lời của tài sản còn thấp, doanh thu mang lại chưa cao . Phân tích khả năng hoạt động của công ty bánh kẹo hải hà: - Vòng quay khoản phải thu và kì thu tiền bình quân2010. năm do tiêu thụ được lượng hàng hoá lớn, năng suất lao động và công ty cũng đầu tư dây chuyền công nghệ cao.- Vòng quay vốn lưu động 2010 2011 2012Vòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích khả năng hoạt động của công ty bánh kẹo hải hà, Phân tích khả năng hoạt động của công ty bánh kẹo hải hà, Phân tích khả năng hoạt động của công ty bánh kẹo hải hà

Bình luận về tài liệu phan-tich-kha-nang-hoat-dong-cua-cong-ty-banh-keo-hai-ha

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP