TIET_64_LUYEN+TAP_ANDEHIT potx

3 26 0 Gửi tin nhắn cho tailieuhay_3089
tailieuhay_3089

tailieuhay_3089

Tải lên: 14,657 tài liệu

  • Loading...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2014, 07:20

Tuần: 32Tiết : 64Chương : 6LUYỆN TẬP ANDEHIT- XETONI. Mục tiêu:HS vận dụng được kiến thức đã học giải bài tậpII. Trọng tâm: Bài tập anđehit xeton axit cacboxylicIII. Chuẩn bị:GV:Giáo ánHS: Ôn tập lí thuyết, làm bài anđehit xeton axit cacboxylicIV.Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định và ktss. 2. Kiểm tra bài cũ (phần chuẩn bị của học sinh) 3. Giảng bài mới.1Hoạt động của thầy và trò Nội dungHoạt động 1: - GV: hướng dẫn HS những kiến thức cần nắm trong sách giáo khoa.LUYỆN TẬP ANDEHIT- XETONI. KIẾN THỨC CẦN NẮM: (S.G.K)Hoạt động 2: GV: Chép đề lên bảng, yêu cầu HS chép đề vào vở.Bài 1: Một hợp chất hữu cơ Y gồm các nguyên tố C, H, O chỉ chứa một loại nhóm chức có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Khi cho 0,01 mol Y tác dụng với dung dịch AgNO3 trong ammoniac thì thu được 4,32 g Ag. Xác định CTPT và viết CTCT của Y, biết Y có cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh và chứa 37,21% oxi về khối lượng.GV: Yêu cầu HS thảo luận làm bài.HS: Thảo luận làm bài GV: Cho HS xung phong lên bảng giảiHS: Lên bảng trình bày, các HS còn lại lấy nháp làm bài GV: Gọi HS nhận xét ghi điểmHoạt động 3: GV: Chép đề lên bảng, yêu cầu HS chép đề vào vở.Bài 2: Cho 10, 2 g hỗn hợp X gồm anđehit axetic và anđehit propioic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong ammoniac dư, thấy có 43, 2 g bạc kết tủa.a/ Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.b/ Tính % khối lượng của mối chất trong hỗn hợp ban đầu.HS: Chép đềGV: Yêu cầu HS thảo luận làm bài.HS: Thảo luận làm bài GV: Cho HS xung phong lên bảng giảiHS: Lên bảng trình bày, các HS còn lại lấy nháp làm bài GV: Gọi HS nhận xét ghi điểmII. BÀI TẬP:Bài 1: Một hợp chất hữu cơ Y gồm các nguyên tố C, H, O chỉ chứa một loại nhóm chức có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Khi cho 0,01 mol Y tác dụng với dung dịch AgNO3 trong ammoniac thì thu được 4,32 g Ag. Xác định CTPT và viết CTCT của Y, biết Y có cấu tạo mạch cacbon không phân nhánh và chứa 37,21% oxi về khối lượng.Giải)(01,0 molnY=4104,001,0)(04,010832,4==→==AgYAgnnmolnCó 2 trường hợp+ Nếu Y là HCHO%mO =%21,37%5330%100.16≠=(loại)+ Nếu Y là R(CHO)2 = CxHyO2%mO =86M37,21%M32.100%YY=→=12x + y = 86 suy ra x = 4, y = 6CTCT: CHO CH2 CH2 CHOBài 2: Cho 10, 2 g hỗn hợp X gồm anđehit axetic và anđehit propioic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong ammoniac dư, thấy có 43, 2 g bạc kết tủa.a/ Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.b/ Tính % khối lượng của mối chất trong hỗn hợp ban đầu.Giảia/ CH3CHO + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2AgC2H5CHO + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → C2H5COONH4 + 2NH4NO3 + 2Agb/ Gọi x, y lần lượt là số mol anđehit axetic, anđehit propioic. 44x + 58y = 10,2 2x + 2y = 0,4 Giải hệ x = y = 0,1 %CH3CHO = %14,432,10%100.44.1,0=%C2H5CHO = 56,86%24. Củng cố: (quá trình luyện tập)5. Dặn dò: + Học bài ghi; + Đọc SGK; + Hoàn tất các bài tập; + Xem trước bài 45 (Soạn bài )Duyệt của TT: 3 . Tuần: 32Tiết : 64 Chương : 6LUYỆN TẬP ANDEHIT- XETONI. Mục tiêu:HS vận dụng được kiến thức đã học giải. GV: hướng dẫn HS những kiến thức cần nắm trong sách giáo khoa.LUYỆN TẬP ANDEHIT- XETONI. KIẾN THỨC CẦN NẮM: (S.G.K)Hoạt động 2: GV: Chép đề lên bảng,
- Xem thêm -

Xem thêm: TIET_64_LUYEN+TAP_ANDEHIT potx, TIET_64_LUYEN+TAP_ANDEHIT potx, TIET_64_LUYEN+TAP_ANDEHIT potx

Bình luận về tài liệu tiet-64-luyen-tap-andehit-potx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP